Peter larsen

566 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peter larsen

 1. 1. Peter Larsen Ibsen og fotografene Landskonferanse foto, Ålesund 12. mai 2011
 2. 2. BAKGRUNN
 3. 3. Astrid Sæther m.fl. (red.) Den biografiske Ibsen . Oslo: Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo, Unipub, 2010 Peter Larsen: ”Et liv i bilder. Den fotografiske Ibsen-biografi”
 4. 4. HVORFOR IBSEN?
 5. 5. Andreas Cathrinus Backer (1830-1913)
 6. 6. Henrik Ibsen (1828-1906)
 7. 7. MATERIALET
 8. 8. De tre tidligste portrettene Daniel Georg Nyblinn (1826-1910) Edvard Larssen Peter Petersen
 9. 9. Edvard Larssen (1840-1898)
 10. 10. Peter Petersen (1835-94)
 11. 11. Budtz Müller, København Hanfstaengl Kunstverlag, München J.C. Schaarwächter, Berlin
 12. 12. VISUELL VALUTA
 13. 13. Brev til Michael Birkeland, mai 1866 <ul><li>«Udvortes taget er jeg bleven mager, hvilket jeg skal godtgjøre ved et Photografi, naar Fladager rejser hjem til Sommeren». </li></ul>
 14. 14. Brev til Frederik Hegel oktober-november 1866 <ul><li>Ibsen: </li></ul><ul><ul><li>Mit Portræt skal det være mig en Ære og en Glæde at sende Dem, saasnart jeg faar et, som duer noget; turde jeg haabe paa Gjengjæld fra Deres Side, skulde det være mig særdeles kjært. </li></ul></ul><ul><li>Hegel: </li></ul><ul><ul><li>Det er mig en Ære at De vil eje mit Billede i Photogr., som jeg vedlægger, og jeg glæder mig til at modtage Deres. </li></ul></ul>
 15. 15. Brev til Frederik Hegel oktober-november 1866 <ul><li>Ibsen: </li></ul><ul><ul><li>For det modtagne Fotografiportræt er jeg Dem hjertelig forbunden; indlagt sender jeg Dem mit, saa godt som jeg for Øjeblikket har det, men udbeder mig Tilladelse til senere at sende et andet. </li></ul></ul><ul><li>Hegel takker for Ibsens portrett </li></ul><ul><ul><li>som det har været mig en stor Glæde at modtage . </li></ul></ul>
 16. 16. Sosial valuta <ul><li>Oliver Wendell Holmes, 1863: </li></ul><ul><ul><li>Visittkortportrettene er, som alle vet, blitt den sosiale valutaen, den siviliserte verdens følelsesmessige pengesedler, i løpet av ganske kort tid. </li></ul></ul>
 17. 17. Fotografiske gaver <ul><li>Marcel Mauss: «Essay om gaven», 1924. </li></ul>
 18. 19. IBSENS ALBUM
 19. 20. Facebook <ul><li>Brev til Sophie Lejonhufvud Adlersparre: </li></ul><ul><ul><li>Friherreinde S. Adlersparre bringes i ærbødigst erindring at i mit album står en tom plads i kredsen af de bedste jeg har mødt i livet. </li></ul></ul>
 20. 21. Fotografisk trofesamling <ul><li>Takkebrev til Kong Oscar 1881: </li></ul><ul><ul><li>Nådigste Konge! </li></ul></ul><ul><ul><li>I underdanighed vover jeg herved at frembære min inderligste taksigelse for det modtagne fotografibillede samt for de nådige linjer, der ledsagede samme. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvert nyt tegn, som jeg modtager på Deres majestæts gunst og bevågenhed, danner et lyspunkt i mit liv, nærer erkendelsen af den taknemmelighedsgæld, hvori jeg står til min Konge og leder mig til varme ønsker om held og lykke for hele det kongelige hus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Underdanigst </li></ul></ul>
 21. 22. Familiebilder <ul><li>Brev til Hedvig Stousland, september 1869 </li></ul><ul><ul><li>Indlagt sender jeg Dig mit Portræt; har Du noget Billede af Dig og dine, saa send os et igjen. Min Kone skulde jeg Ønske Du kjendte; hun passer aldeles for mig og beder mig hilse. Vor Adresse i Dresden er: Königsbrücker-Strasse, No. 33. </li></ul></ul><ul><li>Brev til Christian Paus, november 1877 </li></ul><ul><ul><li>Vedlagt sender jeg Dem mit fotografi. Det er nu 27 år siden vi såes og De vil naturligvis ikke kunne kende mig igen; men jeg håber vi skal opleve den dag, da familjen kan få anledning til personlig at overbevise sig om billedet ligner originalen eller ikke. </li></ul></ul>
 22. 23. Fotografiske kvitteringer
 23. 24. DEN VISUELLE OFFENTLIGHETEN
 24. 25. De illustrerte bladene
 25. 26. Opplysning og underholdning <ul><li>Paul Botten-Hansen: </li></ul><ul><ul><li>En mærkelig Mands Portræt siger os ofte mere om hans Charakter og Sindelag end en lang Biographie. </li></ul></ul><ul><li>Jonas Lie om bildene: </li></ul><ul><ul><li>Husk vi skal leve deraf hele Vinteren, Texter skal altid skaffes; jeg vil i Nødsfald skrive nogle af dem. </li></ul></ul><ul><ul><li>En Illustration af Interesse er bedre end hvilkensomhelst god Artikel. </li></ul></ul>
 26. 27. Markedsføring <ul><li>Brev Peter Friedrich Siebold, den tyske oversetteren av Brand, mai 1869 : </li></ul><ul><ul><li>De staar jo i Forbindelse med ’Leipz: illustr: Zeitung’; var det Dem muligt deri at faa indført en Biografi af mig, saa skulde jeg selv levere det fornødne Fotografiportræt </li></ul></ul>
 27. 28. MARKEDSFØRING Til Nordahl Rolfsen, 1885: «Hvad portrættet angår, vil jeg anbefale det af F. Hanfstaengel i München tagne fotografi, brystbillede i kabinetsformat, der kan rekvireres gennem enhver kunsthandel»
 28. 29. Ibsen, superstar
 29. 30. Underwood
 30. 31. IMAGEBYGGING OG BILDEKONTROLL
 31. 32. Christiania, 1860-åra Kristiania, 1898
 32. 33. Brev til Hegel, 1886 <ul><li>Fotografierne af Jäger i Stockholm (1869) og af Budtz-Møller i København (1870) er meget uheldige i udtrykket. </li></ul><ul><li>Endvidere er der taget fotografier af Alessandri i Rom, Eich i Dresden, Leeb og Hanfstängl i München og nu senest af Hohlenberg i København. De to sidstnævnte tror jeg er meget gode. </li></ul>
 33. 34. … meget uheldige i udtrykket
 34. 35. … meget gode …
 35. 36. … meget uheldige … Ibsens Aabenbarelse i Stockholm var for mange en Overraskelse. Man havde ventet i &quot;Brand&quot; s Digter at se en gammel, alvorlig, streng Asket, og der aabenbarede sig en elegant, yngre Mand i Fløiels Frakke, fin, livlig og elskværdig; man kunde ikke forlige &quot;Brand&quot; og &quot;Brand &quot;s Digter, og flere udtalte aabent til ham selv sin Forundring, der for enkelte ligefrem var en Skuffelse; men snart havde han taget dem alle med Storm -- navnlig Damerne. Lorentz Dietrichson om Ibsen i Stockholm 1869
 36. 37. … meget uheldige i udtrykket … … meget gode …
 37. 38. BILDER PÅ VANDRING
 38. 39. Hulda Szacinski: Ibsen i Arbinsgate, 1898
 39. 40. Postkort
 40. 42. Reklamer
 41. 43. KONTROLLEN SVIKTER
 42. 44. Sandefjord, 1900 Fotograf: Bolette Sontum
 43. 46. Paparazzi
 44. 48. Paparazzi

×