Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bjørn Bering

959 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bjørn Bering

 1. 1. Norsk kulturråd FOTO I ARKIV Bjørn Bering Ålesund 12.05.2011
 2. 3. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Byarkitekten Bildetittel Kristiania kommunes barakker i Aalesund efter branden 23de januar 1904. Motiv Folk samlet til bespisning i brakke gitt av Oslo kommune etter bybrannen. Tekst på veggen i bakgrunnen: "Tobaksrøgning forbudt !" Datering 1904 Ca. Fotograf Ukjent Avbildet sted Ålesund Bildenummer A-20031/Ua/0013/018 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-20031_Ua_0013_018
 3. 4. Hva er arkiv? <ul><li>Arkiv i daglig tale </li></ul><ul><li>Arkiv i fagets tradisjon </li></ul><ul><li>Arkiv i loven </li></ul><ul><li>Hvilke implikasjoner – bevaring, forvaltning, bruk - har forståelsen av foto som dokument i arkiv? </li></ul>
 4. 5. Hva er arkiv? <ul><li>I «tradisjonen»: Arkivdokumentet er unikt fordi det bare finnes som ett fysisk eksemplar, eller som en original, ikke mangfoldiggjorte - til forskjell fra publikasjoner som bøker og aviser </li></ul><ul><li>I en digital verden: «Årsaken til at arkivdokumentet er unikt, er ikke den unike karakteren til dokumentet eller informasjonen det inneholder. Det som egentlig gjør arkivene unike er deres egenskap som sediment etter spesifikke og unike aktiviteter eller transaksjoner» (Eric Ketelaar, Professor i arkivistikk ved Universitetet i Amsterdam. </li></ul><ul><li>Lov om arkiv: «Arkiv: dokument som vert til som lekk i ei verksemd.» (§ 2) </li></ul><ul><li>Skillet mellom arkivdokumenter og allment tilgjengeliggjorte publikasjoner er grunnleggende for å klargjøre arkivlovens rekkevidde. </li></ul>
 5. 6. Fotografi fra Røros; i NKL/Coops arkiv, i Riksarkivet. Fotografiet kan ha blitt kjøpt i forbindelse med etableringen av Røros Samvirkelag i 1907. Foto: Anders Beer Wilse, 6. august 1903. Original: positiv s/h. «Lekk i et verksemd»?
 6. 7. Motiv: T unnel blir lagt gjennom Rødfyllgata under anleggsarbeidet med Tunnelbanen. Jernbanetorget i bakgrunnen, &quot;Traktorhuset&quot; i Nygt. bak til høyre. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Tunnelbanekontoret Bildetittel Rødfyllgt. - Tomtestredet Datering 1962 Fotograf Næss, Erik Avbildet sted Oslo , Sentrum , Rødfyllgata Bildenummer A-40209/Uea/0007/010
 7. 9. <ul><li>«Under sine operasjoner hadde Sem-Jacobsen – som ikke selv var kirurg – hjelp av en rekke fagpersoner, blant annet nevrokirurg, anestesilege og radiolog (…) Disse fotografiene må betegnes som primær bruk av fotografi i den medisinske forskningen. I tillegg til røntgenfotograferingen sørget Sem-Jacobsen for en omfattende fotografisk dokumentasjon av laboratoriet og prosessen rundt operasjonene, det vi her har kalt sekundær vitenskapelig fotografi . Fotografiene ble formidlet blant annet som lysbilde foredrag, og enkelte ble også trykket i Sem-Jacobsens avhandling Depth-Electrographic Stimulation of the Human Brain and Behavior som utkom i 1968. De er samlet i album som danner et fotografisk arkiv over Sem-Jacobsens virksomhet. Fotografiene ble gitt samlet til Norsk Teknisk Museum på begynnelsen av 1980-tallet, i forbindelse med avviklingen av EEG-laboratoriet ved Gaustad sykehus i 1983.» http://www.nb.no/pm/80millionerbilder/Carl_W_Sem / </li></ul>
 8. 10. Hva er privatarkiver? <ul><li>Privatarkiver er alle arkiver som er skapt av private rettssubjekter, i all hovedsak tre kategorier: </li></ul><ul><li>- bedriftsarkiver </li></ul><ul><li>- organisasjonsarkiver </li></ul><ul><li>- personarkiver </li></ul><ul><li>Merk at </li></ul><ul><li>privatarkiver kan dokumentere oppgaver som er et offentlig ansvar (offentlige oppgaver utføres av private) </li></ul><ul><li>arkivskapende virksomheter kan skifte status (fra offentlig til privat, fra kommunal til statlig, osv) </li></ul><ul><li>noen arkiver kan sies å ha blandet offentlig og privat proveniens </li></ul>
 9. 11. Private arkiver, arkivloven §§ 13-19 <ul><li>§ 13 Oversyn og registrering </li></ul><ul><li>§ 14 Retningslinjer </li></ul><ul><li>§ 15 Opplysningsplikt </li></ul><ul><li>§ 16 Avlevering og deponering </li></ul><ul><li>§ 17 Kopiering </li></ul><ul><li>§ 18 Innskrenka råderett </li></ul><ul><li>§ 19 Privatarkiv med offentleg tilknyting </li></ul><ul><li>§ 20 Skifte av status </li></ul><ul><li>Merk at bevaring av privatarkiver omfattes av arkivlovens formål </li></ul>
 10. 12. Norske kvinner dokumenterer folkemord http://www.arkivverket.no
 11. 14. &quot;Søster Bodil, De må fortælle hvad De har set dernede, og selv om vore mænd hadde været skyldig til at faa en saadan behandling, saa tænk paa, at vore kvinder og barn blev myrdet, brændt og skjændet og i tusenvis kastet i floden...&quot; (Armensk parlamentsmedlem til Bodil Biørn, referert i brev fra henne i KMA Kvartalshilsen nr. 4 1917)
 12. 15. Etikken - bevare og formidle? <ul><li>«Arkivarer bør verne om arkivmaterialets integritet i enhver sammenheng, og på den måten sikre at det også i fremtiden forblir en pålitelig kilde til kunnskap om fortiden» (ICA, punkt 1.) </li></ul><ul><li>«Arkivarer bør sikre at arkivdokumenter også i fremtiden forblir tilgjengelige og tydbare» (ICA, punkt 4.) </li></ul><ul><li>«Arkivarer bør søke å fremme størst mulig tilgjengelighet til alt arkivmateriale og yte hjelp til alle brukere» (ICA, punkt 6) </li></ul>
 13. 16. Lover med bestemmelser om arkiv <ul><li>kan berøre privatarkiver </li></ul><ul><li>Arkivloven + </li></ul><ul><li>Offentlighetsloven - </li></ul><ul><li>Forvaltningsloven - </li></ul><ul><li>Personopplysningsloven + </li></ul><ul><li>Helsepersonelloven + </li></ul><ul><li>Helseregisterloven + </li></ul><ul><li>Sikkerhetsloven + </li></ul><ul><li>Lov om elektronisk signatur + </li></ul><ul><li>Pliktavleveringsloven ? </li></ul><ul><li>Åndsverksloven + </li></ul><ul><li>Regnskapsloven + </li></ul><ul><li>Aksjeloven og stiftelsesloven + </li></ul><ul><li>Kulturminneloven + </li></ul><ul><li>Unesco-konvensjoner og EU-direktiv + </li></ul>Private arkiv i offentlig institusjon?
 14. 17. Norges Kooperative Kvinneforbunds 5. landsmøte på Lillestrøm i 1915. (NKLs arkiv, i Riksarkivet) Foto: Anna Sofsrud. Original: positiv s/h.
 15. 18. Kampanje for NKL-sigaretten President på Rådhusplassen i Oslo ca. 1950. Foto: Einar Sakariassen. Original: positiv s/h.
 16. 20. Fotograf: Wilse, Anders Beer Datering: 1903 Eier: Norsk Folkemuseum Søkeord: landskap, vann, skog, mann, stangfisking Utfyllende opplysninger: Prot: Elveparti Maridalsvann Neg: Fra Nordmarken Sted: Oslo Maridalsvannet Oslo Nordmarka Tilvekstnummer: NF.W 02247 Internnr: NBR9405:22566 Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Plan- og bygningsetaten, byplankontoret Bildetittel Skarsdalen, Maridalen Motiv Elveleie, fisker, Aker Datering 1906 Fotograf Wilse, A. B. Avbildet sted Oslo , Nordmarka Emneord Fiske , Friluftsliv Bildenummer A-10002/Ua/0026/001 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-10002_Ua_0026_001
 17. 21.   Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Skogvesenet Bildetittel Kronprins Gustav og Prins Gustav Adolf 1904 Motiv Vinterbilde, personer på ski Datering 1904 Fotograf Wilse, A. B. Avbildet sted Oslo , Homenkollen, Frognerseteren Emneord Friluftsliv , Skogbruk Bildenummer A-20171/Ua/0003/038 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-20171_Ua_0003_038
 18. 22. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Skogvesenet Bildetittel Skolebarnplanting Motiv Skogplanting av skoleklasse med lærer. Datering 1904 Fotograf Wilse, A. B. Avbildet sted Oslo , Nordmarka Emneord Skogbruk , skole , arbeidsliv Bildenummer A-20171/Ua/0003/067 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-20171_Ua_0003_067
 19. 23. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Vann- og avløpsetaten Motiv Anleggelse av fellestunnellen fra Ankertorget via Torggata og fram til Festningen og ut i sjøen, 1930 - 1938. Dykkere Datering 1930 Fotograf Ukjent Avbildet sted Oslo , Sentrum Emneord Anleggsvirksomhet , Arbeidsliv , Sport , Vann/kloakk Bildenummer A-10005/Ua/0002/026 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-10005_Ua_0002_026
 20. 24. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Vann- og avløpsetaten Motiv Oppgradering av rørledning for Bislettbekken ved Nasjonalgalleriet. Vannverkssjef Ove Owe står i røret. Hotell Savoy i bakgrunnen. Bislettbekken ble lagt i rør (gråstein) på 1850-tallet. Datering 1925 Fotograf Ukjent Avbildet sted Oslo , Sentrum , Universitetsgata 13 Emneord Anleggsvirksomhet , Arbeidsliv , Vann/kloakk Bildenummer A-10005/Ua/0001/046 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-10005_Ua_0001_046
 21. 25. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Vann- og avløpsetaten Motiv Anlegg av hovedledning for kloakk til Festningen: Arbeider, rørledning, Domkirken. Treforskalet kum klar for nedsenking i kloakkrørledningsystemet. Fra Kirkegata ved Stortorvet. Fra 1920-tallet. Datering 1925 Ca. Fotograf Ukjent Avbildet sted Oslo , Sentrum , Stortorvet Emneord Anleggsvirksomhet , Arbeidsliv , Vann/kloakk Bildenummer A-10005/Ua/0001/064 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-10005_Ua_0001_0
 22. 26. Tunnelbanekontoret, byggingen av Jernbanetorget stasjon, tunnelsprengning, borehull for sprenging. 1964 . Oslo , Sentrum . Fotograf Næss, Erik , Bildenummer A-40209/Uea/0013/012
 23. 27. Eierinstitusjon Oslo byarkiv Arkiv/samling Tunnelbanekontoret Bildetittel Sentrum stasjon Motiv Sentrum stasjon under utbygging på Egertorget, Slottsgate midt på bildet Datering 1976 Fotograf Ukjent Avbildet sted Oslo , Sentrum Bildenummer A-40209/Uea/0017/101 Permalenke http://www.oslobilder.no/BAR/A-40209_Uea_0017_101
 24. 31. Dokumentets verdi som kilde <ul><ul><li>1. dokumentets tilknytning til andre dokumenter </li></ul></ul><ul><ul><li>2. dokumentenes tilknytning til enkeltarkivet, og til en (eller flere) arkivskapere som har skapt et enkeltarkiv </li></ul></ul><ul><ul><li>3. enkeltarkivets tilknytning til andre arkiver </li></ul></ul>

×