Konsep pbs

574 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
574
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Maka berdasarkan beberapa siri perbincangan melibatkan semua pihak dari pelbagai golongan dan bidang, kabinet pada 17 Dis 2010 telah meluluskan penambahbaikan UPSR dan PMR. Bermula pengumuman YAB Timbalan Perdana Menteri mengenai kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR, semua pihak dengan secara aktif telah terlibat berbincang dalam dua siri persidangan meja bulat, Persidangan ini dihadiri oleh duru, ibu bapa, NGO, wakil kementerian pelajaran, universiti, badan berkanun dan bahagian2 lain. Oleh itu tidak timbul tentang pemansuhan UPSR atau PMR. Mulai 2011 ini kita sedang melakukan penambahbaikan pentaksiran sedia ada dalam UPSR dan PMR
 • Kenapa kita perlu berubah. Adakah kaedah pentasiran sedia ada bertahun-tahun tidak bagus, tidak menepati hasrat negara atau kita tidak dapat melahirkan manusia yang kita harapkan. Sistem pentaksiran atau kaedahpentaksiran sedia ada dan sangat releven. Kita ini adalah produk dari sistem sedia ada.
 • Konsep pbs

  1. 1. Pelaksanaan PBS untuk penambahbaikanUPSR dan PMR mulai Tahun 1 pada 2011 dan Tingkatan 1 pada 2012 PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR
  2. 2. KELULUSAN 17 Dis 2010 Kabinet meluluskan pelaksanaanpenambahbaikan UPSR dan PMR
  3. 3. Mengapa perlu berubah? Penekanan kepada Intelek (JERI) aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tidak tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata tekanan kepada guru, murid & ibu bapa Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran pengabaian pembentukan modal insan yang seimbang Pentaksiran untuk pembelajaran diabaikan kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran beberapa Negara Maju telah berubah tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah rendah
  4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. BACK
  5. 5. PBS Bukan Akademik Akademik1. Pentaksiran 1. Pentaksiran Pusat Psikometrik 2. Pentaksiran Sekolah2. PAJSK COMPANY LOGO
  6. 6. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIKMengukur kebolehan semula jadi PENTAKSIRAN Tidak berasaskan(innate ability) dan kebolehan yang PSIKOMETRIK kurikulum dan pengajarandiperoleh (acquired ability) pembelajaran• Tidak berjadual, • Tidak berjadual• Dicadangkan UJIAN APTITUD INVENTORI • Tidak diwajibkan kepada semua • Aptitud Umum PERSONALITI untuk semua murid murid • Aptitud Khusus Mendapatkan Mengenal pasti maklumat tentang ciri- kecenderungan, • LP sediakan item / instrumen dan ciri perilaku unik dan kekuatan/kelemahan, stabil yang ada pada manual yang minat, bakat dan setiap individu untuk komprehensif kesediaan bagi membimbing murid menyediakan situasi • Penskoran secara dikotomus, membentuk personaliti pengajaran dan yang seimbang dan polikotomus, pembelajaran yang membantu guru kadaran pilihan terbaik dan menggunakan strategi mewujudkan suasana • Pelaporan secara deskriptif dan pengajaran dan pembelajaran yang pembelajaran yang individu aktif dan berkesan sesuai COMPANY LOGO
  7. 7. Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Aktiviti Aktiviti Aktiviti Kesihata Sukan Ekstra Jasmani Kokurikulum n KurikulumPenyertaan, Penyertaan, Penyertaan danpenglibatan penglibatan dan penglibatan secaradan pencapaian •Penjagaan sukarela di sekolah Standard Kelab, Persatuan, Kesihatanpencapaian atau di luar sekolahSukan dan Kecergasan Pakaian Beruniform •Diet Fizikal di peringkat •KebersihanPermainan sekolah, daerah, •Amalan Kebangsaandi peringkat negeri, negara dan BMI (SEGAK)sekolah, antarabangsadaerah,negeri, negaradanantarabangsa
  8. 8. PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang, dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah(ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah ) COMPANY LOGO
  9. 9. PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) 1 Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah Tugasan berbeza digabung setiap tahun 8 2 Pemantauan & PRINSIP Dilaksana di penyelarasan 7 PENTAKSIRAN 3 sekolahbagi penjaminan PUSAT kualiti & standard Skor berdasarkan 6 4 Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran Rubrik pemarkahan terpilih dari kumpulan (LP) 5 teras dan elektif Ditaksir oleh guru mata pelajaran
  10. 10. PENTAKSIRAN SEKOLAHPentaksiran yang dirancang, dibina,ditadbir, diperiksa, direkod dan dilaporoleh guru di sekolah yang melibatkanmurid, ibu bapa dan organisasi luar.Pentaksiran Sekolah dilaksana dalambentuk pentaksiran formatif yangdijalankan seiring dengan prosespengajaran dan pembelajaran danpentaksiran sumatif di akhir unitpembelajaran, semester atau tahun. BACK COMPANY LOGO
  11. 11. Formatif SumatifApabila makanan Apabila makanan telahsedang dimasak, dihidang, tetamu atautukang masak hakim melaksanakanmelaksanakan pentaksiran sumatifpentaksiran formatif
  12. 12. Proses Pembentukan Proses Merumuskan Assessment for Assessment of learning learning Wh Wh at at Sepanjang P & P Di hujung Whe Whe sesuatu unit n n pembelajaran Untuk memperbaiki Untuk pembelajaran murid Wh Wh mendapatkan y y maklumat Pentaksiran Pentaksiran perkembangan FORMATIF SUMATIF murid Pelbagai Ho Ho Pelbagaikaedah pentaksiran w w kaedah pentaksiran Merujuk standard QA QA Merujuk standard prestasi prestasi Report Report Pelaporan verbal / bertulis Pelaporan kuantitatif / boleh diberi bila –bila masa kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan
  13. 13. Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS) Dilaksanakan di sekolahPelaporan Verbal / oleh guru mataBertulis pelajaran Bentuk Pentaksiran Sepanjang tahun Sumatif SEKOLAH Bentuk Semua mata Formatif pelajaran COMPANY LOGO
  14. 14. Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 3 4Meningkatkan Memperbaiki Meningkatkan Mengubahsuaipencapaian kelemahan/ keyakinan strategi masalah kepada murid pengajaran murid dalam untuk belajar pembelajaran COMPANY LOGO
  15. 15. PS CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH 1 Holistik 2 Sepadu 3 Seimbang 4 Fleksibel 5 Merujuk Standard 6 Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO
  16. 16. PS CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH 5 Merujuk Standard Prestasi Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6 dokumen kurikulum COMPANY LOGO
  17. 17. PS PENTAKSIRAN Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  18. 18. PENTAKSIRANPengumpulan maklumat bertujuan untukmengetahui• APA yang murid TAHU• APA yang murid FAHAM• APA yang murid BOLEH AMALKAN
  19. 19. Ujian Respons Markah / Gred Beri makna kepada markah / gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai Pertumbuhan
  20. 20. Pertumbuhan 3 orang murid dalam pembelajaran 6 TUGASAN MURID A 5BAND STANDARD PRESTASI MURID B 4 3 MURID C 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UNIT PEMBELAJARAN
  21. 21. PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard
  22. 22. Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem Rujukan Norma pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telahRujukan Kriteria disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier) Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuanRujukan Standard (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard
  23. 23. Pentaksiran Rujukan Standard• Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard• Taburan markah / gred tidak ditetapkan• Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan
  24. 24. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANSTANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI• Matlamat• Objektif MP • Pernyataan Standard• Standard • Deskriptor Kandungan PENTAKSIRAN • Evidens• Standard • Instrumen Pembelajaran Apa yang dilaporkan Apa yang patut tentang dipelajari perkembangan dan pencapaian murid
  25. 25. BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARDDokumen Standard Prestasi
  26. 26. STANDARD PRESTASI(Performance Standard) Asas COMPANY LOGO
  27. 27. STANDARD PRESTASI6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali Boleh buat dengan Beradap5 Tahu Faham Terpuji Boleh buat dengan4 Tahu Faham Beradab3 Tahu Faham Boleh buat Faha2 Tahu m Tah1 u COMPANY LOGO
  28. 28. STANDARD PRESTASI(Performance Standard) COMPANY LOGO
  29. 29. Band• Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu • Disusun secara hierarki • Digunakan untuk tujuan pelaporan • Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6
  30. 30. COMPANY LOGO
  31. 31. COMPANY LOGO
  32. 32. Band, Standard, Deskriptor,Eviden dan Instrumen Band Standard Deskriptor Evidens Instrumen 6 Pernyataan bersifat Pernyataan Pernyataan Alat untuk 5 generik tentang tentang apa tentang digunakan 4 aras yang murid bagaimana untuk mentaksir perkembangan tahu dan boleh murid 3 •Paper & pencil dalam buat menunjuk 2 pembelajaran •Pemerhatian kan tahu dan 1 •Kerja Kursus (OM & OP) boleh buat •Scrapt Book •Folio •ULBS •Ujian Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •Demo •Simulasi •dll ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  33. 33. PERNYATAAN STANDARD PRESTASIBand 6 PERINGATAN 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mataBand 5 pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran)Band 4 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentuBand 3 (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)Band 2Band 1 ©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  34. 34. Pernyataan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6Band Standard 2011 2012 2013 2014 2015 20166 B6 D E D E D E D E D E D E5 B5 D E D E D E D E D E D E4 B4 D E D E D E D E D E D E3 B3 D E D E D E D E D E D E2 B2 D E D E D E D E D E D E1 B1 D E D E D E D E D E D E Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 – Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk DSK tahun-tahun berkenaan
  35. 35. Tahun 1 Tajuk / Modul Tajuk / Modul Tajuk / Modul Tajuk / Modul Pernyataan TemaBand Standard Tema Tema Tema 1 2 3 46 B65 B54 B43 B32 B21 B1
  36. 36. Tahun 1 Tajuk / Modul Tajuk / Modul Tajuk / Modul Tajuk / Modul Pernyataan TemaBand Standard Tema Tema Tema 1 2 3 46 B6 D E D E5 B5 D E D E4 B4 D E D E D E3 B3 D E D E D E2 B2 D E D E D E1 B1 D E D E Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Tahun 1 mesti ada Band 1 – Band 6
  37. 37. Pernyataan Tahun 1Band Standard 2011 B6D1 B6D1E16 B6 B5D1 B5D1E15 B5 B4D1 B4D1E14 B4 B3D1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E33 B3 B3D2 B3D2E1 B3D3 B3D3E1 B3D3E2 B2D1 D2D1E12 B2 B2D1E2 B2D1E3 B1D1 B1D1E1 B1D1E21 B1 B1D2 B1D2E1 Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran
  38. 38. Band Standard Deskriptor Evidens B1 D1 D1E1 (Bahasa Melayu) D1E2 B1 D1 D1E1 (Matematik) D1E2 D2 D2E1 B1 D1 D1E1(Pendidikan Moral) D1E2 D2 D1E3 D2E1 D3 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3
  39. 39. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK Band 6 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiranT&F&BBM matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Band 5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiranT&F&BBT matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Band 4 Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukanT&F&BB langkah-langkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Band 3 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh T&F&B melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Band 2 Tahu dan faham pengetahuan asas matematik T&F Band 1 Tahu pengetahuan asas matematik T
  40. 40. CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA Band 6 Memahami, menaakul dan menilai tentang sesuatu perkaraT&F&BBM daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. Band 5 Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikanT&F&BBT sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. Band 4 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadapT&F&BB maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. Band 3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap T&F&B perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. Band 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca T&F dan ditulis. Band 1 Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis T
  41. 41. PENDIDIKAN MORAL BAND PERNYATAAN STANDARD1 Mengetahui nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat2 Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal, nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai3 berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai4 berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai5 berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib dan terpuji Mengetahui, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal, nilai-nilai6 berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi
  42. 42. Standard Deskriptor Evidens Instrumen (APA) (BAGAIMANA)Band 3 B3D1 B3D1E1 • Penyelesaian Melakukan operasi tambah danTahu dan operasi tambah tolak bagi nombor bulat dalam •Pemerhatianfaham dan tolak lingkungan 100 •Kerja Kursuspengetahuan B3D1E2asas Melakukan operasi tambah dan •Scrapt Bookmatematikbagi tolak yang melibatkan wang: •Foliomelakukan a) syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen •ULBSoperasi asasmatematik, (hasil tambah hingga •Ujian Amalipenukaran RM1)asas dan b) ringgit RM1, RM5 •Senarai Semakmenyelesaika dan RM10 B3D2 •Soal Selidikn masalah Pembundaran (hasil tambah hinggayang nombor bulat RM10) •dllmelibatkanperkataan (Guru harus memilih instrumen B3D2E1 paling sesuai ) Membundarkan nombor bulat sehingga 100 kepada puluh Paper & pencil terdekat©2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  43. 43. Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar Guru rancang pengajaran, pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Guru melaksanakan pengajaran danPemulihan pembelajaran dan pentaksiran Belum mencapai Guru menilai prestasi murid, merekod tahap dan melapor berdasarkan evidens penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran, pembelajaran dan pentaksiran seterusnya
  44. 44. Peranan Guru Dalam Pentaksiran SekolahMembantu memperbaikipembelajaran muridberdasarkan maklumatyang diperoleh Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara COMPANY LOGO
  45. 45. Peranan Murid Dalam Pentaksiran SekolahMengetahui apa dan bagaimana Kejayaansesuatu perkara itu hendak dalamdipelajari mendapatkanMengetahui bagaimana standard ilmu,hendak dicapai kemahiranMelaksanakan tugasan yang dan amalandiberikan nilai murnisupaya apa yang diketahui dan serta sikapboleh yang terpujidibuat boleh ditaksir COMPANY LOGO
  46. 46. Pelaporan Pencapaian Murid DULU KINI PentaksiranUjian Bulanan formatifguru rekod guru klikmarkah dan pencapaiantulis laporansecara dalammanual sistem dan jana laporan COMPANY LOGO
  47. 47. Sistem Aplikasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah SPPBSLembaga Peperiksaan
  48. 48. SPPBSDua (2) sistem aplikasi telahdibangunkan : Komponen Kaedah SPPBSAkademik Web-Based– 17 Mata PelajaranPAJSK Standalone– 5 elemen PAJSK Lembaga Peperiksaan
  49. 49. PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRANBERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH
  50. 50. Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Prosedur terselarasMaklumat tersebar 1. Sumber Maklumat COMPANY LOGO
  51. 51. Pelaksanaan PBSSurat Pekeliling Peperiksaan• Penambahbaikan UPSR• Penambahbaikan PMR COMPANY LOGO
  52. 52. 1 Penambahbaikan UPSR
  53. 53. UPSR 60:40 mulai 2016 PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN BERASASKAN PUSAT (PBP) SEKOLAH (PBS)Dilaksanakan Pentaksiran Pentaksiran Dilaksanakan UPSR 60:40 Peperiksaanoleh LP Pusat Pusat sekolah sepenuhnyaseperti MP Teras & elektif oleh sekolahUPSRsekarang 60% Kerja Kursus 40% BM BI Projek Lisan M’MATIK SAINS PAJSK BC UJIAN BT Inventori APTITUD Personaliti Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP COMPANY LOGO
  54. 54. 2 Penambahbaikan PMR dengan PBS 100% Ting 1 Ting 2 Ting 3 Pentaksiran Pentaksiran Pentaksiran Menengah Menengah Menengah Rendah Rendah Rendah PBS 100% PBS 100% PBS 100%4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum COMPANY LOGO
  55. 55. PMR 100% PBS mulai 2014 Pentaksiran Pentaksiran Pusat Sekolah Ujian Bertulis Ujian Bertulis (MP Teras) (MP Teras & Kerja Kursus Elektif Projek Lisan PAJSK (Teras & Elektif) Ujian Inventori Aptitud PersonalitiDilaksanakan oleh sekolah Dilaksanakandengan instrumen & garis sepenuhnya di panduan dari LP peringkat sekolah COMPANY LOGO
  56. 56. PENJAMINAN KUALITI Pemastian Keseragaman pelaksanaan pemberian skor pentaksiran berdasarkan mengikut standard prosedur prestasi 1 2 Pemantauan Penyelarasan 3 4Membantu, Pementoran PengesananMemastikan kekuatan &memudahcara keberkesanan& membimbing instrumenpelaksanaan pentaksiranpentaksiran COMPANY LOGO
  57. 57. CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B C Guru akan Kesediaan dan Integriti terasaKemahiran guru Guru terbeban Melaksanakan diragui dengan tugas PBS ‘tambahan’Penyelesaian Penyelesaian • Penerangan Penyelesaian Program latihan dan • Automasikan • Pemantauan • Pementoran penataran Pelaporan • Pengesanan yang • Penyelarasan menyeluruh COMPANY LOGO
  58. 58. http://www.moe.gov.my/lp/ COMPANY LOGO
  59. 59. Laman Web - PBS COMPANY LOGO
  60. 60. Laman Web - PBS COMPANY LOGO
  61. 61. Terima Kasih

  ×