Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar ekonomi baru 1

4,533 views

Published on

 • Be the first to comment

Dasar ekonomi baru 1

 1. 1. (1971 – 1990) ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + PERISTIWA 13 MEI 69 OBJEKTIF: HAPUSKAN BEZA EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PENEMPATAN DLL. PERPADUAN
 2. 2. Era Kemerdekaan - Peristiwa 13 Mei 1969 Mendedahkan betapa penting keseimbangan antara kemajuan sosiopolitik negara dengan kemajuan dan pengagihan pendapatan pelbagai kaum. Pembahagian gunatenaga dan kegiatan ekonomi dilakukan mengikut kaum. Asas perpaduan dan isu sensitif terhadap kewarganegaraan dan kedudukan hak istemewa terus dipersoalkan menyebabkan tercetusnya rusuhan kaum pada 13 mei 1969. Era Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (1971-1990) Untuk mencapai perpaduan negara melalui penghapusan penghalang utamanya iaitu kemiskinan dan struktur sosiopolitik dan ekonomi yang tidak seimbang. Rukun negara diperkenal. Perkembangan pesat sejak dilancar pada 1971. Kemelesetan pada tahun 1980an – pencapaian DEB terbantut.
 3. 3. Laksanakan pelbagai perkhidmtn-kmdhn awam/kesihatan/pendidikan/ bekalan air/elektrik BASMIKEMISKINAN Subsidi baja/biasiswa/buku teks/pgrm mknn tmbahan/rumah murah(PPRT) Menambah peluang pekerjaan-kurangkan kadar pengangguran-capai guna tenaga penuh
 4. 4. Kurangkan kadar tidak seimbang dlm sektor gunatenaga Pastikan pembentukan masyarakat SUSUN SEMULA p’dagangan/p’industrian –fokusMASYARAKAT kaum melayu/bumiputera Memperluaskan peluang-peluang bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti yang kurang produktif kepada aktiviti yg lebih produktif mengurangkan taburan pendapatan yang tidak seimbang antara kelas pendapatan dan kaum.
 5. 5.  KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%) Kumpulan Etnik 1970 1984 1987 Semenanjung Malaysia 49.3 18.4 17.3 Bumiputera 64.8 25.8 23.8 Cina 26.0 7.8 7.0 India 39.2 10.1 9.7 Lain-lain 44.8 22.0 24.3 Sabah - 33.1 35.3 Bumiputera - 39.2 41.9 Cina - 6.2 6.3 Lain-lain - 12.4 5.0 Sarawak 31.9 24.7 - Bumiputera 41.6 33.2 - Cina 9.3 6.7 - Lain-lain 4.0 0
 6. 6. 1970 1990LUAR BANDAR 58.7% 21.8%BANDAR 21.3% 7.5%KADAR KEMISKINAN 49.3% 17.1%
 7. 7. KADAR KEMISKINAN 1970 1990 1990 (Matlamat) (Pencapaian)Semenanjung Malaysia 49.3% 17.0% 15.0%Sabah - - 34.3%Sarawak - - 21.0%Malaysia - - 17.0%HAKMILIK SAHAMBumiputera 2.4% 30.0% 20.3%Bukan Bumiputera 34.3% 40.0% 46.2%Rakyat Asing 63.3% 30.0% 25.1%Syarikat Calon 2.0% - 8.4%PERTUMBUHAN EKONOMI 1971-1990 1971-1990 (Matlamat) (Pencapaian) 8.0% 6.7%
 8. 8.  Rukun Negara diisytiharkan oleh Yang Di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 iaitu semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan Kali Ke-13. Rukun Negara adalah satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakuran negara Malaysia. Doktrin Rukun Negara diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) yang memikul tanggungjawab menjalankan pemerintahan negara apabila sistem kerajaan berparlimen digantung pada 16 Mei 1969 ekoran rusuhan kaum yang lebih dikenali sebagai Peristiwa 13 Mei 1969
 9. 9. OBJEKTIF STRATEGI Menubuhkan Majlis Perpaduan Negara / Majlis Penasihat Untuk capai perpaduan yang lebih Perpaduan Negara pada tahun erat dlm kalangan masyarakat 1971 Untuk memelihara cara hidup demokratik  Memasukkan unsur-unsur rukun Untuk mencipta satu masyarakat yang negara ke dalam program agensi- adil supaya kemakmuran negara dapat agensi kerajaan dan NGO dan.. dinikmati bersama secara adil dan  kurikulum sekolah dan institusi saksama pengajian tinggi Untuk m’bentuk satu sikap yang  Menyebatikan prinsip-prinsip liberal terhadap tradisi kebudayaan rukun negara ke dalam peraturan yang kaya dan berbagai-bagai corak; pertubuhan dan dan ikrar rasmi; dan dan Untuk bina sebuah masyarakat progresif -gunakan sains dan teknologi  Melantik Panel Penasihat moden Lembaga Perpaduan Negara pada tahun 1974
 10. 10. PRINSIP OBJEKTIF BERTERASKAN KEPADA  MEMUPUK DAN MEMELIHARA KEPERIBADIAN KEBANGSAAN KEBUDAYAAN RAKYAT YANG TUMBUH DARIPADA ASAL RANTAU INI KEBUDAYAAN KEBANGSAAN UNSUR-UNSUR  MEMPERKAYA DAN MEMPERTINGKATKAN KUALITI KEBUDAYAAN LAIN KEHIDUPAN KEMANUSIAAN DAN KEROHANIAN YANG ISLAM MENJADI UNSUR SEIMBANG DENGAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN SOSIO- EKONOMI. PEMBENTUKAN KEBUDAYAAN  MENGUKUHKAN PERPADUAN BANGSA DAN NEGARA KEBANGSAAN MELALUI KEBUDAYAAN

×