Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Sains Tingkatan 2

40,205 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan RPT Sains Tingkatan 2

Published in: Education

RPT 2015 Sains Tingkatan 2

 1. 1. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 MINGGU / TARIKH OBJEKTIF AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID 1 05-09.1.2015 SESI PERSEKOLAHAN DITUNDA KERANA BENCANA BANJIR 2 12-16.1.2015 BAB 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.  Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria,organ deria dan rangsangan. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan apa yangberlaku dalambadan kita apabilarangsangan dikesan.  Mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya.  Menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan → Organ deria → Saraf → Otak → Saraf → Gerak balas. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji hubungan antara organ deria dan rangsangan dengan bimbingan 2 12-16.1.2015 1.2 Memahami deria sentuhan.  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a)struktur kulitmanusia yang terlibatdalam pengesanan rangsangan.  b) kepekaan kulitpada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan kepekaan kulitberhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille.  Mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibatdalampengesanan rangsangan.  Menyatakan fungsi reseptor yang berbeza-beza tekanan, haba, sakit.  Membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yangberlainan terhadap rangsangan. 3 19-23.1.2015 1.3 Memahami deria bau.  Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model, carta, perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.  Mengenal pasti struktur hidung.  Mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. 3 19-23.1.2015 1.4 Memahami  Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yangbergerak balas terhadap  Mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah
 2. 2. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 deria rasa. rasa yangberbeza (Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. (Eksperimen Inkuiri) yang bergerak balas terhadap rangsangan yang berbeza.  Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  4 26-30.1.2015 1.5 Memahami deria pendengaran.  Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.  Menonton simulasi computer  Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia dan mekanisme pendengaran.  Mengenal pasti struktur telinga manusia.  Menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.  Memerihalkan bagaimana kita mendengar. Band 2 Menerangkan mekanisme pendengaran, 4 26-30.1.2015 1.6 Memahami deria penglihatan  Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.  Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.  Membincangkan bagaimana kita melihat.  Mengenal pasti struktur mata manusia.  Menerangkan fungsi bahagian yangberbeza pada mata.  Memerihalkan bagaimana kita melihat. 5 02-06.2.2015 1.7 Memahami cahaya dan penglihatan.  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.  b) pembiasan cahaya di antara dua mediumyang berbeza ketumpatan. (Eksperimen Inkuiri)  Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya.  Membincangkan maksud astigmatismedan cara membetulkannya.  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. b) titik buta. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.  Mengumpul maklumat tentang alatuntuk  Memerihalkan sifat-sifatcahaya(iaitu:pantulan dan pembiasan).  Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.  Menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  Menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.  Mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monocular dengan kemandirian haiwan.  Mengenal pasti alat-alatyangsesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. BAND 1 Menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan dan pendengaran dengan betul BAND 2 Menerangkan mekanisme penglihatan, kemandirian haiwan dengan penglihatan stereoskopik
 3. 3. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 mengatasi had deria penglihatan. dan monokular, ilusi optik, titik buta Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat- sifat cahaya melalui medium yang berbeza, jenis kecacatan mata dan pembetulan dengan bimbingan 6 09-13.2.2015 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.  c) pantulan dan penyerapan bunyi. (Eksperimen Inkuiri)  Mengumpulkan maklumattentang: a) kecacatan pendengaran b) cara pembetulan kecacatan pendengaran.  Membincangkan had pendengaran dan cara meningkatkan keupayaan pendengaran.  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. (Eksperimen Inkuiri)  Memerihalkan sifatbunyi  Menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi  Menerangkan kecacatan pendengaran  Menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran  Menyatakan had pendengaran  Menyatakan alatyangdigunakan untuk mengatasi had pendengaran  Menerangkan pendengaran stereofonik Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji sifat bunyi dengan bimbingan 7 16-20.2.2015 CUTI HARI RAYA CINA 8 23-27.2.2015 1.9 Memahami rangsangan  Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yangdikesan oleh  Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.  Mengenal pasti bahagian tumbuhan yangpeka Band 5 Mengamal dan menilai
 4. 4. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 dan gerak balas tumbuhan tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yangtertentu. (Eksperimen Tak Terbimbing)  Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransangan pentinguntuk kemandirian tumbuhan. terhadap rangsangan tertentu.  Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. maklumat saintifik untuk menyiasat gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik 9 & 10 02-13.3.2015 PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 11 16-20.3.2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 23-27.3.2015 BAB 2 : NUTRISI 2.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.  Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat,protein,lemak, vitamin,mineral, pelawas dan air serta menyatakan fungsinya.  Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin),glukosa (larutan Benedict), protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi).(Eksperimen Inkuiri)  Menerangkan melalui contoh kelas makanan.  Menyatakan fungsi setiap kelas makanan.  Menguji kanji,glukosa,protein dan lemak. Band2 Menerangkan fungsi kelas makanan dengan jelas Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 13 2.2  Membincangkan:  Menyatakan maksud gizi seimbang.
 5. 5. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 30.3-03.4.2015 Menganalisa kelas-kelas makanan a) apa maksud diet seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur, saiz,jantina,pekerjaan,iklim, keadaan kesihatan.  Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan.  Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalamsatu hidangan.  Merancanggizi seimbanguntuk satu hari (sarapan,makan tengahari dan makan malam).  Menyatakan faktor yangmesti dipertimbangkan apabilamerancanggizi seimbang.  Menerangkan bagaimana factor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang.  Menyatakan kuantiti tenaga dalamsetiap gram karbohidrat,protein dan lemak.  Menganggar kalori makanan yangdiambil dalamsetiap hidangan.  Merancangsatu gizi seimbang. 14 06.4-10.4.2015 2.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yangbesar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larutdan sedia diserapoleh badan.  Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/ carta/CD ROM  Menerangkan maksud pencernaan.  Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.  Memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.  Menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.  Memerihalkan proses pencernaan dalamsalur pencernaan.  Menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat, protein dan lemak. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai sistem pencernaan, kepentingan penyerapan semula air, dan amalan pemakanan secara meluas 14 06.4-10.4.2015 2.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.  Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalamusus kecil.  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. (Eksperimen Terbimbing)  Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.  Membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat penyerapan glukosa melalui tiub Visking menggunakan prosedur yang betul dan bersistematik 15 13-17.4.2015 2.5 Memahami  Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.  Menyatakan bagaimana air diserap semula dalamusus besar.
 6. 6. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 penyerapan semula air dan penyahtinjaan  Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yangbaik untuk mengelakkan sembelit.  Menerangkan penyahtinjaan.  Mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. 15 13-17.4.2015 2.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.  Merancangdan melaksanakan amalan pemakanan yangsihat.  Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat(contoh: makan makanan seimbangdan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yangkurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama  Mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.  Mempraktikkan amalan pemakanan yangbetul.  Mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.  Mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai menu gizi seimbang secara kreatif, inovatif dan lengkap 16 20-24.4.2015 BAB 3 : BIODIVERSITI 3.1 Memahami kepelbagaian organismhidup dan pengelasannya  Membincangkan kepelbagaian ciri umum organisma hidup  Mengumpul dan mengelaskan pelbagai tumbuhan dan haiwan berdasarkan ciri sepunya.  Menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalamsatu habitat.  Mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.  Mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.  Menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Band 1 Menyatakan contoh pelbagai komponen dalam biodiversiti dengan betul Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan kepelbagaian tumbuhan dan haiwan serta kepentingannya kepada persekitaran secara meluas 16 BAB 4 :SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN
 7. 7. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 20-24.4.2015 4.1 Menganalisa Saling bersandaran antara organisma hidup  Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis,habitat,populasi,komuniti dalamsuatu ekosistem.  Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  Menyatakan maksud spesis, populasi dan komuniti.  Menyatakan maksud habitatdan ekosistem.  Mengenal pasti pelbagai habitat dalamsatu ekosistem.  Menerangkan melalui contoh saling bersandaran organismhidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Band 2 Menerangkan maksud spesies, komuniti, populasi, habitat, ekosistem, pengeluar, pengguna, dan pengurai dengan jelas Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji spesies, habitat, populasi, komuniti dengan saling bersandaran antara organism hidup dan persekitaran dalam mewujudan ekosistem yang seimbang mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 17 27.4-01.5.2015 4.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.  Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis:komensalisme,mutualisme, parasitisme(contoh: ikan remora dan jerung, alga dan kulat,cacing pita dan manusia).  Menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.  Menerangkan dengan contoh interaksi antara organismhidup.  Mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.
 8. 8. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 c)persaingan.Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.  Menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalammengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. 17 27.4-01.5.2015 4.3 Mensintesis siratan makanan.  Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar, pengguna, pengurai dan piramid nombor.  Membina siratan makanan daripadabeberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai.  Membincangkan aliran tenaga dalamsiratan makanan yang dibina.  Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalampiramid nombor.  Membincangkan akibatsekiranyasatu komponen organisma hidup dalamsatu ekosistem tiada.  Menerangkan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai.  Menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan.  Mengenal pasti pengeluar, pengguna dan pengurai dalamsiratan makanan.  Membina piramid nombor daripada rantai makanan.  Mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.  Meramal akibatsekiranya satu komponen organisma hidup dalamsatu ekosistemtiada. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai jenis interaksi antara organisma hidup, rantai makanan, siratan makanan dan pyramid nombor secara meluas 18 04.5-08.5.2015 4.4 Menganalisa fotosintesis  Menjalankan perbincangan tentangfotosintesis.  Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida,air, cahaya dan klorofil). (Eksperimen Tak Terbimbing)  Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.  Menyatakan maksud fotosintesis.  Menyatakan faktor yangdiperlukan untuk fotosintesis.  Menyatakan hasil fotosintesis.  Mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  Menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat faktor- faktornya yang mempengaruhi proses fotosintesis mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 19 11-15.5.2015 4.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan  Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.  Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanahlembap,hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan  Menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.  Mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan Band 2 Menerangkan langkah- langkah pemuliharaan dan pemeliharaan
 9. 9. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 pemeliharaan organisma hidup. untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalamsains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yangberkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. pemeliharaan organisma hidup.  Menyokong aktiviti yangdianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. dengan jelas 19 11-15.5.2015 4.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.  Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yangmemberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.  Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni  Menerangkan kesan aktiviti manusiaterhadap keseimbangan semulajadi.  Memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yangberhubungkaitdengan persekitaran.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil,produktif dan seimbang Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran, kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam pertanian serta kepentingan proses fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem seimbang secara kreatif, inovatif dan lengkap 20&21 18-29.5.2015 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 22-23 30.5-12.6.2015 CUTI PENGGAL PERTAMA
 10. 10. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 24 15.6-19.6.2015 BAB 5 :AIR DAN LARUTAN 5.1 Menganalisa ciri fizikal air.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut: takat beku air, takat didih air.  Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasingke atas ciri fizikal air. (Eksperimen Inkuiri)  Menyatakan maksud takat beku air.  Menyatakan maksud takat didih air.  Memerihalkan ciri fizikal air.  Menerangkan melalui contoh kesan bendasingke atas ciri fizikal air. Band 1 Menyatakan ciri-ciri fizikal air dengan betul Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji takat beku dan takat didih air serta kesan bendasing ke atas ciri fizikal air, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 24 15.6-19.6.2015 5.2 Menganalisa komposisi air.  Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hydrogen kepada oksigen dalamsatu molekul air.(Eksperimen Inkuiri)  Menentukan komposisi air.  Menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji komposisi air melalui elektrolisis mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 25 22-26.6.2015 5.3 Menganalisa proses penyejatan air.  Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan, suhu persekitaran,luas permukaan dan pergerakan udara.(Eksperimen Terbimbing)  Menerangkan maksud penyejatan.  Menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk
 11. 11. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2  Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.  Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan.  Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalamkehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian,pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.  Membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan.  Memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. menyiasat proses penyejatan dan keterlarutan zat terlarut mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 25 22-26.6.2015 5.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.  Membincangkan perbezaan antara zatterlarut, pelarutdan larutan.  Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair,larutan pekatdan larutan tepu. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair,larutan pekatdan larutan tepu. (peta buih berganda)  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai .( Eksperimen Terbimbing)  Menerangkan maksud zat terlarut, pelarutdan larutan.  Membanding dan membezakan antara larutan cair,larutan pekatdan larutan tepu.  Menerangkan maksud bahan terampai.  Menerangkan maksud keterlarutan.  menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarutdi dalamair  menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalamkehidupan  memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalamkehidupan harian Band 2 Menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dan kegunaan pelarut organik dalam kehidupan dengan jelas. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji perbezaan antara larutan cair, pekat, tepu, dan bahan terampai mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 26 29.6-03.7.2015 5.5 Menganalisa asid dan alkali.  Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifatasid dari aspek nilai pH,rasa,sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus tindakan terhadap logamseperti magnesium  Mengenal pasti sifatasid.  Mengenal pasti sifatalkali.  Menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik
 12. 12. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 dan zink.  sifatalkali dari aspek nilai pH,rasa,mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. (Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.  Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalamkehidupan harian.(Eksperimen Inkuiri)  Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalamkehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natriumhidroksidapada kepekatan yangsama. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian .  Menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.  Mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalamkehidupan harian.  Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.  Menerangkan maksud peneutralan.  Menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan.  Menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalamkehidupan harian. dan kemahiran saintifik untuk mengkaji bahan berasid dan beralkali mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 27 06-10.7.2015 5.6 Menganalisa kaedah pembersihan air.  Membuat lawatan ke loji pembersihan air.  Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air.  Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan,pengklorinan dan penyulingan.  Menyenaraikan sumber air semula jadi.  Menyatakan sebab pembersihan air.  Memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air.  Membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai kaedah pembersihan dan sistem bekalan air secara meluas 28 13-15.7.2015 5.7 Menganalisa sistembekalan air.  Melawat ke loji pemprosesan airuntuk mengkaji sistembekalan air dan peringkatyang terlibat dalampembersihan air.  Membincangkan cara menjimatkan air.  Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.  Memerihalkan bagaimana sistembekalan air berfungsi.  Menerangkan cara untuk menjimatkan air. 28 13-15.7.2015 5.8 Memahami  Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia  Memberi contoh bahan cemar air.  Menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Band 6 Mensintesis maklumat
 13. 13. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 pemeliharaan kualiti air. dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripadaaktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  Tumpahan daripada kapal minyak.  Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup.  Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air.  Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya.  Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.  Menerangkan cara mengawal pencemaran air.  Menerangkan cara memelihara air dan kualitinya dalam bentuk persembahan mengenai pencemaran alam sekitar secara kreatif, inovatif dan lengkap 28-29 16-21.7.2015 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 29 22-24.7.2015 BAB 6 :TEKANAN UDARA 6.1 Memahami tekanan udara.  Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. (Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. (Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. (Eksperimen Inkuiri)  Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.  Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara 30 27-31.7.2015 6.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.  Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.  Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalampicagari,sifon,pam penyembur dan penyedut minuman.  Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbatdan menuang susu pekat daripada tin.  Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di  Menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.  Menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.  Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabilamenggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji pergerakan zarah udara dan kaitannya dengan
 14. 14. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 bawah tekanan tinggi berfungsi.  Membincangkan langkah keselamatan yangperlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. tekanan serta aplikasi dalam kehidupan harian mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 30 27-31.7.2015 6.3 Memahami tekanan udara.  Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas.  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.  Menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.  Menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara 31 03-07.8.2015 BAB 7: DINAMIK 7.1 Memahami daya.  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.(Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk, kedudukan) kelajuan dan arah.(Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran,daya graviti, daya elektrostatik dan daya magnetik).  Menyatakan daya adalah tolakan atau tarikan.  Menerangkan kesan daya.  menerangkan pelbagai jenis daya 31 03-07.8.2015 7.2 Memahami pengukuran daya. Membincangkan unitdaya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya  Menyatakan unituntuk daya.  Menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.  Mengukur magnitud daya. Band 1 Menyatakan unit daya dengan betul Band 2 Menerangkan konsep pengukuran daya dengan jelas 32 10.8-14.8.2015 7.3 Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah  Menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.  Menyatakan arah bagi daya geseran dan Band 5 Mengamal dan menilai
 15. 15. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 Mengaplikasi daya geseran. bagi daya geseran dan mengukur magnitude bagi daya tersebut.  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yangberbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. (Eksperimen Terbimbing)  Mengumpulkan maklumatdan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran.  Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.  b) mengurangkan geseran. (Eksperimen Inkuiri)  Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalamkehidupan harian. magnitud bagi daya tersebut.  Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yangberbeza mempengaruhi daya geseran.  Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran.  Menerangkan cara meningkatkan geseran.  Menerangkan cara mengurangkan geseran.  Menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalamkehidupan harian. maklumat saintifik untuk menyiasat kesan permukaan terhadap magnitud daya geseran mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 33 17-21.8.2015 7.4 Mengaplikasika n kerja  Membincangkan dengan contoh, kerja dilakukan apabilaobjek digerakkan oleh daya.  Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J)= Daya (N) X Jarak (m)  Menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.  Menyatakan unituntuk kerja.  Menentukan kerja yang dilakukan. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji daya, kerja, dan kuasa dengan menggunakan rumus, mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 33 17-21.8.2015 7.5 Mengaplikasi kuasa  Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s)  Menyatakan maksud kuasa.  Menyatakan unituntuk kuasa.  menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.
 16. 16. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 33 17-21.8.2015 7.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan  Mereka satu aktiviti contoh melukis poster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.  Memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. 34 24-28.8.2015 BAB 8: SOKONGAN DAN GERAKAN 8.1 Memahami sistem sokongan dalamhaiwan.  Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai systemsokongan bagi: a) haiwan vertebrata daratdan akuatik. b) haiwan invertebrata daratdan akuatik.  Menjalankan perbincangan tentangyang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata daratdan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata daratdan akuatik  Menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistemsokongan haiwan invertebrata.  Membanding dan membezakan haiwan vertebrata dan pelbagai sistemsokongan haiwan invertebrata  Membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata daratdan akuatik. Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai sistem sokongan haiwan secara meluas Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji, sistem sokongan haiwan dan sistem sokongan tumbuhan mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan 34 24-28.8.2015 8.2 Memahami System sokongan dalam tumbuhan.  Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai systemsokongan bagi tumbuhan.  Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistemsokongannya  Menerangkan pelbagai system sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.  Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai
 17. 17. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 sistem sokongan secara kreatif, inovatif dan lengkap 35 01-04.9.2015 BAB 9 : KESTABILAN 9.1 Memahami bahawa pusatgraviti mempengaruhi kestabilan.  Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. (Eksperimen Inkuiri)  Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusatgraviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi b) luas tapak.  Membincangkan hubungan antara pusatgraviti dan kestabilan.  Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.  Menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.  Menghubungkait pusat gravity dengan kestabilan objek. Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji titik keseimbangan prosedur yang betul dengan bimbingan Band 5 Mengamal dan menilai maklumat saintifik untuk menyiasat luas tapak dan kedudukan pusat gravity terhadap kestabilan objek mengikut prosedur yang betul dan bersistematik 35 01-04.9.2015 9.2 Menghargai kepentingan kestabilan.  Mengadakan sesi sumbangsaran tentangcara meningkatkan kestabilan.  Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasi konsep kestabilan. (Eksperimen Terbimbing)  Mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.  Menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai aplikasi konsep
 18. 18. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 kestabilan secara kreatif, inovatif dan lengkap 36 07-11.9.2015 BAB 10 : MESIN RINGKAS 10.1 Menganalisa tuas.  Membincangkan bagaiamana dayayangkecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.  Membuat pemerhatian tentang alatyang menggunakan prinsip tuas.  Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum, dan seterusnya mengelaskan sistemkepada tuas kelas pertama, kedua dan ketiga.  Membincangkan bagaimana manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat.  Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi kedaya.  Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.  Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum(m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum(m)  Menyenaraikan objek di sekelilingmereka yang menggunakan prinsip tuas.  Menyatakan apa yangboleh dilakukan oleh tuas.  Mengenal pasti beban, daya dan fulkrum dalam tuas.  Mengelaskan tuas.  Menerangkan maksud momen daya.  Menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Band 1 Menyatakan pelbagai objek yang menggunakan prinsip tuas dengan betul Band 2 Menerangkan kedudukan beban, daya, dan fulkrum dengan jelas Band 3 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik mengenai pengelasan tuas secara meluas Band 4 Menggunakan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik untuk mengkaji momen daya mengikut prosedur yang betul dengan bimbingan
 19. 19. RANCANGANTAHUNAN [2015] SAINSTINGKATAN2 37 14-18.9.2015 10.2Mengharga i usaha inovatif dalammereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.  Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.  Mereka bentuk atau mengubahsuai alatyang menggunakan prinsip tuas Band 6 Mensintesis maklumat dalam bentuk persembahan mengenai aplikasi mesin ringkas secara kreatif, inovatif dan lengkap 38 19-27.9.2015 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 39-41 28.9- 16.10.2015 ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 42 19-23.10.2015 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 43-46 26.10- 20.11.2015 AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN & PERSEDIAAN KE TINGKATAN 3 47-52 21.11.2015 - 03.01.2016 CUTI AKHIR TAHUN

×