Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT 2015 Kimia Tingkatan 5

36,862 views

Published on

Rancangan Pengajaran Tahunan Kimia Tingkatan 5

Published in: Education
 • Be the first to comment

RPT 2015 Kimia Tingkatan 5

 1. 1. JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2015 MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 1 05/01/15- 09/01/15 KADAR TINDAK BALAS 1.1 Menganalisis kadar tindak balas Menjalankan aktiviti tindak balas antara Zn + HCl, seterusnya melukis graf untuk menghitung i) kadar tindak balas purata ii) kadar tindak balas pada masa tertentu. PETA BULATAN 10 2 3 2 12/01/15- 16/01/15 1.2 Mensintesis faktor- faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas Merekabentuk dan menjalankan aktiviti untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, seperti i. saiz bahan tindak balas, CaCO 3 + HCl ii. kepekatan dan suhu Na2S2O3 + H2SO4 iii. mangkin Penguraian H202 dengan kehadiran mangkin PETA POKOK 3 19/01/15- 23/01/15 4 26/01/15- 30/01/15 1.3 Mensintesiskan idea tentang teori perlanggaran 1.4 Mempraktikkan pengetahuan saintifik untuk meningkatkan kualiti kehidupan
 2. 2. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 5 02/02/15- 06/02/15 SEBATIAN KARBON 2.1 Memahami sebatian karbon 2.2 Menganalisis alkana PETA POKOK PETA BULATAN 9 4 5 6 09/02/15- 13/02/15 2.3 Menganalisis alkena. Menjalankan aktiviti untuk membandingkan sifat alkana dan alkena yang sepadan seperti heksana, C6H14, dan heksena, C6H12, dari segi: (a) kejelagaan nyalaan, (b) tindakbalas dengan air bromin, Br2 . (c) tindakbalas dengan larutan kalium manganat (VII) berasid, KMn04 PETA POKOK PETA BULATAN 7 16/02/15- 2.4 Mensintesiskan idea isomerisme PETA TITI
 3. 3. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 20/02/15 MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 8 23/02/15- 27/02/15 SEBATIAN KARBON 2.5 Menganalisis alkohol Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia bagi etanol berdasarkan: (a) Pembakaran, (b) Pengoksidaan, (c) pendehidratan. PETA BULATAN PETA TITI 9 02/03/15- 06/03/15 2.6 Menganalisis asid karboksilik Menjalankan aktiviti untuk mengkaji sifat kimia asid etanoik melalui tindak balas dengan : (a) bes (b) karbonat logam (c) logam (d) alkohol PETA POKOK
 4. 4. 10 09/03/15- 13/03/15 UP1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 14/03/15-22/03/15 MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 11 23/03/15- 27/03/15 SEBATIAN KARBON 2.7 Menganalisis ester Menjalankan aktiviti penyediaan etil etanoat, ( CH3COOC2H5 ), di dalam makmal. Menjalankan aktiviti mengkaji sifat fizik etil etanoat, iaitu, bau dan keterlarutan. PETA POKOK 12 30/03/15- 03/04/15 2.8 Menilai lemak 2.9 Menganalisis getah asli PETA BUIH BERGANDA PETA POKOK PETA ALIR
 5. 5. 13 06/04/15- 10/04/15 2.10 Menyedari ketertiban dalam siri homolog 2.11 Mensyukuri kewujudan pelbagai bahan organik dalam alam. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 14 13/04/15- 17/04/15 PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 3.1 Menganalisis tindak balas redoks Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam tindak balas berikut: (a) pembakaran logam dalam oksigen atau klorin, (b) pemanasan oksida logam dengan karbon, (c) pertukaran ion Fe2+ kepada ion Fe3+ dan ion Fe3+ kepada ion Fe2+, (d) tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya, (e) tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya, (f) pemindahan elektron pada suatu jarak (pelbagai jenis larutan digunakan) PETA BULATAN PETA POKOK 9 2 3 15 20/04/15- 24/04/15 16 27/04/15- 01/05/15 3.2 Menganalisis pengaratan sebagai tindak balas redoks Menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan pengaratan terhadap paku besi apabila bersentuhan dengan logam lain. PETA ALIR
 6. 6. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 17 04/05/15- 08/05/15 UJIAN AMALI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 18 11/05/15- 15/05/15 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 19 18/05/15- 22/05/15 20 25/05/15- 29/05/15 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 30/05/15 – 14/06/15 21 15/06/15- 19/06/15 PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 3.3 Memahami siri kereaktifan logam dan aplikasinya Menjalankan aktiviti untuk mengkaji kereaktifan logam terhadap oksigen. Menjalankan aktiviti untuk menentukan PETA BUIH BERGANDA
 7. 7. kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 22 22/06/15- 26/06/15 PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN 3.4 Menganalisis tindak balas redoks dalam sel elektrolisis dan sel kimia 3.5 Menghargai kebolehan unsur mengubah nombor pengoksidaannya Menjalankan aktiviti untuk mengkaji proses pengoksidaan dan penurunan dalam sel elektrolisis dan sel kimia. PETA POKOK 23 29/06/15- 03/07/15 TERMOKIMIA 4.1 Menilai perubahan tenaga dalam tindak balas kimia. 4.2 Memahami haba pemendakan Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga. PETA BULATAN PETA BUIH 12 4 5
 8. 8. PETA TITI MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 24 06/07/15- 10/07/15 TERMOKIMIA 4.3 Memahami haba penyesaran 4.4 Memahami haba peneutralan Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba penyesaran bagi suatu tindak balas dan membina gambarajah aras tenaga Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba peneutralan dan membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas berikut: (a) asid kuat dan alkali kuat (b) asid lemah dan alkali kuat (c) asid kuat dan alkali lemah (d) asid lemah dan alkali lemah PETA BULATAN PETA BUIH PETA BUIH BERGANDA 25 13/07/15- 17/07/15 4.5 Memahami haba pembakaran Menjalankan aktiviti untuk menentukan haba pembakaran bagi pelbagai jenis alkohol. PETA BULATAN
 9. 9. 4.6 Menghargai kewujudan pelbagai sumber tenaga. MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 26 20/07/15- 24/07/15 BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA 5.1 Menganalisis sabun dan detergen 1. Menjalankan aktiviti penyediaan sabun melalui proses saponifikasi 2. Menjalankan ekperimen mengkaji keberkesanan sabun dan detergen sebagai agen pencuci dalam air liat, PETA ALIR 9 1 1 27 27/07/15- 31/07/15 5.2 Menilai penggunaan bahan tambah makanan PETA POKOK 28 03/08/15- 07/08/15 5.3 Memahami ubat 5.4 Menghargai PETA POKOK
 10. 10. kewujudan bahan kimia MINGGU TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN IBSE I-THINK KECUKUPAN LATIHAN K1 K2 STRUKTUR ESEI 29 10/08/15- 14/08/15 ULANGKAJI INTENSIF SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI LAIN SOALAN PEPERIKSAAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS 30-32 17/08/15- 04/09/15 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2015 33-34 07/09/15 18/09/15 PRA PEPERIKSAAN AMALI BERPUSAT SPM 2015 35 19/09/15 27/09/15 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 19/09/15 - 27/09/15 36-38 28/09/15 16/10/2015 PEPERIKSAAN AMALI BERPUSAT SPM 2015 39-40 19/10/15 30/10/15 ULANGKAJI INTENSIF SOALAN PERCUBAAN NEGERI-NEGERI LAIN SOALAN PEPERIKSAAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS 41 02/11/15 PEPERIKSAAN SPM 2015 BERMULA

×