Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren

Hållbar turism, ö-konferens Bornholm maj 2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Transfer - mellem uddannelse og arbejde. Hvad virker? Bjarne Wahlgren

 1. 1. Voksnes læring – Kompetencer til bæredygtig turisme NVL’s nordiske Ø-netværk Transfer mellem uddannelse og arbejde Hvad virker? 28. maj 2015 Bjarne Wahlgren
 2. 2. Projektets grundprincipper • En fælles uddannelse • Udgangspunkt i konkrete udviklingsbehov • Samvirken mellem uddannelse og arbejdsliv
 3. 3. Hvad er er god kompetenceudvikling? • At man anvender det, man lærer • Der er et transferproblem • Forskningen peger på forbedringer
 4. 4. Uddannelsens principper • Kompetenceudvikling er en proces • Den omfatter formel, nonformel og informel læring • Den omfatter før – under – efter undervisningen
 5. 5. Faktorer der styrker sammenhæng Faktorer i undervisningen Anvendelses- konteksten De personlige faktorer
 6. 6. Personlige faktorer • Behov for læring • Tiltro til egne evner
 7. 7. Faktorer i undervisningen • Mestre stoffet • Identiske elementer • Oversættelse af teorien til praksis • Træning transfer • Underviseren
 8. 8. Anvendelseskontekst • Organisering af anvendelsessituationen • Et transfermiljø • Systematisk opfølgning
 9. 9. Anvendelsessituationen • Tid mellem tilegnelse og anvendelse • Arbejdet skal give mulighed for anvendelse • Oplevelse af fremdrift
 10. 10. • Åbenhed og tolerance • Support fra underviser • Support fra kolleger og ledelse • Læringskultur Transfermiljø
 11. 11. • Tilbagemelding til underviser • Systematisk udveksling af erfaringer • Supervision eller coaching Opfølgning
 12. 12. Specifik transfer • Transformation af færdigheder og teknikker (procedurer, fremgangsmåder) • Tilpasse læringen til anvendelsessituation • Træning i at anvende det man lærer • Vurdere begrænsninger og nye muligheder
 13. 13. • De underliggende principper og teorier • Oversætte til en anvendelsessituation • Har det konsekvenser for det man gør? • Hvor kan man anvende teorierne? Generel transfer
 14. 14. Mere viden om transfer • Web-tv om transfer på www.nck.au.dk • Bjarne Wahlgren (2010): Voksnes læreprocesser. Akademisk forlag. • Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer – Kompetence i en professional sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag.

×