Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samordning av vagledning nuuk bodil r.

69 views

Published on

Koordinering af vejledning i de nordiske lande

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samordning av vagledning nuuk bodil r.

 1. 1. Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland • En rapport gjord av NVL:s vägledningsnätverk 2015-2016 • Nätverket har kartlagt samordningen av vägledningen för vuxna mellan utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn • Syftet med utredningen är att bidra till utvecklingen av en samordnad vägledning I de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland 1 2
 2. 2. Utredningen försöker svara på frågorna: • Finns det samordning mellan vägledningen inom utbildningssektorn och arbetsmarknadssektorn? • Har ministerierna gett anvisningar om samarbetet? • Hur ser samordningen ut konkret? • Har behovet av samordning definierats tillräckligt tydligt och konkret? • Vilka former av informellt samarbete finns?
 3. 3. Vad menar vi med samordning? Kommunikation Kan omfatta bland annat utbyte av information och undersökning av möjligheterna till samarbete och samordning
 4. 4. Rapportens resultat • Kartläggningen visar att alla nordiska länder, Färöarna, Grönland och Åland betonar betydelsen av att medborgarna får en sammanhängande neutral vägledning i övergångsfaser:
 5. 5. Rapportens resultat • Alla länder och autonoma områden samarbetar eller samordnar vägledningen i någon form men har valt olika vägar • Danmark : ingår skrivelser om samordning i lag, men har inte verkställts • Finland: Strategi för livslång vägledning där samordning finns med och arbetet är på gång • Island: Arbetsgrupp 2015 från olika ministerier som gav rekommendationer för en utveckling av samordning • Norge: Länsvisa partnerskap för karriärvägledning – Karriärcenter • Sverige: Finns rekommendationer om samverkan från olika myndigheter • Färöarna: Arbetsgrupp med representanter från utbildnings-, social- och arbetsmarknadsministerierna • Grönland: finns stadgat om samordning i lagen om uddannelse - och erhversvejledning och i lagen om job-, vejledning- og jobbkvalificeringscentre • Åland: Försöksverksamheten VISA – vägledning i samverkan
 6. 6. Konklusioner & spirande tankar • Utgångspunkten för en samordning: medborgarnas behov av vägledning i ett livslångt perspektiv • En samordnad vägledning främjar medborgarnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser samtidigt som det stöder dem som befinner sig i en övergångsfas • Samordning och samarbete är särskilt viktigt ur medborgarnas perspektiv, där lösningar för individanpassad livslång vägledning kräver samordnade insatser från olika håll. Detta är särskilt tydligt när det gäller arbetslöshet eller drop outs.
 7. 7. Konklusioner & spirande tankar • Övergångsfaserna kräver gemensamma insatser och att vägledarna tar gemensamt ansvar för att ge vägledning av hög kvalitet • En samordning bryter fördomar och skapar förståelse för varandras system och arbetsmetoder • Genom en samordning ges möjlighet att skapa klara spelregler som höjer vägledningstjänsternas kvalitet
 8. 8. Konklusioner och spirande tankar • Vägledarna kan bredda sin professionella kompetens både genom att känna till varandras arbetsfält och genom gemensamma utbildningar • Vägledningsresurserna kan användas optimalt i och med att det är lättare att hänvisa kunderna vidare till varandra • Brist på samordning bidrar till att medborgarna upplever att det saknas helhet och kontinuitet i vägledningstjänsterna • För att få en strukturerad samordning av vägledning behövs en nationell strategi, regelverk och/eller lagstiftning om livslång vägledning och eventuellt ett nationellt forum för att styra samordningen
 9. 9. Europeiskt policynätverk om livslång vägledning, ELGPN (åren 2007-2015 inom EU:s program om livslångt lärande) http://www.elgpn.eu/publications/ browse-by-language/danish

×