Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saman erum vi∂ sterkari

144 views

Published on

Sigrun Kristin Magunsdottir

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saman erum vi∂ sterkari

  1. 1. Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv Færni frá sjónarhóli atvinnulífsins – í norrænu samhengi Grand hótel Reykjavík 8. júní 2017 Dagskrá: 13.00 Velkomin Sigrún Kristín Magnúsdóttir, NVL 13:05 Setning Sveinn Aðalsteinsson, Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 13.15 Ingegerd Green og Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 14.15 Guðrún Eyjólfsdóttir, SA Halldór Grönvold, ASÍ 14.45 Kaffihlé 15.15 Umræður um niðurstöður og tilmælin í skýrslunni 16.15 Samantekt og slit
  2. 2. SIGRÚN KRISTÍN MAGNÚSDÓTTIR Norðurlönd – Saman erum við sterkari
  3. 3. Norrænt samstarf um færniþróun í atvinnulífinu - komið á norrænum þankabanka með sérfræðingum; stjórnmálamönnun, fræðimönnum, aðilum atvinnulífsins og skólafólki til þess að afla þekkingar, greina og leggja fram tillögur um hvaða hlutverki formlega skólakerfið á að gegna við að mæta þörfum at atvinnulífsins fyrir færni í framtíðinni - með sameiginlegu norrænu átaki aukið þekkingu um hagræn áhrif færniþróunar og náms í atvinnulífinu til þess að styrkja færniþróun í fyrirtækjunum
  4. 4. „Ríkisstjórnir Norðurlanda fallist á hugmyndina um innleiðingu skyldunáms í fullorðinsfræðslu og endurmenntun fyrir allt vinnandi fólk á Norðurlöndum og ákveði ásamt aðilum vinnumarkaðarins að hrinda í framkvæmd tilraunastarfsemi í formi sameiginlegra tilraunaverkefna, sem hér er lýst í tveimur grunnlíkönum um framkvæmd hugmyndarinnar.“
  5. 5. Norrænt samstarf um færniþróun í atvinnulífinu Markmið: að efla samkeppnishæfni Norðurlandanna með því að bæta tækifæri til náms í atvinnulífinu getur NVL: • Kortlagt og skjalfest og miðlað reynslu af fyrirmyndarleiðum og aðferðum við skipulag betra og eða markvissara náms í atvinnulífinu • Miðlað upplýsingum um hvernig nú er staðið að árangursríkri færniþróun í fyrirtækjum: hæfnigreiningum, raunfærnimati og fræðsluerindrekum á vinnumarkaði • Miðlað gæðaviðmiðum fyrir færniþróun til þess að sýna fram á árangur return on investment (ROI)
  6. 6. Samstarf í netum - Nýtist stofnunum og við þróun stefnu NMR www.nvl.org

×