Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netværket for vejledning

108 views

Published on

Hanna Jensen, ordförande i Vägledarföreningen på Färöarna (FO)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Netværket for vejledning

 1. 1. Nordiskt nätverk för vägledning 2 3 - 1 1 - 1
 2. 2. Nätverksmedlemmar Island: Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir og Anna María Pétursdóttir Danmark:Mette W. Rasmussen och Klaus Ernst Norge: Grethe Elvebo Sverige: Anna Nygaard Finnland: Carola Bryggman och Kalle Vihtari Färöarna: Hanna Jensen Åland: Annette Rumander Grönland: Hanne Christensen og Christine Tønnesen 3
 3. 3. • Utveckla en professionell, hållbar och integrerad karriärvägledning för vuxna • Skapa nordiska synergier inom karriärvägledning -> stödja individers övergång mellan utbildning och arbetsliv • Göra insatser för kvalitetsutveckling och samordning av vägledningen i de nordiska länderna -> stöd för implementering av strategier för livslångt lärande och vuxnas kompetensutveckling Mål för nätverkets arbete 2 3 - 1 1 - 4
 4. 4. Uppdatering av rapporten från 2017 • Beskrivning av hur vägledningen är strukturerad • Vad är samordning? • Varför är det viktigt? • Var är vi nu? • Uppdateringen fortsätter ∙ 2019: Norge och Åland ∙ 2020: Sverige och Färöarna ∙ 2021: ? 5
 5. 5. Hvorfor er det nødvendigt med en definition? • Skaber et videre og fælles grundlag for vores arbejde med henblik på den voksne målgruppe • Som nordisk netværk er det forventet, at vi har en definition, og at netværket er bevidst om og opdateret på nye bevægelser i karrierevejledning • En definition skaber klarhed overfor samarbejdsparter - Hvad er specielt ved vejledning af voksne? - Fælles nordiske træk? 6
 6. 6. Netværkets definition på karrierevejledning af voksne, 1/2 Karrierevejledning for voksne skaber forudsætninger for bevidste og meningsfulde valg i forhold til karriereudvikling og for at kunne håndtere overgange og ændringer i sin livssituation. Gennem karrierevejledning og ny information tilbydes voksne støtte til at finde sine kompetencer fra uddannelse, arbejde og fritid og at videreudvikle disse med henblik på nye karrieremuligheder, eller motiveres til at udforske helt andre karrierefelter. Udvikling af beslutnings- og handlingskompetence er ligeledes centralt. 7 2 3 - 1 1 -
 7. 7. Netværkets definition på karrierevejledning af voksne, 2/2 Karrierevejledningen inddrager væsentlige samfundsmæssige spørgsmål, der har betydning for den voksnes karrierevalg, og bidrager til et socialt ligeværdigt og bæredygtigt samfund. I den samfundsmæssige kontekst, den voksne er i, gives støtte til at udforske og afklare sine interesser og værdier samt at se sig selv i et nyt lys og dermed udfordre egen selvopfattelse. En kvalitativ karrierevejledning er institutions- og sektoruafhængig, stiller individet i centrum og er tilgængelig for alle. Karrierevejledningen tilbydes af en kompetent vejleder med relevante kompetencer og med etisk bevidsthed. Karrierevejledning kan finde sted i fællesskaber, fx på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutioner. 8 2 3 - 1 1 -
 8. 8. Verdensmålene og den nordiske vision i definitionen • Skal støtte i overgange og transitioner i arbejdslivet – social inklusion og konkurrencedygtigt Norden • Finde og genbruge kompetencer i nye og andre sammenhænge - bæredygtige kompetencer og social inklusion • Ønsket om at arbejde for "Et socialt og bæredygtigt samfund" er direkte nævnt i definitonen (social justice og green guidance) 9 For at opnå visionen vil vi særligt satse på • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi. • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration. • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.
 9. 9. 10
 10. 10. 1/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Direkt påverkan Definition: • Fokus på att vägledning är könsneutralt • Alla har rätt att upptäcka sina kompetenser (utbildning, arbete, fritid) • Nya karriärmöjligheter oavsett kön. Delmål i fokus: 5.4, 5.5,5.2 11
 11. 11. 2/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Indirekt påverkan... Definition: tilgængelig for alle, motiveres, andre karrierefelter • Nätverket stimulerar den sociala mobiliteten. • Bra karriärvägledning öppnar för mobilitet. • God karriärvägledning är en bra resurs. Karriärvägledning motiverar och ger människor möjlighet att ta beslut om sin karriär. • Samhällen blir mer inkluderade • Det hindrar fattigdom. • Nätverket bidrar till en gemensam nordisk syn på vägledning och ökar mobilitet. 12
 12. 12. 3/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Ingen påverkan (?) Definiton: socialt ligeværdigt og bæredygtigt samfund • Fundering om målet eventuellt kan handla om Green Guidance? • Grön vägledning på nätverkets framtida planer, nätverket vill gärna sätta det i fokus! • Nätverket vill gärna gå från No impact till Direct positive och ämnet står på Verksamhetsplan 2021 for nätverket. Nätverket har fokus på karriärvägledning. 13
 13. 13. 4/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Direkt påverkan (Definitionen: finde sine kompetencer, videreudvikle disse ) • Vägledning spelar stor roll för individen och hans tillväxt • Vägledning har påverkan på individens ekonomi och • därmed också samhället • Karriärvägledning stödjer individens övergång mellan utbildning och arbetsliv och genom karriärskifte. finde sine kompetencer Delmål i fokus:8.3, 8.5, 8.6,8.8 14
 14. 14. 5/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Direkt påverkan Mål 10.2 är grundtanken i definitionen av karriärvägledning Vägledningens roll: ge alla människor chans att kunna välja karriär - oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomi Framtid: nätverket arbeter med att stödja individens övergång mellan utbildning och arbetsliv och betonar vikten av strategier för samarbete och samordning mellan sektorer, och vikten av att individer ska kunna välja karriär i alla nordiska länder. Delmål i fokus:10.2,10.7 15
 15. 15. 6/6 Nätverkets kartläggning av de globala målen ang. vägledning Direkt påverkan Nätverket förmedlar kunskaper och bidrar till vägledning och samordning mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden. Nätverket stöder individens övergång mellan utbildning och arbetsliv, stödjer implementeringen av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling hos vuxna. Delmål i fokus: 4 a, mål 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 16
 16. 16. Viktiga frågor Vad är bärduktig karriärvägledning ? Hur samordnar vi bättre kärnfunktionernar, som NVL’s nätvark jobbar med? Hur uppfyller vi de globala målen bäst i nordisk karriärvägledning? Vilka är de lågt hängande frukter i nordisk karriärvägledning? 17
 17. 17. Tack! Tak! Takk! Kiitos! Qujanaq! 18

×