Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur transformativt lärande kan utveckla verksamheter

58 views

Published on

Presentation av Latifa Guennoun vid NVLs konferens om kompetensutveckling av lärare, Lund september 2017

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hur transformativt lärande kan utveckla verksamheter

  1. 1. Hur transformativt lärande kan utveckla verksamheter Integrationsenheten Region Gotland Latifa Rachidy, Integrationsassistent Latifa.guennoun@gotland.se 0498-20 35 23
  2. 2. Föräldracirkel för nyanlända Latifa.guennoun@gotland.se 0498-20 35 23
  3. 3. Resultat: Utveckling av metod Latifa.guennoun@gotland.se 0498-20 35 23 Första träffarna Sista träffarna Vi gjorde en dagordning Ingen dagordning Vi bestämde ämnet Föräldrarna bestämde innehållet Vi styrde samtalet Föräldrarna delade erfarenheter med varandra Spända, otrygga Avslappnade, trygga Inga frågor Mottagliga, frågvisa Inget fika Fika Enkel kommunikation Tvåvägskommunikation
  4. 4. Latifa.guennoun@gotland.se 0498-20 35 23 SALAM MARHABA BAZAR MOSTAGBAL Jobb Utbildning FÖRÄLDRA- CIRKEL
  5. 5. Värderingar/Egenskaper Kompetenser Ödmjuk Interkulturell förståelse Lyhörd Samhällskunnig Respektfull Pedagogisk Flexibel Kommunikation Positiv Språk Se möjligheter Kultur- och religionkunskap Modig Faktakunskap Ej konflikträdd Medskapande Vi går tillsammans! Nyfikenhet Vägledaren – vad krävs? n@gotland.se 0498-20 35 23
  6. 6. • Hur skapar ni tillfällen i vardagen för att reflektera över det dagliga arbetet? • Hur kan vi motivera andra att förändra metoder när hen inte varit delaktig i förändringsprocessen? Frågeställningar n@gotland.se 0498-20 35 23
  7. 7. Marhaba = Välkommen n@gotland.se 0498-20 35 23

×