Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og voksenlæring

132 views

Published on

Presentation av Helle Glen Petersen på NVLs seminarium om Voksenlæreren og innovation, Lund, september 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Freamrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og voksenlæring

 1. 1. Fremadrettede perspektiver på nordisk arbejde med kompetenceudvikling og voksenlæring Helle Glen Petersen 27. - 28. september 2017
 2. 2. Disposition ― Interesse for fælles nordisk kompetenceudvikling? ― Om Nordisk Ministerråd ― Fakta om Norden og det nordiske samarbejde (uddrag) ― Politiske prioriteringer og indsatser (uddrag) • Generelt • Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U) ― Kompetencer, der styrker arbejdet med voksnes lærerprocesser ― Nordisk Netværk forVoksnes Læring (NVL) ― Nordplus Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 2
 3. 3. Tværnational, nordisk kompetenceudvikling? Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 3 • 88 % - Det er et godt udgangspunkt! • Men hvad er det nordiske samarbejde – og hvad kan det?
 4. 4. Om Nordisk Ministerråd • Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan • Dannet i 1971 • Samlet budget i 2017: 935.091TDKK • Roterende formandskab o 2017 – Norge o 2018 – Sverige http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/regeringssamarbejdet Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 4
 5. 5. Om Nordisk Ministerråd Ikke ét, men flere ministerråd: ➢ Samarbejdsministrene (MR-SAM) ➢ 10 fagministerråd o Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U) o Betjenes af Embedsmandskomiteen for Uddannelse og Forskning (EK-U) ➢ Uformelt Ministerråd for Integration ➢ Ad hoc Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL) Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 5
 6. 6. Fakta om Norden og det nordiske samarbejde (uddrag) • Vi har et af de mest omfattende og ældste regionale, politiske samarbejder i verden • Vi er den 11. største økonomi i verden og har haft succes med at tilpasse vores velfærdsmodel • Vi deler viden og erfaringer for at klare udfordringer, som vi bedre kan løse sammen end hver for sig • Vi ligger i toppen af mange af de internationale målinger for åbenhed, tillid, miljø, ligestilling og lykke Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 6 http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/10-fakta-om-norden-og-det-nordiske-samarbejde
 7. 7. Politiske prioriteringer og indsatser (uddrag) • Vision – Norden – Sammen er vi stærkere • Demokrati, Inkludering og Sikkerhed (DIS) • Integration af flygtninge og indvandrere • Strategisk gennemlysning af den nordiske arbejdsmarkedssektor – Poul Nielson rapporten • Digitalisering • Nordisk program for gennemførelsen af Agenda 2030 Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 7
 8. 8. Norden – Sammen er vi stærkere • Nordisk Ministerråds vision – Norden – Sammen er vi stærkere ‒ Vedtaget af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) i 2014 • Visionerne ‒ Et grænseløst Norden ‒ Et innovativt Norden ‒ Et synligt Norden ‒ Et udadvendt Norden http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/deklarationer/norden-2013-sammen-er-vi-staerkere Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 8
 9. 9. Et innovativt Norden Norden er en innovativ region med fokus på velfærd, uddannelse, kreativitet, entreprenørskab, bæredygtighed og forskning Vi vil fortsat arbejde for et nært samarbejde, hvor vi opnår højere kvalitet og større effektivitet ved i fællesskab at håndtere konkrete udfordringer, som er af betydning for de nordiske borgere Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 9
 10. 10. Demokrati, Integration og Sikkerhed (DIS) • DIS programmet er initieret af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) i 2016 ‒ Programperiode 2016-2018 • Baggrund: De voldelige angreb og terrorhandlinger, der de seneste år har været vendt mod de åbne nordiske samfundsmodeller • Formål: Samle, udvikle og støtte forebyggende indsatser inden for social marginalisering, ekstremisme og religiøs diskriminering o Nordic Safe Cities ‒ Programmet henvender sig til politikere, ledende medarbejdere og professionelle praktikere i nordiske byer og inkluderer networking, vidensdeling og kommunikation http://www.norden.org/da/tema/nordic-safe-cities/om-nordic-safe-cities-programmet Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 10
 11. 11. Integration af flygtninge og indvandrere • Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere ‒ Besluttet af de nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) i 2016 • Formål Programmet skal understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden oDer er afsat en pulje, så der kan søges om midler til projekter http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/ansoeg-om-bidrag/ansoegning-om-midler-til-projekter-om-integration/ Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 11
 12. 12. Poul Nielson rapporten • Poul Nielson, tidligere dansk minister og EU- kommissær, fik af Nordisk Ministerråd til opgave at foretage en strategisk gennemlysning af den nordiske arbejdsmarkedssektor • Rapporten og 14 forslag til det fremtidige nordiske samarbejde blev afleveret i juni 2016 • Forslag 7 - Indførelsen af obligatorisk voksen- og efteruddannelse http://norden.diva- portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=1438&language=en&searchType=SIMPLE&query=poul+nielson&af=%5B%5D&aq=%5B%5 B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 12
 13. 13. Digitalisering • Nordisk Ministerråd for Digitalisering (MR-DIGITAL) ‒ De nordiske samarbejdsministre (MR-SAM) besluttede den 22. juni 2017 at etablere et ad hoc ministerråd for digitalisering for perioden 2017-2020 • Erklæring De nordiske og baltiske ministre har vedtaget en erklæring med ønske om at styrke det digitale samarbejde i regionen og benytte sin førerposition til at gå forrest i realiseringen af det digitale indre marked og i udviklingen af en sammenhængende digital infrastruktur i regionen til gavn for borgere, virksomheder og offentlige forvaltninger http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/ministerraad/nordisk-ministerraad-for-digitalisering-mr-digital/ Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 13
 14. 14. Nordisk program for gennemførelsen af Agenda 2030 • Agenda 2030 - en global agenda for bæredygtig udvikling • MR-SAM vedtog den 5. september 2017 et nordisk program for at støtte de nordiske lande i implementeringen af de 17 verdensmål i Norden • Programperiode 2017 – 2020 - Budget: ca. 13 MDKK http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/baeredygtig-udvikling/nordisk-program-for-agenda-2030/ Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 14
 15. 15. Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 15
 16. 16. Ministerrådet for Uddannelse og Forskning (MR-U) - Politiske prioriteringer og indsatser (uddrag) • MR-U’s samarbejdsprogram • MR-U’s indsatser forhold til programmet om Demokrati, Inkludering og Sikkerhed (DIS) • Strategisk samarbejde inden for uddannelsesområdet • Fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer • Forskningsprogrammet Education forTomorrow • MR-U’s indsats inden for politikområdet voksnes læring o Nordisk Netværk forVoksnes Læring (NVL) o NordplusVoksen Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 16
 17. 17. MR-U’s samarbejdsprogram • Samarbejdsprogram for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) fra 2015 - Kvalitet og relevans i uddannelser og forskning • Det nordiske samarbejde på uddannelsesområdet fokuserer på at styrke kvaliteten i undervisning og uddannelser http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A851811&dswid=5460 Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 17
 18. 18. Indsatsen omfatter følgende aktuelle temaer: 1. Styrke grundlæggende færdigheder og kundskaber ved at oFremme videns- og analysesamarbejdet om centrale udfordringer på uddannelsesområdet 0-18 år og inden for voksenuddannelserne. oBidrage til udvikling af de nordiske uddannelser gennem et øget fokus på styring, ledelse og implementering af reformer. oFremme udvikling og brug af nye undervisnings- og læringsmetoder, fx gennem øget fokus på entreprenørskab, kreativitet og innovation samt digitalisering. 2. Bidrage til en god overgang mellem uddannelserne og mellem uddannelse og arbejdsliv. 3. Styrke unge og voksnes muligheder for at gennemføre et uddannelsesforløb, herunder at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 4. Fremme erhvervsuddannelsernes status og bidrage til bedre rammer for læring på arbejdspladsen for unge og voksne. Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 18 MR-U’s samarbejdsprogram
 19. 19. • MR-U etablerte i 2015-2017 et nordisk nettverk for å ivareta utdanningssektorens innsats under DIS- programmet. • De aktuelle utfordringene (utenforskap og sosial marginalisering, diskriminering og polarisering, radikalisering og ekstremisme) krever langsiktig innsats. • MR-U har i mai 2017 å besluttet at videreføre DIS-nettverket for perioden 2018-2020. • Nettverk består av representanter for nordiske departementer og direktorater/styrelser. Det overordnede målet er å fremme fellesnordiske verdier, styrke utdanningssektorens evne til å møte samfunnsutfordringer og -konflikter med demokratiske midler, og å forebygge utvikling av ekstremisme gjennom konkret, skolerettet innsats. • Videreføringen av DIS-programmet vil også være et ledd i felles nordisk oppfølging av FNs bærekraftmål 4, med særlig vekt på innholdsmål 4.7 (GlobalCitizenship Education). Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 19 MR-U’s indsatser i DIS
 20. 20. Strategisk arbejde om fremtidig nordisk uddannelsessamarbejde • EK-U besluttede på sit møde den 7. februar 2017 at iværksætte et strategisk arbejde på uddannelsesområdet med henblik på et fornyet og forstærket nordisk uddannelses- samarbejde, som skal bidrage til konkrete svar på nutidens og fremtidens udfordringer • Arbejdet skal endvidere bidrage til at øge synligheden af resultater fra samarbejdet på MR-U’s område • Højniveaugruppe består af: o Tidligere gymnasie- og kunnskapslyftminister Aida Hadzialic, Sverige o Kansler ved Helsingfors UniversitetThomas Wilhelmsson, Finland o Departementsråd i Kunnskapsdepartementet (departementssjef), Petter Skarheim, Norge Frist for levering af rapport til MR-U: 1. november 2017 Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 20
 21. 21. Fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer 1 3 - 0 2 - Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 21 • Med inspiration fra bl.a. EU’s A New Skills Agenda har EK-U besluttet at etablere en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer • Formål:Tydeliggøre koblingen til vigtige nationale og internationale politiske uddannelsesdagsordenener samt at udbrede kendskabet til nordiske uddannelsesindsatser • Indsatsplan blev godkendt på EK-U 01/17 den 7. februar 2017 og kommunikationsplan skal udvikles • NVL vil blive inddraget i processen
 22. 22. 10 indsatsområder 1 3 - 0 2 - Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 22 1. Samle nordisk uddannelsesforskning, udnytte forskningsresultater og understøtte forskningsbaseret undervisning 2. Fremme Livslang Læring og udvikling af formelle og uformelle kompetencer 3. Fremme entreprenørskab og koblingen mellem uddannelse, forskning og innovation på alle niveauer i uddannelsessystemet 4. Fremme børn, unge og voksnes kompetencer om ekstremisme og håndtering af kontroversielle emner 5. Fremme børn, unge samt voksnes digitale kompetencer 6. Fremme børn, unge og voksnes viden og kompetencer om klima og bæredygtig udvikling 7. Fremme nabosprogforståelsen blandt børn og unge samt kundskab om og kendskab til Nordens samfundsbærende sprog 8. Fremme studentermobilitet og studerendes internationale kompetencer 9. Fremme arbejdsmarkedsmobilitet i Norden 10. Understøtte succesfuld integration af flygtninge og indvandrere i dagtilbud og uddannelser
 23. 23. Kompetencer, der styrker arbejdet med voksnes lærerprocesser 1 3 - 0 2 - Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 23 Rapporten viser, at disse kompetencer vurderes som værende vigtige for voksenunderviseren: • Viden om voksnes læring og lærerprocesser • Opdateret faglig viden • Opdaterede praksiserfaringer
 24. 24. Forskning 1 3 - 0 2 - Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 24 • NordForsk er en institution under MR-U, som finansierer og tilrettellægger det nordiske samarbejde inden for forskning og forskningsinfrastruktur , blandt andet gennem programmet Education forTomorrow -2013-2016 • Projekt: o Utvecklingen av kunskaper och färdigheter över livscykeln: En komparativ studie av grundläggande kognitiva färdigheter (SASLA) - Analysen omfattar individer i åldrarna 16–65 år i Danmark, Finland, Norge och Sverige.Tre områden av grundläggande kognitiva färdigheter undersöks: läskunnighet, räkneförmåga och problemlösning med ICT. - Finns det skillnader mellan olika kategorier av vuxna relaterade tillexempelvis utbildningsnivå, kön, immigrantstatus, tidigare utbildning och erfarenheter som anställd eller arbetslös? - Vilka likheter och skillnader finns det mellan de nordiska länderna när det gäller GKF och ålder? https://www.nordforsk.org/no/programmer-og-prosjekter/prosjekter/skill-acquisition-skill-loss-and-age.-a-comparative-study-of-cognitive-foundation-skills-cfs
 25. 25. Nordisk Netværk forVoksnes Læring (NVL) 1 3 - 0 2 - Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 25 • NVL’s hovedopgaver er bl.a. at fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling, bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse samt at informere struktureret og strategisk om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbejde og skabe synergi i forhold til det internationale, herunder især det europæiske, samarbejde om voksnes læring • Fokus på overgang mellem uddannelse og arbejdsliv, styrkelse af voksnes grundlæggende færdigheder, fremme kvalitetsudvikling og innovation i kompetenceudviklingen af voksenundervisere samt digitalisering • Arbejdet er organiseret via en række netværk og arbejdsgrupper, der ud over at have national forankring også inddrager både civilsamfundet og erhvervslivet http://nvl.org/
 26. 26. Nordplus ― Nordplus er Nordisk Ministerråds største mobilitets- og netværksprogram for uddannelsesområdet ― Årligt budget: Ca. 74.8 MDKK ― NordplusVoksen giver støtte til mobilitet og projektsamarbejde mellem nordiske og baltiske lande inden for alle dele af voksnes læring og uddannelse ― Formålet er at skabe udvikling og nyskabelse inden for voksnes læring. I praksis skal programmet virke nedefra og er åbent for alle initiativer og ideer ― Der er en stor bredde i de aktiviteter, programmet støtter – alt fra lærer-til-lærer udveksling, praktik og studieophold for kursister til etablering af netværk og større udviklingssamarbejder http://www.nordplusonline.org/ Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 26
 27. 27. NordplusVoksen • Konferencens tema - kompetenceudvikling af voksenlæreren - er et område, der helt naturligt understøttes af NordplusVoksen • Nordplus Voksen støtter studie- og undervisningsophold hos partnerskoler, forberedende besøg, netværks aktiviteter og projekter, der har som mål at udvikle fælles undervisning, materialer eller metoder samt giver tilskud til projekter, der vil analysere specifikke fagområder og udviklingstendenser inden for almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, såvel formel som ikke-formel og uformel voksenuddannelse • Hvis man her på konferencen eller i anden sammenhæng har mødt relevante samarbejdspartnere, er det oplagt at overveje muligheden for at udvikle samarbejdet i regi af NordplusVoksen • Mandag den 2. oktober 2017 er der ansøgningsfrist for forberedende besøg. Her kan man få støtte til at mødes med potentielle samarbejdspartnere for sammen at planlægge en fælles ansøgning og projekt til den store ansøgningsrunde, der har frist den 1 februar 2018. Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 27
 28. 28. Helle Glen Petersen Seniorrådgiver helpet@norden.org +45 29 69 29 78 Nordisk Minsterråd Ved Stranden 18, DK-1061 København K 28 norden.org
 29. 29. Tak. Voksenlæreren og innovation, 27. – 28. september 2017, Lund 29

×