Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Framtíðin er núna!

122 views

Published on

Guðrún Eyjólfsdóttir, SA og Halldór Grönvold, ASÍ fjalla um hvað af tilmælum skýrslunnar eiga helst við á Íslandi út frá þeirra sjónarhorni

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Framtíðin er núna!

  1. 1. Halldór Grönvold, aðstoðarframkvæmdastjóri ASÍ 8. júní 2017 FRAMTÍÐIN ER NÚNA! Færni á vinnumarkaði: Viðbrögð við skýrslu norræna starfshópsins um raunfærni út frá sjónarhorni atvinnulífsins
  2. 2. Þróunin á fljúgandi ferð Atvinnulífið er á fljúgandi fer, miklar breytingar í gangi og stórkostlegar breytingar í kortunum. Endurspeglast á vinnumarkaðinum, skipulagi vinnunnar og störfunum. • Alþjóðavæðingin • Stafræna byltingin, tæknibreytingar og skipulag vinnunnar • Umhverfisáherslur • Innflytjendur og fjölþjóðlegur vinnumarkaður • Aldurssamsetning og búferlaflutningar
  3. 3. Tækifæri og ógnanir Hvernig samfélög bregðast eða bregðast ekki við þróuninni hefur lykiláhrif á það hvernig til tekst: • Fórnarlömb breytinganna • Taka þátt í og hafa áhrif á breytingarnar til framdráttar fyrir: – Einstaklingana – Fyrirtækin og atvinnulífið – Samfélagið allt Norðurlöndin hafa tækifæri umfram flest önnur samfélög til að takast á við og nýta breytingarnar til góðs
  4. 4. Hvað þarf til? Sameiginleg sýn, stefna og aðgerðir stjórnvalda, aðila vinnumarkaðarins og annarra hagaðila Samþætt: - Atvinnustefna - Menntastefna - Vinnumarkaðsstefna Aðilar vinnumarkaðarins hafa sýnt ákveðið frumkvæði - Hvar eru stjórnvöld?? Mikilvægi norræns samstarfs
  5. 5. Menntastefna • Menntun/færniuppbygging getur átt sér stað: – Í hefðbundnum menntastofnunum – Í símenntunar- og fræðslumiðstöðvum – Í fyrirtækjum og atvinnulífinu – Í daglega lífinu – verkefni líðandi stundar, félagsstarf, heimilishaldi o.s. frv. Lykilatriðið er að hafa heildarsýn - hvert við viljum fara • Allir þessir þættir eru mikilvægir – Þeir eiga að styðja hvern annan og bæta hvern annan upp Hæfnin/færnin er það sem skiptir máli – ekki hvar eða hvernig hún er fengin! Menntun er æviverk!
  6. 6. Raunfærnimat – Mikilvægt verkfæri • Raunfærnimat: Aðferð til að meta hæfni/færni einstaklinganna Hvaða hæfni/færni býr einstaklingurinn yfir • Hvar má/þarf að gera betur – Mikilvægar upplýsingar fyrir einstaklinginn • Í starfi/starfsþróun – skipta um starf – Mikilvægar upplýsingar fyrir fyrirtækin/atvinnulífið • Hvernig má nýta krafta einstaklingsins betur – fræðslustefna fyrirtækisins: búa til/nýta „rétta“ samsetningu á hæfni/færni út frá markmiðum
  7. 7. Hver er staðan? • Þróun á raunfærnimati á góðri leið – en margt óunnið • Prófa og þróa líkanið – Nýta aðferðir annarra þjóða og reynslu • Þróa aðferðir/nálgun varðandi launasetningu – Byggt á hæfnirammanum • Fjármagna verkefnið - hver á að fjármagna hvað? • Tryggja góða framkvæmd – fræðsluaðilar/fyrirtækin • Tryggja möguleika/réttindi starfsmanna
  8. 8. FRAMTÍÐIN ER NÚNA! Það er ekki í boði að gera ekki neitt

×