Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den danske digitaliseringsdagsorden

62 views

Published on

Josina Moltesen og Anders Ravn, Styrelsen for IT og Læring, Danmark. Den danske digitaliseringsdagsorden.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Den danske digitaliseringsdagsorden

 1. 1. Digitaliseringsdagsordenen i Danmark
 2. 2. Dagsorden 6. marts 20202 Udfordringer for voksenuddannelse – og it som en del af løsningen - Faldende deltagelse i VEU - Svage basale færdigheder Trepartsaftalen om styrket og mere fleksible voksen- efter- og videreuddannelse - FVU-digital - Kapacitetsopbygning for undervisere på almen voksen- og efteruddannelse - Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området - Videndelingsforum for digitalisering af VEU - Forsøg med VEU-godtgørelse ved fuld fjernundervisning - FVU-digital Overvejelser omkring teknologiforståelse for voksne - Indsæt underpunkt Voksenuddannelse.dk - Indsæt underpunkt
 3. 3. Udfordringer for voksenuddannelse - og it som en del af løsningen Faldende deltagelse i VEU 6. marts 20203 Svage basale færdigheder • PIAAC-undersøgelsen viste, at der er mange med svage basale læse- og regnefærdigheder • PIAAC-undersøgelsen viste også, at mere en 1 million voksne danskere har svært ved at løse hverdagsopgaver på en computer. Kilde: Ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse, Nye kompetencer hele livet, 2017
 4. 4. Anbefalinger fra NVL-rapport om basale digitale kompetencer og danske tiltag omkring kompetencer og ressourcer Anbefalinger fra NVL-rapport • Fremme brug af læringsteknologier • Øge underviserenes digitale kompetencer • Øge deltagelse af voksne med svage basale færdigheder i undervisning i basale digitale færdigheder • Fremme digital inklusion • Sikre at der opbygges og vedligeholdes et system, der fremmer livslang læring 6. marts 20204 Danske tiltag • Pulje til samarbejde om digital læring • Kapacitetsprojektet • Forsøg med VEU godtgørelse • FVU-digital • Voksenuddannelse.dk
 5. 5. Analyse af virksomheders og arbejdsstyrkens brug af digitale tilbud i voksen-, efter- og videreuddannelse, Epinion, 2019 6. marts 20205 En tredjedel af arbejdspladserne har brugt e-læring. Halvdelen af både arbejdstagere og arbejdsgivere angiver, at de i fremtiden vil gøre mere brug af e- læring. 28 % af de ufaglærte og 25 % af de faglærte angiver, at de mangler basale it-kompetencer. 28 % af arbejdspladser med mere end 100 medarbejdere, har brugt e- læring. Mens det samme kun gælder 15 % små virksomheder.
 6. 6. Pulje til forsøg med samarbejdsmodeller om digitale undervisningsforløb på VEU-området Om projektet: • Formål er at understøtte, at flere voksne får relevant voksen- og efteruddannelse ved at udnytte den fleksibilitet og de nye læringsformer, der kan ligge i at arbejde strategisk med digitalisering • Mindst to AMU-udbydere skal gå sammen om at lave: • En samarbejdsmodel • En forretningsmodel for digital læring • Konkrete digitale undervisningsforløb • Der er fordelt 9,5 mio. mellem seks meget forskellige projekter 6. marts 20206
 7. 7. Projekt om kapacitetsopbygning for under- visere på almen voksen- og efteruddannelse Om projektet: • Formålet med projektet er at øge kapaciteten til at bruge digital læring i sektoren samt kvaliteten heraf. • Professionsskolen Absalon udvikler: • et generisk koncept for arbejdet med digital læring blandt undervisere og ledere i VEU • et konkret kompetenceopbygningsforløb, der afprøves på VEU-institutioner. • Der er afsat 800.000,- kr. til projektet i 2019-2020. 6. marts 20207
 8. 8. Videndelingsforum for digitalisering i voksen- og efteruddannelse Om videndelingsforum: • Formålet er at etablere et netværk omkring digitalisering i VEU med henblik på at understøtte sektorens videndeling på tværs af almen og videregående VEU • Målgruppen er udviklingschefer, praktikere, e-læringsansvarlige og andre ressourcepersoner fra institutioner og uddannelsessekretariater • I det første møde deltog 90 personer • Næste møde er d. 2. april 2020 6. marts 20208
 9. 9. Forsøg med VEU-godtgørelse for fuldfjernundervisning i AMU Om forsøget: • Forsøget er en dispensation fra reglerne, således at det er muligt at få VEU- godtgørelse ved mere end 75 % fjernundervisning. • Forsøget blev startet op i september 2018 og afsluttes i 2021. • Forsøget evalueres løbende. Første statusrapport viste begrænset aktivitet i forsøget. • Der iværksættes i foråret 2020 en informationskampagne om forsøget. 6. marts 20209
 10. 10. FVU-digital Baggrund: • Trepart III-aftalen: behov for ”et markant løft af de basale færdigheder i arbejdsstyrken”  eksisterende FVU-tilbud udvides med digital og engelsk som virksomhedsrettede forløb Formål: • at udvikle digitale færdigheder for at kunne betjene sig af digitale løsninger i jobfunktionen og give mod på at tilegne nye digitale færdigheder • at udvikle digital dømmekraft som reflekteret bruger af digitale værktøjer, bl.a. digital dannelse og kendskab til it-sikkerhed 6. marts 202010 Aktivitet (hele 2019): • 49 årskursister = ca. 1.600 trin-forløb (fordelt på fagets tre trin) • Aktivitet i svag stigning og på niveau med den virksomhedsrettede aktivitet på andre FVU-fag Erfaring: • Digitalisering fylder meget: stort behov for FVU-digital hos virksomheder – dog skal efterspørgsel stimuleres • Også stort behov for FVU-digital udenfor job – derfor en begrænsning, at faget alene kan udbydes til personer i beskæftigelse • Udfordring at undervise hold med medarbejdere fra forskellige virksomheder
 11. 11. Voksenuddannelse.dk 6. marts 202011

×