Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bornholm, bærekraftig utvikling

380 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bornholm, bærekraftig utvikling

  1. 1. https://prezi.com/zqqfsfrtcymk/know-your-lifestyle- february-5th- 2015/?utm_campaign=share&utm_medium=copy Bærekraftig utvikling Definisjon:Bærekraftigutvikling Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Kilde: FNs verdenskommisjon for miljø og utviklings rapport Vår felles framtid (1987) For å skape bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet jobbe på tre områder:  Miljø  Økonomi  Sosiale forhold (fattigdom). Bærekraftigutviklingble førstbruktsombegreppåsluttenav1980-tallet.
  2. 2. 1972: FNs miljøkonferanse i Stockholm. Stockholmkonferansen var den første store internasjonale konferansen som hadde miljøproblemer som tema. Som et resultat av konferansen opprettet FN et eget miljøprogram (UNEP) samme år. 1983: Verdenskommisjonen for miljø og utvikling opprettes Kommisjonen ble ledet av Norges tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Oppgaven til kommisjonen, som også kalles Brundtlandkommisjonen, var å foreslå utviklingsstrategier som kunne bidra til å løse både fattigdoms- og miljøproblemer i sammenheng. 1992: Rio-konferansen og Agenda 21 FN arrangerte en stor miljøkonferansen i Brasils hovedstad Rio de Janeiro. De fleste av verdens statsledere var til stede for å diskutere miljøsaker. De lagde en plan, Agenda 21, som skulle være en veivisertil en bærekraftig utvikling i det 21. århundret. Agenda 21 identifiserer det ikke bærekraftige produksjons- og forbruksmønsteret i Nord som den viktigste årsaken til miljøproblemene. Den gir en skisse over hva som må gjøres for å redusere avfallsproduserende og ressurssløsende forbruksmønstre i rike deler av verden, mens den samtidig oppmuntrer til økt – men bærekraftig – forbruk og utvikling i fattige land 2000: FNs Tusenårsmål Tusenårsmålene er åtte mål som skal nås innen 2015. Alle målene handler om å utrydde fattigdom. Tusenårsmål nummer 7. handler om å ”sikre en miljømessig bærekraftig utvikling”. Alle FNs medlemsstater har skrevet under på tusenårsmålserklæringen.

×