Produksjonsprosessen: GIS som stöd i granskningsarbete

835 views

Published on

GIS som stöd i granskningsarbete

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Produksjonsprosessen: GIS som stöd i granskningsarbete

 1. 1. Stefan Svanström SCB RM/MN GIS som stöd i granskningsarbete Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 2. 2. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 3. 3. Geodatasamverkan • Befintliga data • Enklare att hitta • Enklare få tillgång till • Öka utbytet Ökad användning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 4. 4. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt
 5. 5. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt Fastighetsyta
 6. 6. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt Byggnadskropp Fastighetsyta
 7. 7. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt Byggnadskropp Ortofoto Fastighetsyta
 8. 8. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt Byggnadskropp Ortofoto Fastighetsyta Vägnät
 9. 9. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Före och efter geodatasamverkan Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Fastighetspunkt Byggnadskropp Ortofoto Fastighetsyta Vägnät Markanvändning
 10. 10. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Fastighet Adress Lägenhet Byggnad Skillnaden mellan indatakällor för geokodning Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 11. 11. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Fastighet Adress Lägenhet Byggnad Skillnaden mellan indatakällor för geokodning Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 12. 12. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Fastighet Adress Lägenhet Byggnad Skillnaden mellan indatakällor för geokodning Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 13. 13. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Fastighet Adress Lägenhet Byggnad Skillnaden mellan indatakällor för geokodning Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 14. 14. Ökad komplexitet Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Källa: http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Utvecklingsomraden/ Planerade-verksamhetsomraden/Ostra-Sala-backe/Detaljplaner/
 15. 15. Geografisk analys Visualisering Granskning Urval Kvalitets- förbättringar Nya geodata produkter Paradigmskifte InsamlingRegistervård Nya metoder Presentation
 16. 16. Geografisk analys Visualisering Granskning Urval Kvalitets- förbättringar Nya geodata produkter Paradigmskifte InsamlingRegistervård Nya metoder Presentation
 17. 17. Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 18. 18. Exempel på felaktig koordinat Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 19. 19. Exempel på felaktig koordinat Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 20. 20. Sandfjärdsgatan 24 Antal boende: 29 Avstånd 400 meter Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 21. 21. Idag är den rättad Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 22. 22. GIS som stöd i granskning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Två exempel: • Census 2011 – koppling av variabel för tätortsstorlek • Förbättrade koordinater för punktutsläpp
 23. 23. Census 2011 Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Variabel B6 - Redovisning av befolkning utifrån variabeln ort/plats vilken indelats efter storleksklass B6-kod Klartext GE1000000 Minst 1 000 000 invånare 500000-999999 500 000 till 999 999 invånare 200000-499999 200 000 till 499 999 invånare 100000-199999 100 000 till 199 999 invånare 50000-99999 50 000 till 99 999 invånare 20000-49999 20 000 till 49 999 invånare 10000-19999 10 000 till 19 999 invånare 5000-9999 5 000 till 9 999 invånare 2000-4999 2 000 till 4 999 invånare 1000-1999 1 000 till 1 999 invånare 500-999 500 till 999 invånare 200-499 200 till 499 invånare LT200 Mindre än 200 invånare
 24. 24. Tätortsavgränsningar sedan 1960 Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 2010 fanns det 1 956 tätorter
 25. 25. RTB-population med nycklar Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 • Personnummer • Fokbokföringsdatum • KommunKod • Fastighetsbeteckning • Gatuadress • Adressplatskod (RNPADRPL_RIDADRPL) • Församling • B6-kod • Tätortskod • Geokodad (Anger matchningskvalitet)
 26. 26. Befolkning matchas mot adressplatser Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 27. 27. Geokodning mot karta - 99,6% Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Län Bef totalt Geokodad Ej geokod % ej geokod Stockholms län 2 091 473 2 066 072 25 401 1,2 Uppsala län 338 630 336 625 2 005 0,6 Södermanlands län 272 563 271 476 1 087 0,4 Östergötlands län 431 075 429 023 2 052 0,5 Jönköpings län 337 896 336 911 985 0,3 Kronobergs län 184 654 184 105 549 0,3 Kalmar län 233 090 232 562 528 0,2 Gotlands län 57 308 57 158 150 0,3 Blekinge län 152 979 151 254 1 725 1,1 Skåne län 1 252 933 1 243 674 9 259 0,7 Hallands län 301 724 301 156 568 0,2 V. Götalands län 1 590 604 1 585 985 4 619 0,3 Värmlands län 272 736 271 910 826 0,3 Örebro län 281 572 280 815 757 0,3 Västmanlands län 254 257 253 588 669 0,3 Dalarnas län 276 565 275 607 958 0,3 Gävleborgs län 276 130 275 418 712 0,3 Västernorrlands län 242 155 241 587 568 0,2 Jämtlands län 126 299 125 638 661 0,5 Västerbottens län 259 667 259 043 624 0,2 Norrbottens län 248 545 247 857 688 0,3 Summa 9 482 855 9 427 464 55 391 0,6
 28. 28. 55 391 invidiver saknade gekodning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 • På församling skrivna • Utan känd hemvist
 29. 29. Församlingsnyckel Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Över 1 700 församlingar Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet
 30. 30. Matchning av 12 700 individer Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Län Församling helt utanför tätort Församling helt inom tätort Församling i tätort och vatten Summa Stockholms län 3 552 2 233 1 599 7 384 Uppsala län 395 226 621 Östergötlands län 11 72 36 119 Kalmar län 15 27 42 Skåne län 50 1 119 464 1 633 V. Götalands län 120 75 639 834 Värmlands län 212 53 265 Summa 6 140 3 725 2 818 12 683
 31. 31. Fastighetsnyckel Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Källa: Bearbetningar © SCB, övrig geodata © Lantmäteriet Över 4,2 miljoner fastigheter Län Kodad utifrån fastighetsbeteckning Stockholms län 15 597 Uppsala län 1 087 Södermanlands län 760 Östergötlands län 1 463 Jönköpings län 532 Kronobergs län 223 Kalmar län 275 Gotlands län 53 Blekinge län 1 158 Skåne län 5 567 Hallands län 243 V. Götalands län 2 137 Värmlands län 352 Örebro län 365 Västmanlands län 340 Dalarnas län 549 Gävleborgs län 240 Västernorrlands län 239 Jämtlands län 403 Västerbottens län 294 Norrbottens län 404 Summa 32 281
 32. 32. Slutgiltigt resultat Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 99,89 procent av befolkningen geokodad och försedd med B6- kod. B6-kod Antal GE1000000 1 397 908 500000-999999 555 732 200000-499999 283 589 100000-199999 466 899 50000-99999 1 002 837 20000-49999 1 113 523 10000-19999 847 724 5000-9999 713 554 2000-4999 724 842 1000-1999 401 144 500-999 311 336 200-499 249 875 LT200 1 403 479 Ej kod 10 403 Summa 9 482 855 10 403 individer ej möjliga att geokoda
 33. 33. Förbättrade koordinater för punktutsläpp Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Svenska miljörapporteringsportalen (SMP) • Runt 6 000 tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter • varav 556 punktkällor har en större påverkan på vatten Branschnamn Antal Rening av avloppsvatten 448 Massa, papper och pappersvaror 52 Kemiska produkter 16 Stål och metall 10 Malm och mineral 9 Animaliska råvaror 8 Stenkol, petroleum, kärnbränsle 5 Övriga verksamheter 8
 34. 34. Redovisning av belastning på finare områdesindelning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 k k k Källa: Avrinningsområden © SMHI, Ortofoto © Lantmäteriet
 35. 35. Granskning med stöd av geografi Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 • Fastigheter och samfälligheter • Fastighetsregistrets byggnadsdel med adresskoordinater • Vatten och större vattendrag • Textinformation – upplysningstext • Begränsningslinje för anläggning • Företagsdatabasens arbetsställen • Äldre SMP-koordinater innan övergången till SWEREF99 • Hydrologisk indelning i samband med PLC6
 36. 36. Begränsningslinje för anläggning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Källa: Ortofoto © Lantmäteriet
 37. 37. Schematisk granskning Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 SMP utsläppskoord Avstånd anläggning Rimlighets- bedömning Vatten Ja Nej Avstånd vatten < 20m > 20m
 38. 38. Anläggningspunkten i vatten Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 39. 39. Resultat från geografisk granskning Anläggnings- koordinat intakt Anläggnings- koordinat förändrad Utsläppskoordinat intakt 196 54 250 Utsläppskoordinat förändrad 221 85 306 417 139 556 Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013
 40. 40. Anläggningskoordinat förändrad 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 Flyttad anläggning i meter Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 139 anläggningskoordinater korrigerades
 41. 41. Anläggningskoordinat förändrad Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Flytt av anläggningspunkt efter granskning 12 200m
 42. 42. Utsläppskoordinater fel Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Avstånd anläggningspunkt – utsläppspunkt 8 800m 306 utsläppskoordinater saknas eller har rättats upp
 43. 43. Förändrat påverkansområde Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013 Hofors Källa: Avrinningsområden © SMHI, Ortofoto © Lantmäteriet Ljungby
 44. 44. Anläggnings- & utsläppspunkter www.smed.se
 45. 45. Stefan Svanström SCB RM/MN stefan.svanstrom@scb.se GIS som stöd i granskningsarbete Nordiska Statistikermötet - Bergen 2013

×