Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utgifter i jul julklappar och övriga julutgifter

1,356 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Utgifter i jul julklappar och övriga julutgifter

 1. 1. Jul 2013- klappar och övriga julutgifter Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2013-11-25
 2. 2. Sammanfattning • Den sammanlagda julbudgeten för julklappar och kringkostnader för julen landar i år på samma belopp som förra året, 5 100 kronor. • Finns det barn i hushållet satsar man mer och ökar julklappsbudgeten med 11 procent. • Det är också på barnen man lägger mest rörande julens övriga utgifter. • Det kvinnorna som köper de dyraste julklapparna, medan männen står för de dyrare övriga julutgifterna. • Traditionen med julklappar ligger stadigt kvar. Den största ökningen på senare år skedde mellan julen 2011 och julen 2012 då man ökade med 15 procent. 2
 3. 3. Sex av tio planerar för lika stora utgifter i år som förra året, men barnfamiljerna ökar Tror du att du totalt sett kommer att lägga mer eller mindre pengar på julen i år jämfört med förra året? 4% 12 % Finns det barn i hushållet ligger julklappsbudgeten på drygt 4000 kronor, en ökning med 11 procent från förra året. 21 % mer lika mycket mindre vet ej 63 % 3
 4. 4. Vi tänker handla julklappar för 3 200 kronor- finns det barn blir julklappsäcken större Hur mycket kommer du att köpa julklappar för i år, på ett ungefär? Om du redan har köpt julklappar inkluderar du även dessa i summan Genomsnittligt belopp 3 166 kr Män 2 980 kr Kvinnor 18-25 år 26-39 år 3 362 kr 1 789 kr 2 563 kr 40-54 år 3 887 kr 55-65 år 3 637 kr Barn i hushållet Inga barn i hushållet 4 006 kr 2 628 kr 4
 5. 5. Det är kvinnorna som köper de dyraste klapparna Hur mycket kommer du att köpa julklappar för i år, på ett ungefär? Om du redan har köpt julklappar inkluderar du även dessa i summan 0 1-999 3% 1% 11 % 7% 23 % 1 000-1 999 21 % 32 % 33 % 2 000-3 499 3 500-4 999 6% 10 % Kvinnor 20 % 5 000 eller mer Vet inte/inget svar Män 23 % 4% 6% 5
 6. 6. Barnen står i centrum även för julens övriga utgifter Ungefär hur mycket pengar kommer du att lägga på julen utöver julklappar? Till exempel mat, julpynt, kläder, aktiviteter för barnen, osv Genomsnittligt belopp 1 934 kr Män 1 923 kr Kvinnor 1 946 kr 18-25 år 26-39 år 541 kr 1 513 kr 40-54 år 2 434 kr 55-65 år 2 426 kr Barn i hushållet Inga barn i hushållet 2 384 kr 1 644 kr 6
 7. 7. Männen satsar mest på julens kringkostnader Ungefär hur mycket pengar kommer du att lägga på julen utöver julklappar? Till exempel mat, julpynt, kläder, aktiviteter för barnen, osv. 0 9% 4% 22 % 21 % 1-999 22 % 22 % 1 000-1 999 25 % 2 000-3 499 3 500-4 999 31 % 4% 4% Män 5 000 eller mer Vet inte/inget svar 11 % 8% Kvinnor 7% 9% 7
 8. 8. Största ökningen av julbudgeten skedde mellan 2011 och 2012 Genomsnittliga kostnader för julen 2013: julklappar och övriga julutgifter Barnfamiljer : 2012 Julklappar & övriga julutgifter 2013 Julklappar & övriga julutgifter 2013 2012 2011 20122011 2010 5 900 kronor 6 400 kronor 20112010 2009 201 0200 9 Julklappar 3 166 3 145 2 720 15% 2 740 - 0,6 % 2 740 +/- 0 % Övriga kostnader 1 934 1 956 2 090 - 6% 2 020 3% 2 240 - 10 % Summa 5 100 5 100 4 810 6% 4 760 1% 4 980 -4 % 8• 8
 9. 9. Om undersökningen Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea Datainsamlingen gjordes 29 oktober–11 november 2013 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 017 intervjuer bland ett representativt urval av personer mellan 18 och 65 år. 9

×