Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presenter 2011, Ingela Gabrielsson, Nordea 2011

1,367 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presenter 2011, Ingela Gabrielsson, Nordea 2011

 1. 1. Presenter 2011 - större utgift än vianarIngela GabrielssonPrivatekonom2011-04-08
 2. 2. 2Sammanfattning Svenskarna säger sig lägga uppskattningsvis 26,7 miljarder kr på presenter under ett år De utgifter som man bedömer att man haft för presenter är lägre än de uppskattade faktiska utgifterna Varannan person som ger bort pengar upplever att de bör lägga ett större belopp än om de gett en present Två av fem anser att vi överlag lägger ner för mycket pengar på presenter Låginkomsttagare lägger mer pengar på presenter i relation till inkomsten än medel- och höginkomsttagare De dyraste presenterna brukar vara bröllopspresenter (till de egna barnen). De presenter som man köper oftast är födelsedagspresenter till barn. Far- och morföräldrar är mest generösa när det gäller att köpa presenter Kvinnor är flitigare presentköpare än män Att köpa en present anses vara det lämpligaste för alla tillfällen Ungdomar med låga inkomster skulle låna av någon om de inte hade råd att köpa en present när de var inbjudna till en fest Vanligaste skälet till att man är med på en insamling är att man vill ge bort en "ordentlig" present Gåvor i form av pengar ger man oftare till konfirmander och studenter, medan gåvor i form av aktier/värdepapper ges vid dop.
 3. 3. 3 Vi uppskattar att vi ger presenter för 26,7 miljarder per år - sett till varje tillfälle blir summan betydligt större 0 10 20 30 40 50 Md krUppskattad total utgift 26,7 Faktiska utgifter 49,0 Uppskattad total utgift: en uppskattad summa för alla presenter under ett år Faktisk utgift : summan av presentutgifter för varje faktiskt tillfälle
 4. 4. Barns födelsedagar och jämna år tar största biten Sammanlagda faktiska utgifter för presenter per tillfälle, i kronor 0 5 10 15 20 25 30 Barns födelsedagar 27,8 Jämna födelsedagar 10,4 Bröllop 3,1 Md kr Studentmottagning 2,3 Nyfödda 1,8 Inflyttningsfest 1,6 Dop 1,5 Konfirmation 0,6
 5. 5. 5Far- och morföräldrar är mest generösa, ger för närmare10 000 kronor på ett årUppskattat belopp: Hur mycket pengar lägger du/ du och din partner tillsammans på presenter per år? 0 kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 8 000 kr 10 000 kr Summa - personligen 4 500 Summa - du och din partner 8 000 Har barn - personligen 4 900 Har barn - du och din partner 8 300 Har barnbarn - personligen 6 500 Har barnbarn - du och din partner 9 800 Har gudbarn - personligen 4 900 Har gudbarn - du och din partner 8 500 Medeltal
 6. 6. 6Låginkomsttagare lägger mer pengar på presenter i relationtill sin inkomstUppskattat belopp: Hur mycket pengar lägger du personligen på presenter per år? Andel av Inkomsten: 0 kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr 8 000 kr 1% Summa 4 500 2% Hushållsinkomster - låga 2 500 4 300 1% Hushållsinkomster - medel Hushållsinkomster - höga 7 300 1% Egen inkomst - låg 2 500 2% Egen inkomst - medel 4 500 1% Egen inkomst - hög 7 600 1% Medeltal
 7. 7. 7Barns födelsedag är vanligaste orsak till att man köper enpresentHur många gånger har du köpt presenter för följande tillfällen under de senaste 12 månaderna? Barns födelsedagar (både egna och Familjer: 10 15 12 11 9 20 7 2 andras) Personer med barn i hushållet köper Jämna födelsedagar 28 23 14 6 3 2 1 gång oftare presenter till alla nämnda 2 gånger Nyfödda 24 9 3 2 11 tillfällen. 3 gånger 4 gånger Inflyttningsfest 21 10 4 11 5 gånger 6-10 gånger Studentfest 21 8 4 1 11-20 gånger >20 gånger Bröllop 21 5 4 Dop/Namngivning 24 4 1 11 2 Konfirmation
 8. 8. 8Kvinnorna är flitigare presentköpare än mänHur många gånger har du köpt presenter för följande tillfällen under de senaste 12 månaderna? Köpt minst en gång under de Kön Ålder senaste 12 månaderna (procent) Summa Män Kvinnor 18-25 26-39 40-53 54-65 66+Födelsedagspresenter till barn (egna 85 81 89 64 87 94 91 94eller andras)Jämna födelsedagar (30-, 40-, 50-, 77 73 80 71 77 84 78 7660- eller 70-årsdagar)Nyfödda 40 35 45 29 63 41 38 25Inflyttningsfest 38 38 37 53 53 29 25 24Studentmottagning eller studentfest 35 31 38 46 25 42 33 29Bröllop 31 33 30 34 47 27 23 22Dop/namngivning 30 29 31 27 43 29 27 20Konfirmation 14 13 15 17 9 16 15 12
 9. 9. 9Bröllopspresenter kostar mest, drygt 6 000 kronor igenomsnittUngefär hur mycket pengar skulle du lägga på presenter vid olika tillfällen? 0 kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr Bröllop för egna barn 6 270 Bröllop för barnbarn 2 350 Bröllop bland släktingar 750 Bröllop bland nära vänner 600 Bröllop bland vänner och bekanta 380 Inflyttningsfest (första flytten) 390 Inflyttningsfest (inte första flytten) 240 Min partners födelsedag 1 250 Egna barns födelsedag 1 210 Barnbarns födelsedag 830 Barns kompisar som fyller 7 år eller mer 200 Barns kompisar som fyller 1-6 år 160 Jämna födelsedagar för min partner 2 520 Jämna födelsedagar för mina barn 2 260 Jämna födelsedagar bland släktingar 490 Jämna födelsedagar bland nära vänner 510 Jämna födelsedagar bland vänner och 330 Medeltal
 10. 10. 10Student och konfirmation också dyra högtider Ungefär hur mycket pengar skulle du lägga på presenter vid olika tillfällen? 0 kr 2 000 kr 4 000 kr 6 000 kr Nyfödda barnbarn 990 Släktingars nyfödda barn 350 Vänners nyfödda barn 240 Hushållets inkomst Dop/namngivning av egna barn 800 Dop/namngivning barnbarn 1 400 Högre inkomst innebär dyrare Dop/namngivning av släktingars barn 390 presenter för alla tillfällen. Dop/namngivning av vänners barn 260 Konfirmation av egna barn 1 220 Åldrar Konfirmation av barnbarn 920 Konfirmation av släktingars barn 350 De flesta köper allt dyrare presenter Konfirmation av vänners barn 250 ju äldre de blir. Student egna barn 1 800 40-53-åringar och personer över 66 Student barnbarn 1 190 år tenderar att lägga mer pengar på Student släktingars barn 430 presenter än andra åldersgrupper. Student vänners barn 290 Medeltal
 11. 11. 11Värdepapper och fonder ges till nyfödda och vid dop, medankonfirmander och studenter får pengarVilken typ av present tycker du är mest lämplig för olika tillfällen? Föredrar att köpa present: •Kvinnor •Medelålders (26-53-åringar) •Gifta Presenter till nyfödda barnbarn 59 10 28 3 •Höginkomsttagare Presenter till släktingars nyfödda barn 79 4 14 3 •Personer med barn i hushållet Dop/namngivning av egna barn 59 7 31 3 Föredrar att ge pengar: Dop/namngivning av barnbarn 54 12 31 3 •Män Dop/namngivning av släktingars barn 76 6 15 4 •Ensamstående •Låg- till medelinkomsttagare Konfirmation av egna barn 61 26 10 3 •Arbetslösa Konfirmation av barnbarn 50 31 16 2 Konfirmation av släktingars barn 68 22 6 4 Konfirmation av vänners barn 75 18 2 4 Köper en present Ger pengar Studentmottagning för egna barn 57 32 8 3 Ger värdepapper, fonder el likn Studentmottagning för barnbarn 48 39 7 5 Annat Studentmottagning för släktingars barn 69 24 3 4 Studentmottagning för vänners barn 76 18 3 3 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 12. 12. 12Egna barn och barnbarn får oftare penninggåvor Vilken typ av present tycker du är mest lämplig för olika tillfällen? Bröllop för egna barn 62 28 4 5 Bröllop för barnbarn 59 29 4 8 Egna barns födelsedagar 71 22 5 3 Köpa en present Barnbarns födelsedagar 66 21 10 3 Ge perngar Jämna födelsedagar för egna barn 70 20 6 4 Ge värdepapper, fondandelar el likn Annat
 13. 13. 13 Unga med låg inkomst lånar av någon för att ha råd med present Om det skulle vara så att du inte har råd att köpa en present när du är inbjuden till en fest, vad skulle du då göra? Köper present på kredit: Män, personer över 40 år, medelinkomsttagare, personer med barn. Lånar pengar av någon: Kvinnor, unga (18-25 år), singlar, låginkomsttagare, studenter. Summa Tackar nej till inbjudan: Män, personer 18-25 år över 54 år, singelhushåll, personer som inte arbetar. 26-39 år Låter bli att köpa present: Män, 26-53- 40-53 år åringar och personer över 66 år, medelinkomsttagare. 54-65 år 66+ år Jag köper på kredit Egen inkomst - låg Jag lånar pengar från någonEgen inkomst - medel Jag tackar nej till inbjudan Egen inkomst - hög Jag går utan present Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 14. 14. 14 Vanligaste skälet till insamling är att man vill ge bort en "ordentlig" present Om du är med på en insamling av en present, vad är det främsta skälet? Praktiskt: Män, 26-39-åringar och personer över 66, singlar, höginkomsttagare Ett sätt att ge bort en ordentlig present: Kvinnor, 18-53-åringar, hushåll med 3 personer, medelinkomsttagare, studenter, Summa 5 27 69 15 11 3 Lägre kostnad: Kvinnor, de yngsta (18-39-åringar), låginkomsttagare, 18-25 år 5 26 77 13 18 3 studenter, singlar Önskemål från 26-39 år 7 31 72 17 14 4 värden/värdinnan/den firande: Kvinnor, 26-53-åringar, singlar, 40-53 år 3 25 73 19 10 3 låginkomsttagare, arbetslösa 54-65 år 7 22 63 12 6 2 Jag är aldrig med på insamling 66+ år 3 35 61 16 7 4 Praktiskt Egen inkomst - låg 6 28 74 18 14 3 Ett sätt att ge en ordentlig (stor) present Önskemål från värd/värdinna/den firandeEgen inkomst - medel 5 27 72 14 10 3 Lägre kostnad än om jag skulle köpa något på egen hand Egen inkomst - hög 4 34 62 11 21 Annat
 15. 15. 15Mer än hälften av svenskarnas presentutgifter har att göramed barn som fyller år Faktiska utgifter för presenter för olika tillfällen i procent 3 31 4 B arns fö delsedagar 5 Jämna fö delsedagar 6 B rö llo p Studentmo ttagning Nyfö dda 57 Inflyttningsfest 21 Do p/namngivning Ko nfirmatio n
 16. 16. 16Varannan tycker det är roligt att köpa Män har svårare än kvinnor att veta vilketpresenter, 42 % tycker andra lägger för värde en present ska ha. Kvinnor å andra sidanmycket tycker det är roligt attNedan följer ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. handla presenter. Men om de ger pengar som present anser de att de behöver spendera mer än om de ger bort en present. Det är roligt att köpa presenter 50 22 28 Tycker att folk i När jag ger pengar i present känns det som att jag måste 50 20 29 allmänhet lägger ner ge mer än vid köp av present för mycket pengar på presenter: •26-39-åringar Folk i allmänhet lägger för mycket pengar på presenter 42 33 26 •Gift/sambo •Hög hushållsinkomst •3 personer i hushållet Jag brukar ta reda på hur mycket det är lämpligt att lägga •Har barn 37 25 39 på presenter vid specifika tillfällen •män …lägger ner för lite Det är svårt att veta hur mycket mycket presenter bör kosta 27 32 41 pengar på presenter Håller med •16-25-åringar Varken eller •Personer i hushåll med låg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Håller inte med inkomst % •Studenter
 17. 17. 17Om undersökningen Synovate har genomfört en undersökning i Sverige mellan den 10 och 22 februari 2011. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbpanel. Panelen utgör ett urval av ”on-line”-allmänheten. De genomförda intervjuerna viktades i fråga om ålder, kön och region. 1 115 personer i åldersgruppen 18 år och uppåt intervjuades. Resultatet speglar attityder och beteenden hos cirka 6 950 000 svenskar i åldersgruppen. Nordeas kontaktperson i Sverige för denna undersökning är Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070-22 72 477

×