Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En av tre svenskar är felförsäkrade

580 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En av tre svenskar är felförsäkrade

 1. 1. En av tre svenskar är felförsäkrade Kvantitativ undersökning genomförd av TNS Sifo
 2. 2. Det här oroar de svenska hushållen 26 24232221 15 1212 10 7 2013 2012 % 2013: Bas Alla: 2004 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1231 ** Bas Äger sitt boende: 1472
 3. 3. Det här oroar de svenska hushållen 26 24232221 15 1212 10 7 23 25 202120 22 15 13 10 6 2013 2012 2012: Bas Alla: 1011 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 669 ** Bas Äger sitt boende: 776 2013: Bas Alla: 2004 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1231 ** Bas Äger sitt boende: 1472 %
 4. 4. Hushållen dåligt skyddade mot sämre ekonomi 19 24 33 49 55 76 76 79 17 15 22 8 11 7 11 5 46 40 31 35 22 10 9 11 17 21 14 9 12 7 4 8 Lånebetalningskydd** Livförsäkring vid bolån** Inkomstförsäkring* Bunden ränta på bolån** Livförsäkring - allmän* Barnförsäkring**** Olycksfallsförsäkring* Helförsäkring av bil/ båt/ MC*** Har idag Intresserade Ointresserade Känner inte till tjänsten Har idag Har inte idag 2013: Bas Alla: 2004 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1231 ** Bas Äger sitt boende: 1472 *** Bas Äger bil, båt, MC: 1552 ****Bas Har barn under 18 år: 363
 5. 5. 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 Exempel: månadslön 50 000 kr Försäkringskassan - 11 900 kr Utan försäkring: 58 % inkomstbortfall Endast 20 900 kr i ersättning Med försäkring: 24 % inkomstbortfall Endast 38 100 kr i ersättning Stora inkomstbortfall vid lång tids sjukdom Avtalsförsäkring Försäkringskassan Exempel: månadslön 27 800 kr 27 800 Avtalsförsäkring - 4 200 Med försäkring: 15 % inkomstbortfall Endast 23 600 kr i ersättning Utan försäkring: 25 % inkomstbortfall Endast 20 900 kr i ersättning
 6. 6. Oro återspeglas inte i kundernas engagemang 23 20 21 20 26 23 22 21 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 2012 2013 79 76 61 55 20 19 10 11 15 11 20 17 6 9 17 22 45 46 5 4 7 12 14 17 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Känner inte till tjänsten Ointresserad Intresserad Har idag 2012 2013 2013 20132012 2012 2012: Bas Alla: 1011 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 669 ** Bas Äger sitt boende: 776 2013: Bas Alla: 2004 * Bas förvärvsarbetande i hushållet: 1231 ** Bas Äger sitt boende: 1472 Kundernas oro Kundernas engagemang
 7. 7. Svenskar sämst på försäkring 44% 44% 6% 30% 38% 54% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Norge Danmak Sverige Jag litar på familj och vänner Samhället kommer ta hand om mig Jag har bra försäkringar Jag har bra besparingar Jag kan belåna huset Försäkringar Besparingar Varför känner du ekonomisk trygghet?
 8. 8. Varför inte skaffat… 10 20 28 43 15 23 24 38 0 10 20 30 40 50 Livförsäkring-allmän 2012 2013 % % 3 18 28 50 9 22 28 41 0 10 20 30 40 50 Lånebetalningsskydd 2012 2013 16 25 28 30 18 21 26 34 0 10 20 30 40 50 Olycksfallsförsäkring 2012 2013
 9. 9. En av tre tror sig ha fel försäkringsskydd 67 14 11 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Alla 10 57 59 64 66 66 67 69 70 70 11 13 3 12 5 7 7 11 914 16 16 14 18 14 14 11 11 18 12 16 7 11 12 10 8 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kan ej bedöma Överförsäkrad Underförsäkrad Rätt försäkrad Fel- försäkrade Rätt försäkrade
 10. 10. Hushåll med barn anser sig underförsäkrade 66 67 66 66 68 70 11 8 10 9 10 7 15 12 7 13 18 19 8 13 17 11 4 3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kan ej bedöma Överförsäkrad Underförsäkrad Rätt försäkrad 62 66 57 56 64 61 78 76 9 7 19 19 13 16 6 1 8 13 18 21 19 19 12 15 23 15 7 4 5 4 4 8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 11. 11. Sammanfattning: • Vi försäkrar oss inte mot det som oroar oss • Hushållen är dåligt skyddade mot sämre ekonomi • Tidsbrist och bristande kunskap är skäl till dåligt skydd • Danmark och Norge är bättre på försäkring • Fler försäkrar sin bil och båt än sitt liv och sin inkomst - även om oron för den typen av risker har minskat • En av tre anser sig ha fel försäkringsskydd. Särskilt utsatta är barnfamiljer
 12. 12. Om undersökningen • Undersökningen genomfördes online under perioden 2013-06-11 och 2013-06-16. • Urvalet är hämtat ur TNS Sifos onlinepanel. • Målgruppen var allmänheten 18 år och äldre. • Totalt genomfördes 2004 intervjuer. • Resultatet är vägt på samma sätt som föregående Risk-undersökning och vägdes på kön, ålder och region för att justera för eventuella skevheter i svarsfrekvensen.

×