Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aamukatsaus 17.10.2011

282 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aamukatsaus 17.10.2011

  1. 1. TutkimusMaanantai 17.10.2011 Aamukatsaus • G20-maat kiirehtivät Eurooppaa sopimaan toimista velkakriisin ratkaisemiseksi • USA:n vähittäismyynti odotettua pirteämpää – kuluttajaluottamus laski yllättäen • Korot ja osakkeet nousivat, kun USA:n vähittäismyyntiraportti laski taantumapelkoja Markkinoiden kehitys edellisenä päivänä EUR/USD Korkofutuurit Osakemarkkinat 134.60 128.70 1224 2377 1.389 1218 2364 134.32 128.52 1.386 1212 2351 1.383 134.04 128.34 1206 2338 1.380 133.76 128.16 1200 2325 1.377 133.48 127.98 1194 2312 1.374 133.20 127.80 09 11 13 15 17 19 21 09 12 15 18 21 00 03 06 09 11 13 15 17 19 21 23 S&P-futuuri,vasen S&P, clo sing 13.10 Bund, vasen Bund, closing 13.10 EUR/U SD 14.10. CLOSING 13.10. Euro STOXX -fut,oikea STOXX, clo sing 13.10 Treasury, oikea Treasury, closing 13.10. G20-maat hoputtivat Eurooppaa sopimaan suunnitelmasta nut epävarmuus talousnäkymistä ovat yhä riskitekijöitä kulutuk- velkakriisin ratkaisemiseksi – huomio ensi viikonlopun EU:n sen pidempiaikaiselle piristymiselle. huippukokouksessa. G20-maiden valtionvarainministerit tote- sivat, että edistystä oli tapahtunut edellisestä tapaamisesta kolme Michiganin yliopiston mittaama kuluttajaluottamusluku vuoros- viikkoa aiemmin, kun esimerkiksi kaikki euromaat ovat nyt hy- taan laski taas yhden nousukuukauden jälkeen vastoin odotuksia väksyneet vakausrahaston laajennetut valtuudet. Lisää edistysas- ennallaan pysyvästä luottamuksesta. Kuluttajien mielialaa painoi kelia aiemmin sovitussa toimintasuunnitelmassa toivottiin kui- etenkin odotusindeksin lasku sarjan uusiin pohjiin sitten vuoden tenkin, etenkin Euroopassa, jossa ensi viikonlopun EU:n huippu- 1980, mutta myös nykytilaindeksi nytkähti hieman alaspäin. kokouksesta toivotaan ratkaisusuunnitelmaa velkakriisiin. Eten- Heikkona pysynyt kuluttajaluottamus kasvattaa huolia tulevasta kin kehittyvät maat ilmaisivat huolensa potentiaalisesti maail- kulutuksesta. Toisaalta Michiganin kuluttajien luottamus on vii- manlaajuisista ongelmista, mikäli euroalueen haasteita ei saada me kuukausina antanut esimerkiksi Conference Boardin kulutta- ratkottua. Kehittyvät maat ehdottivatkin IMF:n varojen kasvatta- jaluottamusta heikomman kuvan kuluttajien tilanteesta. mista, mutta esimerkiksi USA vastusti ehdotusta. Ratkaisua toi- Tällä viikolla USA:ssa luvassa kuulumisia teollisuussektoril- votaan etenkin Euroopan pankkien pääomittamisesta, Kreikan ta – Kiinassa huomio BKT-luvuissa. Teollisuussektorilta saa- ongelmien leviämisen estämisestä sekä yksityisen sektorin osal- daan ensimmäiset raportit tänään, kun luvassa on New Yorkin listumisesta Kreikan tukemiseen. Saksan valtionvarainministeri teollisuuden luottamus lokakuulta sekä teollisuustuotantoluku Schäuble totesi jälleen viikonloppuna, että Kreikan ongelmiin syyskuulta. Teollisuustuotannon kasvun odotetaan jatkuneen tarvitaan pysyvä ratkaisu, mikä saattaisi vaatia suurempia velko- edelliskuun maltillisella tasolla. New Yorkin teollisuuden luotta- jen alaskirjauksia kuin se 21%, josta kesällä sovittiin. Siten kes- musluvun odotetaan vuorostaan viittaavan pieneen nousuun kustelut Kreikan ongelmien ympärillä jatkuvat, kun katseet alka- syyskuun matalista lukemista. Samansuuntaista kehitystä odote- vat kääntyä sunnuntain huippukokoukseen. taan myös torstaina julkaistavassa lokakuun Philadelphian teolli- suuden luottamuksessa, joka jatkanee elokuun jyrkän laskun USA:n vähittäismyynti odotettua pirteämpää – kuluttaja- luottamus laski yllättäen. Vähittäismyynti kasvoi odotettua korjaamista. Luottamusindeksien odotetaan kuitenkin edelleen reippaammin syykuussa, ja myös edelliskuun lukuja korjattiin viittaavan heikkoihin teollisuussektorin näkymiin. paremmiksi. Myös myynti pl. autot ylitti odotukset selvästi jat- Tiistaiaamuna seurataan Kiinan kolmannen kvartaalin BKT- kaen kasvussa jo 16 peräkkäistä kuukautta. Kokonaisuudessaan lukuja ja syyskuun teollisuustuotantoa. Uskomme kasvun hidas- vähittäismyynti kasvoi vielä reippaammin yltäen vahvimpaan tuneen hieman toisen kvartaalin 9.5%:sta. Kasvu on hidastunut kasvulukemaansa sitten helmikuun, kun esimerkiksi automyynti tänä vuonna, mutta uskomme sen vakaantuvan vähitellen 8-9 sai tukea Japanin tuotanto-ongelmien helpottumisesta. On kui- prosentin tuntumaan. Verrattain vahvoja kasvunäkymiä tukee vi- tenkin hyvä muistaa, että USA:ssa vähittäismyyntiä mitataan ni- ranomaisten valmius keventää niin raha- kuin finanssipolitiik- mellisesti, eli jo hintojen nousu nostaa myynnin arvoa. Heikosti kaakin talouden tukemiseksi tarvittaessa. Koronlaskut lienevät kehittynyt työllisyys, finanssimarkkinoiden myllerrys ja kasva- kuitenkin vuorossa vasta, jos talous kärsii odotettua enemmän. Tulevaa Ennusteet Klo Maa Indikaattori Periodi Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen 15:00 USA Citigroup ja Wells Fargo julkistavat tuloksensa Q3 15:30 USA New Yorkin teollisuuden luottamus Loka -4.0 -11.3/1.0 -8.8 16:15 USA Teollisuustuotanto (k/k) Syys 0.2% -0.2/0.4% 0.2% 16:15 USA Kapasiteetin käyttöaste Syys 77.5% 77.1/77.7% 77.4% Mennyttä Ennusteet Maa Indikaattori Periodi Toteutunut Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen Euroalue Inflaatio pl. ruoka ja energia (v/v) Syys 1.6% 1.6% 1.5% 1.0/2.0% 1.2% Euroalue Inflaatio (v/v) 2. julkaisu Syys 3.0% 3.0% 3.0% 3.0/3.0% 3.0% USA Vähittäismyynti pl. autot (k/k) Syys 0.6% 0.5% 0.3% 0.0/1.0% 0.5(0.1)% USA Kuluttajien luottamus (Michigan) alustava Loka 57.5 60.2 57.0/64.0 59.4 USA Teollisuuden varastot Elo 0.5% 0.4% 0.1/0.8% 0.5(0.4)%
  2. 2. Tutkimus Valuutat Korot FX 07:30 14.10.2011 FX 07:30 14.10.2011 Korot klo 20:00 Muutos Korot klo 23:00 Muutos EUR/USD 1.3847 1.3884 EUR/JPY 106.88 107.07 3kk Euribor 1.574% 0.002 3kk US depo 0.230% 0.000 USD/JPY 77.18 77.10 EUR/C HF 1.2381 1.2381 12kk Euribor 2.115% 0.004 12kk US depo 0.700% 0.000 EUR/GBP 0.8770 0.8773 EUR/PLN 4.30 4.30 Saksa 2v 0.67% 0.02 USA 2v 0.27% -0.01 EUR/SEK 9.136 9.147 EUR/HUF 292.12 292.30 Saksa 10v 2.19% 0.07 USA 10v 2.25% 0.07 EUR/NOK 7.709 7.723 EUR/C ZK 24.71 24.71 Bund-futuuri 133.40 -0.99 T-Note 128.13 -0.31 EUR/USD nousi perjantaina ja sinetöi siten suurimman viikko- Valtionlainojen viitekorot palasivat perjantaina nousutunnel- nousunsa sitten tammikuun. Euro sai tukea, kun EKP:n huhuttiin miin, kun aiemmin hyvin synkkinä pidettyjä näkymiä arvioitiin olevan velkakirjaostoksilla, ja odotukset olivat korkealla viikon- uudelleen tuoreen talousdatan valossa. Piristyneistä tunnelmista lopun G20-kokouksen suhteen. Odotettua paremmat USA:n vä- kertoo hyvin myös se, että USA:n osakekurssit päättivät perjan- hittäismyyntiluvut eivät juuri aiheuttaneet reaktioita kurssissa. tain korkeimmalle sulkutasolleen sitten elokuun alun. Riskiteki- Iltapäivällä ostot pääosin Lähi-idästä työnsivät kurssin vastusta- jöitä on kuitenkin vielä runsaasti, joten huomattavia liikkeitä son 1.3800 yläpuolelle, minkä seurauksena kurssi lähti voimak- voidaan nähdä vielä toiseenkin suuntaan. Yleisesti piristynyt ris- kaaseen nousuun kolkuttelemaan seuraavaa tasoa 1.3900, joka kinottohalukkuus ei ole levinnyt euroalueen valtionlainamarkki- jarruttaakin tänään kurssinousua. noille, jossa korkoerot Saksan ja muiden euromaiden välillä ovat pääosin leventyneet. USD/JPY nousi perjantaina, kun jeni heikkeni japanilaisviran- omaisten ilmoitettua esittävänsä jo tällä viikolla toimia jenin Perjantain talousdatassa USA:n vähittäismyyntiraportti yllätti heikentämiseksi. Toimien huhuttiin sisältävän muun muassa positiivisesti pienentäen entisestään pelkoja siitä, että USA:n ta- kannusteita japanilaisyrityksille ostaa ulkomaisia liiketoimintoja lous olisi vajoamassa uuteen taantumaan. Euroalueella puoles- ja luonnonvaroja. Kurssinousua jarruttaa taso 77.85. taan syyskuun inflaatioluvut näyttivät pohjainflaation nousseen korkeimmilleen sitten vuoden 2009 kevään, mikä kertoi siitä, EUR/GBP oli perjantaina selkeässä nousussa. Uuden brittidatan ettei syyskuun kokonaisinflaation nousu ollut ensisijaisesti ruo- puutteessa kurssi nousi euroalueen toiveikkaiden tunnelmien an ja energiahintojen vetämää. Heikko talouskehitys pitänee kui- mukana. Tason 0.8794 ylittäminen avaisi nousutilaa tasolle tenkin alla olevat inflaatiopaineet rajallisina. 0.8885. Tällä viikolla päähuomion saa sunnuntaina pidettävä EU:n huip- EUR/SEK sahaili perjantaina päättäen päivän pieneen laskuun. pukokous, jonka aihetta ei ole vaikea arvata. Myös yritysten tu- Riksbankin Ekholm ei tarjonnut puheessaan suurempia yllätyk- losjulkaisuja ja luottamusdataa seurataan tarkasti. Tänään kalen- siä korostettuaan Ruotsin heikkenevää talouskasvua sekä tarvet- terista löytyvät Citigroupin ja Wells Fargon tulokset, New Yor- ta kevyeen rahapolitiikkaan myös Ruotsissa sen ollessa huippu- kin Fedin teollisuusindeksi sekä USA:n syyskuun teollisuustuo- kevyttä muualla, ja kruunu sai jonkin verran tukea päivän hyvis- tantoluvut. tä riskitunnelmista. Kurssilaskua jarruttaa taso 9.0670. Valtionlainatarjonnassa suurimmat euromaat Italiaan lukuun ot- EUR/NOK jatkoi perjantaina selvässä laskussa, kun öljyn hinta tamatta myyvät tällä viikolla velkakirjojaan. Viitelainahuuto- nousi voimakkaasti ja riskitunnelmat pysyivät hyvinä päivän ai- kauppojen yhteenlaskettu koko lienee 17 miljardin euron luok- kana. Tällä viikolla katseet kohdistuvat Norjan keskuspankin kaa. Kreikkakin myy lyhyitä velkasitoumuksiaan jälleen huo- korkopäätökseen keskiviikkona. Kurssia tukee taso 7.6290. menna. Raaka-aineet 14.10. Muutos 14.10. Muutos 160 Sähkö HEL spot 37.95 -16.8% C O2 EUA v. 2012 10.89 0.8% 140 120 Sähkö SYS spot 34.51 -6.6% C O2 EUA v. 2013 11.69 0.6% 100 Sähkö Q4 11 46.75 0.2% Kupari (3kk) 7 545 3.2% 80 60 Sähkö Q1 12 41.00 -0.5% Nikkeli (3kk) 18 875 2.3% 40 Sähkö vuo si 12 43.90 -0.1% Alumiini (3kk) 2 225 0.8% 20 06/08 11/08 04/09 09/09 02/10 07/10 12/10 05/11 10/11 Sähkö vuo si 13 44.45 -0.1% LME-metallit 3 396 2.1% Brent 1kk, USD/bbl Brent (1kk) 114.68 3.2% C RB-indeksi 317 2.0% Metallien hinnat kehittyivät sekalaisesti perjantaina. Kuparin lähes 28 dollariin, kun Brentin painoa lisättiin ja WTI:n vähen- hinnoissa oli vahva nousupäivä kolmen kuukauden termiinin nettiin seuratussa Dow Jones UBS-hyödykeindeksissä. Tänään päätyessä muutaman viikon huippuihin, kun Kiinan inflaatio öljymarkkinoilla seurataan jälleen talousjulkaisuja USA:sta maltillistui vähentäen rahapolitiikan kiristyspaineita ja USA:n esim. teollisuustuotannon ja New Yorkin teollisuuden luotta- talousdata oli niin ikään odotettua positiivisempaa. Myös nikke- muksen muodossa. lin, alumiinin ja sinkin hinnat nousivat, tosin maltillisemmin. Lyijyn ja tinan hinnat sen sijaan päätyivät pieneen laskuun. Va- Sähkön hinnat laskivat perjantaiaamuna, mutta korjasivat ilta- rastokehitys jarruttaa nousupainetta esimerkiksi lyijyn osalta va- päivää kohden ylös. Lähimmän kuukauden sopimuksen hinta ki- rastojen ollessa uusilla huipputasoilla, kun toisaalta esim. kupa- pusi näin hieman edellispäivän tasojen päälle, mutta pidempi rivarastot ovat laskeneet jo alimmalle tasolleen sitten huhtikuun. pää termiinikäyrästä jäi alavireisemmäksi. Hintoja painoivat sa- Metallimarkkinoilla odotetaan tänään talousdataa ensin teiset ja lämpimät sääennusteet sekä edellispäivän lasku fossii- USA:sta, mutta suurempi huomio on jo aikaisin huomenaamuna listen polttoaineiden ja kivihiilen hinnoissa. Ruotsalaisesta ydin- voimakapasiteetista on ollut pois käytöstä merkittävä osa, mutta julkaistavissa Kiinan teollisuustuotanto- ja BKT-luvuissa. tällä viikolla käynnistetään suunnitelmien mukaan kaksi reakto- Öljyn hinnoissa oli jälleen vahva nousupäivä. Hinnat saivat tu- ria, mikä asettaa osaltaan painetta lyhyeen päähän. Energiamark- kea paremmalta näyttävästä talousdatasta ja osakkeiden nousus- kinoiden yleisesti positiivinen vire perjantaina antoi kuitenkin ta. Lisänostetta antoi myös dollarin selvä heikentyminen. Lä- nostetta, ja nousupaine voi jatkua tänäänkin kun esimerkiksi öl- himmän kuukauden Brent päätyi jo yli 114 dollarin, korkeim- jyn hinta nousi perjantaina selvästi vielä sähkömarkkinoiden sul- milleen kuukauteen. Myös jenkkilaatu WTI:n hinta nousi, mutta keutumisen jälkeenkin. samaan aikaan laatujen välinen hintaero nousi uusiin huippuihinSivu 2 Aamukatsaus
  3. 3. Tutkimus Alkavan viikon tapahtumat Ennusteet Maanantai 17.10. Nordea Markkinat Edellinen 07:30 Japani Teollisuustuotanto Elo 0.8% 11:00 Norja Kauppatase, mrd. NOK Syys 32.0 15:00 USA Citigroup ja Wells Fargo julkistavat tuloksensa Q3 15:30 USA New Yorkin teollisuuden luottamus Loka -4.0 -8.8 16:15 USA Teollisuustuotanto (k/k) Syys 0.2% 0.2% 16:15 USA Kapasiteetin käyttöaste Syys 77.5% 77.4% Tiistai 18.10. 05:00 Kiina Teollisuustuotanto (v/v) Syys 13.4% 13.5% 05:00 Kiina BKT (v/v) Q3 9.1% 9.3% 9.5% 11:30 Iso-Britannia Inflaatio (v/v) Syys 4.9% 4.5% 11:30 Iso-Britannia Vähittäishinnat (v/v) Syys 5.4% 5.2% 12:00 Saksa ZEW-indeksi (rahoitusmarkkinoiden luottamus) Loka -44.0 -45.0 -43.3 14:00 USA Bank of America julkistaa tuloksensa Q3 15:00 USA Goldman Sachs julkistaa tuloksensa Q3 15:30 USA Tuottajahinnat pl. ruoka ja energia (v/v) Syys 2.3% 2.5% 16:00 USA Kansainväliset pääomavirrat, mrd. USD Elo 9.5 17:00 USA Asuntomarkkinaindeksi (NAHB) Loka 15 14 20:15 USA Fedin Bernanke puhuu Bostonissa Keskiviikko 19.10. Kreikka Parlamentti äänestää keskiviikkona ja torstaina uusista säästötoimista 11:30 Iso-Britannia Keskuspankin kokouspöytäkirja 14:15 USA Morgan Stanley julkistaa tuloksensa Q3 15:00 Norja Keskuspankin korkopäätös 2.25% 2.25% 15:30 USA Inflaatio (v/v) Syys 3.8% 3.8% 15:30 USA Pohjainflaatio (v/v) Syys 2.1% 2.0% 15:30 USA Rakennusten aloitukset Syys 592t 571t 15:30 USA Rakennusluvat Syys 610t 625(620)t 21:00 USA Fedin Beige Book Torstai 20.10. 09:00 Saksa Tuottajahinnat (v/v) Syys 5.5% 5.5% 10:30 Ruotsi Työttömyysaste Syys 7.1% 7.0% 6.6% 11:30 Iso-Britannia Vähittäismyynti (k/k) Syys 0.5% 0.0% 15:30 USA Uudet työttömyyskorvaushakemukset 400t 17:00 Euroalue Kuluttajien luottamus Loka -20.1 -19.1 17:00 USA Ennakoivat indikaattorit (k/k) Syys 0.2% 0.3% 17:00 USA Philadelphian teollisuuden luottamus Loka -9.0 -17.5 17:00 USA Vanhojen asuntojen myynti (milj. kpl) Syys 4.90 5.03 Perjantai 21.10. 09:45 Ranska Talouselämän luottamus (INSEE) Loka 98.0 99.0 10:40 Euroalue EKP:n Trichet puhuu Varsovassa 11:00 Saksa IFO-indeksi, talouselämän luottamus Loka 107.0 106.3 107.5 11:30 Iso-Britannia Julkinen nettolainanotto, mrd. GBP Syys 13.2 13.2 19:00 USA Fedin Kocherlakota puhuu Minneapolisissa Sunnuntai 23.10. Euroalue Euroalueen huippukokous Brusselissä Yhteystiedot: Roger Wessman +358 9 165 59930 Pasi Sorjonen +358 9 165 59942 Tutkimusjohtaja Pääekonomisti Aleksis Kiven katu 9 00020 Nordea Jan von Gerich +358 9 165 59937 Annika Lindblad +358 9 165 59940 Emma Saarinen +358 9 165 59931 www.nordea.com/e-markets etunimi.sukunimi@nordea.com Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonot- topäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.Sivu 3 Aamukatsaus

×