Aamukatsaus 21.11.2011

270 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
270
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aamukatsaus 21.11.2011

  1. 1. TutkimusMaanantai 21.11.2011 Aamukatsaus • EKP:n Draghi peräänkuuluttaa valtioiden vastuuta velkakriisin ratkaisussa • USA:n superkomitean ei odoteta löytävän säästötoimia • Toiveet EKP:n suuremmasta roolista nostivat USA:n ja Saksan korkoja Markkinoiden kehitys edellisenä päivänä EUR/USD Korkofutuurit Osakemarkkinat 138.10 131.00 1233 2270 1.360 1229 2260 137.70 130.82 1.357 1225 2250 137.30 130.64 1.354 1221 2240 136.90 130.46 1.351 1217 2230 1.348 136.50 130.28 1213 2220 1209 2210 1.345 136.10 130.10 09 11 13 15 17 19 21 09 12 15 18 21 00 03 06 09 11 13 15 17 19 21 23 S&P-futuuri,vasen S&P, clo sing 17.11 Bund, vasen Bund, closing 17.11 EUR/U SD 18.11. CLOSING 17.11. Euro STOXX -fut,oikea STOXX, clo sing 17.11 Treasury, oikea Treasury, closing 17.11. EKP:n Draghi peräänkuuluttaa valtioiden vastuuta velka- Kasvua tuki etenkin rakennuslupien nousu. Valtaosa ennakoivis- kriisin ratkaisussa – Espanjassa valta vaihtui. EKP:n pääjoh- ta indikaattoreista on jo julkaistu aiemmin, joten indeksin anta- taja toisti jälleen keskuspankin kannan, että euroalueen valtioi- ma positiivinen kuva on jo pitkälti markkinoiden tiedossa. Tä- den tulisi toteuttaa ne päätökset, joita on tehty vakausrahastoa nään mielenkiinto datarintamalla on vanhojen asuntojen myyn- (EFSF) koskien. Draghin kommentit ovat jälleen muistutus siitä, nissä, jonka odotetaan kertovan pienestä myynnin hidastumises- ettei EKP edelleenkään halua toimia kriisin ratkaisijana ja kor- ta lokakuussa, mikä korostaa asuntomarkkinoiden vaikeuksia. vikkeena säästötoimille. Draghin kommentit ovat jatkoa Saksan ja Ranskan viime viikon erimielisyyksille EKP:n roolin kasvat- Päähuomio USA:ssa on kuitenkin ns. superkomitean eli demo- tamisesta. Perjantaina myös Kreikan valtiovarainministeri Veni- kraateista ja republikaaneista muodostetun budjettileikkauksia zeloksen kerrottiin kommentoineen, että EKP:n tulisi tehdä suunnitelleen ryhmän lopputuloksissa. Tavoitteena on 1200 mil- kaikki tarvittava euroalueen tukemiseksi. Pikaista apua viimei- jardin dollarin budjettisäästöjen löytäminen tulevana vuosikym- simmistä suunnitelmista vakausrahasto EFSF:n iskuvoiman kas- menenä, ja mikäli tavoitteessa epäonnistutaan, mikä näyttää vattamiseksi tuskin kuitenkaan on luvassa. Lyhyellä tähtäimellä erittäin todennäköiseltä, kasvattaisi se epävarmuutta ja vahvis- markkinoiden vakauden varmistaminen pysynee siten vahvasti taisi näkemystä, että USA:n poliitikot ovat tällä hetkellä kyvyt- tömiä sopimaan säästötoimista. Odotukset superkomitean suh- EKP:n harteilla, vaihtoehtojen ollessa erittäin vähissä. teen ovat kuitenkin yleisestikin verrattain heikot. Mikäli säästö- Espanjan vaalit päättyivät odotetusti konservatiivien (PP) ylivoi- toimia ei löydetä, tarkoittaisi se, että automaattiset, laaja-alaiset maiseen voittoon. Konservatiivit saivat yli 40 prosenttia äänistä menoleikkaukset alkaisivat vuonna 2013. Mielenkiinto kääntyy toiseksi tulleen hallinneen sosialistisen puolueen kannatuksen seuraavaksi siihen, saavatko demokraatit enää jatkettua esimer- jäädessä noin 30 prosenttiin. Pääministeriksi noussee siten PP:n kiksi poikkeuksellisia työttömyyskorvauksia ja verohelpotuksia, Mariano Rajoy. Uuden hallituksen uskotaan jatkavan sosialistien jotka näillä näkymin erääntyvät vuodenvaihteessa. Epäonnistu- aloittamia säästötoimia, ja Rajoylta odotetaan uusia suunnitel- minen kasvattaisi huolia kulutuksen kasvun jatkumisesta. mia Espanjan tilanteen rauhoittamiseksi sekä hauraan talouden tukemiseksi. Kreikan pääministeri Papadimos vuorostaan tapaa Tällä viikolla euroalueella mielenkiinto luottamusluvuissa. EU:n edustajia seuraavan lainaerän tiimoilta, huolimatta siitä, Euroalueella tiistain kuluttajaluottamuksen jälkeen huomio on ettei konservatiivien johtaja Samaras ole suostunut allekirjoitta- keskiviikkona julkaistavissa teollisuuden ja palvelusektorin alus- maan lainanantajien vaatimaa sopimusta sitoutumisesta uuden tavissa ostopäällikköindekseissä. Molempien indeksien odote- taan jatkavan pienessä laskussa synkentäen edelleen kuvaa euro- 130 miljardin euron tukipaketin ehdoissa pysymiselle. alueen talouskehityksestä. Luottamusta euroalueen talousnäky- Ennakoivat indikaattorit odotettua reippaammassa kasvussa miin tuskin myöskään tukee torstaina julkaistava Saksan yritys- USA:ssa – tänään päähuomio budjettileikkaussuunnitelmis- ten luottamusta kuvaavaa IFO-indeksi, jonka odotetaan jatkavan sa. Ennakoivien indikaattoreiden nousu oli kuudes peräkkäinen laskussa muistuttaen siten myös Saksan talouden haurastuvista ja vahvistaa kuvaa talouskasvun jatkumisesta, etenkin kun nou- näkymistä. sun taustalla oli yhdeksän indikaattorin nousu kymmenestä. Tulevaa Ennusteet Klo Maa Indikaattori Periodi Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen 11:30 Euroalue Vaihtotase (mrd EUR) -6.3 14:45 Euroalue EKP:n Stark puhuu Dublinissa 17:00 USA Vanhojen asuntojen myynti Loka 4.80m 4.60/5.05m 4.91m 16:30 Euroalue EKP julkaisee viime viikon velkakirjaostonsa 21:30 USA Fedin Lockhart puhuu Sao Paolossa Mennyttä Ennusteet Maa Indikaattori Periodi Toteutunut Nordea Markkinat Vaihteluväli Edellinen Saksa Tuottajahinnat (v/v) Loka 5.3% 5.3% 4.5/5.7% 5.5% USA Ennakoivat indikaattorit (k/k) Loka 0.9% 0.6% 0.0/1.0% 0.1(0.2)%
  2. 2. Tutkimus Valuutat Korot FX 07:30 18.11.2011 FX 07:30 18.11.2011 Korot klo 20:00 Muutos Korot klo 23:00 Muutos EUR/USD 1.3522 1.3505 EUR/JPY 103.90 103.72 3kk Euribor 1.465% 0.005 3kk US depo 0.320% 0.000 USD/JPY 76.83 76.86 EUR/C HF 1.2395 1.2393 12kk Euribor 2.031% 0.007 12kk US depo 0.800% 0.000 EUR/GBP 0.8586 0.8550 EUR/PLN 4.42 4.42 Saksa 2v 0.45% 0.09 USA 2v 0.28% 0.02 EUR/SEK 9.141 9.166 EUR/HUF 303.81 303.69 Saksa 10v 1.94% 0.11 USA 10v 2.01% 0.04 EUR/NOK 7.818 7.814 EUR/C ZK 25.46 25.46 Bund-futuuri 136.50 -0.82 T-Note 130.30 -0.53 EUR/USD lähti perjantaina nousuun, kun huhut EKP:n tuesta Niin Saksan kuin USA:nkin valtionlainakorot nousivat perjan- euroalueen kriisimaille IMF:n kautta tukivat euroa. Myös Es- taina turvakysyntävirtojen laantuessa. Tunnelmaa piristivät panjan ja Italian korot laskivat hieman EKP:n tuella ja paransi- EKP:n ostot, jotka auttoivat painamaan heikompien euromaiden vat siten tunnelmia yhteisvaluutan ympärillä. Riskinottohaluk- viitelainakorkoja alaspäin, sekä toiveet siitä, että EKP ottaisi vä- kuus pysyi kuitenkin huterana, ja kurssi kumosikin iltaa kohden hitellen suuremman roolin velkakriisissä. osan nousustaan. Tällä viikolla markkinoiden huomio on euro- alueen velkakriisin lisäksi USA:n yrityksissä löytää ratkaisu jul- 3kk:n euribor-korko nytkähti perjantaina ylöspäin jo toista pe- kisen alijäämänsä leikkaamiseen. Epävarmuus ratkaisun löytä- räkkäistä päivää. Velkakriisi heijastuukin myös euribor- misestä heikentäneekin markkinoiden riskitunnelmia. Seuratta- korkoihin, eivätkä EKP:n ohjauskoronlaskut näytäkään siirtyvän via tasoja ovat 1.3361 ja 1.3531. ainakaan täysimääräisesti euriboreihin. USD/JPY luisui pois viimeaikojen vaihteluväliltään kohti tasoa EKP:n Draghi ilmaisi perjantaina tyytymättömyyttä siihen, kuin- 76.55, mutta korjasi nopeasti takaisin ylöspäin päiväliikkeen jää- ka hitaasti vakausrahaston tehostaminen etenee. Viime huippu- dessä siten pieneksi. Kurssi jatkaneekin edelleen uusien inter- kokouksessa esitetyillä tehostamistoimilla tuskin kuitenkaan vention jälkeisten pohjatasojen hakemista, jota auttanee epävar- pystytään rauhoittamaan markkinoita, vaan EKP:n vahvempi muuden kasvaminen, kun USA:n superkomitean odotetaan epä- rooli näyttää lähes väistämättömältä. onnistuvan säästötoimien löytämisessä. Teknistä tukea löytyy Tämän viikon talousdatakalenterissa päähuomion saavat euro- vasta tasolta 75.55. alueen luottamusluvut, joista marraskuun alustavat ostopäällik- EUR/GBP heilui voimakkaasti nousten kuitenkin vain hieman köindeksi julkaistaan keskiviikkona ja Saksan IFO-indeksi tors- päivätasolla, kun euro sai tukea huhuista EKP:n ja IMF:n yhteis- taina. Lisäksi USA:ssa pitäisi päästä sopuun uusista valtionta- työstä, mutta velkakriisihuolet estivät yhteisvaluutan suurem- louden säästötoimista keskiviikkoon mennessä, mutta näyttää man nousun. BoE:n inflaatiohaukkana tunnettu Martin Weale siltä, että neuvottelut saattavat kaatua jo tänään. Tänään kalente- kommentoi keskuspankin ryhtymisen lisäelvytykseen olevan to- rista löytyvät USA:n lokakuun vanhojen asuntojen myynti. dennäköistä. Nousutilaa kurssilla on tasolle 0.8797. Euroalueen viitelainatarjonta jäänee tällä viikolla 8 miljardin eu- EUR/SEK heilui perjantaina nousten lopulta hieman päivätasol- ron tienoille, kun vain Hollanti ja Saksa myyvät viitelainojaan. la, kun riskinottohalukkuus pysyi kohtalaisena. Kurssi on aamun Espanja ja Italia tarjoavat lisäksi viikon aikana lyhyitä vel- kaupankäynnissä voimakkaassa laskussa, ja laskutilaa sillä on kasitoumuksiaan. USA:ssa viitelainatarjontaa puolestaan on lu- tasolle 9.0396. vassa 99 miljardin dollarin verran alkaen tämänpäiväisellä 35 miljardin dollarin 2-vuotisella huutokaupalla. EUR/NOK heilui tason 7.82 tuntumassa kurssin päiväliikkeen jäädessä mitättömäksi, kun riskinottohalukkuus ja osakemarkki- noiden vire pysyivät kohtalaisina. Tason 7.78 alittaminen ajaisi kurssin pois nousutrendiltään ja avaisi siten laskutilaa aina tasol- le 7.6460. Raaka-aineet 18.11. Muutos 18.11. Muutos 160 Sähkö HEL spot 42.13 -8.0% C O2 EUA v. 2012 9.77 -3.2% 140 120 Sähkö SYS spot 42.07 -6.4% C O2 EUA v. 2013 10.38 -3.1% 100 Sähkö Q4 11 45.50 -1.8% Kupari (3kk) 7 525 -0.2% 80 60 Sähkö Q1 12 41.28 -2.0% Nikkeli (3kk) 17 655 -2.7% 40 Sähkö vuo si 12 43.60 -1.6% Alumiini (3kk) 2 110 0.8% 20 06/08 11/08 04/09 09/09 02/10 07/10 12/10 05/11 10/11 Sähkö vuo si 13 44.48 -0.6% LME-metallit 3 336 0.0% Brent 1kk, USD/bbl Brent (1kk) 107.56 -0.6% C RB-indeksi 312 -0.7% Metallien hinnat päättivät perjantaina laskuvireisen viikon epä- myötä korjaten edellispäivän laskuja, mutta nousu ei jaksanut yhtenäisissä tunnelmissa. Hinnat pääsääntöisesti nousivat päi- kantaa iltaa kohden euroalueen kriisihuolien painaessa ja dolla- vällä dollarin heikentyessä, mutta iltaa kohden suunta kääntyi rin suunnan kääntyessä. Lopulta lähimmän kuukauden Brent niin ikään dollarin liikkeitä ja yleistä riskinottohalukkuutta seu- sulki alimmalle tasolleen kuuteen viikkoon, vaikka päivänsisäi- raten laskuun. Päivätasolla kuparin ja nikkelin hinnat laskivat set marraskuun pohjalukemat noin 106 dollarissa jäivät vielä hieman, mutta esimerkiksi alumiinin hinta toipui hieman sen saavuttamatta. 106 dollarin alittuminen kääntäisi tähtäimet syk- suljettua neljän viikon pohjiin edellispäivänä. Alumiinin lisäksi syn pohjalukemiin 99 dollarin tasolla Viikonlopun aikana po- nikkelin hinnat ovat lähellä syksyn pohjalukemia, kun taas liittinen epävakaus Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa on jälleen muut metallit ovat yleisesti pysytelleet jonkin verran korkeam- tuonut hieman tukea öljyn hinnoille, kun Iranin energiaministeri milla tasoilla. Useimpien metallien varastot ovat laskutrendillä kommentoi maan voivan käyttää öljyä poliittisena aseena, kertoen tiukentuvasta fyysisestä tarjontatilanteesta, mikä osal- Egyptissä mielenosoitukset nykyistä hallintoa kohtaan ovat vaa- taan tukee hintoja. Huoli euroalueen tilasta ja talouskasvusta tineet kuolonuhreja ja Syyrian presidentti jatkaa tiukalla linjalla poistaa kuitenkin nousupainetta. Tänä aamuna hinnat ovat las- pitkään jatkuneita protesteja vastaan. Öljyn tarjontatilanne on jo kuvireisiä Kiinan varapääministerin kommentoitua talousnäky- nykyisellään tiukka, vaikka Libyan tuotanto on pikkuhiljaa pa- mien heikkoutta. lautumassa, joten huolet tarjontakatkoksista tukevat osaltaan hintoja talouskasvuhuolien painaessakin. Öljyn hinnat päätyivät perjantaina sahailun jälkeen laskuun. Hinnat kävivät päivällä selvässä nousussa heikentyvän dollarinSivu 2 Aamukatsaus
  3. 3. Tutkimus Alkavan viikon tapahtumat Ennusteet Maanantai 21.11. Nordea Markkinat Edellinen 11:30 Euroalue Vaihtotase (mrd EUR) -6.3 14:45 Euroalue EKP:n Stark puhuu Dublinissa 17:00 USA Vanhojen asuntojen myynti Loka 4.80m 4.91m 16:30 Euroalue EKP julkaisee viime viikon velkakirjaostonsa 21:30 USA Fedin Lockhart puhuu Sao Paolossa Tiistai 22.11. 10:30 Ruotsi Työttömyysaste Loka 6.8% 6.8% 6.8% 11:00 Norja BKT (n/n) Manner-Norja 3.nelj. 0.7% 0.7% 1.0% 11:30 Iso-Britannia Julkisen sektorin nettolainanotto (mrdGBP) Loka 3.8 11.4 15:30 USA BKT (n/n vuosikasvuna), 2. julkaisu 2.5% 2.5% 15:30 USA BKT-deflaattori, 2. julkaisu 2.5% 2.5% 17:00 Euroalue Kuluttajien luottamus Marras -20 17:00 USA Richmondin teollisuuden luottamus Marras -2.0 -6.0 20:00 USA Fedin Kocherlakota puhuu Winnipegissä 21:00 USA Fedin julkaisee marraskuun kokouksen pöytäkirjat Keskiviikko 23.11. USA Julkisen alijäämän leikkaamisesta vastaavalle komitealle asetettu määräaika 04:30 Kiina Teollisuuden ostopäällikköindeksi (HSBC) Marras 51.1 09:45 Ranska Talouselämän luottamus (INSEE) Marras 97.0 10:00 Ranska Teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI) Marras 48.5 10:30 Saksa Teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI) Marras 48.5 49.1 11:00 Norja Työttömyysaste (AKU) Syys 3.2% 3.2% 3.2% 11:00 Euroalue Teollisuuden ostopäällikköindeksi (PMI) Marras 46.5 47.1 11:00 Euroalue Palvelusektorin ostopäällikköindeksi (PMI) Marras 46.0 46.4 11:30 Iso-Britannia Keskuspankin kokouspöytäkirja 13:00 Euroalue EU:n Rehn julkaisee selvityksen euroalueen yhteisistä velkakirjoista 15:30 USA Kestotavaratilaukset pl. kulkuneuvot (k/k) Loka 0.0% 1.8(1.7)% 15:30 USA Yksityinen kulutus Loka 0.3% 0.6% 15:30 USA Yks. kulutuksen pohjahinnat (k/k) Loka 0.1% 0.0% 15:30 USA Yks. kulutuksen pohjahinnat (v/v) Loka 1.7% 1.6% 15:30 USA Uudet työttömyyskorvaushakemukset 390t 388t 16:55 USA Kuluttajien luottamus (Michigan) lopullinen Marras 64.5 64.2 Torstai 24.11. USA Vapaapäivä, Thanksgiving 09:00 Saksa BKT (v/v) 2.julkaisu 3.nelj. 2.6% 10:15 Ruotsi Kuluttajien luottamus Marras -9.0 -9.0 -7.5 10:15 Ruotsi Teollisuuden luottamus Marras -9..0 -9.0 -7.0 10:30 Ruotsi Tuottajahinnat (v/v) Loka 0.6% -0.2% 11:00 Saksa IFO-indeksi, talouselämän luottamus Marras 105.2 106.4 11:00 Italia Kuluttajien luottamus Marras 92.7 92.9 11:30 Iso-Britannia BKT (v/v) 2. julkaisu 3.nelj. 0.5% 0.5% 16:00 Belgia Liike-elämän luottamus Marras -11.0 -10.4 Perjantai 25.11. 01:30 Japani Pohjainflaatio (v/v) Loka -0.1% 09:45 Ranska Kuluttajien luottamus Marras 81.0 82.0 10:30 Ruotsi Kotitalouksien lainakannan kasvu (v/v) Loka 5.4% 5.4% 5.7% 11:00 Italia Vähittäismyynti (k/k) Syys -0.3% 0.0% Yhteystiedot: Roger Wessman +358 9 165 59930 Pasi Sorjonen +358 9 165 59942 Tutkimusjohtaja Pääekonomisti Aleksis Kiven katu 9 00020 Nordea Jan von Gerich +358 9 165 59937 Annika Lindblad +358 9 165 59940 Emma Saarinen +358 9 165 59931 www.nordea.com/e-markets etunimi.sukunimi@nordea.com Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonot- topäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.Sivu 3 Aamukatsaus

×