Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGAJIAN PERNIAGAAN
STPM SEM 2
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
PN. HJH NORAZINAH BT YAACOB
Dip. Ed (UIAM), B.Econs (Hon) UIAM. M.Ed ...
8. Kemahiran Komunikasi
8. 1 Komunikasi
8.1.1 Proses Komunikasi
8.1.2 Halangan Komunikasi
8.1.3 Bentuk komunikasi
8.1.4 Je...
Calon seharusnya dapat :
(a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi
(b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi pengh...
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
8.1 Definisi dan Proses
Komunikasi merupakan suatu bentuk pemindahan maklumat atau informasi daripada...
Fungsi Komunikasi
• Alat Kawalan
• Sosiolisasi
• Dorongan
• Hubungan Kerja
• Disiplin Kerja
• Proses Pengambilan Pekerja
•...
ii. Proses
Rajah Proses Komunikasi
Saluran
Kebisingan/ Halangan
SUMBER
Pengirim Enkod
PENERIMA
Dekod Penerima
Maklumbalas
Proses Komunikasi
Penghantar Enkod
Gangguan
Saluran Dekod Penerima
Maklum balas
[ * Proses memerlukan turutan yang betul. ...
ii. Proses Komunikasi
Sumber (pengirim/enkod)
- melibatkan manusia yang menghantar mesej.Pengirim merupakan sumber makluma...
Maklum balas
Proses komunikasi memerlukan maklum balas
agar mesej yang dihantar oleh penghantar benar-
benar difahami oleh...
Halangan/Rintangan/Gangguan
Terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan
kebisingan atau halangan terhadap sesuatu kom...
8.2 Bentuk Komunikasi
i. Bentuk
• Komunikasi Menegak
- melibatkan pertukaran maklumat antara satu sama lain atau lebih per...
Pengurus Peringkat Atasan
Ketua Unit atau Jabatan
Subordinat/pekerja
Komunikasi
menegak
dari bawah
ke atas
Komunikasi
mene...
• Komunikasi mendatar
Komunikasi ini berlaku antara sama taraf jawatan/bahagian/unit yang
sama.
Rajah di bawah menunjukkan...
• Komunikasi Melintang
Rajah komunikasi melintang
Komunikasi ini jarang digunakan dalam organisasi tetapi ianya berlaku
se...
ii. Komunikasi sehala
• Dari atas ke bawah
Komunikasi dari atas ke bawah merupakan komunikasi yang melibatkan
pengurus mem...
iii. Komunikasi dua hala
Komunikasi dua hala ialah satu proses komunikasi yang
melibatkan maklum balas daripada penerima k...
JENIS KOMUNIKASI :
Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan
i. Perbezaan antara komunikasi lisan dengan bukan lisan
Komunikasi Lis...
Komunikasi Bukan Lisan
• Dilakukan oleh seseorang tanpa disedari dan ianya
menyokong komunikasi lisan. Kajian mendapati
ba...
Kebaikan dan Keburukan Komunikasi Lisan
Kebaikan Keburukan
1. Mesej boleh melalui saluran komunikasi
dengan cepat dan samp...
ii. Komunikasi Lisan
A. Perbincangan/Mesyuarat
Dua kategori ini secara formal dan tidak formal.
Perbincangan boleh memberi...
B. Ucapan
Satu bentuk penyampaian maklumat secara lisan kepada pendengar
menerusi cermah, pidato, ucapan mengalu-alukan pe...
C. Pembentangan
Satu kaedah dimana penyampai akan menggunakan alat bantuan mengajar
seperti video, slaid, transferansi, te...
iii. Komunikasi bertulis
• Merupakan satu saluran untuk memberi arahan atau
membuat permohonan yang agak rasmi. Ianya meli...
iv. Bahasa badan
• Merujuk kepada gelagat kinestatik iaitu merangkumi pergerakan badan seperti
perubahan air muka, pergera...
Pelbagai isyarat yang menggunakan tangan dan kaki :
• Menutup mulut dengan tangan- menunjukkan seseorang
sedang menguap/me...
MEDIA KOMUNIKASI & KESESUAIAN
PENGGUNAAN
• Bersemuka
• Telefon
• Internet
• Intranet
• Memorandum
• Surat menyurat
• Lapor...
MEMORANDUM
• Tarikh
• Nama penerima
• Nama pengirim
• Perkara yang nak disampaikan
• Tandatangan
C. Laporan bertulis
Pelbagai bentuk seperti surat perjanjian, buletin, telegram, buku majalah.
Ianya digunakan dalam konte...
Kebaikan lain penggunaan e-mel :
• Maklum balas yang cepat
• Proses komunikasi berlaku dengan cepat jika penghantar dan
pe...
8.2 Kemahiran Mendengar
8.2.1 Proses mendengar
8.2.2 Mendengar secara berkesan
8.2.3 Mendengar secara aktif
Calon seharusn...
Proses Mendengar
Menerima
Memahami
MengingatiMenilai
Menerima
• Menerima
 dirangsang oleh bunyi atai audio ; lisan dan bukan lisan
 Pendengaran berkesan jika penerima memberi perhati...
• Menginati
Mendapatkan semula maklumat yang disimpan
dalam ingatan
Proses mengingat berkesan :
- kenalpasti idea utama
...
• Memberi tindak balas
Tindak balas lisan atau bukan lisan
Memahami apa yang disampaikan dipamerkan
melalui tindak balas...
Teknik Mendengar Berkesan
• Mendengar secara empati & objektif
Memahami & letakkan diri di tempat orang yang
menyampai
• M...
• Jangan menilai awal kata-kata penyampai
• Berfikiran terbuka
• Elak mencelah
• Tanya soalan jika tak faham
• Mendengar d...
Mendengar secara aktif
Pendengar
• Memberi maklum balas/menyatakan semula
• Merumuskan
• Mengesahkan/memastikan maklumat t...
• Teknik mendengar aktif
Mengulang maksud pembicara
Meluahkan kefahaman terhadap perasaan
Menanya soalan
• Garis pandua...
Kemahiran Berunding
Calon seharusnya dapat :
(a) Menjelaskan prinsip berunding termasuklah : tumpuan kepada
minat dan buka...
Maksud perundingan
• Satu proses di mana kedua-dua pihak atau
lebih bertukar-tukar maklumat untuk
mencapai kata sepakat te...
Prinsip-Prinsip Berunding
a) Tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan
- kepentingan capai matlamat perundingan BUKAN matla...
Elemen perundingan
1. Maklumat
- maklumat lengkap & fakta tepat
2. Masa
- sesuai & mencukupi
3. Kuasa
- sah, anugerah, pak...
Tahap perundingan
• Intrapersonal
• Interpersonal
• Intrajabatan
• Interjabatan
• Nasional
• Dua hala
• Serantau
• Pelbaga...
Strategi & Taktik perundingan
1. Good guy bad guy (hurt & rescue by people)
2. Nibbling (constant adding of small requirem...
Kepentingan ICT dalam Pengurusan
Perniagaan
• Operasi organisasi lebih efisien & efektif
• Memudahkan komunikasi dalaman &...
Cara Internet Meluaskan Peluang
Perniagaan
• Menghubungkan jutaan manusia
• Meningkatkan jualan barang & perkhidmatan
• Pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komunikasi stpm sem 2

17,018 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Komunikasi stpm sem 2

 1. 1. PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM SEM 2 KEMAHIRAN KOMUNIKASI PN. HJH NORAZINAH BT YAACOB Dip. Ed (UIAM), B.Econs (Hon) UIAM. M.Ed (USM)
 2. 2. 8. Kemahiran Komunikasi 8. 1 Komunikasi 8.1.1 Proses Komunikasi 8.1.2 Halangan Komunikasi 8.1.3 Bentuk komunikasi 8.1.4 Jenis Komunikasi 8.1.5 Media Komunikasi
 3. 3. Calon seharusnya dapat : (a) menjelaskan maksud kemahiran komunikasi (b) menerangkan proses komunikasi yang meliputi penghantar, enkod, saluran, dekod, penerima dan maklum balas (c) menerangkan halangan-halangan komunikasi seperti fizikal, psikologikal, sosiologikal dan semantik (d) menerangkan bentuk-bentuk komunikasi iaitu sama ada menegak, mendatar dan melintang yang boleh berlaku secara sehala atau dua hala (e) menerangkan jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan yang merangkumi perbincangan, mesyuarat, ucapan dan pembentangan manakala komunikasi lisan pula merangkumi visual, bertulis dan bahasa badan (f) membandingkan media komunikasi dan kesesuaiannya termasuklah bersemuka, telefon, internet, intranet, memorandum, surat-menyurat, laporan dan buletin
 4. 4. KEMAHIRAN KOMUNIKASI 8.1 Definisi dan Proses Komunikasi merupakan suatu bentuk pemindahan maklumat atau informasi daripada seseorang, kumpulan dan organisasi (penghantar) kepada seseorang, kumpulan dan organisasi (penerima) yang lain melalui media tertentu. Bartol( 1998 ), menyatakan komunikasi merupakan pertukaran maklumat(mesej) di antara manusia bagi tujuan pencapaian maksud yang sama. Tiga prinsip komunikasi : a. Komunikasi merupakan satu sistem melibatkan sekurang-kurangnya dua orang perlu mengambil bahagian dan bertukar-tukar maklumat dan penerima berkongsi tanggungjawab untuk sampai kepada penerima. b. Komunikasi berlaku di antara dua atau lebih individu walaupun tidak bercakap secara bersemuka. Penafsiran makna dibuat melalui pengamatan air muka, memek muka, tindakan serta tingkah laku seseorang dan menyebabkan berlakunya penghantaran mesej secara tidak sengaja atau secara tidak langsung. c. Perbezaan budaya, gaya hidup, sikap dan nilai masyarakat, bahasa, taraf hidup dan negara menyebabkan berlakunya kesukaran mengawal penafsiran makna sesuatu maklumat
 5. 5. Fungsi Komunikasi • Alat Kawalan • Sosiolisasi • Dorongan • Hubungan Kerja • Disiplin Kerja • Proses Pengambilan Pekerja • Latihan • Penilaian Prestasi • Penyelesaian Masalah • Keselamatan Pekerja
 6. 6. ii. Proses Rajah Proses Komunikasi Saluran Kebisingan/ Halangan SUMBER Pengirim Enkod PENERIMA Dekod Penerima Maklumbalas
 7. 7. Proses Komunikasi Penghantar Enkod Gangguan Saluran Dekod Penerima Maklum balas [ * Proses memerlukan turutan yang betul. Salah turutan dianggap salah ]
 8. 8. ii. Proses Komunikasi Sumber (pengirim/enkod) - melibatkan manusia yang menghantar mesej.Pengirim merupakan sumber maklumat dan mencetuskan mesej yang akan dihantar kepada penerima. Contoh : Usahawan (pengirim) ingin membeli barang atau bahan mentah dari pembekal, mesej atau maklumat yang dikirim akan dienkod dalam bentuk simbol, perkataan, gambar dan lain-lain. Pengirim akan mencari bentuk saluran komunikasi yang sesuai, sama ada menggunakan surat, telefon atau pertemuan terus dengan pembekal. Saluran - merupakan alat perantaraan yang digunakan oleh pengirim untuk menghantar mesej kepada penerima. Contoh : Sekiranya usahawan tadi memikirkan bahawa ia memerlukan penglibatan kualiti barang atau bahan mentah yang hendak dibelinya maka ia terpaksa pergi berjumpa dengan pembekal berkenaan. Komunikasi yang lebih sesuai di sini ialah komunikasi oral atau bersemuka. Penerima (dekod) - maklumat didekodkan penerima dan cuba menginterpretasikan perkataan, perbuatan, tulisan untuk memahami maksud sesuatu mesej. Contoh : Pembekal atau penerima cuba memahami mesej. Pentingnya bagi usahawan memastikan pembekal memahami perkara yang betul agar usahawan menerima barang yang betul. Manakala bagi pembekal pula perlu memahami mesej tersebut agar dia juga tidak membuat kesilapan dan menghantar barang yang betul kepada usahawan.
 9. 9. Maklum balas Proses komunikasi memerlukan maklum balas agar mesej yang dihantar oleh penghantar benar- benar difahami oleh penerima. Contoh : Perbincangan antara usahawan dan pembekal dalam proses pembelian adalah merupakan maklum balas. Maklum balas berlaku apabila penerima memberi respon terhadap mesej yang disampaikan oleh pengirim. Usahawan cuba menyampaikan mesej tersebut dengan tepat.
 10. 10. Halangan/Rintangan/Gangguan Terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan kebisingan atau halangan terhadap sesuatu komunikasi, antaranya ialah:  Fizikal – Keadaan persekitaran yang jelas dan nyata boleh dilihat, rasa dan dengar. Jika keadaan ini tidak seperti yang dinyatakan maka ia akan menimbulkan masalah.  Semantik – halangan dari segi bahasa.  Budaya – halangan dari segi adat resam, jantina, umur.  Psikologi – halangan dalam bentuk tanggapan, perasaan, emosi.
 11. 11. 8.2 Bentuk Komunikasi i. Bentuk • Komunikasi Menegak - melibatkan pertukaran maklumat antara satu sama lain atau lebih peringkat dengan satu atau lebih peringkat lain dalam sesebuah organisasi. Ia dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu: 1) Menegak ke atas 2) Menegak ke bawah Rajah 8.2 menunjukkan komunikasi menegak. Contoh komunikasi menegak ke bawah : seseorang pengurus sumber manusia memberi arahan kepada pegawai personel dalam sesebuah organisasi. Berlaku antara peringkat-peringkat yang berbeza/ berlainan dan melibatkan komunikasi dua hala. Objektif Komunikasi menegak : menggalakkan interaksi/motivasi dan mendapatkan maklumat
 12. 12. Pengurus Peringkat Atasan Ketua Unit atau Jabatan Subordinat/pekerja Komunikasi menegak dari bawah ke atas Komunikasi menegak dari atas ke bawah Rajah 8.2 Komunikasi Menegak
 13. 13. • Komunikasi mendatar Komunikasi ini berlaku antara sama taraf jawatan/bahagian/unit yang sama. Rajah di bawah menunjukkan komunikasi mendatar. Contohnya : Pengurus jualan perlu berkomunikasi dengan pengurus pengeluaran. Ianya merupakan suatu kaedah menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Objektif : Adalah untuk menyelaraskan pembahagian kerja atau menyelesaikan masalah secara menyeluruh atau bahagian. Pengurus Sumber Manusia Pengurus Kewangan Pengurus Pemasaran
 14. 14. • Komunikasi Melintang Rajah komunikasi melintang Komunikasi ini jarang digunakan dalam organisasi tetapi ianya berlaku secara tidak formal. Komunikasi ini tidak terkongkong kepada garis tanggungjawab autoriti kerana ianya berhubung kepada semua peringkat dalam sesebuah organisasi. Objektif : mengurangkan birokrasi, menjimatkan masa dan interaksi sosial Pengurus Produk Pengurus Pemasaran Ketua Jabatan Kualiti Ketua Jabatan Promosi
 15. 15. ii. Komunikasi sehala • Dari atas ke bawah Komunikasi dari atas ke bawah merupakan komunikasi yang melibatkan pengurus memberi arahan atau makluman yang berhubung dengan dasar dan peraturan organisasi. Pengirim tidak mengharapkan sebarang soalan terhadap arahan yang disampaikan walaupun penerima kurang faham mengenai arahan yang diberikan. Ianya merupakan mesej dan maklumat yang disampaikan oleh pengurus kepada pekerjanya. Komunikasi ini boleh dilakukan seperti memberi arahan kerja, memo, menerangkan peraturan kerja, prestasi kerja dan lain-lain. • Dari bawah ke atas Komunikasi ini melibatkan pengaliran maklumat dari satu peringkat bawahan kepada satu atau lebih peringkat yang lebih tinggi dalam sesebuah organisasi. Mesej dan maklumat disediakan oleh pihak pekerja untuk dimaklum atau dihantar kepada pengurus. Pengaliran maklumat dari bawah ke atas dalam organisasi boleh dilakukan melalui penggunaan papan kenyataan atau buletin, media cetak rasmi pekerja, laporan tahunan dan lain-lain. Contoh : memberitahu masalah pekerja, laporan kerja, cadangan dan lain-lain.
 16. 16. iii. Komunikasi dua hala Komunikasi dua hala ialah satu proses komunikasi yang melibatkan maklum balas daripada penerima kepada penghantar. Penghantar dan penerima berpeluang untuk bertukar- tukar maklumat dan lebih memahami antara satu sama lain demi memperjelaskan maksud masing-masing. Maklum balas yang yang dicerminkan melalui arahan yang diterima akan lebih menepati apa yang cuba disampaikan oleh pengirim. Walau bagaimanapun, komunikasi jenis ini mengambil masa yang lebih dan pengirim akan mudah berasa tertekan apabila penerima menimbulkan kesamaran dan kesilapan yang mungkin terdapat pada mesej.
 17. 17. JENIS KOMUNIKASI : Komunikasi Lisan dan Bukan Lisan i. Perbezaan antara komunikasi lisan dengan bukan lisan Komunikasi Lisan • Komunikasi yang menggunakan percakapan/lisan untuk melaksanakan sesuatu kerja supaya menjadi lebih mudah. • Perhubungan utama antara individu dalam menyampaikan maklumat seperti syarahan, ceramah, seminar, mesyuarat, percakapan harian, pembentangan, bengkel dan lain-lain • Kelebihan: ia dapat memberikan peluang pertukaran maklumat dengan cepat dan menerima maklum balas dengan segera
 18. 18. Komunikasi Bukan Lisan • Dilakukan oleh seseorang tanpa disedari dan ianya menyokong komunikasi lisan. Kajian mendapati bahawa 35% komunikasi dilakukan secara lisan iaitu menggunakan perkataan atau tulisan sementara baki 65% adalah secara bukan lisan. • Dikenali sebagai bahasa badan(body language) iaitu gerakan bahagian tubuh yang dapat menyampaikan berbagai-bagai makna seperti mimik muka, hubungan mata, gerakan tangan atau kepala, mengangkat bahu den lain-lain. • Boleh menyokong atau menentang komunikasi lisan dan ada kalanya dapat mengubah erti komunikasi lisan sendiri. Komunikasi ini sangat berkesan dalam menyampaikan emosi dan perasaan.
 19. 19. Kebaikan dan Keburukan Komunikasi Lisan Kebaikan Keburukan 1. Mesej boleh melalui saluran komunikasi dengan cepat dan sampai kepada penerimanya. 2. Alat bantuan komunikasi boleh duigunakan seperti pita rakaman atau video di mana pada masa yang sama boleh mendengar dan melihat bagi mendapatkan gambaran yg lebih jelas. 3. Maklum balas boleh diperolehi dengan cepat. 4. Komunikasi lisan selalunya secara tidak formal dan kejujuran penghantar dapat dirasakan. 5. Berinteraksi sehingga menyakinkan. 6. Dapat menggambarkan emosi dan sifat pengirim dan penghantar. 1. Penghantar yang tidak mahir berkomunikasi dengan baik mungkin tidak dapat menyampaikan mesej dengan baik. 2. Tidak ada rekod bertulis kerana berbentuk tidak nyata iaitu bercakap. 3. Tidak selalunya menjimatkan masa iaitu masa yang diketahui oleh pengurus yg menghadiri mesyuarat tanpa mencapai apa-apa hasil atau kata sepakat. 4. Mesej gagal disampaikan kerana pengaruh takut/gugup dan emosi tertekan. 5. Masuk telinga kiri keluar telinga kanan. 6. Ambil masa yg lama deri pendapat.
 20. 20. ii. Komunikasi Lisan A. Perbincangan/Mesyuarat Dua kategori ini secara formal dan tidak formal. Perbincangan boleh memberikan keputsan terbaik kerana mendapat persetujuan semua pihak yang terlibat dalam perbincangan, mencetuskan idea-idea yg bernas serta memberi ruang kepada pihak yang terlibat mengambil bahagian dalam membuat keputusan. Dalam perbincangan, kesannya boleh dilihat dengan cepat apabila kedua-dua pihak mengajukan persoalan dan dapat menjelaskan butir-butir yang dikehendaki dengan segera. Contoh perbincangan yang selalunya dijalankan ialah mesyuarat antara pihak pengurusan dengan subordinat dalam bentuk formal dan tidak formal.
 21. 21. B. Ucapan Satu bentuk penyampaian maklumat secara lisan kepada pendengar menerusi cermah, pidato, ucapan mengalu-alukan pelawat atau tetamu, majlis pembukaan sesuatu acara, majlis perpisahan dan lain-lain. Ucapan yang tepat dan bernas dapat menaikkan semangat daripada seseorang pengurus dapat menyakinkan dan menggalakkan subordinatnya dalam menjalankan aktiviti organisasinya. Sebaliknya ucapan yang tidak meyakinkan seperti gementar dan intonasi suara yang tidak jelas menyebabkan pendengar menjadi bosan dan tidak dapat memberi perhatian. Ucapan yang baik dan berkesan mestilah bahasa yang jelas, yakin dan penggunaan bahasa badan yang dapat difahami oleh pendengar.
 22. 22. C. Pembentangan Satu kaedah dimana penyampai akan menggunakan alat bantuan mengajar seperti video, slaid, transferansi, televisyen, grafik komputer dan lain-lain. Pembentangan lebih kepada penyampaian maklumat hasil daripada kajian, penyelidikan dan laporan tertentu serta mempunyai laporan secara bertulis. Telekonferans, telesidang atau siaran secara langsung melalui televisyen adalah kaedah yang sering digunakan pada masa kini untuk menyampaikan maklumat terus kepada penerima. Kaedah ini lebih berkesan kerana penerima mendapat maklumat semasa dan terkini mengenai sesuatu peristiwa atau berita. Temuramah, perbincangan, temduga, wawancara, ucapan dari persidangan dan temuramah jarak jauh dijalankan dengan menggunakan kaedah pembentangan ini.
 23. 23. iii. Komunikasi bertulis • Merupakan satu saluran untuk memberi arahan atau membuat permohonan yang agak rasmi. Ianya melibatkan penggunaan bahasa, tatabahasa, struktur ayat dan gaya penulisan dalam pelbagai kaedah dan situasi. Kelebihan dalam komunikasi ini ialah penyediaan rekod, rujukan dan pertahanan undang-undang. Pihak pengurusan dapat menyampaikan mesej kepada subordinat melalui surat secara besar-besaran. Ianya dapat meningkatkan keseragaman dalam dasar dan tatacara serta dapat mengurangkan kos dalam situasi tertentu. Kelemahannya, meningkatkan timbunan kertas, mesej tidak dapat disampaikan dengan baik kerana penulis tidak efektif dan tidak memberi maklum balas dengan cepat.
 24. 24. iv. Bahasa badan • Merujuk kepada gelagat kinestatik iaitu merangkumi pergerakan badan seperti perubahan air muka, pergerakan mata, cara bertindak, cara berpakaian, cara berjalan dan bertindak serta bahasa isyarat. • Mempunyai pelbagai makna kepada pelbagai masyarakat, bangsa dan negara. Contoh, mengangguk dan menggeleng kepala atas ke bawah bermaksud “ya” di Amerika Syarikat tetapi “tidak” bagi masyarakat di India. • Mata -media komunikasi yang berkesan kerana ianya dapat menunjukkan perasaan seseorang. Misalnya, seseorang yang marah akan menjegilkan matanya, jika terperanjat akan membeliakkan mata dan lain-lain. Mata juga digunakan untuk mengawal perhubungan semasa berkomunikasi seperti merenung seseorang, memulakan perhubungan, menutup perbualan dan lain-lain. • Air muka –cara paling mudah untuk seseorang membaca dan memahami masalah atau sesuatu perkara yang difikirkan oleh seseorang. • Air muka selalunya menunjukkan seseorangitu dalam keadaan risau, riang, sedih, terkejut, kesusahan, senang hati dan lain-lain perasaan semasa berkomunikasi. • Kaki dan tangan – penting sebagai isyarat berkomunikasi. Contoh, pengadil, penjaga masa dan penjaga garisan dalam perlawanan bola sepak akan menggunakan tangannya untuk memberi isyarat seperti berhenti, masa tamat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pemain. Bagi mereka yang mempunyai kepakaran menafsirkan bahasa isyarat akan dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan.
 25. 25. Pelbagai isyarat yang menggunakan tangan dan kaki : • Menutup mulut dengan tangan- menunjukkan seseorang sedang menguap/mengantuk • Meletakkan tangan di atas kepala- sedang memikirkan sesuatu atau sedang beristirehat • Meletakkan tangan di atas dahi semasa tidur- memikirkan sesuatu atau berangan-angan • Menyilang kaki kanan ke atas kaki kiri- menunjukkan rasa lenguh atau ketidakselesaan • Menggosokkan telingan, mata dan hidung- tidak memahami, lihat dan dengar dengan jelas • Memusingkan pensil dengan ibu jari ketika mendengar- rasa bosan dan tidak sabar • Meletakkan kepala atas tangan- letih dan mengantuk serta sedang memikirkan sesuatu dengan serius • Menuding jari ke arah seseorang- menunjukkan rasa marah dan memerlukan perhatian segera dari seseorang
 26. 26. MEDIA KOMUNIKASI & KESESUAIAN PENGGUNAAN • Bersemuka • Telefon • Internet • Intranet • Memorandum • Surat menyurat • Laporan buletin
 27. 27. MEMORANDUM • Tarikh • Nama penerima • Nama pengirim • Perkara yang nak disampaikan • Tandatangan
 28. 28. C. Laporan bertulis Pelbagai bentuk seperti surat perjanjian, buletin, telegram, buku majalah. Ianya digunakan dalam konteks yang berbeza-beza. Kelebihan menggunakan laporan bertulis : a) Bukti dan rekod b) Memberi ruang kepada penghantar danpenerima memahami maklumat itu dengan lebih mendalam D. E-mel Merupakan satu kaedah pertukaran maklumat bertulis dengan cepat melalui penggunaan terminal komputer yang telah dibangunkan yang mempunyai rangkaian komunikasi. E-mel boleh mengubah komunikasi dengan membuka rangkaian komunikasi sesebuah organisasi ataupun antara organisasi. Sesiapa sahaja boleh menghantar mesej kepada sesiapa sahaja. Satu e-mel boleh dihantar kepada banyak pengguna atau penerima, asalkan mempunyai alamat e-mel penerima berkenaan. Kelebihan : mempertingkatkan pertukaran maklumat iaitu dengan cepat, mudah, murah dan tepat serta memudahkan komunikasi secara menegak dan mendatar dalam sesebuah organisasi.
 29. 29. Kebaikan lain penggunaan e-mel : • Maklum balas yang cepat • Proses komunikasi berlaku dengan cepat jika penghantar dan penerima berada dalam sistem komunikasi • Kesilapan boleh dibetulkan dengan cepat setelah menerima maklum balas daripada penerima • Boleh dihantar kepada banyak penerima • Memendekkan proses mendapatkan keputusan ataupun menggantikan mesyuarat • Boleh menambahkan maklumat jika didapati perlu untuk menghantar mesej • Boleh disimpan dalam cakera padat ataupun disket dan disalin ke atas kertas • Meningkatkan produktiviti dalam sesuatu pemprosesan • Mempermudahkan perbincangan berkumpulan dari jarak jauh • Mempertingkatkan proses komunikasi tanpa batas status, pangkat da darjat dalam organisasi
 30. 30. 8.2 Kemahiran Mendengar 8.2.1 Proses mendengar 8.2.2 Mendengar secara berkesan 8.2.3 Mendengar secara aktif Calon seharusnya dapat : (a) Menjelaskan proses mendengar iaitu menerima, memahami, mengingati, menilai dan memberi tindak balas (b) Menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan berasaskan: mendengar secara empati dan objektif ; mendengar secara kritikal dan nonjudgemental dan mendengar secara cetek dan mendalam (c) Menjelaskan fingsi mendengar secara aktif dan teknik- tekniknya yang meliputi : mengulang maksud pembicara, meluahkan kefahaman terhadap perasaan pembicara dan menanya soalan
 31. 31. Proses Mendengar Menerima Memahami MengingatiMenilai Menerima
 32. 32. • Menerima  dirangsang oleh bunyi atai audio ; lisan dan bukan lisan  Pendengaran berkesan jika penerima memberi perhatian, elakan gangguan persekitaran & tidak mencelah. • Memahami  Pemprosesan maklumat  Perlukan kebolehan mendengar & memahami dengan baik  Mengaitkan maklumat dengan pengetahuan sedia ada  Mendengar dengan teliti sebelum membuat penilaian  Pendengar susun idea untuk memahami keseluruhan maklumat
 33. 33. • Menginati Mendapatkan semula maklumat yang disimpan dalam ingatan Proses mengingat berkesan : - kenalpasti idea utama - buat kesimpulan terhadap isi mesej - ulang nama & konsep utama daripada maklumat • Menilai Pendengar analisi fakta, pandangan, niat, penyertaan Buat kesimpulan sendiri & analisis kritikal Bezakan antara fakta & pandangan
 34. 34. • Memberi tindak balas Tindak balas lisan atau bukan lisan Memahami apa yang disampaikan dipamerkan melalui tindak balas Formal : pendengar hanya boleh menyoal di sesi soal jawab (akhir) Tidak formal : pendengar boleh berinteraksi spontan
 35. 35. Teknik Mendengar Berkesan • Mendengar secara empati & objektif Memahami & letakkan diri di tempat orang yang menyampai • Mendengar secara kritikal & non-judgemental Kritikal : kritis, analisi & perhatian setius Non-judgemental : berfikiran terbuka • Mendengar secara cetek & mendalam Memahami maksud tersirat & tersurat
 36. 36. • Jangan menilai awal kata-kata penyampai • Berfikiran terbuka • Elak mencelah • Tanya soalan jika tak faham • Mendengar dengan rela & berlapang dada
 37. 37. Mendengar secara aktif Pendengar • Memberi maklum balas/menyatakan semula • Merumuskan • Mengesahkan/memastikan maklumat tepat • Meluahkan perasaan/apa yang difikirkan
 38. 38. • Teknik mendengar aktif Mengulang maksud pembicara Meluahkan kefahaman terhadap perasaan Menanya soalan • Garis panduan pendengaran Elakkan mengganggu orang lain ketika bercakap Jangan menyampuk ketika orang lain bercakap Berfikiran terbuka Bertanya apabila perlu
 39. 39. Kemahiran Berunding Calon seharusnya dapat : (a) Menjelaskan prinsip berunding termasuklah : tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan, asingkan manusia daripada masalah, jana pelbagai pilihan dan guna kriteria yang objektif dan boleh terima (b) Menjelaskan elemen-elemen perundingan termasuklah maklumat, masa, kuasa, etika, budaya, pelaku/personaliti dan aspek sosial (c) Menjelaskan tahap-tahap perundingan termasuklah intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, nasional, dua hala, serantau, pelbagai hala dan antarabangsa/global (d) Menjelaskan strategi dan taktik perundingan termasuklah good guy bad guy, nibbling, trial ballon, red herring, outrageous, apparent withdrawal dan limited outhority
 40. 40. Maksud perundingan • Satu proses di mana kedua-dua pihak atau lebih bertukar-tukar maklumat untuk mencapai kata sepakat terhadap konflik yang timbul.
 41. 41. Prinsip-Prinsip Berunding a) Tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan - kepentingan capai matlamat perundingan BUKAN matlamat individu b) Asingkan manusia daripada masalah - ketepikan hal peribadi dan elakkan beremosi - berkompromi & tidak mencemarkan pihak lawan c) Jana pelbagai pilihan - kedua-dua pihak buat penilaian yang relevan & lebih terbuka - tidak tertumpu kepada satu pilihan sahaja d) Guna kriteria yang objektif dan boleh terima - pihak fleksibel cuba memahami pihak lain, tidak pentingkan diri sendiri - objektif perundingan yang jelas
 42. 42. Elemen perundingan 1. Maklumat - maklumat lengkap & fakta tepat 2. Masa - sesuai & mencukupi 3. Kuasa - sah, anugerah, paksaan, karismatik, maklumat & gabungan 4. Etika - pegangan akhlak & moral 5. Budaya - nilai & identiti 6. Pelaku - bersedia & kemas 7. Sosial - pergaulan
 43. 43. Tahap perundingan • Intrapersonal • Interpersonal • Intrajabatan • Interjabatan • Nasional • Dua hala • Serantau • Pelbagai hala • Antarabangsa/ global
 44. 44. Strategi & Taktik perundingan 1. Good guy bad guy (hurt & rescue by people) 2. Nibbling (constant adding of small requirements) 3. Trial ballon (suggest a final solution and sees if they bite) 4. Red herring (leave a false trail) 5. Outrageous 6. Apprent withdrawal (pretend to have withdraw while still staying in the loop) 7. Limited authority (claiming that person with authority is not present)
 45. 45. Kepentingan ICT dalam Pengurusan Perniagaan • Operasi organisasi lebih efisien & efektif • Memudahkan komunikasi dalaman & luaran organisasi • Mempercepatkan urus niaga • Menyimpan maklumat & data perniagaan • Meningkatkan kualiti & produktiviti
 46. 46. Cara Internet Meluaskan Peluang Perniagaan • Menghubungkan jutaan manusia • Meningkatkan jualan barang & perkhidmatan • Promosi lebih murah & kos rendah • Perluasan perluang perniagaan melalui : - e-dagang : jual beli barang & perkhidmatan melalui internet - e-perolehan : bekalan barangan untuk kegunaan pejabat - e-pemasaran : mencipta minat pengguna terhadap produk yang ditawarkan melalui paparan iklan, media sosial & e-mel.

×