Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tajuk 3 (Kumpulan A)

3,623 views

Published on

SC2/HCMM/12a

Published in: Education
  • Be the first to comment

Tajuk 3 (Kumpulan A)

  1. 1. Pembentangan mengenai bendera-benderapembesar negara dan maksud di sebalik lagu kebangsaan.
  2. 2. BENDERA PERIBADI PEMBESARNEGARAOrang-orang perseorangan yang diberikan kebenaranmenggunakan bendera peribadi ialah: Keturunan sultan hingga ke piut• Keturunan wazir hingga ke cicit• Keturunan chateria hingga ke cucu• Pehin-pehin hingga ke Pengarah
  3. 3. Bendera sultan dan kerabat diraja mempunyai tanah warna yang khusus.• Kuning untuk sultan• Putih untuk Pengiran Perdana Wazir dan Bendahara• Hijau untuk Pengiran Digadong• Hitam untuk Pengiran Pemancha• Merah untuk Pengiran Temenggung. lambang diraja ini hanya bolehdigunakan oleh orang-orang tertentusahaja dan mereka yang telahditentukan
  4. 4. BENDERA JABATAN KERAJAANYANG BERPAKAIAN SERAGAMJabatan-jabatan kerajaan mengibarkan bendera jabatan masing-masing di samping bendera kebangsaan.Di antara jabatan kerajaan yang terdapat bendera ialah: Jabatan Polis Diraja Brunei Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei Jabatan Laut Jabatan Kastam dan Eksais Diraja Jabatan Penjara Jabatan Perhutanan Jabatan Perkhidmatan Bomba
  5. 5. BENDERA MASJID Masjid-masjid di Brunei mempunyai 3jenis bendera iaitu:• Bendera hijau - dikibar setiap hari• Bendera hitam - dikibar pada setiap hari Khamis dan Jumaat• . Bendera putih - dikibar pada hari Jumaat sahajaKetiga-tiga bendera ini mempunyai rekabentuk yang sama cuma warna tanahbendera sahaja yang berbeza.
  6. 6. MAKNA LAGU KEBANGSAAN N.B.D “ALLAH PELIHARAKAN SULTAN” Ya Allah lanjutkanlah Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Adil berdaulat menaungi nusa Memimpin rakyat kekal bahagia Hidup sentosa Negara dan Sultan Ilahi selamatkan Brunei Darussalam.
  7. 7. PETIKAN DI ATAS BERMAKSUD:• Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat baginda dalam inayah dan perlindungan Allah Subhanahu Wata ‘ala.• Semoga baginda kekal memerintah dalam keadaan bahagia, siha sejahtera dan aman sentosa.• Semoga baginda di lanjutkan usia, sentiasa berusaha bagi kebajikan sekalian kakitangan dan pegawai kerajaan, rakyat dan negara, disampaikan hajat murni kearah jalan yang lurus.• Semoga Negara Brunei Darussalam sentiasa makmur, maju jaya, selamat, adil pemerintahannya, berkebajikan, berkeberkatan, mewah dan aman, meliputi rakyat jelata (demikian juga negara-negara lainnya).• Semoga baginda dijauhkan daripada bencana, wabak dan segala penyakit.• Semoga baginda dan rakyat baginda sentiasa saling mendukung, terlepas daripada curiga-mencurigai terhadap satu sama lain.

×