1Semantikbab 11Lambang dengan yg dilambangkan tidak ada ikatan kecuali dipersetujui ramai.2. Bunyi. contoh lambang.3. Perk...
2b.. Makna stilitik- makna yg beza perkataan dengan sebab sosial atau bidang,cth bidang kedoktoran dgn mesin .c, makna kol...
3LambangIsyarat/ Kod pada kumpulan objek .a) Lambang indeks –manusia dan bukan manusia. cth tangisan , jalanraya basah.b)L...
4Jenis1. Kekaburan rujukan.- cth pandangan mengenai hutan dan belukar berbeza.2. ketidakpastian makna- tidak pasti tafsira...
5bab 2 teori semantik1.segitiga makna ODGEN DAN RICHARDS                   KONSEP/ fikiranSEBUT PERKATA...
6Katz dan fodor.sepatah perkataan boleh dilihat dalam jumlah unsur yang berbeza atau komponen makna.tujuan ---.> menganali...
7bab 3 JENIS JENIS MAKNA1)MAKNA KONSEPTUAL.-Mencakupi semua komponen seperti benda,tindakan ,proses ,keadaan-menghubungkan...
86)Makna afektif.berkait dengan perasaan dan emosi.-berdasarkan nada, intonasi, dan tekanan7) Makna Tematik-apa yang dikom...
9bab 3 makna gayamakna yg terdpt didalam penulisan.biasanya guna bahasa figuratif. / perluasan makna hingga menimbulkankep...
10bab3 peribahasa1.Kiasan/perumpamaan. / perbandingan / b.i simileberi makna lain drp yg diucapkan ./ perkara yg sebenarny...
11Bab 4 KAEDAH MEMBERI MAKNA.SINONIM3 SYARAT1. acuan ekstra linguistik yg sama Contoh mati / mampus2. mengandungi makna yg...
12Bab4 Hiponimmakna yg terangkum dalam makna kata yg lain. / satu tata tingkatSuperordinat / hipernim ---> makna am / makn...
13Bab 5 PeribahasaPERUMPAMAANsyarat beri makna 2 lapis. bahasa kias/kias ibarat.1.peribahasa yg menyebut prbandingan.guna ...
14bab 6 SIMPULAN BAHASA DAN SEMANTIKJENIS1.YG ADA 2 MAKNActh anak buah2. simpulan bahasa yg berlainan tetapi makna yg sama...
15bab 7 analisis komponen makna.Kartz dan fodor.cara utk menzahirkan sejelas mungkin hubungan sistemis antara perkataanBab...
16Bab 9 logik dan makna.makna logikal  harus memenuhi pemikiran yg sistematik dan memenuhi unsur logik.Inferensi/ implika...
17Bab 10 Prinsip kerjasamaterjalin antara penutur / pembicara dan pendengar/ penerima  supaya komunikasi dapatbrjalan den...
18bab 11 PRINSIP RETORIK TEKTUAL1. RETRORIK ialah pidato, /memujuk/mempengaruhi orang lain.prinsip ekonomipentingkan prins...
19Bab 12 jenis lakuan bahasa1.lakuan bahasa tidak langsunga)= kepelbagaian maksud,kepelbagaian maksud atau niat penuturlak...
20d kiasan melompat-kiasan yg lebih satu tingkat / lebih daripada makna asal . cth lidah pendita /sama tapi lebih sikite) ...
21Bab 13 pragmatik dan teori relevanspranggapan – penutur mengandaikan sebelum menuturkannya.konsepprasuposisi- - latar be...
22bab 13 gaya pendengaran BERORIENTASIKAN1. ORANG LAIN pendekatan rasa hati ,wujudkan ikatan peribadi2 TINDAKAN - cenderun...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ringkasan nota semantiks3

5,956 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ringkasan nota semantiks3

 1. 1. 1Semantikbab 11Lambang dengan yg dilambangkan tidak ada ikatan kecuali dipersetujui ramai.2. Bunyi. contoh lambang.3. Perkataan adalah lambang.4. Makna leksikal – makna sebenar ,hasil drp pemerhatian. makna kamusmakna perkataan itu sendiri.lesikal –perkataanlesikograf – penyusun kamus.lesikografi –proses menyusun.leksikon- kamus.5 makna gramatikal – makna sebab proses gramatikal spt pengimbuhan ,pemajmukkan,-mesti dianalisis pada konteks supaya tepat.6. Makna kontekstual – makna leksem yg berada pada konteks.-berdasarkan tempat, waktu, lingungan penggunaan bahasa7. Makna referensial- jika ada rujukan atau acuannya. cth kuda ,bunga ** itu,ini bukan.8. Makna denotatif- makna asli /sebenarnya yang dimiliki oleh sesuatu./makna kamus /lesikal_ dinyatakan tepat ,bebas konteks ,9. Makna Konotatif – makna yg nilai rasa ditambah kepada makna denotatif10. Makna Konseptual – Makna yg dimiliki oleh sebuah lekem bebas drp konteks .11 Makna Asosiatif – ada hubungan kata dengan sesuatu yg luar drpd bahasa cth bungamelati suciLambang / simbol yg diberikan masyarakat berdasarkan kemiripan sifat,keadaan ,cirria.,Makna afektif –makna yg menimbulkan nilai rasa bagi pendengar.ikut nada suara. 1
 2. 2. 2b.. Makna stilitik- makna yg beza perkataan dengan sebab sosial atau bidang,cth bidang kedoktoran dgn mesin .c, makna kolokatif - kata sinonim sehingga kata tersebut hanya sesuai dengan padananperkataan tertentu.Cth tampan- lelaki12. Makna kata ialah kata itu sudah berada pada kalimat atau konteks situasinya.13.Makna istilah – makna pasti,jelas dan tidak meragukan tanpa konteks .14. Makna idiom  ujaran yg tidak dpt diramalkancth membanting tulang dgn kerja keras.15. Makna peribahasa - makna yg dapat ditentukan makna dari unsurnya.cth anjing dengan kucing.Pragmatik-utamakan kesan ,keadaan dan akibat .konteks ialah apa2 perkataan boleh mejelaskan sesuatu dengan jelas kpd kitaa) Konteks manusia.cth cakap dgn orang tertentu.b) lain konteks situasi.-siapa,tempat, saat/keadaanImplikatur– urutan kata yg tidak diucapkan .-ia kadang2 dpt memberi makna .Praanggapan.syarat yg diperlukan bagi menentukan benar atau tidak.Pragmatik dpt menjelaskan makna lebih tepat / sebenar drp semantik . ia pentingkankonteks ujuran. 2
 3. 3. 3LambangIsyarat/ Kod pada kumpulan objek .a) Lambang indeks –manusia dan bukan manusia. cth tangisan , jalanraya basah.b)Lambang ikon –sebab sifat yg apa pd dirinya.c)lambang simbol- tanpa ikatan drp rujukan . cth +.XKonteksa)Konteks tepat – simbol yg digunakan utk merujuk objek atau benda ya adadalam perekitaran tersebut .b)Konteks teralih –objek atau org yg menjadi rujukan sudah tidak ada sewaktu objek atauorang itu disebut.c)Konteks berpindah – kita gunakan symbol sebagai alat utk memindahkan kegunaannyadrp satu kumpulan objek atau situasi kepada kumpulan yg setaraf.cth muka gadis itu manis tapi masam . manis ,masam merujuk benda dipindahkan ke cirriwajah.Cara Memberi maknaa)Pilihan –b) Budaya –C konteks-|Kekaburan .ketaksaan maknasebab1. ayat x dpt beri maksud yg lengkap.2.percanggahan makna ./pertentangan 3
 4. 4. 4Jenis1. Kekaburan rujukan.- cth pandangan mengenai hutan dan belukar berbeza.2. ketidakpastian makna- tidak pasti tafsiran Cth sheet adakah cadar atau kertas.3. kurang ketentuan- dijelaskan scara umum shj . cth jiran , tidak diberitahu lebihmaklumat tentangnya.4 pertentangan pada penentu makna item – cth jemput dan wajib hadir.Faktor berlakunya.Ketaksaan .-a )ketaksaan lesikal akibat homonim dan polisemi Cth bungab) ketaksaan struktur -2 atau lebih struktur dihubungkan dgn urutan kata yg serupa.Cara atasinya.Tengok konteks utk menetapkan makna. 4
 5. 5. 5bab 2 teori semantik1.segitiga makna ODGEN DAN RICHARDS KONSEP/ fikiranSEBUT PERKATAANBENTUK SIMBOL/lambang RUJUKAN /bendaKata ,ayat (garis putus2 benda.dlm duniapengalaman**** garis putus menunjukkan tiada perhubungan antara lambang dengan benda.LAMBANGboleh berubah.cth bila sebut kerusi ,terbayang lambang kerusi**** hubungan antara simbol /lambang dengan konsep/fikiran adalah SECARA LANGSUNGSEGITIGA SEMIOTIK ULLMANSemiotik ialah kajian sistem otak tentang tanda dan lambang linguistik dan lambang bukanlinguistik yg digunakan dlm perhubungan berpola manusia.semiotik terbahagi kepada 3 pragmatik,semantik dan sintak.semiologi ialah kesatuan fikiran dan kod tand tertentu.nama dan maksud selalu berubah., benda tidak berubah.Konsep1. lebih daripada satu maksud tentang nama .2. satu atau lebih nama pada satu maksud. 5
 6. 6. 6Katz dan fodor.sepatah perkataan boleh dilihat dalam jumlah unsur yang berbeza atau komponen makna.tujuan ---.> menganalisis makna sesuatu perkataan kpd yg paling remdah.IMEJ BUNYI /SIGNIFER DE SAUSURE1)Bahasa terdiri drp 1. bunyi atau penanda /signficant /bayangan akustik urutan bunyi 2. makna atau petanda/signifier lambang bunyi mejacontohpenanda/konsep –significant –urutan bunyi /a/ /y//a//m/petanda signifer – lambang /bunyi /imei ayam cth kok-kok .2) Fenomena bahasa terbentu oleh 2 faktor.Parole – ekspresi kebahasaan.bersifat abstrakLangue – sistem perbezaan antara tanda-tanda. / batas kombinasi antara penggantian unsurbahasaSintagma –kumpulan tanda berurutan secara logik.Paradignatik --. hubungan yang saling mengganti.Ferdinand- tanda linguistik tidak menyatukan nama dengan benda tetapi konsep dengangambaran bunyi .JR FirthSetiap ucapan mempunyai konteks yg dalamnya ada makna .Medan Makna JOSE TRIER-terdapat makna inti dan makna sampingan 6
 7. 7. 7bab 3 JENIS JENIS MAKNA1)MAKNA KONSEPTUAL.-Mencakupi semua komponen seperti benda,tindakan ,proses ,keadaan-menghubungkan kata dengan benda melalui pemikiran.- untuk mentakrif , memahami , memutuskan buah fikiran.2)Makna konotatif .ada kaitan dengan nilai rasa, + atau - .sifat.1- tidak spesfik tetapi dikongsi dengan sistem komunikasi seperti seni visual danmuzik.2. bersifat periferal / tidak stabil /bervariasi menurut budaya ,tempoh masa danpengalaman individu.3. bersifat arbiter dan keterbukaan .- sedap didengar .tepat dan sesuai.3)Makna Denotatif./ makna referensial.- disebut makna deskriptif dan makna leksikal.- sesuai dengan. penglihatan,pendengaran, perasaan dan pengalaman- penerangan mengenai fakta yg bersifat objektif,( disebut makna sebenar/maknaasal/makna mutlak /makna dasar)4. )Makna lesikal-kosa kata atau perbendaharaan kata .-bermaksud makna yg sesuai dengan pemerhatian alat deria / makna nyata5)Makna Stilitik-merujuk situasi sosial dimana ujuran itu berlaku.- kedudukan ststus ,geografi- konteks penting antara pendengar dan penutur. 7
 8. 8. 86)Makna afektif.berkait dengan perasaan dan emosi.-berdasarkan nada, intonasi, dan tekanan7) Makna Tematik-apa yang dikomunikasikan dan isi yg hendak disampaikan dalam mesej.1.- disampaikan melalui susunan bunyi ,kata, fokus dan tekanan.2. ada nilai komunikasi yg berbeza.8)Makna Asosiatif./ lambang-ialah asosiatif yg muncul dalam benak sesorang apabila mendengarperkataan tertentu.cth buaya.== ganas9) Makna etimologisberkaitan dengan asal usul kata dilihat daripada unsur sejarah.-terdapat penyempitan dan perluasan makna.10) kolokasihubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yg laindalam satu susunan .(misal dalam ayat ).3 Had kolokasi1. sesetengahnya berdasarkan secara keseluruhan kepada makna butir.dalamkolokasi.2. berdasarkan jangkaan bahawa sepatah perkataan boleh digunakan dalam satu setperkataan yg mempunyai beberapa ciri semantik yg sama.3.setengah hal itu adalah jenis kolokasi dalam pengertian yg terhad.**** utk mendapat gambaran keseluruhan ,terperinci ia perlu dikaji secara terpisahmengenai penggunaan kata 2 tersebut dlm semua aspek. khusnya pertuturan. 8
 9. 9. 9bab 3 makna gayamakna yg terdpt didalam penulisan.biasanya guna bahasa figuratif. / perluasan makna hingga menimbulkankepelbagaian makna.makna dlm karya kreatif.kosa kata –kata yg membolehkan seseorg berkomunikasi dengan lancar dan baik.struktur kata.1.elipsis – amalan menggugurkan sebahagian ujaran.peridkat. cth perdikat depan ..sungguh cantik gambar ituBahasa Figuratif.makna dikembangkan untuk mengisi ruang yg lebih besar. /beza drp biasa.a)metafora penggunaan kata yg tidak mendukung makna yg sebenar.- gaya bahasa yg ringkas. padat, kemas dan teratur.b)metanomi – penggunaan nama sesuatu untuk merujuk kepada benda lain ygsifatnya ada hubungan logik dengan makna rujukan.c) Ameliorasi  menggangkat nilai makna kpd lebih tinggi / lebih halus.d) Pejorasi perubahan makna kpd makna yg lebih rendah maksudnya.e)Litotesi mnyampaikan makna yg sebaliknya. untuk menegatifkan makna . 9
 10. 10. 10bab3 peribahasa1.Kiasan/perumpamaan. / perbandingan / b.i simileberi makna lain drp yg diucapkan ./ perkara yg sebenarnya berlainan tetapi sengajadianggap sama. guna bak,laksana, bagai2. Pepatahsebagai pedoman atau panduan supaya masyarakat lebih sempurna.-Sangat ringkas ,berkerat-kerat dan berpatah-patah.3.Bidalannasihat peringatan ,nilai pengajaran yg sangat berguna.guna perkataan hendaklah, biarlah, jangan,lebih baik ,harus dan usah.4. Simpulan bahasaterdiri drp 2 patah perkataan sahaja. mempunyai makna yang berlainansama sekali dengan makna asal perkataan tersebut.makna tepat dan padat.membina minda. 10
 11. 11. 11Bab 4 KAEDAH MEMBERI MAKNA.SINONIM3 SYARAT1. acuan ekstra linguistik yg sama Contoh mati / mampus2. mengandungi makna yg sama .3. berperanan dlm konteks ayat yg sama.2 atau lebih perkataan yg mempunyai makna yg sama atau hampir sama.- walaupun makna sama tetapi menampakkan perbezaan apabila dihubungkan dgn pemakaiankata tersebut.Ciri1.mempunyai ciri menjadi pengganti perkataan yg bersinonim dgnya.-ada konteks ayat .terjadi kerana serapan antara bahasa,antara dialek dan antara ragam bahasa.-kesantunan dan ketertiban terjamin.ANTONIM /melawanAntonimi = makna hubungan antara antonim secara timbal balikcth kata mudah antonimnya ,sukar X mudah .Antonim berpasangan.lelaki / perempuanAntonim berperingkatkata adjektif cth tua muda ,kecil besar.Antonim berhubunganperkataan bertentangan yg ada pasangan tertentu dan boleh diterbalikkan antara butirnya.guru / murid. 11
 12. 12. 12Bab4 Hiponimmakna yg terangkum dalam makna kata yg lain. / satu tata tingkatSuperordinat / hipernim ---> makna am / makna yg lebih luas.Superdinat / hiponin/ makna khusus / menghurai makna .cth superordinat /hipernim kenderaan superdinat /hiponim – basjenis hiponimA) tulen-ada banyak makna atau lebih perkataan.B)umumterdapat satu perkataan menjadi nama umumcth bunga  superordinatmelur superdinatPolisemlebih drp satu maknamembawa makna yg lebih luas drp hiponim. 12
 13. 13. 13Bab 5 PeribahasaPERUMPAMAANsyarat beri makna 2 lapis. bahasa kias/kias ibarat.1.peribahasa yg menyebut prbandingan.guna perkataan seperti, bagai laksana umpama macam pada awal perumpaan2 peribahasa yg tidak menyebut perbandinganmengenai – hubungan persaudaraan psahabatan kasih -perkerjaan perantauan-tentang usaha,kesempitan,tgjawab = tentang tuah /malang tentang balasan ,tentang hati ,nasihat.kekerasan hati.hubungan antara sesama manusia, tentang sifat nafsu, tentang ksusahan ,tentangkesesuaianperbezaan1. jenis 1 --.> apa yg diumpamakan sama keadaan dgn yg dimaksudkan.2.jenis 2 membawa makna serupa.**tidak khusus tapi luas.Makna selapis ialah apa yg dimaksudkan itu ialah apa yg dikatakan oleh ungkapan dalambidalan atau perpatah ,maka itulah maksudnya.pepatah dan bidalan.ada yg selapis atau 2 lapis dalam bentuk pantun 2 kerat.,ada yg pantun 4 barispepatahberkerat-kerat,berpatah-patah ada unsur pengajaran.disebut satu persatu.berkait dgn adat ,undang2 peraturan.mbtk peribadi 13
 14. 14. 14bab 6 SIMPULAN BAHASA DAN SEMANTIKJENIS1.YG ADA 2 MAKNActh anak buah2. simpulan bahasa yg berlainan tetapi makna yg samacth muka talam,muka tembok**mengikut kelompok kata cth hati ,makan, unsur alamhubungan dgn semantikmakna boleh diperluaskan kpd makna tersirat.kekaburan dalam peribahasa dpt dijelaskan oleh semantik. 14
 15. 15. 15bab 7 analisis komponen makna.Kartz dan fodor.cara utk menzahirkan sejelas mungkin hubungan sistemis antara perkataanBab 8 LESIKOGRAFI DAN SEMANTIKlesikografi adalah bidang ilmu bahasa yg mengkaji pembuatan kamus.-bermula dengan senarai kata.Kamus melayu-cina  kamus terawalRaja Ali Haji yg menghasilkan kamus pengetahuan bahasa.Penyusunan kamus1.perancangan – segi tujuan pendekatan kerja.,kumpul bahan2.pembinaan data korpus –mendapatkan senarai perkataan yg digunakan oleh masyarakat3 pengisihan dan pengabjadan – kata disusun ikut abjad dlm btk kad disimpan dalamkatalog4. pengolahan data-data dianalisis ,buang lewah/berlebihan dokumensasikan kata ygjarang digunakan.5,proses beri makna 15
 16. 16. 16Bab 9 logik dan makna.makna logikal  harus memenuhi pemikiran yg sistematik dan memenuhi unsur logik.Inferensi/ implikatur  proses membuat kesimpulan ada tanda/bukti- memenuhi 3 komponen ,motif , objektif, niat /maksud yg ingin diperolehi.Makna tersurattertulis /tercatat makna denotatif ,makna kamus,makna selapisMakna tersiratmakna berbeza dengan makna yg tertulisBab 10 PRAGMATIKkaji konteks utk jelaskan makna.Makna retorik-tujuan memujuk atau mempengaruhi orang. –bahasa menarik dan berkesanMakna dlm konteksmengambil kira tempat, waktu, lingkingan peristiwa. makna diketahui dengan melihat kontekspenggunaan perkataan. kebudayaan ada hubungan .konsep implikatur/kesimpulan.tugas penutur  pastikan kehadiran impikatur perbualan mesti disedari oleh pendengar danmudah utk diinterpretasikan nya.2 jenis1. implikatur khusus  ada faktor istimewa dan tidak hadir secara terang.2. implikatur umum  penggunaan perkataan yg selalu membawa implikatur tertentucth bujang 16
 17. 17. 17Bab 10 Prinsip kerjasamaterjalin antara penutur / pembicara dan pendengar/ penerima  supaya komunikasi dapatbrjalan dengan baik.4 bidal / aturan /landasan tingkahlaku  kuantitas , kualitas , relevens, cara penyampaian.penting utk meneliti hubungan antara bentuk dan fungsi kalimat itu.Grice 4 maksim /petunjuk kualiti1.kuantiti /sempurna /cukup imformatif tidak berlebihan maklumat.2.kualiti/ betul3.pertalian/kesinambungan /relevens4 cara sejelas mungkin./elak kesamaran.6 maksimkesantunan Leech1.santun /berhemah- meminimumkan kos dan maksimumkan faedah4 fungsi ilokasi --. bersaing , beramah tamah, kolaboratif, berkonflik2. budiman3.sokongan-minimumkan cacian4. merendah diri – meminimumkan pujian5 persetujuan – minimumkan perbalahan.6 simpati. – maksimumkan antara diri dgn orang lain.Ironi --.> menyebut atau mengucapkan sesuatu yg berlainan dgn realiti dan kenyataan ygsebenar. /sesuatu yg tersembunyi ada makna tertentu mengikut pandangan masing2.a)ironi sebagai penggunaan interpretif –gambaran interpretasib)gambaran ejekan /karikaturc) ulangan pemikiran yg diujarkand)ulangan pemikiran yg tidak diujarkan,e)ulangan pemikiran kumpulan . 17
 18. 18. 18bab 11 PRINSIP RETORIK TEKTUAL1. RETRORIK ialah pidato, /memujuk/mempengaruhi orang lain.prinsip ekonomipentingkan prinsip ringkas dan tepat pd sesuatu ayat.- digunakan dalam karya prosa .Konseppenutur perlu mementingkan peka –matlamat / kesanCiri1. berkesan bahasa tepat dan baik2. kekemasan dan susunan wacana.Konteks memainkan peranan hilang kekaburan.tempat, waktu dan ruang lingkupBab 12 Lakuan bahasa/ ungkapan linguistik-situasi komunikasipragmatik analisa perbualan /analisa wacana.Teori Lakuan Bahasaproses interaksimenunpukan kepada perkaitan antara makna dan lakuan bahasa yg diujarkan.4 konsep1. lokusi/ lakuan pengucapan2. ilokusi /./ niat ucapan3 perlokusi / tindakbalas pengucapan4 ujuran performatif / melakukan sesuatu yg jelas berdasarkan kata kerja yg digunakanbahasa merupakan sejenis perbuatan 18
 19. 19. 19Bab 12 jenis lakuan bahasa1.lakuan bahasa tidak langsunga)= kepelbagaian maksud,kepelbagaian maksud atau niat penuturlakuan bahasa langsung  hanya ada satu maksud dan satu niat pengucapan sahaja .b) keutamaan logik maksudc)lakuan bahasa tidak perlu rasional ( penutur dan pendengar mempunyai pengetahuan yangsama tentang yg diujarkan )d)ia bersifat kelaziman/ kebiasaane) bersifat kesantunanf) bersifat bermatlamatLakuan bahasa ada niat bertujuan memberi kesan dan tindakbalas kepada pendengar .iabertujuan meyakinkan pendengar.Jenis kiasan bukan peribahasa-1 metafora, 2simili, 3 personifakasi / gambaran yg menganggap benda2 dan idea / beri sifat manusia kepadabinatang atau benda cth kucing menari.4 hiperbola –membesarkan /melebihkan makna yg hendak disampaikancth kematiannya melenyapkan dunia susunan ayat hebat utk meningkatkan kesanJenis kiasan1.kiasan asal/bandingan teran g-terangan = guna bak,bagai2.Kiasan berpindah/ kpd benda bandingan / diserupakancth harimau berantaia. kiasan berangkap masuk dalam kiasan berpindah-pertentangan bunyi antara perkataan dan maksud/ wujudkan jenaka ,sendab. kiasan berbunga guna perkataan yg berbunga .cth selimut kemalasanc kiasan gayang / pemanis . gayang /diisyaratkan . memaniskan pekara tidak elok cthdatang bulan 19
 20. 20. 20d kiasan melompat-kiasan yg lebih satu tingkat / lebih daripada makna asal . cth lidah pendita /sama tapi lebih sikite) Kiasan melarat-jauh drp maknanya sehingga kita tidak sedar ia bentuk kiasan.3. Kiasan permanusiaan.seolah benda tidak bernyawa boleh bercakap cth angin bertiup seperti org berbisik.4 Kiasan berkacau-merujuk kepada kiasan yg tidak bersetuju di antara sebahagian dengan sebahagian yglain- diambil drpberlainan bandingan ,disatukan dalam satu ikatan kata.cth nafsu –kuda , kapaltujuan menggunakan.1. menjaga air muka2. menjaga maruah 20
 21. 21. 21Bab 13 pragmatik dan teori relevanspranggapan – penutur mengandaikan sebelum menuturkannya.konsepprasuposisi- - latar belakang kepercayaan iaitu sesuatu yg diucapkan membantu memberikanmakna terhadap percakapan seseorang.cth adakah anda telah berhenti memukul pasangan ?- bererti anda ada pasangan. andaian 2 anda telah memukul pasanganTeori relevans-manusia akan menumpukan perhatian terhadap perkara yg relevans dengan dirinya.1. TEORI (konteks, kesan konteka dan usaha memproses)a.makin tinggi kesan konteks,makin rendah usaha proses maklumat, makin releven ujaran.b. bahasa mudah difahami, usaha proses rendah,relevans lebihc. hubungan erat antara perasaan minda manusia dengan cara kita berkomunikasi .2.aspeka. ujaran berciri kejelasan /. bermanifestasib persekitaran kognitif / set-set fakta yg dibekalkan kpd penutur3. Konteks –andaian pendengar melalui ke arah ujaran, ayat terdahulu, atau merujukensaikolpedia,Kesan konteks-andaian awal mengenai maklumat yg relevans dengan dirinya.cara menggabung maklumat, penguatan maklumat, pengguguran maklumatUsaha memproses maklumat- cara memproses kesan konteks haruslah seimbang dengan usahamemproseskos rendah proses, makin relevans maklumat 21
 22. 22. 22bab 13 gaya pendengaran BERORIENTASIKAN1. ORANG LAIN pendekatan rasa hati ,wujudkan ikatan peribadi2 TINDAKAN - cenderung dengar dgn jelas, ringkas ,tidak ada kesilapan ,tidak suka pj - buat tafsiran mesej.3 ISI KANDUNGAN- cari bukti ,fakta buat andaian kedua4 MASA – gemar melakukan 2 kerja dlm satu masaciri konteks tajuk perbincangan / latar.- guna bahasa – pendengar dapat menangkap sikap dan peribadi- dapat mengembangkan konteks berdasarkan ujaranbab 14 analisis pragmatik perbualanrujuk nota 4 maksim perbualananalisis proposisi positif  dapat memanfatkan implikatur dalam perbualananalisis proposisi negatif  penutur dan pendengar digantikan dengan penafianBab 15 semantik kognitif / mengaitkan kajian makna dengan kepada keupayaan kognitifteori linguistik yg berdasarkan kepada arah hubungan ,sebab akibat antara bahasa danfikiran.4 prinsip1. struktur konseptual  pemberian bentuk 2 struktur semantik--..> konseptual struktur3 gambaran makna - secara ensiklopedia 4 pembinaan makna  secara konseptual.metafora ialah bentuk bahasa dekoratif / alat retrorik / cantuman bahasa dan fikiran- beri persepsi pada dunia.Ciri1. pembaharuan idea 2. mengambil titik perbandingan antara berbagai objek3. tidak membandingkan 2 objek atau arah. mendorong pendengar mengabungkan ciriyang ada pada sumber untuk target 4. abtraction./ tukar kpd lebih abstrak 22

×