Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lukisan Perekaan - Ilustrasi

5,644 views

Published on

Lukisan Perekaan - Ilustrasi

 1. 1. 3.3 Ilustrasi penerbitan dan industri Tajuk3 Penggubahan Lukisan 3.1 Lukisan kajian sejadi dan buatan manusia 3.1 Lukisan teknikal Ilustrasi penerbitan dan industri 1. Ilustrasi penerbitan ialah majalah, risalah, idetiti korporat, 3.3 pembungkusan dan poster. 2. Antara contoh lukisan ilustrasi industri ialah fesyen, perabot, automobil dan barangan pengguna.
 2. 2. Kertas 2: 970/2 Seni Visual 2 (Lukisan dalam Perekaan)2. Kriteria ujian bagi format 2, Gubahan adalah seperti berikut: Kertas ini adalah berasaskan kepada kajian objek dan bahan-bahan yang disediakan sebagaimana dalam soalan. Calon akan diuji dalam kemahiran melukis mengikut isu dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. Calon dikehendaki memanipulasikan sifat visual objek menjadi idea dan subjek gubahan baharu menerusi beberapa perkembangan lakaran dan lakaran akhir. Gubahan dibuat sama ada dalam gaya imitasi atau stailisasi yang sesuai. Nota: Media yang digunakan dalam gubahan adalah media kering Pen, pensil warna dan marker boleh digunakan. Banyakkan lakaran perkembangan idea.
 3. 3. LUKISAN PENGKARYAAN dan PEREKAAN1. Subjek + 2. Bentuk + 3. Kontent UNSUR SENI {Garisan, Rupa, Nilai, Jalinan dan Warna} PRINSIP REKAAN Harmoni dan Kepelbagaian Ulangan - irama Olahan - saiz, jenis dan sifat Keseimbangan, Kadar banding, Ekonomi, Pergerakan dan Penegasan diaplikasi dalam RUANG mewujudkan KESATUAN
 4. 4. Kajian anatomi manusia semasa pembelajaran
 5. 5. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 6. 6. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 7. 7. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 8. 8. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 9. 9. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 10. 10. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 11. 11. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 12. 12. Kaedah asas membuat latihan lakaran figura
 13. 13. Kaedah asas membuat latihanlakaran figura
 14. 14. Kaedah asas membuat latihanlakaran figura
 15. 15. Kaedah asas membuat latihanlakaran figura
 16. 16. Kaedah asas membuat latihanlakaran figura
 17. 17. Kaedah asas membuat latihanlakaran figura
 18. 18. Rupa Geometri
 19. 19. Lakaran pemilihan jenis dan susunan huruf
 20. 20. Lakaran pemilihan jenis dan susunan huruf
 21. 21. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 22. 22. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 23. 23. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 24. 24. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 25. 25. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 26. 26. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 27. 27. Mengaplikasi UNSUR SENI dan PRINSIP REKAANdalam menghasilkan lakaran perkembangan idea.
 28. 28. Contoh Lakaran akhir
 29. 29. Contoh Lakaran akhir
 30. 30. Contoh Lakaran akhir
 31. 31. Contoh ilustrasi tanpa teks
 32. 32. Contoh ilustrasi tanpa teks
 33. 33. Contoh ilustrasi tanpa teks
 34. 34. Contoh ilustrasi tanpa teks
 35. 35. Contoh ilustrasi tanpa teks
 36. 36. Contoh ilustrasi yang mempunyai teks
 37. 37. Contoh ilustrasi tanpa teks
 38. 38. Contoh ilustrasi yang mempunyai teks
 39. 39. Contoh ilustrasi yang mempunyai teks

×