Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4

Share

Download to read offline

Anggota badan

Download to read offline

prasekolah

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Anggota badan

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 3 TEMA : ANGGOTA BADAN TARIKH : 12 JANUARI 2014 HARI : AHAD MASA TUNJANG/STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN 8.00-8.10 pg (10 minit) Murid berkumpul, berbaris, ucapkan salam dan ucapkan selamat pagi. Murid menyanyikan lagu Negaraku. Murid membacakan doa penerang hati. Murid melafazkan syahadah. Guru menyoal hari dan tarikh. Guru menanda kedatangan murid. 8.10-8.30 pg (2O MINIT) Murid membuat perbualan pagi menggunakan Bahasa Inggeris. (BI 1.3.2)talkabout familiar experiences,favouritethings and activities aroundthem (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aid:e.gpicture clues,v isual props Murid mendengar guru bercerita menggunakan “bigbook". Murid diingatkandengan pengajaran semalam. (M.TEMA) 8.30 - 9.10pg (40 MINIT SAINS ST 2.1 Membuatpemerhatian ke atas objekdan fenomena alam dipersekitaran. ST 2.1.6 Memerhati dan mengenal pasti bentuk-bentuk dipersekitaran. Objektif: Murid dapat menyatakan sekurangnya 2 bentuk dengan betul. . Guru menerangkan dan menunjukan bentuk-bentukasas yangterdapt dipersekitaran. Murid mengenalpasti dan memadankan bentuk-bentukasas dengan anggota badanseperti mata,mulut dan sebaginya.. Carta bentuk (M.ASAS) 9.10pg - 10.10pg (1 JAM) BAHASA MALAYSIA BM 3.1 Mengenal bentukhuruf A-Z BM 3.1.4 Menyebuthurufmengikut urutan. Objektif: Murid dapat menyatakan sekurangnya 2 bentuk dengan betul. Murid menyanyikan lagu ABC secara beramai-ramai. Murid membacakan hurufABC secara menaik. Guru menguji bacaanmurid secara rawak. Murid membuat latihan menekap huruf- lembaran kerja Carta ABC Lembaran kerja 10.10pg - 10.40pg (30 MINIT) REHAT M.TEMA 10.40pg - 11.10pg (30 MINIT) MATEMATIK ST 1.0 Konsep nombor ST 7.1.1 Menyebutnamanombor 1 hingga 10(route counting) Objektif : Murid dapat membilang nomor 1-5 Guru mempamerkan beberapa kad nombor di hadapan kelas. Murid memilih kad nombor dan menyebut nombor. Murid menekap nombor yang diberi. Guru menguji tahap sedia ada murid. Kad nombor M. TEMA 11.10pg - 11.50pg (30 MINIT) MUZIK KTI 2.1 Mengambil bahagian dalam aktiviti menyanyi KTI 2.12 Menyanyi lagu yangmudah dengan iringan muzik. Objektif : Murid dapat menyanyikan lagu dengan bimbingan guru. Murid diperkenalkandengan lagu “Head, Shoulder, Knee and Toes” Murid mengikut nyanyian guru. Murid menyanyikan lagu sambil membuat pergerakkan mengikut bimbingan guru. Lirik lagu “Head Shoulder knee and Toes” 11.50 - 12.00 (10 MINIT) Guru dan murid berbual mengenai pelajaran padahari tersebut. Murid membersihkan kelas dan mengangkat kerusi. Guru memberi pesanan untukesok. Murid bersalam dengan guru danPPM Murid beratur dan mengambil kasut,memakai kasut danpulangke rumah masing-masing. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REFLEKSI: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 2. 2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 3 TEMA : ANGGOTA BADAN TARIKH : 13 JANUARI 2014 HARI : ISNIN MASA TUNJANG/STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN 8.00-8.10 pg (10 minit) Murid berkumpul, berbaris, ucapkan salam dan ucapkan selamat pagi. Murid menyanyikan lagu Negaraku. Murid membacakan doa penerang hati. Murid melafazkan syahadah. Guru menyoal hari dan tarikh. Guru menanda kedatangan murid. 8.10-8.30 pg (2O MINIT) Murid membuat perbualan pagi menggunakan Bahasa Inggeris. (BI 1.3.2)talkabout familiar experiences,favouritethings and activities aroundthem (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aid:e.gpicture clues,v isual props Murid mendengar guru bercerita menggunakan “bigbook". Murid diingatkandengan pengajaran semalam. (M.ASAS) 8.30 - 9.10pg (40 MINIT PERMAINAN LUAR PFK 2.0 Motor Kasar PFK 2.1.1 Melakukan kemahiran motor kasar dan lokomotor Objektif: Murid dapat membuat pergerakan dengan bimbingan guru Murid membuat senaman dengan bimbinganguru. Murid mendengar arahan guru- gerakan kiri ke kanan. Murid mengikut gerakan guru. Permainan kecil. Padang permainan (M.TEMA) 9.10pg - 10.10pg (1 JAM) BAHASA INGGERIS BI 3.1 Identify letters of the alphabet BI 3.1.6 Name letters of the alphabet Objective: Children can said 3 word eg: a, c , f Children singABC’s song with guidance. Children say out the letters of the alphabets. Flash Cards (ABC) 10.10pg - 10.40pg (30 MINIT) REHAT M.ASAS 10.40pg - 11.10pg (30 MINIT) BM 3.1 Mengenal bentukhuruf A-Z BM 3.1.4 Menyebuthurufmengikut urutan. Objektif: Murid dapat menyebut dan abjad dengan betul serta mengingat abjad y=tersebut. Murid menyanyikan lagu ABC secara beramai-ramai. Murid membacakan hurufABC secara menaik. Guru menguji bacaanmurid secara rawak. Murid membuat latihan menekap huruf. Carta ABC Lembaran kerja M. TEMA 11.10pg - 11.50pg (30 MINIT) SAINS DAN TEKNOLOGI ST 2.1 Membuatpemerhatian ke atas objek dan fenomena alam dipersekitaran. ST 2.1.6 Memerhati dan mengenal pasti bentuk-bentuk dipersekitaran. . Guru menerangkan dan menunjukan bentuk-bentuk asas yangterdapt dipersekitaran. Murid mengenalpasti dan memadankan bentuk- bentukasas dengan anggota badan seperti mata,mulut dan sebaginya.. Carta bentuk 11.50 - 12.00 (10 MINIT) Guru dan murid berbual mengenai pelajaran padahari tersebut. Murid membersihkan kelas dan mengangkat kerusi. Guru memberi pesanan untukesok. Murid bersalam dengan guru danPPM Murid beratur dan mengambil kasut,memakai kasut danpulangke rumah masing-masing. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 39 TEMA : INSTITUSI REFLEKSI: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 3. 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 3 TEMA : ANGGOTA BADAN TARIKH : 14 JANUARI 2014 HARI : SELASA MASA TUNJANG/STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN 8.00-8.10 pg (10 minit) Murid berkumpul, berbaris, ucapkan salam dan ucapkan selamat pagi. Murid menyanyikan lagu Negaraku. Murid membacakan doa penerang hati. Murid melafazkan syahadah. Guru menyoal hari dan tarikh. Guru menanda kedatangan murid. 8.10-8.30 pg (2O MINIT) Murid membuat perbualan pagi menggunakan Bahasa Inggeris. (BI 1.3.2)talkabout familiar experiences,favouritethings and activities aroundthem (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aid:e.gpicture clues,v isual props Murid mendengar guru bercerita menggunakan “bigbook". Murid diingatkandengan pengajaran semalam. M. ASAS 8.30 - 9.10pg (40 MINIT) PERKEMBANGAN FIZIKAL PFK 2.1 Melakukan motor kasar lokomotor PFK 2.1.22 Membuatpergerakkan menggunakan seluruh anggota badan. Contoh: bermain gelongsor, buaian dan sebagainya Murid membuat senaman dengan bimbinganguru. Murid mengimbangbadan pada titi dengan mendepakan tangan sambil mengimbangbadan. Murid bermain di padang bermainan dalam waktu yang ditetapkan. Padang permainan M.ASAS 9.10pg - 10.10pg (1 JAM) PENDIDIKAN ISLAM P&P DIAMBIL ALIH OLEH USTAZAH NORHANIZAH 10.10pg - 10.40pg (30 MINIT) REHAT M.TEMA 10.40pg - 11.10pg (30 MINIT) KREATIVITI (SENI) KT 1.1 Menggunakan pengetahuan tentang bahan dan teknik menghasilkan karya seni. KT 1.1.5 Mewarnakangambar dalam ruangtertentu. Objektif: Murid dapat mewarna gambar dalam ruang yang ditetapkan. Murid –murid diperkenalkan anggota badan diri sendiri. Murid menyatakananggota badan yangditunjukkan oleh guru. Seperti, mata, hidung,mulut Murid mewarnalembaran kerja. Yangmengandungi anggota badan bahagianmuka sahaja, Lembaran kerja. M. TEMA 11.10pg - 11.50pg (30 MINIT) SAINS DAN TEKNOLOGI ST 7.1 Konsep nombor ST 7.1.1 Menyebutnamanombor 1 hingga 10(route counting) Murid mengira nombor 1-10 dengan menggunakan Bahasa Malaysia. Murid menggira menggunakan Bahasa Inggeris. Murid menekap nombor menggunakan pensel warna. 11.50 - 12.00 (10 MINIT) Guru dan murid berbual mengenai pelajaran padahari tersebut. Murid membersihkan kelas dan mengangkat kerusi. Guru memberi pesanan untukesok. Murid bersalam dengan guru danPPM Murid beratur dan mengambil kasut,memakai kasut danpulangke rumah masing-masing. RA REFLEKSI: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 4. 4. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 3 TEMA : ANGGOTA BADAN TARIKH : 15 JANUARI 2014 HARI : RABU MASA TUNJANG/STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN 8.00-8.10 pg (10 minit) Murid berkumpul, berbaris, ucapkan salam dan ucapkan selamat pagi. Murid menyanyikan lagu Negaraku. Murid membacakan doa penerang hati. Murid melafazkan syahadah. Guru menyoal hari dan tarikh. Guru menanda kedatangan murid. 8.10-8.30 pg (2O MINIT) Murid membuat perbualan pagi menggunakan Bahasa Inggeris. (BI 1.3.2)talkabout familiar experiences,favouritethings and activities aroundthem (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aid:e.gpicture clues,v isual props Murid mendengar guru bercerita menggunakan “bigbook". Murid diingatkandengan pengajaran semalam. (M.TEMA) 8.30 - 9.10pg (40 MINIT PERKEMBANGAN FIZIKAL PFK 1.1 Melakukan kemahiran motor halus PFK 1.1.7 Menggunakan jari untuk memicit Objektif: Murid dapat membuat pergerakan seperti memicit dengan menggunakan doh. Murid membuat senaman tangan denganbimbinganguru. Murid membuat pergerakkan seperti memicit Murid membuat binaan dengan doh mengikut kreativ i mereka.(pembentukan psikomotor) Doh (M.TEMA) 9.10pg - 10.10pg (1 JAM) KREATIVITI DAN ESTETIKA KT 1.2 Menunjukanoperasi seni KT 1.2.1 Menceritakandan mempamerkan hasil kerja sendiri. Objektif: Murid dapat menghasilkan lukisan bebas dengan menggunakan templet. Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira. Murid bersoal-jawabmengenai diri sendiri. Murid medengar penerangan cara melukis. Murid melukis wajah mereka. Templet lukisan Kertas lukisan. 10.10pg - 10.40pg (30 MINIT) REHAT M.TEMA 10.40pg - 11.10pg (30 MINIT) BAHASA MALAYSIA BM 2.0 Kemahiran mendengar BM 1.1.1 Mendengar ucapan selamat dan memberi respon yang bertatasusila dengan bimbingan. Objektif: Murid dapat memberi respond baik terhadap soalan guru. Murid disoal jawab oleh guru mengenai cara mengucapkan salam Murid menjawabucapan selamat dengan bimbingan Contoh: Selamat Pagi Cikgu. Murid menyanyikan lagu Selamat PulangKawan/Guru/Aunty Carta M. TEMA 11.10pg - 11.50pg (30 MINIT) KEMANUSIAAN KM 1.1 Mengetahui tentang latar belakang diri KM 1.1.1 Menceritakan tentang diri sendiri dengan bimbingan. Objektif: Murid dapat menceritakan mengenai diri sendiri. Murid menyatakanmengenai diri mereka contohnya:- Nama mereka,nama ibu dan bapa.. Murid membuat hasil mengunting bebas. Gunting 11.50 - 12.00 (10 MINIT) Guru dan murid berbual mengenai pelajaran padahari tersebut. Murid membersihkan kelas dan mengangkat kerusi. Guru memberi pesanan untukesok. Murid bersalam dengan guru danPPM Murid beratur dan mengambil kasut,memakai kasut danpulangke rumah masing-masing. RA REFLEKSI: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 5. 5. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU : 3 TEMA : ANGGOTA BADAN TARIKH : 16 JANUARI 2014 HARI : KHAMIS MASA TUNJANG/STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN/CATATAN 8.00-8.10 pg (10 minit) Murid berkumpul, berbaris, ucapkan salam dan ucapkan selamat pagi. Murid menyanyikan lagu Negaraku. Murid membacakan doa penerang hati. Murid melafazkan syahadah. Guru menyoal hari dan tarikh. Guru menanda kedatangan murid. 8.10-8.30 pg (2O MINIT) Murid membuat perbualan pagi menggunakan Bahasa Inggeris. (BI 1.3.2)talkabout familiar experiences,favouritethings and activities aroundthem (BI 1.5.4) Listen to and retell simple stories using aid:e.gpicture clues,v isual props Murid mendengar guru bercerita menggunakan “bigbook". Murid diingatkandengan pengajaran semalam. M. ASAS 8.30 - 9.10pg (40 MINIT) MATEMATIK ST 7.1 Konsep nombor ST 7.1.1 Menyebutnamanombor 1 hingga 10(route counting) Objektif : Murid dapat menyebut nombor 123 dengan betul. Murid diperkenalkankonsep membilangdlama Bahasa Inggeris Murid membilangnombor 1-10 menggunakan Bahasa Inggeris. Murid membuataktiviti Kad nombor M.ASAS 9.10pg - 10.10pg (1 JAM) PENDIDIKAN ISLAM P&P DIAMBIL ALIH OLEH USTAZAH NORHANIZAH 10.10pg - 10.40pg (30 MINIT) REHAT M.TEMA 10.40pg - 11.10pg (30 MINIT) BAHASA INGGERIS BI 1.0 listeningand speaking skills Bi 1.1.2 Listen to and understand meaningof simple words. Objective: Children can said a simple greeting with guidance. Pupils sing a song ”Head, Shoulder,Knee and Toes” Children follow after teacher. Children singwith action. Teacher show a chart aboutthe part of body. Children tell the words after teacher. Chart M. TEMA 11.10pg - 11.50pg (30 MINIT) SOSIOEMOSI PSE 1.1 Mengenali emosi sendiri PSE 1.1.4 Menceritakan pengalamanemosi yang melibatkan perasaan sedih, gembira, takut atau marah. Objektif: Murid dapat menyatakan perasaan mereka ketika ke sekolah. Murid menyanyikan lagu Kalau Rasa Gembira dengan bimbingan guru. Murid mendengar guru bersoal jawab mengenai perasaan mereka hari ini. Murid melukis wajah memek muka mereka dengan bimbingan guru. Carta 11.50 - 12.00 (10 MINIT) Guru dan murid berbual mengenai pelajaran padahari tersebut. Murid membersihkan kelas dan mengangkat kerusi. Guru memberi pesanan untukesok. Murid bersalam dengan guru danPPM Murid beratur dan mengambil kasut,memakai kasut danpulangke rumah masing-masing. REFLEKSI: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________
 • HA_jah

  Feb. 8, 2021
 • BellaMujer2

  Nov. 21, 2018
 • nurazila3491

  Jan. 20, 2018
 • 100002913947439

  Mar. 13, 2017

prasekolah

Views

Total views

3,947

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×