Penulisan hasil pembelajaran

6,456 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,456
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
140
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penulisan hasil pembelajaran

 1. 1. Penulisan hasil pembelajaran Kaedah Gronlund Kaedah Mager• Sebelum tamat • Sebelum tamat pengajaran, dapat pengajaran, dalam masa menghuraikan jenis 15 minit (C) pelajar kecerdasan yang terdapat Tingkatan 4 Waja (A) dalam Teori Pelbagai dapat menghuraikan (B- Kecerdasan aras) kesemua tujuh (D) jenis kecerdasan (B- isipelajaran) yang terdapat dalam Teori Pelbagai Kecerdasan.
 2. 2. • A – Audien• B – Behavior• C – Condition• D – Desire criteria
 3. 3. perkaitan matlamat hingga hasil pembelajaran[aim, goals, objective and learning outcomes]Matlamat/tujuan Am(jangka masa panjang)PendidikanObjektif pengajaran/hasil pembelajaran Spesifik[ Instruction objectives/learning outcome]
 4. 4. Perbezaan pernyataan tujuan dan objektif pengajaran/penerangan1. Matlamat pendidikan : “ pelajar akan menjadi warga negara yang berpengetahuan”.2. Tujuan/Objektif “Pelajar akan memadankan industri utama dengan kawasannya.3. Hasil pembelajaran [learning outcomes] : “Dalam masa 5 minit [C] bila diberi senarai kawasan industri di Malaysia[C], pelajar Ting.4 Wira [A] boleh memadamkan [B- aras] setiap industri kepada kawasan [B-isipelajaran] dengan ketepatan 90% [D]”
 5. 5. Cara Matlamat/Tujuan pendidikanPelajar akan2. belajar cara membaca3. menjalani kehidupan sihat4. menghayati seni dan muzik5. tahu bagaimana menyelesaikan masalah algebra6. Berfikir dengan lebih jelas dan rasional8. Faham kehedak negara
 6. 6. Sifat matlamat/tujuan pendidikan1. tidak boleh diukur atau dilihat2. pernyataan kabur walaupun ia memenuhi hala tuju untuk pengajaran3. skopnya luas dan jangka masa panjang BANDINGKAN faham, tahu, hargai, hayati DENGAN menyenarai, menerangkan, memadankan, menghuraikan
 7. 7. Tidak perlu “SMART”• S – specific [well defined]• M- measurable [ supaya boleh dipantau perkembangannya]• A- action oriented• R – realistic [ challenging but doable]• T- time oriented [ include deadlines]Ramsey, RD [1999]. Lead follow or get out of the way LB2831.82.R36
 8. 8. Hasil pembelajaranHasil pembelajaran yang baik mempunyai EMPAT (4) ciri :2.Berorientasikan murid3.Menghuraikan hasil pembelajaran4.Adalah jelas dan boleh difahami5.Boleh terlihat [observable]
 9. 9. 1. Berorientasikan murid• Murid boleh menyelesaiakan masalah berkaitan operasi bahagi dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua cara• Murid boleh menyenaraikan lima peraturan nahu yang dibincangkan dalam Bab 3• Bila diberi huraian mengenai bentuk kerajaan, murid boleh mengklasifikasikan bentuk kerajaan itu
 10. 10. 1. Berorientasikan murid A B• Memberi kuliah berkaitan • Melaksanakan penyiasatan langkah asa dalam kaedah dengan menggunakan saintifik kaedah saintifik• Menunjukkan kepada murid • Menulis satu sajak cara membaca pantas berkaitan patriotisma sesuatu bahan bacaan
 11. 11. 1. Berorientasikan murid A- aktiviti guru B – aktiviti murid• Memberi kuliah berkaitan • Melaksanakan penyiasatan langkah asas dalam kaedah dengan menggunakan saintifik kaedah saintifik• Menunjukkan kepada murid • Menulis satu sajak membaca pantas sesuatu berkaitan patriotisma bahan bacaan
 12. 12. 2. Menghuraikan hasil pembelajaranHasil pembelajaran Aktiviti pembelajaran• Diberi rajah bunga yang 1. Set induksi tidak berlabel (C), dalam 2. Baca ms 17-22 buku teks masa tidak lebih 2minit (C), sains murid Tg 1 Biru (A) dapat 3. Teliti rajah bunga melabelkan (B-aras) 4. Gunakan rajah bunga yang sekurang-kurangnya 8(D) tidak dilabel, praktis melabel. bahagian bunga (B- Semak label yang terdapat isipelajaran) dalam buku teks. 5. Kuiz labelkan rajah bunga 6. Taksir- label bahagian bunga.
 13. 13. 2. Menghuraikan hasil pembelajaranHasil pembelajaran Aktiviti pembelajaranDalam masa 5minit (C), murid 1. Dengar penerangan guru mengenai katanama dan kata Tg 1Z(A) mengenal pasti kerja (B-aras) tidak kurang dari 2. Lengkapkan ms 75-78 buku 10(D) contoh komponen kerja ayat (B-isipelajaran)[iaitu 3. Main silangkata nahu dengan rakan sebelah katanama dan kata kerja] 4. Pilih satu perenggan dari dalam ayat majmuk buku bacaan. Senaraikan katanama dan katakerja. 5. Semak jawapan bersama pasangan.
 14. 14. 2. Menghuraikan hasil pembelajaranHasil pembelajaran Aktiviti pembelajaran1. Menerangkan fungsi 1. Membaca Bab 6 jantung 2. Meneliti rajah struktur atom2. Mengidentifikasi dari peta 3. Praktis mendengar perbezaan topo kawasan yang sesuai frekuensi yang berbeza dijadikan penempatan 4. Menonton Star Wars3. Mengenalpasti instrumen 5. Mengulangkaji nota kuliah yang sesuai untuk tugas. semalam4. Menghuraikan sistem dua 6. Main dadu lagu parti 7. Melakonkan watak…
 15. 15. Murid Ting 2 Biru [A]KOMPONEN SOALAN CONTOHPrestasi pelajar/aras-B Buat apa? Tulis-labelProduk prestasi Apa hasilnya? 3 ayat – 10 bahagian[isipelajaran]-B bungaKeadaan/condition-C Apa keadaannya semasa Diberi 3 katanama- pelajar menghasilkan diberi 2minit produkKriateria Sebaik-sebaik hasil Tidak lebih dari 1prestasi/desired criteria- adalah? kesalahan-> 8betul,D mengikut kepuasan hati guru
 16. 16. Komponen hasil pembelajaran1. Prestasi [performance]-B2. Hasil / produk/isispelajaran [product- content]-B3. Keadaan/syarat[condition]-C4. Kriteria [criteria]-D
 17. 17. ATAU• A- audience[siapa yg diajar] cnth murid tingkatan 4• B-behaviour[tingkahlaku yang diperhatikan],cth menyenaraikan [prestasi + konten – produk]• C- condition [keadaan dimana behaviour didemostrasikan] cth dalam masa 10saat, tanpa bantuan alatan, dalam kumpulan 4orang• D- desired criateria [aras prestasi yang diterima] cth 8 dari 10 betul, tiada yang salah, kesemua betul
 18. 18. Komponen pertama hp-[1]Audien1. Pelajar tingkatan 6 atas2. Pelajar perempuan3. Pelajar asrama harian4. Pelajar bermasalah pembelajaran5. Kanak pra sekolah6. Ibu tunggal7. Belia sukarelawan
 19. 19. Komponen kedua hp- [2] behaviour aras atau prestasi dgn produk/isipelajaranPelajar dapat2.Menulis angka hingga 103.Menggariskan katanama dalam ayat4.Menyenaraikan idea utama dalam cerpen5.Mengkategorikan daun mengikut tekstur daun6.Menyelesaikan masalah berkaitan pendaraban log
 20. 20. Komponen ketiga hp- [3] condition [syarat/ keadaan]Batasan masa, bantuan alatan/sumber tenaga2. Diberi satu senarai yang mengandungi 20 pengarang3. Setelah membaca Bab 24. Dengan menggunakan buku teks5. Diberi pembaris dan protraktor6. Tanpa menggunakan sebarang rujukan7. Dalam masa 10 minit8. Sebelum minggu ke 109. Dalam kumpulan 3 orang
 21. 21. Komponen ke 4 hp- Kriteria1. Aras minima yang diterima: sekurang-kurangnya 3 sebab, kesemua 5 langkah2. Peratus atau kadar yang diterima : 80% tepat, 90% daripada 20 masalah, 9 dari 10 kes3. Toleransi keralatan yang diterima : +/- 10%,0.1 terdekat, peratus terdekat4. Had batasan masa : dalam 10 minit, kurang dari 5 minit5. Gabungan: sekurang-kurangnya 2 masalah dalam masa 5minit, dalam masa 20 minit dengan 90% ketepatan
 22. 22. 3. Hasil pembelajaran adalah jelas dan boleh difahami• Ia eksplisit• Mempunyai katakerja [clearly stated verb that describe a define action or behaviour]Contoh4. Melabel bahagian jantung5. Mengukur panjang tali6. Mengenalpasti unsur dalam sebatian7. Menyenaraikan komponen surat rasmi8. Mengucapkan petikan dalam Bahasa Jerman
 23. 23. 4. Hasil pembelajaran boleh dilihat Implisit Eksplisit• Tahu • Kenalpasti• Faham • Senaraikan• Percaya • Menerangkan• Hargai • Memilih• Hayati • Tuliskan• Fikir • Lukiskan• Suka • Menganalisa• Sedar • Meramal• seronok • mengasingkan
 24. 24. Domain Afektif [krathwohl]1. Menerima [receiving]2. Memberi respon [responding]3. Menghargai [valuing]4. Komitmen [ comitment]- menggabungkan aras 4-organization dan aras 5- characteriszation
 25. 25. Aras Afektif 1- Menerima [receiving]• Sedar menerima rangsanganKata kerja pilih, dengarCthBerada dalam kelas semasa guru mengajar
 26. 26. Aras Afektif 2- memberi respon [responding]• Memberi respon kepada ransangan melibatkan diri dengan lebih aktif [ pergerakan fizikal]• Secara sukarela memberi responKatakerja menjawab, mengucapkanCthKedudukan murid mengadap guru dengan bahagian atas badan condong ke depan sains
 27. 27. Aras Afektif 3- Menghargai [valuing]• Secara sukarela menunjukkan penghargaanKata kerja bertanya, menyoal, mengajakCthMenbuat catatan, angkat soalan untuk kemukakan soalan
 28. 28. Aras Afektif 4- komitmen [ commitment]• Mempunyai sistem nilai yang tekal dan mengamalkan nilai-nilai tersebutKata kerja mempertahankan, mempengaruhiCthMengamalkan tingkahlaku tersebut secara tekal
 29. 29. Domain Psikomotor [ringkas]1. Imitasi [ imitation]2. Manipulasi [ manipulation]3. Ketepatan [ precision]
 30. 30. Aras psikomotor 1- Imitasi [Imitation]• Melaksanakan kemahiran asas dengan arahah dan dibawah penyeliaan• Koordinasi dan pelaksanaan tidak kemasKata kerja latih tubi, menggunakanCthPelajar boleh meniru pergerakan guru menggembur tanah
 31. 31. Aras psikomotor 2- Manipulasi [manipulation]• Melaksanakan sesuatu kemahiran tanpa sebarangan arahan atau penyeliaan tapi belum menunjukkan kemahiranKata kerja mengenakan, mengetatkan, membungkusCthDapat menggembur tanah secara bersendirian tetapi masih wujud batas-batas yang padat
 32. 32. Aras psikomotor 3- ketepatan [precision]• Melaksanakan sesuatu kemahiran dengan tepat, cekap dan secara harmoni• Koordinasi telah sempurna• Kemahiran telah dihayati [ can be performen unconsiously]Kata kerja mensejajarkan, mengkalibrasi, menipulasi, membinaCth : murid dapat menggemburkan secara sendirian dan dapat mengubahsuai kekuatan dan sudut anyunan cangkul untuk menggembur tanah
 33. 33. IS THIS HOW WE FEEL AFTER A SEMESTER OF TEACHING?
 34. 34. Aras Pengalaman Pembelajaran1. Pengalaman lisan2. Pengalaman visual3. Pengalaman vikarios4. Pengalaman simulasi5. Pengalaman terus
 35. 35. Aras Pengalaman pembelajaran1. pengalaman lisan• Apa yang dilisankan oleh guru, melibatkan satu pancaindera sahaja, menggunakan simbol yang abstrak, murid tidak aktif secara fizikal.• Contoh : bagi tajuk “ bagaimana parlimen menggubal undang-undang”, murid-murid mendengar ceramah bagaimana parlimen menggubal undang-undang.
 36. 36. Aras Pengalaman pembelajaran• 2. pengalaman visual• Melibatkan gambar pegun, rajah, carta, murid, tidak aktif secara fizikal.• Contoh : mendengar ceramah bagaimana parlimen menggubal undang-undang sambil menonton slaid yang berkaitan.

×