Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid

1,962 views

Published on

Deze presentatie van Mieke Verbaarschot van het Expertisecentrum Leeftijd was onderdeel van een ronde tafelgesprek over duurzame inzetbaarheid.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie RTC Duurzame inzetbaarheid

 1. 1. Duurzame inzetbaarheidMacro-micro discrepantie Mieke Verbaarschot februari 2011
 2. 2. Programma: Visie: overheid en sociale partners Stand van zaken: uitkomsten survey werkgevers Uw visie en discussie
 3. 3. Samenstelling werkgevers (1240) Aantal bedrijven naar sectoren in de steekproef 210 245 Bouw, installatie en industrie Gezondheidszorg 151 Zakelijke dienstverlening Vervoer, opslag en 286 communicatie Openbaar bestuur/overheid 348
 4. 4. Situatie en perspectief- vinden, binden, behouden
 5. 5. Personeelsformatie en -voorziening• Ca 40% verwacht zelfde omvang• Ca 20% verwacht uitbreiding• Overheid verwacht krimp• Circa 10% verwacht problemen bij vacaturevervulling bij veel functies• Circa 40% bij enkele functies
 6. 6. Lastige personeelsvoorziening: Top 31. Te weinig sollicitanten2. Slecht imago3. Onvoldoende ervaring
 7. 7. Top 3 vertrek personeel1. Loopbaanperspectief2. Salaris3. Ontplooiingsmogelijkheden
 8. 8. Levensfasebeleid? Heeft uw organisatie beleid waarbij rekening wordt gehouden met de levensfase van de werknemer? Total Openbaar bestuur/overheid Vervoer, opslag en Ja communicatie Nee, maar we kennen wel verschillende maatregelen Zakelijke Nee dienstverlening Gezondheidszorg Bouw, installatie en industrie 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 9. 9. Opvattingen overeffecten van leeftijd
 10. 10. Toename 5 jaren Wat is effect van toename van de gemiddelde leeftijd van het personeel met 5 jaar kosten training en scholing ziekteverzuim image van de o rganisatieweerstand tegen organisatieverandering Sterke afname Afname enthousiasme voor nieuw technologie Blijft hetzelfde Toename winstgevendheid Sterke toename arbeidsproductiviterit conflicten in organisatie arbeidskosten 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 11. 11. Eigenschappen jong en oud in sterke mate van toepassing in staat tot risicotaxatievaardig met nieuwe technologie stressbestendig fysiek belastbaar opleidingsbereid 35- betrouwbaar 50+ management vaardig creatief loyaal sociaal vaardig flexibel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 12. 12. Maatregelen
 13. 13. Overwogen maatregelen bij schaarste meer ouderen werven verlengen voltijdse werkweek personeel uit buitenland halen meer allochtonen werven parttimers meer uren Zal niet worden overwogen meer verlofmogelijkheden Wordt/zal worden overwogen flexibele werktijden invoeren Wordt momenteel al toegepast verlagen functie eisenmeer vrouwelijk personnel werven meer overwerk betere sec. arbvw hoger loon 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 14. 14. Behoud ouderen Toepassing maatregelen voor behoud ouderen meer autonomie mentorfunctie voortdurende loopbaanontwikkeling vrijstelling onregelmatig werk sabbatical ergonomische maatregelen demotie aanpassing werktijden Wordt momenteel al toegepast houden Wordt/zal worden overwogenfunctioneringsgesprekken Zal niet worden overwogen taakverlichting extra verlof opleidinsgplan oudere werknemers vrijstelling overwerkdeeltijd VUT/prepensioen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 15. 15. Bevordering inzetbaarheid Welke maatregelen bevorderen de inzetbaarheid van werknemers van 50 jaar en ouder < 35 belastingvoordeel werknemer loonkostensubsidies • Grotere gezondheidsbevordering ergonomische maatregelen investering afwisseling functie en taken in opleiden investeren in opleidingen ja hogere pensioenleeftijd nee • Zelfde werken in deeltijd patroon extra geld voor ouderenmeer autonomie voor werknemers Aanpassing van taken Aanpassing rust- en werktijden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 %
 16. 16. Maatregelen employability ergonomische maatregelen voor middengroepen en ouderen gezondheidsbevordering en aanpassen werk- en rusttijden voor ouderen meer autonomie voor alle groepen investeren in opleiding voor jongerenHet minst wordt verwacht van verhogen vanpensioenleeftijd i.r.t. inzetbaarheid van ouderen
 17. 17. Straks
 18. 18. Vragen aan u Wat vindt u het belangrijkste onderwerp in duurzame inzetbaarheid en waarom? Hoe bereiken we een positievere houding van werkgevers als het gaat om het aantrekken en behouden van oudere werknemers? Hoe verleiden we werkgevers en werknemers om meer te investeren in duurzame inzetbaarheid.

×