Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tatabahasa kata ganti nama

8,401 views

Published on

latihan

Tatabahasa kata ganti nama

 1. 1. TATABAHASA KATA GANTI NAMA DIRI
 2. 2. KATA GANTI NAMA DIRI PERTAMA <ul><li>Saya / aku </li></ul><ul><li>Daku </li></ul><ul><li>Kami – sipenutur dan temannya apabila bercakap dengan pihak kedua. </li></ul><ul><li>Contoh: Siti dan Nini berkata kepada Lia,” Kami baru sahaja balik dari sekolah. </li></ul><ul><li>Kita – sipenutur dan orang yang mendengarnya. </li></ul><ul><li>Contoh: Kita mesti belajar bersungguh-sungguh . </li></ul>
 3. 3. KATA GANTI NAMA DIRI <ul><li>Beta – raja/sultan </li></ul><ul><li>Contoh: “Laksanakan perintah beta itu dengan segera,” Raja Melaka bertitah. </li></ul><ul><li>Patik </li></ul><ul><li>Contoh: Segala perintah tuanku akan patik laksanakan.” Kata Hang Tuah. </li></ul><ul><li>Hamba- </li></ul><ul><li>Contoh: “Hamba telah banyak melihat corak hidup manusia,” kata pengembara itu kepada Bendahara Melaka. </li></ul>
 4. 4. Kata Ganti Nama Diri Kedua <ul><li>Awak </li></ul><ul><li>Anda – digunakan untuk diri orang kedua yang tidak bersemuka seperti dalam iklan. </li></ul><ul><li>Contoh: Anda dikehendaki mendaftar segera. </li></ul><ul><li>Engkau - bercakap dengan orang yang rapat atau berdoa kepada Tuhan. </li></ul><ul><li>Contoh : Engkaulah yang maha berkuasa. </li></ul><ul><li>Dikau - dalam sajak </li></ul><ul><li>Kamu </li></ul>
 5. 5. Kata Ganti Nama Diri Kedua <ul><li>Tuanku – (tunggal) – digunakan apabila bercakap dengan sultan. </li></ul><ul><li>Contoh : “ Ampun tuanku, sembah patik harap diampun”, kata Tun Perak kepada Sultan Melaka. </li></ul><ul><li>Kalian ( ramai) </li></ul><ul><li>Contoh: “ Mengapakah kalian ingin berjumpa saya?”, kata ketua kampung kepada anak buahnya. </li></ul>
 6. 6. Kata Ganti Nama Diri Ketiga <ul><li>Dia / ia ( tunggal ) – Digunakan untuk orang biasa pada umumnya. </li></ul><ul><li>-nya – ditulis serangkai dengan perkataan sebelumnya, </li></ul><ul><li>Beliau – digunakan untuk orang yang dihormati seperti pemimpin dan guru. </li></ul><ul><li>Baginda – digunakan untuk kerabat diraja. </li></ul><ul><li>Mereka – (ramai ) – digunakan jika bilangan orang lebih daripada seorang. </li></ul>
 7. 7. Arahan: <ul><li>Sediakan sehelai kertas untuk menulis jawapan bagi setiap soalan. </li></ul><ul><li>Semak jawapan di akhir sesi. </li></ul>
 8. 8. Latihan <ul><li>Perdana Menteri berkata bahawa ____ akan bersara. </li></ul><ul><li>A. dia </li></ul><ul><li>B. beliau </li></ul><ul><li>C. ia </li></ul>
 9. 9. 2. “ Marilah ____ pergi ke rumah Nora”, kata Amin kepada Ahmad. A. kami B. kita C. mereka
 10. 10. 3. &quot;Esok __________ akan berangkat ke Tanjung Pura,&quot; titah Sultan kepada Datuk Bendahara. <ul><li>A beta </li></ul><ul><li>B patik </li></ul><ul><li>C hamba </li></ul><ul><li>D tuanku </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah. </li></ul><ul><li>4    Ibu berkata kepada saya, &quot;Ambillah __________ </li></ul><ul><li>baju yang kamu suka&quot;. A apa-apa </li></ul><ul><li>B mana-mana </li></ul><ul><li>C siapa-siapa </li></ul><ul><li>D bila-bila </li></ul>                                                            
 12. 12. <ul><li>Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai . 5. Saya, Ah Seng dan Samy pergi ke </li></ul><ul><li>bandar. __________ pergi dengan kereta </li></ul><ul><li>sewa. </li></ul><ul><li>A kita </li></ul><ul><li>B Kami </li></ul><ul><li>C Kamu </li></ul><ul><li>D Mereka </li></ul>
 13. 13. <ul><li>    6. __________ sudah berangkat ke </li></ul><ul><li>taman bunga bersama-sama </li></ul><ul><li>permaisuri </li></ul><ul><li>A Ia </li></ul><ul><li>B Dia </li></ul><ul><li>C Baginda </li></ul><ul><li>D Tuan hamba </li></ul>
 14. 14. <ul><li>   7. &quot;Baju baru itu warna __________?&quot; </li></ul><ul><li>tanya Kamilah kepada Wahida. </li></ul><ul><li>A apa </li></ul><ul><li>B bila </li></ul><ul><li>C mana </li></ul><ul><li>D siapa </li></ul>
 15. 15. <ul><li>8    &quot;Janganlah __________ berdukacita, </li></ul><ul><li>serahkan kepada patik untuk </li></ul><ul><li>menguruskannya,&quot; sembah </li></ul><ul><li>panglima itu kepada sultan. </li></ul><ul><li>A patik </li></ul><ul><li>B tuanku </li></ul><ul><li>C baginda </li></ul><ul><li>D tuan hamba </li></ul>
 16. 16. <ul><li>9. Roslee dan Maniam berkata,&quot;Bukan </li></ul><ul><li>__________ yang menconteng </li></ul><ul><li>dinding itu, cikgu.“ </li></ul><ul><li>A saya </li></ul><ul><li>B kami </li></ul><ul><li>C kamu </li></ul><ul><li>D beliau </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah. </li></ul><ul><li>10.   &quot;Biarlah __________ seorang menentang Jebat </li></ul><ul><li>derhaka itu, tuanku,&quot; kata Hang Tuah kepada </li></ul><ul><li>sultan. A beta </li></ul><ul><li>B patik </li></ul><ul><li>C hamba </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>                                                            
 18. 18. <ul><li>11. &quot;__________ akan berangkat bersama- </li></ul><ul><li>sama dengan Sultan Melaka esok,&quot; </li></ul><ul><li>kata Tun Ali kepada Tun Setia. A Beta </li></ul><ul><li>B Patik </li></ul><ul><li>C Hamba </li></ul><ul><li>D Tuanku </li></ul>
 19. 19. <ul><li>12. &quot;Menjunjung titah, __________. </li></ul><ul><li>Patik akan mencari bunga gul </li></ul><ul><li>bakawali itu sampai dapat.&quot; </li></ul><ul><li>sembah panglima itu kepada </li></ul><ul><li>baginda sultan. </li></ul><ul><li>A beta </li></ul><ul><li>B patik </li></ul><ul><li>C tuanku </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>
 20. 20. <ul><li>13. Alia dan Alina adik beradik </li></ul><ul><li>kembar. __________ berdua </li></ul><ul><li>sama pintar. </li></ul><ul><li>A Mereka </li></ul><ul><li>B Kamu </li></ul><ul><li>C Dia </li></ul>
 21. 21. <ul><li>14. Sebagai rakyat Malaysia, </li></ul><ul><li>__________ mesti menyokong </li></ul><ul><li>segala usaha murni para </li></ul><ul><li>pemimpin untuk memajukan </li></ul><ul><li>negara </li></ul><ul><li>A kita </li></ul><ul><li>B beta </li></ul><ul><li>C patik </li></ul><ul><li>D hamba </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai berdasarkan gambar di bawah.   </li></ul><ul><li>  15. &quot;Biarlah __________ yang menentang penjahat- </li></ul><ul><li>penjahat itu,&quot; kata ketua hulubalang kepada </li></ul><ul><li>Sultan. </li></ul><ul><li>A patik </li></ul><ul><li>B hamba </li></ul><ul><li>C tuanku </li></ul><ul><li>D adinda </li></ul>
 23. 23. <ul><li>16. &quot;Marilah __________ sama-sama </li></ul><ul><li>membantu mereka yang ditimpa </li></ul><ul><li>kesusahan,&quot; kata Encik Hassan </li></ul><ul><li>sebelum mengakhiri ucapannya. </li></ul><ul><li>A kita </li></ul><ul><li>B saya </li></ul><ul><li>C kami </li></ul><ul><li>D mereka </li></ul>
 24. 24. <ul><li>17. &quot;__________ akan berangkat </li></ul><ul><li>bersama-sama dengan Dato' </li></ul><ul><li>Bendahara?&quot; tanya Hang Setia </li></ul><ul><li>kepada Hang Nadi. </li></ul><ul><li>A Patik </li></ul><ul><li>B Hamba </li></ul><ul><li>C Tuanku </li></ul><ul><li>D Tuan hamba </li></ul>
 25. 25. <ul><li>18. &quot;__________ hendak bersiram,&quot; </li></ul><ul><li>titah Sultan Mahmud kepada </li></ul><ul><li>pengawal-pengawalnya. </li></ul><ul><li>A Beta </li></ul><ul><li>B Patik </li></ul><ul><li>C Hamba </li></ul><ul><li>D Baginda </li></ul>
 26. 26. <ul><li>19. &quot; Tuanku Sultan menitahkan para </li></ul><ul><li>pengawal istana supaya segera </li></ul><ul><li>menghadap __________,&quot; kata </li></ul><ul><li>seorang pegawai istana. A beta </li></ul><ul><li>B patik </li></ul><ul><li>C hamba </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>
 27. 27. <ul><li>20. __________ telah meninggal dunia </li></ul><ul><li>dalam kemalangan jalan raya </li></ul><ul><li>semasa dalam perjalanan pulang </li></ul><ul><li>ke kampung. </li></ul><ul><li>A Dia </li></ul><ul><li>B Kita </li></ul><ul><li>C Awak </li></ul>
 28. 28. <ul><li>21. Ali, Hafiz, dan Akmal telah </li></ul><ul><li>didenda kerana __________ tidak </li></ul><ul><li>menyiapkan kerja yang diberi </li></ul><ul><li>oleh cikgu. A kita </li></ul><ul><li>B kami </li></ul><ul><li>C kalian </li></ul><ul><li>D mereka </li></ul>
 29. 29. <ul><li>22. Dalam ucapannya, __________ </li></ul><ul><li>meminta para pelajar agar dapat </li></ul><ul><li>meningkatkan pencapaian dalam </li></ul><ul><li>pelajaran. </li></ul><ul><li>A mereka </li></ul><ul><li>B saya </li></ul><ul><li>C beliau </li></ul>
 30. 30. <ul><li>23. &quot;Sungguh __________ tidak </li></ul><ul><li>menyangka, tuan hamba </li></ul><ul><li>sanggup menderhaka,&quot; titah </li></ul><ul><li>baginda dengan murkanya. </li></ul><ul><li>A beta </li></ul><ul><li>B tuanku </li></ul><ul><li>C patik </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>
 31. 31. <ul><li>24. Putera mahkota yang berjiwa </li></ul><ul><li>rakyat itu sentiasa disenangi oleh </li></ul><ul><li>rakyat __________. </li></ul><ul><li>A beta </li></ul><ul><li>B patik </li></ul><ul><li>C tuanku </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>
 32. 32. <ul><li>25. Dengan pengalaman yang ada </li></ul><ul><li>pada dirinya, __________ telah </li></ul><ul><li>dipilih sebagai wakil rakyat di </li></ul><ul><li>kawasan __________ </li></ul><ul><li>A dia ... Saya </li></ul><ul><li>B beliau ... Kami </li></ul><ul><li>C engkau ... aku </li></ul>
 33. 33. <ul><li>26. &quot;Saya memohon maaf kerana </li></ul><ul><li>sentiasa menyusahkan __________ </li></ul><ul><li>selama ini,&quot; kata Puan Hasnah </li></ul><ul><li>kepada Puan Hamidah. </li></ul><ul><li>A awak </li></ul><ul><li>B mereka </li></ul><ul><li>C dia </li></ul><ul><li>D kita </li></ul>
 34. 34. <ul><li>27. Walaupun Pak Cik Sudin dan </li></ul><ul><li>keluarganya tidak kaya, </li></ul><ul><li>__________ hidup bahagia. </li></ul><ul><li>A dia </li></ul><ul><li>B kita </li></ul><ul><li>C kami </li></ul><ul><li>D mereka </li></ul>
 35. 35. <ul><li>28. Sultan Pahang berkenan </li></ul><ul><li>menganugerahkan bintang-bintang </li></ul><ul><li>kebesaran kepada pemimpin yang </li></ul><ul><li>berjasa pada Hari Keputeraan </li></ul><ul><li>__________. </li></ul><ul><li>A dia </li></ul><ul><li>B beta </li></ul><ul><li>C beliau </li></ul><ul><li>D baginda </li></ul>
 36. 36. <ul><li>29.  &quot;Biar __________ yang </li></ul><ul><li>menyelesaikan masalah </li></ul><ul><li>serangan lanun itu,&quot; kata </li></ul><ul><li>Panglima Ali kepada Sultan </li></ul><ul><li>Melaka. </li></ul><ul><li>A aku </li></ul><ul><li>B beta </li></ul><ul><li>C saya </li></ul><ul><li>D patik </li></ul>
 37. 37. <ul><li>30. &quot;__________lah yang menyediakan </li></ul><ul><li>persalinan itu kepada laksamana, </li></ul><ul><li>tuanku,&quot; kata inang kepada </li></ul><ul><li>sultan. </li></ul><ul><li>A Beta </li></ul><ul><li>B Hamba </li></ul><ul><li>C Patik </li></ul><ul><li>D Tuan hamba </li></ul>
 38. 38. 31. <ul><li>Sudah lama ibu saya ingin mengenali __________ dengan lebih dekat lagi,&quot;kata Syam kepada Nurul. </li></ul><ul><li>A di </li></ul><ul><li>B kita </li></ul><ul><li>C anda </li></ul><ul><li>D awak </li></ul>
 39. 39. 32. <ul><li>Pengawas peperiksaan meminta __________ berkumpul dan beratur sebelum masuk ke dalam dewan. </li></ul><ul><li>A kami </li></ul><ul><li>B aku </li></ul><ul><li>C baginda </li></ul><ul><li>D saya </li></ul>
 40. 40. 33. <ul><li>Murid-murid Tahun Lima Elit dinasihati oleh guru besar kerana __________ membuat bising semasa perhimpunan pagi. </li></ul><ul><li>A dia </li></ul><ul><li>B kalian </li></ul><ul><li>C beliau </li></ul><ul><li>D mereka </li></ul>
 41. 41. 34. <ul><li>Apa pendapat __________, sekiranya kita berlima pergi berguru dengan Adi Putra di sebuah gua yang tidak jauh dari Melaka?&quot; tanya Hang Kasturi kepada Hang Tuah. </li></ul><ul><li>A patik </li></ul><ul><li>B tuanku </li></ul><ul><li>C hamba </li></ul><ul><li>D tuan hamba </li></ul>
 42. 42. 35. <ul><li>&quot;__________ dikehendaki berhati-hati semasa menyeberangi jalan raya yang sibuk itu,&quot; pesan ibu kepada adik. </li></ul><ul><li>A Dia </li></ul><ul><li>B anda </li></ul><ul><li>C Kamu </li></ul><ul><li>D Hamba </li></ul>
 43. 43. 36. <ul><li>&quot;__________ mesti sampai di kaki Gunung Tahan sebelum matahari terbenam,&quot; kata Encik Rahman kepada peserta-peserta ekspedisi itu. </li></ul><ul><li>A Kalian </li></ul><ul><li>B Beliau </li></ul><ul><li>C Awak </li></ul><ul><li>D Anda </li></ul>
 44. 44. 37. <ul><li>Norman telah dipilih menjadi ketua darjah kerana_____ seorang yang rajin. </li></ul><ul><li>A dia </li></ul><ul><li>B beliau </li></ul><ul><li>C engkau </li></ul>
 45. 45. 38. <ul><li>Marilah __________ ke perpustakaan sekarang,&quot; kata Rizal kepada Anuar. </li></ul><ul><li>A kita </li></ul><ul><li>B kami </li></ul><ul><li>C kamu </li></ul><ul><li>D mereka </li></ul>
 46. 46. 39. <ul><li>Peristiwa sedih itu sering mengganggu fikiran __________. A ia </li></ul><ul><li>B dia </li></ul><ul><li>C nya </li></ul><ul><li>D kalian </li></ul>
 47. 47. 40. <ul><li>&quot;Masa menjawab sudah tamat, __________ dikehendaki berhenti menulis dan kertas jawapan akan dipungut sekejap lagi,&quot; kata ketua pengawas kepada para pelajar. </li></ul><ul><li>A kita </li></ul><ul><li>B kalian </li></ul><ul><li>C kami </li></ul>
 48. 48. Semak jawapan: 1 B 21 D 2 B 22 C 3 A 23 A 4 B 24 D 5 B 25 B 6 C 26 A 7 A 27 D 8 B 28 D 9 B 29 D 10 B 30 C 11 C 31 D 12 C 32 A 13 A 33 D 14 A 34 D 15 A 35 C 16 A 36 A 17 D 37 A 18 A 38 A 19 D 39 C 20 A 40 B

×