Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutorial EDU

231 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tutorial EDU

  1. 1. Amerul Bin Arbaain Noor Farina Binti Samid Siti Naqiah Binti Md Roduan Tutorial
  2. 2. Soalan Esei Malaysia terdiri daripada pelbagai etnik dan budaya. Bagi mewujudkan satu bangsa Malaysia, institusi pendidikan menjadi medium dalam melakukan integrasi nasional. Huraikan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh institusi pendidikan bagi mewujudkan integrasi nasional dalam pembentukan bangsa Malaysia.
  3. 3. Jawapan  Sekolah Wawasan - Merupakan konsep tiga jenis buah sekolah meliputi tiga kaum utama di Malaysia bagi mewujudkan interaksi. - Menjalankan integrasi kokurikulum secara berintegrasi - Berkongsi aktiviti bulanan  Peranan Guru - Melaksanakan program berbentuk bahasa seperti Bulan Bahasa - Bahasa sebagai wacana perpaduan
  4. 4.  RIMUP ( Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan ) - Mengeratkan perpaduan antara kaum - Contohnya perkehemahan, sukan, gotong royong ( melibatkan semua kaum )  Konsep 1 Malaysia - Mempunyai 8 nilai murni untuk mewujudkan bangsa Malaysia. ( budaya kecemerlangan, ketabahan, rendah hati, penerimaan, kesetiaan, meritokrasi, pendidikan dan integriti.
  5. 5.  Perlaksanaan Meritokrasi - Dilaksanakan di institusi pengajian - Memberi kuota kepada golongan bukan bumiputera
  6. 6. Rujukan

×