Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (Band 5)

6,374 views

Published on

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 (Band 5)

 1. 1. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN Mendengar dan BertuturBAND 5PERNYATAAN Memahami, menaakul dan menyampaikanSTANDARD maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.DESKRIPTOR B5 DL1 Menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat.EVIDENS B5 DL1 E1 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.AKTIVITI Bahan:PENTAKSIRAN Pita rakaman Kad bacaan Langkah pentaksiran: 1. Murid mendengar cerita melalui pita rakaman/kad bacaan. 2. Murid bercerita dengan tepat sesuatu yang didengar dengan intonasi dan suara yang sesuai. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 2. 2. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................RUJUKAN: B5 DL1 E1ARAHAN: Dengar dengan teliti,kemudian ceritakan semula.Contoh Kad Bacaan:Kad Bacaan 1Pak Abu memelihara lembu. Dia ada sembilan ekor lembu. Lembunyabertanduk dan berkaki empat. Lembu Pak Abu makan rumput. Dia selalumembawa lembunya ke padang ragut. Lembu-lembunya dimasukkan kekandang pada waktu petang.Kad Bacaan 2Setiap hari Intan ke sekolah. Ibu Intan akan hantarnya dengan naik kereta.Intan seorang budak perempuan yang baik dan rajin. Dia selalu bantu ibunyadi dapur. Dia juga suka baca buku cerita. Pada hari minggu, ayahnya akanbeli beberapa buah buku cerita baharu untuk Intan.Kad Bacaan 3Saya tinggal di dalam hutan. Kini tempat tinggal saya tidak selamat lagi.Kawan-kawan saya seperti Si Monyet, Si Gajah dan Si Harimau semakinbimbang. Kami bimbang akan kehilangan tempat tinggal.Ramai orang selaludatang ke tempat tinggal kami untuk menebang pokok. Mereka mengangkutpokok yang ditebang ke kilang papan.Hari demi hari, pokok di tempat tinggalkami semakin berkurangan. Udara di tempat kami menjadi panas. Cuacamenjadi semakin panas. Tempat tinggal kami tiada lagi. Sesetengah kawansaya sudah meninggalkan kami. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 3. 3. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND 5PERNYATAAN Memahami, menaakul dan menyampaikanSTANDARD maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.DESKRIPTOR B5 DB1 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepatEVIDENS B5 DB1 E1 Memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bukan grafik.AKTIVITI Bahan:PENTAKSIRAN Gambar bersiri Langkah pentaksiran: ( Secara induvidu/kumpulan kecil ) 1. Guru meminta murid membaca ayat-ayat. 2. Guru meminta murid menyesuaikan ayat- ayat berdasarkan gambar-gambar tersebut. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 4. 4. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................RUJUKAN: B5 DB1 E1ARAHAN: Suaikan ayat berdasarkan gambar. Ali dan bapanya memukul serigala itu. Seekor serigala masuk ke dalam reban. Serigala itu memakan ayam. Ayam sedang tidur di reban. _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 5. 5. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MembacaBAND 5PERNYATAAN Memahami, menaakul dan menyampaikanSTANDARD maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.DESKRIPTOR B5 DB1 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepatEVIDENS B5 DB1 E2 Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataam berimbuhan akhiran –an dan –i.AKTIVITI Bahan:PENTAKSIRAN Kad perkataan Langkah pentaksiran: 3. Minta murid membaca kad perkataan yang ditunjukkan oleh guru. 4. Murid mengisikan tempat kosong dengan imbuhan akhiran –an dan –i yang betul. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 6. 6. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................RUJUKAN: B5 DB1 E2ARAHAN: Isikan tempat kosong dengan imbuhan akhiran yang betul. jauhi pakaian minuman gemari senaman1. ___________________ gula-gula yang boleh merosakkan gigi.2. Kita mesti selalu melakukan ___________________ .3. Makanan yang saya ___________________ ialah sandwic.4. ___________________ itu tidak panas.5. Kakak sedang mencuci ___________________ . Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 7. 7. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MenulisBAND 5PERNYATAAN Memahami, menaakul dan menyampaikanSTANDARD maklumat tentangsesuatu perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.DESKRIPTOR B5 DT1 Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.EVIDENS B5 DT1 E1 Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun.AKTIVITI Bahan:PENTAKSIRAN Gambar tunggal Langkah pentaksiran: 1. Bimbing murid menaakul, mengumpul maklumat berdasarkan gambar (siapa/apa/di mana). 2. Murid menulis maklumat yang terdapat dalam gambar dengan tepat dan menggunakan bahasa yang santun. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 8. 8. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................RUJUKAN: B5 DT1 E1ARAHAN: Lengkapkan maklumat berdasarkan gambar. bolehkah tolong saya alihkan tolong basuhkan kasut lampu meja itu? sekolah kamu. Baik, Anis. Baiklah, kakak. tolong bersihkan halaman tolong belikan ayah rumah. senaskhah surat khabar. Baiklah, ibu. Baiklah, ayah. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 9. 9. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1KEMAHIRAN MenulisBAND 5PERNYATAAN Memahami, menaakul dan menyampaikanSTANDARD maklumat tentang sesuatu perkara yang didengar- ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan tepat.DESKRIPTOR B5 DT1 Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.EVIDENS B5 DT1 E2 Menghasilkan penulisan yang sesuai secara terkawal menggunakan pola ayat FN + FN , FN + FK.AKTIVITI Bahan:PENTAKSIRAN Lembaran kerja Langkah Pentaksiran: 1. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan kecil. 2. Murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 10. 10. Band 5 INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN 1NAMA: ................................................................ TARIKH: ............................KELAS: .............................................RUJUKAN: B5 DT1 E2ARAHAN: Murid mendengar, menyebut dan memahami lirik lagu berikut.1. disiplin Cikgu guru Kamal _____________________________________________________ .2. murid Kami satu tahun _____________________________________________________ .3. bunga raya Bunga itu _____________________________________________________ .4. Ibu berbual dan bapa sedang _____________________________________________________ .5. berkibar sedang Jalur Gemilang _____________________________________________________ .6. Murid-murid lagu menyanyikan kanak-kanak _____________________________________________________ . Instrumen Pentaksiran Standard Prestasi Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)
 11. 11. Band 5 Instrumen Pentaksiran Standard PrestasiBahasa Malaysia Tahun 1 (SJKC_Mersing)

×