Ibadat pel 20 unit 3 4 by tajuk

144 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ibadat pel 20 unit 3 4 by tajuk

  1. 1. DOKUMEN STANDARD PRESTASI : PENDIDIKAN ISLAM : TINGKATAN 1 : BAHAGIAN IBADAT PELAJARAN 20 : UNIT 3 – ISTINJAK (BT 140-142) PELAJARAN 20 : UNIT 4 – WUDHUK (BT 143-147)B1D11E3 ( DSP : MS11 ) B1D11E4 ( DSP : MS11 )Menyebut pengertian dan hukum istinjak. Menyebut pengertian dan hukum berwuduk.( UNIT 3 - BT MS132 ) ( UNIT 4 - BT MS143 )B2D11E1 ( DSP : MS17 ) B2D11E2 ( DSP : MS17 )Boleh mengenal pasti:  Menyatakan anggota wuduk ( UNIT 4 - BT MS144 ) alat-alat istinjak ( UNIT 3 - BT MS140 )  Menyenaraikan rukun wuduk ( UNIT 4 - BT MS144 )B3D11E1 ( DSP : MS23 ) B3D11E1 ( DSP : MS23 )Menunjukkan kebolehan: Menunjukkan kebolehan: Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.  Melafazkan niat wuduk. ( UNIT 4 - BT MS144 )( UNIT 3 - BT MS141 )  Mengamalkan perlakuan wuduk. ( UNIT 4 - BT MS144 )B4D10E1 ( DSP : MS28 ) B4D10E1 ( DSP : MS28 )Melakukan konsep bersuci dengan: Melakukan konsep bersuci dengan: melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak. Melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan.( UNIT 3 - BT MS141 ) ( UNIT 4 – BT MS144 )B5D10E1 ( DSP : MS33 ) B5D10E1 ( DSP : MS33 )Melaksanakan konsep bersuci dengan: Melaksanakan konsep bersuci dengan: Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul. Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan( UNIT 3 - BT MS140-142 ) adab ketika berwuduk. ( UNIT 4 - BT MS143-146 ) B6D10E1 ( DSP : MS38 ) Melaksanakan konsep bersuci dengan: - TIADA -  Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. UNIT 4 - BT MS143-146 )

×