дэлхийн худалдааны байгууллага

12,038 views

Published on

Олон улсын эрх зүй хичээл

Published in: Education
3 Comments
22 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
210
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
22
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

дэлхийн худалдааны байгууллага

 1. 1. ОУЭЗ-н орчинд нөлөөлдөг байгууллагаДэлхийн Худалдааны Байгууллага<br />Б.Лхамсүрэн (FA08B101)<br />Г.Нансалмаа (FA08B225)<br />Б.Номун (FA08B103)<br />Ñ.Санчирхүү(FA07B020)<br />
 2. 2. Агуулга<br />I.Оршил <br />II.Дэлхийн Худалдааны Байгууллага<br />A.Дэлхийн Худалдааны Байгууллага гэж юу вэ?<br />B. ДХБ-ын гишvvд<br />III.ДХБ-ын хэлэлцээрийн vндсэн дvрэм журам <br />IV.ДХБ-ын олон талт худалдааны хэлэлцээрvvд <br />V.Монгол улс ба ДХБ <br />VI.Дүгнэлт <br />VII.Ном зүй <br />
 3. 3. Оршил<br />
 4. 4.
 5. 5. Дэлхийн худалдааны байгууллага<br />Дэлхийн худалдааны байгууллага гэж юу вэ?<br />Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ) нь олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын талаарх дэлхий нийтийн дурэм журмуудыг тогтоож, хэрэгжvvлэн, мeрдvvлдэг Засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллага юм<br />Марракешийн хэлэлцээр1995-1-1 ТХЕХ 1947<br />Байршил:Швейцар- Женев <br />Байнгын нарийн бичгийн дарга нарын газар, Сайд нарын Бага хурал, ЕрeнхийЗeвлeл<br />ДХБ-н гишүүд<br />153 улс ( 2008 оны 7 сарын байдлаар )<br />Саналболгожбуйбуулт<br />
 6. 6. ДХБ-ынхэлэлцээрийнvндсэндvрэмжурам<br />Үл ялгаварлан гадуурхах 2 зарчим<br />Үндэстнийнэнтааламжтайнeхцлийнзарчим (ҮНТН зарчим), <br />Үндэснийнeхцeл (ҮН) <br />
 7. 7. ДХБ-ынолонталтхудалдааныхэлэлцээрvvд<br />Тарифхудалдааныерeнхийхэлэлцээр (ТХЕХ) батvvнийгдагалдаххуультогтоомж<br />ДХБ-ынолонталтхудалдааныхэлэлцээрvvд<br />"Тулгуур" гурванхэлэлцээрт<br />ТХЕХ 1994 (ДХБ-ынхvрээндхамрахбайдлаар), <br />Үйлчилгээнийхудалдаанытухайерeнхийхэлэлцээр (ҮХЕХ),<br />Оюуныeмчийнэрхийнхудалдаатайхолбогдсонасуудлынтухайхэлэлцээр (TRIPs’)<br />бусадарванхоёрхэлэлцээр<br />
 8. 8. ДХБ-ынэрхзүйнбайдал<br /> ДХБ ньхуулийнэтгээдбайхбөгөөдчигүүргээгүйцэтгэхэдньшаардагдахэрхзүйнчадварыггишүүнбүрхүлээнзөвшөөрнө. <br />ДХБ-ынчигүүргээгүйцэтгэхэдшаардлагатайэрхямба, дарханэрхийггишүүнбүрхүлээнзөвшөөрнө. <br />Гишүүнбүр ДХБ-ынажилтнуудболонгишүүдийнтөлөөлөгчдөд ДХБ-тайхолбогдсончигүүргээбиедаангүйцэтгэхэдшаардлагатайэрхямба, дарханэрхийгадилнөхцлөөрэдлүүлнэ. <br />
 9. 9. ДХБ-ынэрхзүйнбайдал<br />Гишүүнбүр ДХБ, түүнийажилтнуудболонгишүүдийнтөлөөлөгчдөдэдлүүлэхэрхямба, дарханэрхньТөрөлжсөнбайгууллагуудынэрхямба, дарханэрхийнтухайНэгдсэнҮндэстнийБайгууллагынЕрөнхийАссамблейгаас 1947 оны 11 дүгээрсарын 21-ний өдөрбатласанконвенцидзаасанэрхямба, дарханэрхтэйадилбайна. <br />ДХБ ньтөвбайрныхааталаархэлэлцээрбайгуулжболно.<br />
 10. 10. ДХБ-ын тухай нийтлэг 10 буруу ойлголт<br />ДХБ улс төрийн бодлогыг үйл ажиллагаандаа тусгадаг. Үнэндээ бол ДХБ нь гишүүнчлэлийн үүрэг давамгайлсан байгууллага юм.<br />ДХБ ямарч үнээр худалдааг чөлөөлөх зорилготой. Энэ нь хэрэг дээрээ улс орнууд хоорондоо наймаалцах асуудал юм. <br />ДХБ арилжааны сонирхлыг хөгжлийнхөөс илүүд үздэг . Үнэн хэрэгтээ: ДХБ-ын хэлэлцээрүүд хөгжлийг түлхүү анхаарсан заалтууд дүүрэн. <br />
 11. 11. ДХБ-ын тухай нийтлэг 10 буруу ойлголт<br />ДХБ худалдааг хүрээлэн байгаа орчноос илүүд авч үздэг. Үнэнэ хэрэгтээ: Олон заалтууд хүрээлэн байгаа орчны тухай авч үзсэн байдаг. <br />ДХБ өөрсдийн үйл ажиллагааг гишүүн орнуудын иргэдийн эрүүл мэнд болон аюулгүй байдлынхаас дээгүүр тавьдаг. Үнэндээ бол: Хэлэлцээрүүдийг ДХБ-ын гишүүн засгийн газрууд хэлэлцээний замаар тохиролцсон бөгөөд тийм ч учраас хэлэлцээрүүд нь тэдгээрийн ашиг сонирхлыг тусгадаг.<br />ДХБ ажлын байрыг үгүй болгож, ядуурлыг ихэсгэдэг. Үнэн хэрэгтээ: Худалдаа нь ажлын байр бий болгох болон ядуурлыг бууруулах хүчирхэг хэрэгсэл юм. <br />ДХБ-ын өмнө жижиг орнууд хүчин мөхөсдөнө. Үнэн хэрэгтээ: ДХБ-гүйгээр жижиг орнууд сул дорой байна. ДХБ тэдгээрийн наймаалцах боломжийг нэмэгдүүлдэг. <br />
 12. 12. ДХБ-ын тухай нийтлэг 10 буруу ойлголт<br />ДХБ нь лоббигийн хүчирхэг хэрэгсэл мөн. Үнэн хэрэгтээ: ДХБ-ын тогтолцоо нь засгийн газруудад ашиг сонирхлыг багасган, нөлөөллийг бууруулах арга хэрэгслийг санал болгодог. <br />Буурай орнууд ДХБ-д хүчээр нэгдэн ордог. Үнэн хэрэгтээ: Ихэнх орнууд ДХБ-ын тогтолцоонд багтах нь түүнээс гадуур байхаас илүү гэдгийг мэдэрч байдаг. Тийм ч учраас гишүүн болохоор хэлэлцээ хийж буй орны жагсаалтад худалдаанд оролцогч том жижиг үндэстнүүд аль аль нь ордог. <br />ДХБ ардчиллаас ангид байдаг.Үнэн хэрэгтээ: ДХБ-д шийдвэрийг гол төлөв нийтийн тохиролцоогоор гаргадаг. Зарчмын хувьд олонхийн дүрмээс илүү ардчилалтай, учир нь орон бүр зөвшөөрдөг. <br />
 13. 13. Монголулсба ДХБ<br />1996 оны 12 сарын 26-нд хүсэлт гаргаж 1997 оны 1-р сарын 29-нд нэгдэнорсон<br />14 140 гаруй<br />“G-33”<br />“Шинээрэлссэнгишүүн-орнуудынбүлэг”<br />“Далайдгарцгүйхөгжижбайгааорнуудынбүлэг”-т нэгдсэнбайна.<br />
 14. 14. Монголулс ДХБ-д гишүүнээрэлсэхдээ<br />Худалдааныбодлогоо<br />олонталтхудалдааныдүрэмжурамднийцүүлжболовсронгуйболгох<br />импортынтатвархураамж<br />татварынгорим, тарифынбусаргахэмжээ<br />урамшуулалболонүйлдвэрийнбодлого<br />хувьчлалынхөтөлбөр<br />хөрөнгөоруулалт<br />гаалийнжурамзэрэгтэйхолбогдсон 20 гаруйүүрэгамлалтавсан.<br />
 15. 15. Эдгээрүүрэгамлалтынхүрээнд<br />Гаалийнүйлчилгээгхялбаршуулах, шатдамжлагыгньцөөрүүлэх, тарифыгбууруулахзорилгооргадаадхудалдаатайхолбоотой 30 гаруйхуулийгшинээргарган, нэмэлтөөрчлөлторуулсанбайна. <br />ДХБ-ынөмнөгадаадхудалдаанытарифыгтогтоохдээдхэмжээгдунджаар 20% (bound rates) байлгахаарамлалтавсанбайна. Гэхдээ 2007 оныбайдлаарМонголулсынимпортынбараандтогтоосонтарифындундажхэмжээнь 5%-тайбайна. Энэхэмжээг 1997 оныөмнөхгадаадхудалдаанытарифынхэмжээтэйхарьцуулахадбараг 70%-аарбуурсан. Экспортынхувьдцөөхөнхэдэннэрийнбараандтатвартавьдагбөгөөдүүндголонцгойлохбүтээгдэхүүнньболовсруулаагүйноолуурюм. <br />
 16. 16. Эдгээрүүрэгамлалтынхүрээнд<br />Түүнчлэн ДХБ-ынбусадүүрэгамлалтынхүрээндгадаадхудалдаандааямарнэгэнтооныхязгаарлалт /quato/ тогтоогоогүй, дотоодынүйлдвэрлэгчдэдямар ч улсындэмжлэг /subvention/ үзүүлээгүйбайна. <br />Оёмолсүлжмэлэдлэлийнсалбарт, үйлдвэрлэлийнзориулалтааримпорталжбуйүндсэнболонтуслахматериал, түүхийэд, сэлбэгхэрэгслийггаалийнболон НӨА татвараасчөлөөлсөн. <br />Үндэснийстандартыголонулсынстандартаднийцүүлэхаргахэмжээавчбайгаазэргээрчөлөөтхудалдаагдэмжихбодлогобаримталжбайна. <br />
 17. 17. Дүгнэлт<br />
 18. 18. Ном зүй<br />Google. (2010 оны 3 5). From Google: http://www.google.mn<br />Mongolia Trade. (2010 оны 3 5). From Discovering Business in Mongolia: http://www.mongoliatrade.mn<br />Wikipedia. (2010 оны 3 5). From The Free Encyclopedia: http://www.wikipedia.com<br />WTO. (2010 оны 3 5). From World Trade Organization: http://www.wto.org<br />(2007). Олон Улсын Бизнесийн Эрх Зүй. In Б. Д. Ж.Хулан, Олон Улсын Бизнесийн Эрх Зүй. Улаанбаатар: Содпресс ХХК.<br />
 19. 19. Анхаарал тавьсанд баярлалаа<br />

×