Exact synergy enterprise crm

660 views

Published on

Wat kunt u doen met Exact Synergy Enterprise op het gebied van CRM?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hier kunnen punten die vooraf door de klant aangedragen zijn toegevoegd worden. Wanneer dit niet het geval is, verberg dan deze sheet in de presentatie.
 • (Achterhaal welke onderdelen uit de klantencyclus interessant zijn, zover dat nog niet bekend is. Bespreek de issues die aanleiding zijn voor deze presentatie.)De verkoopcyclus draait om het binnenhalen en behouden van klanten. Generiek gezien onderscheiden we de volgende stappen:1. Leads genereren. Bijvoorbeeld met marketingcampagnes, beursen etc.2. Leads verrijken, beoordeelden en classificeren.3. Prospects opvolgen met afspraken demonstraties en uitnodigingen voor beurzen.4. Een offerte uitbrengen naar de prospect en daarover afstemmen en onderhandelen.5. De order vastleggen en verwerken.6. De klant ondersteunen na aanschaf.7. De klant moet tevreden zijn om weer lead te worden.Om klanten binnen te halen en te behouden hebben uw medewerkers informatie, overzicht nodig. Zij hebben vragen Die gaan we nu behandelen.
 • Wij gaan in deze presentatie aan de hand van een voorbeeld bedrijf met enkele mensen in dat bedrijf de klantcyclus doorlopen. En dan met name de vragen die deze mensen hebben vanuit hun functie. Marilene is van de marketing afdeling. Zij verzorgt in overleg met de verkoopmanager de marketing campagnes,nieuwsbrieven en overige communicatie naar klanten. Denk aan standaard offertes e.d. Olaf is de accountmanager. Hij zit zoveel mogelijk bij zijn klanten en prospects om een goed eindproduct te garanderen en de dienstverlening te verzorgen.Antoine is de verkoopmanager. Hij is verantwoordelijk voor de omzet.
 • Marilene heeft vragen over de campagnes en de leads. Speelt dit ook binnen uw sales en marketing organisatie?
 • Olaf heeftbehoefteaan het structureren van de dagelijksewerkzaamheden. En het krijgen vaninzicht in zijneigentrajecten en forecast. Is ditherkenbaarvooruwverkopers/ accountmanagers?
 • Antoine is als salesmanager opzoek naar een manier om grip te krijgen op zijn verkoopteam. Hoe kan hij een eenduidig verkoopproces aanbieden?
 • We hebben nu veel vragen voorbij zien komen, tijd voor een samenvatting.
 • De vragenzijn in te delen in de volgendeonderwerpen.
 • Leadgeneratie
 • Middelseeneenvoudige import wizard kunnenrelatiesgeïmporteerdworden in Exact Synergy Enterprise. Lead wordenvervolgensdoorgezetnaar de verkopers.Via verschillendeoverzichtenkunnen de leads in de gatengehoudenworden. Elkeaccountmanagerkanzijneigen sales monitor samenstellen.
 • Campagnebeheer
 • Allecampagneskunnenvastgelegdwordeninclusiefvolledig dossier. Campagneskunnengeplandwordenzodat op het juiste moment de benodigdeactieswordenuitgevoerd.
 • Eenduidigverkoopproces
 • Eeneenduidigverkoopproces is naareigenwens in te richtenzodatalleverkopers via dezelfde procedures werken. Hierdoor is er direct inzicht in de lopendeprojecten en forecast.
 • Volledigklantendossier
 • De agenda wordtvollediggesynchroniseerd met de persoonlijk agenda in MS Outlook. Vanuit de agenda kaneenvoudigdoorgezoomdwordennaar de klantkaart, waar de volledigehystorieinzichtelijk is.
 • Klantenbestand
 • Door allerelaties te classificerenkunnenergerichteactiesopgezetworden. Verschillendedwarsdoorsnedes van het klantenbestandkunnengemaaktworden. Er is inzichtelijkwieonzeklantenzijn!
 • Service
 • Alleservicevragenkunnenop eenduidigewijzewordenvastgelegd en zijnvoor de heleorganisatieterug te vinden in het klantendossier.
 • Door ook de klanttevredenheid centraal vast te leggen, is de tevredenheid van het complete klantenbestand inzichtelijk.
 • Doordatverschillendeafdelingencentraalalleinformatie vast te leggen en informatie met elkaar te delen, sluiten de werkzaamhedenbeterebijelkaaraan.
 • Iederemedewerkerwerkt in dezelfdeomgeving, maarheeftzijn/haareigenstartpagina. Dit is eenvoorbeeld van de startpagina van de salesmanager Antoine. Hijwilinzichthebben in allelopendetrajecten.
 • We hebben nu alle onderwerpen besproken tijd voor een samenvatting. Hebben we de vragen beantwoord?
 • Marilene heeft met Exact Synergy Enterprise nu volledig inzicht in alle lopende en geplande marketingcampagnes. Iedere actie wordt op tijd uitgevoerd en leads worden eenvoudig doorgezet naar verkoop. Marilene heeft direct inzicht in welke campagnes er succesvol zijn.
 • Olaf heeft grip op al zijnlopendetrajecten. Hijheeftinzicht in zijnwerkzaamheden van vandaag en morgen.
 • Antoine heeft grip op zijnverkoopteam.Hijweetwelketrajectenerbijzijnmensenlopen en of de targets gehaaldworden.
 • Exact synergy enterprise crm

  1. 1. Customer Relationship Management<br />Samen grip oprelaties<br />Henk Schobben<br />
  2. 2. Inleiding<br />De klantcyclus<br />Samen relaties beheren<br />Samenvatting<br />Agenda<br />
  3. 3. Uw vragen<br />6-10-2011<br />3<br />
  4. 4. De klantcyclus<br />4<br />Tevredenheid<br />Lead generatie<br />Ondersteuning<br />Lead<br />Relatie<br />Order<br />Prospect<br />Offerte<br />6-10-2011<br />
  5. 5. 5<br />Samen relaties beheren<br />Antoine de Groot<br />Verkoopmanager<br />Olaf Smulders<br />Accountmanager<br />Marilene du Ruisseau<br />Medewerker Marketing<br />‘Verzorgt de campagnes’<br />‘Zit zoveel mogelijk bij zijn klanten en prospects’<br />‘Hecht aan overzicht en structuur ’<br />6-10-2011<br />
  6. 6. Welke campagnes lopen er nu?<br />Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?<br />Hoe succesvol zijn onze campagnes bij leads?<br />Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onze prospects en klanten?<br />Marilene: Medewerker Marketing<br />6<br />6-10-2011<br />
  7. 7. Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?<br />Is mijn forecast deze maand goed? <br />Welke klanten heb ik al te lang niet gesproken?<br />Wat heb ik vorig jaar besproken bij deze klant?<br />Olaf: Accountmanager<br />7<br />6-10-2011<br />
  8. 8. Hoe effectief zijn de accountmanagers in hun verkoopproces?<br />Van welke klanten verwachten we dit jaar groei?<br />Hoe tevreden zijn onze klanten over ons?<br />Waar staan we deze maand en wat is de forecast?<br />Antoine: Verkoopmanager<br />8<br />6-10-2011<br />
  9. 9. 6-10-2011<br />9<br />Hoe tevreden zijn onze klantenover ons?<br />Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?<br />Welkecampagneslopen er nu?<br />Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onzeprospectsenklanten?<br />Hoe effectief zijn de Accountmanagers in hun verkoopproces?<br />Hoe succesvol zijn onze campagnesbijleads?<br />Van welke klantenverwachten we dit jaar groei?<br />Welkeklantenheb ik al te lang niet gesproken?<br />Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?<br />Is mijn forecast deze maand goed?<br />
  10. 10. Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />10<br />
  11. 11. Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />11<br />
  12. 12. Leadgeneratie<br />6-10-2011<br />12<br /><ul><li>Standaard MS Excel Importwizard nieuwe leads
  13. 13. Leadopvolging</li></li></ul><li>Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />13<br />
  14. 14. Campagnebeheer<br />6-10-2011<br />14<br /><ul><li> Vastleggen acties
  15. 15. Campagne planning</li></li></ul><li>Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />15<br />
  16. 16. Eenduidig verkoopproces<br />6-10-2011<br />16<br /><ul><li>Overzichten over het hele proces
  17. 17. Alle stappen in het verkoopproces vastgelegd</li></li></ul><li>Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />17<br />
  18. 18. Klantendossier<br />6-10-2011<br />18<br /><ul><li> Planning geïntegreerd met MS Outlook
  19. 19. Alle relevante informatie vanuit planning terug te vinden</li></li></ul><li>Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />19<br />
  20. 20. Klantenbestand<br />6-10-2011<br />20<br />Overzichten klantenbestand<br /><ul><li> Vastleggen omzetverwachting </li></li></ul><li>Samen grip op relaties<br />6-10-2011<br />21<br />
  21. 21. Online Service<br />6-10-2011<br />22<br />
  22. 22. Klanttevredenheid<br />6-10-2011<br />23<br />
  23. 23. Samen relaties beheren, persoonlijk inzicht.<br />6-10-2011<br />24<br />
  24. 24. Persoonlijkestartpagina<br />
  25. 25. Samenvatting<br />6-10-2011<br />26<br />
  26. 26. 27<br />Alle vragen beantwoord<br /><ul><li>Welke campagnes lopen er nu?
  27. 27. Wanneer gaan we de volgende nieuwsbrief versturen?
  28. 28. Hoe succesvol zijn onze campagnes bij leads?
  29. 29. Hoe zorg ik dat wij eenduidig communiceren met onze prospects en klanten?
  30. 30. Overzicht over alle campagnes.
  31. 31. Inzicht in resultaten campagnes.
  32. 32. Controle over en inzicht in communicatie naar klanten</li></ul>6-10-2011<br />
  33. 33. 28<br />Alle vragen beantwoord<br /><ul><li>Waar zit ik morgenochtend? En hoe gaat het met die relatie?
  34. 34. Is mijn forecast deze maand goed?
  35. 35. Welke klanten heb ik al te lang niet gesproken?
  36. 36. Wat heb ik vorig jaar besproken bij deze klant?
  37. 37. Eenduidige planning geïntegreerd met Outlook.
  38. 38. Historie van klanten en prospects inzichtelijk.</li></ul>6-10-2011<br />
  39. 39. 29<br />Alle vragen beantwoord<br /><ul><li>Hoe effectief zijn de accountmanagers in hun verkoopproces?
  40. 40. Van welke klanten verwachten we dit jaar groei?
  41. 41. Hoe tevreden zijn onze klanten over ons?
  42. 42. Waar staan we deze maand en wat is de forecast?
  43. 43. Rapportage over het hele verkoopproces.
  44. 44. Centrale vastlegging klantgegevens.
  45. 45. Eenvoudig opzetten en uitvoeren van klantenonderzoeken.
  46. 46. Verkoopproces geeft actueel inzicht in forecast.</li></ul>6-10-2011<br />
  47. 47. Uw vragen ook?<br />Antoine’s vragenzijnbeantwoord!<br />6-10-2011<br />30<br />
  48. 48. Bedankt voor uw aandacht<br />31<br />6-10-2011<br />

  ×