מקורות למחקר הגנאלוגי של היהודים הספרדים והפורטוגלים דב הכהן

1,244 views

Published on

מקורות למחקר הגנאלוגי של היהודים הספרדים והפורטוגלים דב הכהן

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מקורות למחקר הגנאלוגי של היהודים הספרדים והפורטוגלים דב הכהן

 1. 1. ‫הלאומית‬ ‫הספרייה‬ ‫כה‬‫בסיון‬‫תשע‬"‫ד‬–23.06.14 ‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬: "‫בתקופה‬ ‫המשפחתית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫לחקר‬ ‫מקורות‬ ‫העות‬'‫מנית‬" ‫הכהן‬ ‫דב‬ ‫ע‬ ‫הלאדינו‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬"‫סלטי‬ ‫ויהושע‬ ‫נעימה‬ ‫ש‬, ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אילן‬ "‫בן‬ ‫מכון‬ ‫ספריית‬-‫ואוצרותיה‬ ‫צבי‬ ‫הגנאלוגי‬ ‫למחקר‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הספרדים‬ ‫היהודים‬ ‫של‬ ‫העות‬ ‫באימפריה‬'‫מאנית‬"
 2. 2. ‫הרבנית‬ ‫בספרות‬ ‫גנאלוגי‬ ‫מידע‬ •‫שערים‬,‫ו‬ ‫הקדמות‬"‫הסכמות‬" •‫דרושים‬ •‫הספד‬ •‫נישואין‬ •‫בר‬-‫מצווה‬ •‫מיוחדות‬ ‫שבתות‬ •‫שו‬"‫ת‬ •‫וחליצות‬ ‫גיטין‬
 3. 3. ‫ר‬'‫ספר‬ ‫חזן‬ ‫יוסף‬ ‫רפאל‬ ‫לב‬ ‫חקרי‬ ‫ליוורנו‬1794
 4. 4. ‫ר‬'‫חזן‬ ‫יוסף‬ ‫רפאל‬,‫לב‬ ‫חקרי‬ ‫ספר‬ ‫ליוורנו‬1794
 5. 5. ‫ר‬'‫חזן‬ ‫דוד‬ ‫חיים‬ ‫לב‬ ‫ישרי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1870
 6. 6. ‫ר‬'‫חזן‬ ‫דוד‬ ‫חיים‬,‫לב‬ ‫ישרי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1870
 7. 7. ‫ר‬'‫יצחק‬‫אלבעלי‬ ‫יצחק‬ ‫אמר‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1893
 8. 8. ‫ר‬'‫יצחק‬‫אלבעלי‬ ‫יצחק‬ ‫אמר‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1893
 9. 9. ‫ר‬'‫שלמה‬ ‫יהושע‬‫ארדיט‬ ‫מבין‬ ‫איש‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1889
 10. 10. ‫ר‬'‫פרחי‬ ‫יצחק‬ ‫ומישור‬ ‫זכות‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1850
 11. 11. ‫ר‬'‫יצחק‬ ‫רפאל‬‫מאייו‬ ‫דרכי‬ ‫ספר‬‫הי‬"‫ם‬ ‫סלוניקי‬1813
 12. 12. ‫ר‬'‫יצחק‬ ‫רפאל‬‫מאייו‬ ‫דרכי‬ ‫ספר‬‫הי‬"‫ם‬ ‫סלוניקי‬1813
 13. 13. ‫ר‬'‫יצחק‬‫אלבעלי‬ ‫יצחק‬ ‫עיני‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1903
 14. 14. ‫ר‬'‫אברהם‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫ידו‬ ‫את‬ ‫אברהם‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1886
 15. 15. ‫ר‬'‫אברהם‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫ידו‬ ‫את‬ ‫אברהם‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1886
 16. 16. ‫ר‬'‫אברהם‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫ידו‬ ‫את‬ ‫אברהם‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1886
 17. 17. ‫ר‬'‫קריספין‬ ‫אהרן‬ ‫אהרן‬ ‫בית‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1863
 18. 18. ‫ר‬'‫קריספין‬ ‫אהרן‬,‫אהרן‬ ‫בית‬ ‫ספר‬,‫איזמיר‬1863
 19. 19. ‫ר‬'‫ספר‬ ‫חזן‬ ‫יוסף‬ ‫רפאל‬ ‫לב‬ ‫חקרי‬ ‫סלוניקי‬1806
 20. 20. ‫ר‬'‫חיים‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫חיים‬ ‫גנזי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1871
 21. 21. ‫ר‬'‫חיים‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫חיים‬ ‫גנזי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1871
 22. 22. ‫ר‬'‫חיים‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫חיים‬ ‫גנזי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1871
 23. 23. ‫ר‬'‫חיים‬‫פאלאג‬'‫י‬ ‫חיים‬ ‫גנזי‬ ‫ספר‬ ‫איזמיר‬1871
 24. 24. ‫גנאלוגי‬ ‫מידע‬‫בעתונות‬‫לאדינו‬ •‫מודעות‬ •‫אירוסין‬ •‫חתונות‬ •‫פטירות‬ •‫שונות‬
 25. 25. ‫איל‬‫טיימפו‬, ‫קושטא‬1896
 26. 26. ‫איל‬‫טיימפו‬,‫קושטא‬1896
 27. 27. ‫איל‬‫טיימפו‬,‫קושטא‬1896
 28. 28. ‫איל‬‫טיימפו‬,‫קושטא‬1896
 29. 29. ‫איל‬‫פואיב‬'‫לו‬, ‫סלוניקי‬1926
 30. 30. ‫איפוקה‬ ‫לה‬, ‫סלוניקי‬1907
 31. 31. ‫רהוט‬ ‫ספרדי‬ ‫כתב‬/‫קורסיבי‬"(‫חצי‬- ‫קולמוס‬)",Solitreo
 32. 32. "‫ק‬ ‫מכוללות‬ ‫פנקס‬"‫ירושלים‬ ‫ק‬... ‫והוצאות‬ ‫מהכנסות‬, ‫מתשרי‬‫ה‬'‫תקל‬"‫ז‬(1776")
 33. 33. "‫ק‬ ‫מכוללות‬ ‫פנקס‬"‫ירושלים‬ ‫ק‬... ‫והוצאות‬ ‫מהכנסות‬, ‫מתשרי‬‫ה‬'‫תקל‬"‫ז‬(1776")
 34. 34. ‫נישואין‬ ‫פנקס‬ ‫ירושלים‬,1913-1893 ‫ר‬'‫עזריאל‬ ‫אהרן‬
 35. 35. ‫נישואין‬ ‫פנקס‬ ‫סלוניקי‬,1917-1915
 36. 36. ‫מס‬ ‫עריכת‬ ‫פנקס‬ ‫רודוס‬1834
 37. 37. ‫ק‬ ‫חשבונות‬ ‫פנקס‬"‫ק‬‫אלגאזי‬ ‫אזמיר‬1855
 38. 38. ‫ק‬ ‫של‬ ‫חשבונות‬ ‫פנקס‬"‫ק‬‫אלגאזי‬ ‫אזמיר‬1855
 39. 39. ‫אישיים‬ ‫פטירות‬ ‫רישומי‬ ‫משפחת‬‫פראנקו‬ ‫רודוס‬-‫ירושלים‬,1897-1801
 40. 40. ‫של‬ ‫יוחסין‬ ‫אילן‬ ‫פרחיה‬ ‫משפחת‬ ‫סלוניקי‬1897-1801

×