Reality therapy

2,860 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reality therapy

 1. 1. REALITY THERAPY William Glasser Anis Fatima3 January 2012 1
 2. 2. Sejarah Terapi Reality Terapi Realiti bermula apabila Glasser telah mula membuat pandangan tentang proses perubahan manusia , ia merupakan permulaan yang penting dalam “ psychological community”. Terapi Realiti ini diasaskan oleh William Glasser seorang ahli psikologi di California pada tahun 1965 . Terapi ini menegaskan bahawa manusia mempunyai kebebasan , ada pilihan dan bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut . Terapi ini berorientasikan tingkahlaku secara total atau keseluruhannya yang melibatkan komponen doing , thinking , feeling dan physiology . Terapi ini juga menekankan aspek tingkahlaku dan pemikiran klien . Terapi ini juga menolak konsep “mental illness” atau sakit jiwa yang dipelopori oleh teori psikoanalisis .3 January 2012 2
 3. 3. Latar Belakang William Glasser William Glasser dilahirkan pada tahun 1925 di Cleveland , Ohio. Glasser telah mendapat Ijazah pertama Kejuruteraan Kimia dari Case Institute Of Technology pada tahun 1944. Pada tahun 1948 , Glasser telah mendapat Ijazah Sarjana dalam Clinical Psychology dari Case Western Reserve University . Pada tahun 1953 , Glasser telah mendapat Ijazah perubatan dari universiti yang sama . Pada tahun 1956, Glasser telah menjadi ketua Psikiatri di Ventura School For Girls . Institut ini dikendalikan oleh kerajaan California untuk merawat gadis-gadis yang rosak akhlak atau moral dan melanggar peraturan atau undang-undang . Glasser berkhidmat di sekolah ini selama 12 tahun dan beliau telah mempraktikkan konsep asal terapi Realiti.3 January 2012 3
 4. 4. Latar Belakang William Glasser• Pada tahun 1964 , beliau telah menulis manuskrip Reality Therapy : A Realistic Approach To Young Offender” . Pada tahun 1965 , Glasser telah menerbitkan buku “Reality Therapy : A New Approach To Psychiatry” . Pada tahun 1966 , beliau telah mengaplikasikan idea-idea reliti dalam sistem pendidikan di California . Pada tahun 1969 , Glasser telah menerbitkan buku “School Without Failure” . Buku ini tentang bagaimana guru dan pelajar berinteraksi . Selain itu , sekolah menyumbang kepada identiti gagal pelajar . Pada tahun 1972 pula , beliau telah menerbitkan buku “ The Identify Society” . Buku ini berkaitan tentang seseorang yang berfungsi sebagai individu secara psikologi dan fisiologi dan kumpulan masyarakat . Seterusnya , Glasser telah membuka dan menubuhkan institut untuk Control Theory , Reality Therapy dan Quality Management3 January 2012 4
 5. 5. Matlamat Terapi Realiti Matlamat terapi Realiti adalah untuk menyediakan suatu suasana yang boleh membantu klien bagi membina kekuatan psikologi untuk menilai dan menghargai tingkahlaku semasa . Motif umum terapi adalah membantu seseorang bagi mencapai autonominya. Membantu klien menemukan alternatif- alternatif dalam mencapai tujuan-tujuan dengan syarat klien sendiri yang menetapkan tujuan-tujuan itu.3 January 2012 5
 6. 6. Konsep-konsep Teori Realitia. Terapi reality menolak konsep „sakit jiwa‟b. Terapi reality member focus kepada tingkah laku, bila tingkah laku berubah, sikap dan perasaan akan turut berubah.c. Terapi reality menumpukan perhatiannya kepada keadaan klien pada masa kinid. Terapi reality menekankan kepada aspek-aspek positif seperti potensi individu itu,kejayaan- kejayaannya,kelebihan,serta kualiti positif yang ada padanya.e. Seseorang klien itu handaklah dianggap sebagai individu yang mempunyai banyak potensi dan bukan sebagai seorang pesakit yang mempunyai banyak masalah.3 January 2012 6
 7. 7. Konsep-konsep Teori Realitie. Terapi reality menggalakkan klien untuk meneliti dan menilai tingkah.f. Terapi reality tidak menggunakan denda atau dera sebagai suatu alat untuk mengawal atau mengubah tingkah laku.g. Terapi reality menekankan tanggungjawab.h. Semua keperluan dan semua peraturan yang ditetapkan oleh kaunselor atau institusi hendaklah dipatuhi secara ketat.Sebarang perlanggaran peraturan adalah tidak diizinkan.3 January 2012 7
 8. 8. Terapi Reality Menggariskan Beberapa Konsep Lain Terutama Berkaitan Dengan Keperluan Dan Kehendak Manusia Keperluan perasaan untuk mempunyai dan dipunyai (Belonging) Keperluan untuk berkuasa (Power) Keperluan untuk bebas dan merdeka (Freedom) Keperluan untuk selamat dan (survival)3 January 2012 8
 9. 9. Jenis Identiti Utama Dalam Realiti Identiti Tindakan individu dengan cara Jaya tidak bertanggungjawab untuk mencapai kehendak dan keperluan asasnya.Tindakan tersebut menghasilkan kepuasan danTindakan individu dengan cara perasaan negatif dan membentukbertanggungjawab untuk mencapai pemikiran,perasaan,tindakan,keperkehendak dan keperluan luan,matlamat yang negatif.asasnya.Tindakantersebutmenghasilkan kepuasan dan perasaanpositif dan membentuk pemikiran,perasaan, tindakan, keperluan, Identitimatlamat yang positif. Gagal3 January 2012 9
 10. 10. Penerimaan Realiti Penolakan Realiti Individu gagal mencapai kehendak Individu gagal mencapai kehendak dandan keperluan asas akan membentuk keperluan asas dan kemudiannyapemikiran, perasaan, tindakan, menolak realiti serta tiada rasakeperluan,matlamat yang positif dan bertanggungjawab.Tiada rasaakan melahirkan identiti jaya. bertanggungjawab akan membentuk pemikiran,perasaan,Contoh: ditinggalkan oleh kekasih tindakan,keperluan,matlamat yangsetelah hamil luar nikah.Individu negatif dan akhir sekali melahirkantersebut melaporkan diri ke JKM dan identiti gagal.menyerahkan anak kepadaJKM.Individu tersebut kemudiannya Contoh :ditinggalkan oleh kekasihmeneruskan hidup menuju kepada setelah hamil luar nikah.Individuidentiti jaya. tersebut menolak realiti dan tiada rasa bertanggungjawab.Akhir sekali akan melahirkan tindakan membunuh diri atau lahirkan anak akan membuang 3 January 2012 10
 11. 11. Peranan kaunselor Mewujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, akrab dan jujur dengan klien. Membimbing kliennya untuk menilai sendiri tingkah lakunya dan seterusnya membuat keputusan mengenai tingkah laku yang harus diubah. Mengajar dan menggalakkan klien melaksanakan pelan tindakan untuk mengubah tingkah lakunya. Membantu klien mencari jalan untuk memenuhi kehendak mereka dan menggalakkan mereka agar tidak cepat putus asa. Menggunakan peneguhan seperti galakan dan pujian. Bersedia menerima kliennya tanpa terlalu banyak kritik atau syarat. Menekankan kepada kliennya bahawa bagi mencapai kejayaan klien haruslah bersedia mematuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.3 January 2012 11
 12. 12. Peranan Klien Klien digalakkan menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan tidak pada perasaan dan sikapnya. Klien digalakkan memikirkan dan merancang strategi-strategi yang khusus untuk mengubah tingkah laku yang gagal dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baik. Klien hendaklah melaksanakan strategi-strategi yang dirancangkan dan mestilah komited pada rancangan tindakannya. klien haruslah bersikap realistik.3 January 2012 12
 13. 13. Proses Kaunseling Berdasarkan Teori Realiti3 January 2012 13
 14. 14. Langkah 1: Keterlibatan• Kaunselor mesti menjalinkan hubungan baik dengan klien.Kaunselor hendaklah mesra,empati dan dapat memberikan perhatian kepada klien.Keterlibatan kaunselor hendaklah ada batasan jangan sampai terperangkap3 January 2012 14
 15. 15. Langkah 2: Fokus Kepada Tingkah Laku Semasa• Walaupun tingkah laku dan perasaan saling berkait,namun tumpuan kaunselor hendaklah kepada tingkah laku semasa klien.Tingkah laku semasa klien.Tingkah laku diberi tumpuan kerana ia merupakan perkara yang lebih mudah diperbetulkan oleh klien.3 January 2012 15
 16. 16. Langkah 3: Fokus Terhadap Masa Sekarang• Terapi ini tidak melibatkan pengalaman lampau tatapi masa lampau hanya dibincangkan untuk membantu,Pembinaan sikap pengalaman masa lampau adalah sebagai hubungannya dengan masa kini.Kaunselor mengenalpasti alternatif yang membina untuk klien buat pilihan.Terapi ini menentukan kenapa klien memilih tingkah laku yang tidak membawa beliau kepada lebih banyak masalah.Terapi ini percaya bahawa tingkah laku semasa dapat diubah.3 January 2012 16
 17. 17. Langkah 4: Menilai Kendiri• Klien diberi tanggungjawab menilai tingkah tingkah laku sendiri.Kaunselor hanya memberikan perangsang dan panduan.3 January 2012 17
 18. 18. Langkah 5: Membuat Pelan• Pelan dibuat untuk membantu klien.Alternatif dipilih dan langkah-langkah yang perlu untuknya mencapai objektif itu disenaraikan.Pelan ini dinilai dan sisemak dari masa ke semasa.3 January 2012 18
 19. 19. Langkah 6: Komitmen• Langkah ini perlu ditekankan sewaktu pertemuan awal supaya apabila klien diminta menjalankan atau melaksanakan pelan perubahan tingkah lakunya maka dia sudah bersedia.3 January 2012 19
 20. 20. Langkah 7: Tidak Menerima Sebarang Alasan• kaunselor tidak patut mennerima sebarang alasan klien yang tidak juga harus meminta klien membuat komitmen yang yang baru untuk memenuhi tanggungjawabnya.3 January 2012 20
 21. 21. Langkah 8: Hapuskan Dendaan• Hukuman dan dendaan tidak termasuk dalam terapi ini tetapi adalah elok sekiranya klien dapat merasakan kerugian apabila dia gagal menyempurnakan tanggungjawabnya terutama sekali dalam menubah tingkah lakunya yang negatif.3 January 2012 21
 22. 22. Teknik-teknik Terapi Realiti Yang Berbentuk Tingkah Laku• Menjadi model /contoh kaunselor mestilah menjadi contoh teladan atau model yang berperanan sebagai seorang pendidik.Sebagai pendidik,kaunselor cuba menolak tingkah laku klien yang negatif tanpa meminggirkan klien tersebut.Kaunselor perlu mengajar klien dengan cara yang lebih berkesan bagi memenuhi kehendak klien berdasarkan realiti.Tindakan ini membolehkan klien menghadapi kenyataan dan menyedari akan tingkah lakunya yang tidak realistik.3 January 2012 22
 23. 23. • Kelucuan Kaunselor akan bersifat lucu dan tidak terlalu serius.Ini bermakna melucukan dengan tujuan untuk meringankan tekanan atau bebanan yang dihadapi klien.• Konfrontasi Kaunselor akan berdepan atau mencabar klien tanpa membenarkan klien memberikan alasan-alasan tertentu. Ini dapat memberikan respon kepada klien memikirkan tentang dirinya secara realistik• Main peranan (role play) Kaunselor akan menggunakan komunikasi dalam main peranan bersama klien.Dalam permainan tersebut kaunselor akan cuba memberikan penekanan pada „di sini‟ dan pada „ketika ini‟ dan elakkan daripada memberi penumpuan kepada peristiwa-peristiwa yang lampau dan perasaan-perasaan yang tidak baik.3 January 2012 23
 24. 24. • Tindakbalas Kaunselor akan meminta kepada klien melihat tingkah lakunya sebagai satu cara untuk klien menerima sesuatu tanggungjawab.Kaunselor akan bertanya kepada klien adakah tindakan itu sesuai dengan klien dan adakah cara itu berfaedah kepadanya.Dalam hal ini klien hendaklah menentukan samada hendaklah menentukan samada hendak mengubah tingkah lakunya atau sebaliknya.• Penglibatan Kaunselor akan melibatkan diri secara langsung dengan menggunakan kata-kata seperti “saya mementingkan anda,saya bertanggungjawab kepada anda”.Tingkah laku yang ditonjolkan oleh kaunselor perlulah sejajar dengan kata-kata yang telah dilafazkan itu.3 January 2012 24
 25. 25. • Kontrak(perjanjian) Sekiranya perlu perjanjian itu boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien.Biasanya perlu perjanjian itu boleh dilakukan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh klien.Biasanya dalam perjanjian terdapat peraturan-peraturan tertentu maka dalam membuat peraturan tersebut klien libatkan diri dengan kaunselor.Kaunselor juga perlu menyemak kemajuan klien dan berikan pujian mengikut situasi yang perlu.Sekiranya rancangan yang dirancang agak sukar dilaksanakan maka perlu buat rancangan yang baru.Bagi pihak klien kegagalan rancangan tersebut tidak perlu dihukum atau didenda• Formulate Menghasilkan satu rangka kerja yang spesifik.Dalam hal ini kaunselor perlu membuat satu rancangan untuk mengubah tingkah laku klien.Klien boleh ditanya adakah cara yang lebih baik bagi dirinya untuk membuat sesuatu untuk ubah tingkah lakunya.Kaunselor boleh membantu klien membuat perancangan dan dalam merancang,berikan kebebasan klien memilih alternatif yang disukainya.Rancangan itu hendaklah berbentuk „bagaimana ‟dan „bila‟ akan melakukannya dan dibuat secara positif.3 January 2012 25
 26. 26. Glasser, Wubbolding & Brickell menggunakan sistemWDEP untuk kaunselor menolong klien dalam prosuder menuju kepada perubahan Wants Kehendak ( Survivor, Love Of Belonging, Power & Freedom) Doing/ Lakukan / Terarah (Positif Or Direction Negatif) Evaluation Penilaian (Focus Think & Act) Planning Perancangan (To Change Behavior)3 January 2012 26
 27. 27. Kesimpulan • Terapi realiti dianggap paling mudah dipraktikkan kerana ianya bersifat realistik dan praktikal untuk digunakan dalam banyak bentuk perkhidmatan kaunseling. • Tujuan dan matlamat terapi ini ialah untuk mengatasi pelbagai masalah tingkah laku dan emosi yang negatif dikalangan remaja dan belia. • Di samping itu, keboleh percayaan dan keyakinan terhadap kemampuan individu untuk memimpin dirinya sebagai seorang yang bertanggungjawab telah memberikan suatu penghormatan dan sokongan moral kepada individu itu. • Perkara ini merupakan suatu bentuk peneguhan dan motivasi dalaman yang amat kuat untuk membantu individu itu berusaha memperbaiki tingkah lakunya untuk mencapai matlamat masa depan dengan lebih berjaya.3 January 2012 27

×