Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
"Назарбаев Зияткерлік мектептерікітапханасының қазіргі жағдайы менболашағы""Назарбаев Зияткерлік мектептері кітапханасының...
ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым менбілімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі–кітапхана.Н.Ә. Назарбаев2
3Зияткерлік мектептердің миссиясыБолашақ ғылыми элитаны оқыту және тәрбиелеу арқылыинтеллектуалды ұлтты дамытуға ықпал жасау
Халықаралық тәжірибеге сәйкес оқытудың жағымды ортасын қалыптастыру;Жаңа ақпараттық технологияны енгізу.Интеллектуалды әле...
НЗМ кітапхана жұмысының бағыттарыМектептердегіәдістемелік бірлестікпенбірлесе оқубағдарламасынасәйкес, кітаптарғатапсырыс ...
Кітапхананың негізгі қағидаларыЭлектронды ресурстар, ғылыми және техникалық ресурстар, халықаралықресурстарға қолжетімділі...
Кітапхананыңоқушыныңүлгерімінеықпал етуіКітапханашылар: Оқушыларға оқытудың стратегиясы және дағдысын үйрету;білім беру ...
Оқу мекемесінің әлеуметтік-мәдени орталығыИнтерактивті оқыту орталығыОқушы үлгерімінің жақсаруынаСауаттылықты таратуСыни о...
Ыңғайлы, жайлы жиһаздарОқушылар үшін маңызды ісшаралар ӛткізуКітапханашылардыңоқырмандарды жылықабылдауыИнтерактивті зонаЖ...
Оқушының сабақүлгерімінежағымды әсеретедіКітапханашыныңоқушы, мұғалім, қоғамменбайланысыКітапханашыОқытатын ортасы
11Кейбір оқырман ДЕМАЛУҒА тыныш жер іздейді , ал кейбіреуі қатарларыменБІРЛЕСІП ЖОБА орындағысы келедіКейбір оқырмандар КІ...
ӘлеуметтікАҚПАРАТТЫҚКеңістікӘЛЕУМЕТТІКАқпараттықКеңістікXX ғасырдағы кітапхана XXI ғасырдағы кітапханаОқу Сақтау Білім алу12
• Оқу бағдарламасына сәйкесМектеп бағдарламасыбойынша кітаптар• Сандық нұсқалары, халықаралық ресурстарғаэлектронды қолжет...
21 ғасырдағы кітапхана бірлескен және әлеуметтікжұмыстар үшін кеңістікті қамтамасыз етудекоммуникативті дағдыларды дамытуғ...
Кітапханашылардың мектепішілік курстарғақатысуы• АКТ• Ағылшын тілі• Педагогикалық шеберлік орталығыныңкурсы• Казтест
16 Ақпараттық-коммуникативті технологияныигеруі Мектептің оқу бағдарламасын білетін Мұғалімдер ұжымымен бірлесіп жұмысж...
17 Қажетті әдебиеттерЖеке жұмыс жасауға арналған кеңістікБірлескен жобаны орындауға арналған кеңістік Сенімді ақпаратқ...
Назараударып, тыңдағандарыңызға рахмет!18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

библиотека

6,228 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

библиотека

 1. 1. "Назарбаев Зияткерлік мектептерікітапханасының қазіргі жағдайы менболашағы""Назарбаев Зияткерлік мектептері кітапханасыныңқазіргі жағдайы мен болашағы"Білім беру саясаты және бағдарламалар департаменті
 2. 2. ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым менбілімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі–кітапхана.Н.Ә. Назарбаев2
 3. 3. 3Зияткерлік мектептердің миссиясыБолашақ ғылыми элитаны оқыту және тәрбиелеу арқылыинтеллектуалды ұлтты дамытуға ықпал жасау
 4. 4. Халықаралық тәжірибеге сәйкес оқытудың жағымды ортасын қалыптастыру;Жаңа ақпараттық технологияны енгізу.Интеллектуалды әлеуетті жандандыруға ықпал ету;Отандық және халықаралық кітапханалар, ассоцияция лармен ынтымақтастық орнату;Оқу процесін қоғаммен интеграциялау және өзара әрекеттестігі мен дамуы;Оқушыларды ғылыми-зерттеу, эксперименттік және өзіндік жұмысқа тарту ;Кітап оқу бос уақытты өткізудің бірден бір үлгісі және танымдық қызметтің негізгі түрінеоқушыларды қатыстыру;Ақпаратты іздеу, іріктеу және өңдеуде сыни оқу мен ойлауды дамыту;Оқушылардың ақпараттық дағдысын дамыту;Ашық білім алу, қосымша білім алу және үздіксіз білім алу идеясын дамыту;Барлық оқырманға кітапханадан ақпарат алу және кітапхана қызметіне тең қолжетімділік;Пайдаланушыларға сапалы кітапханалық қызмет көрсету көрсету жүйесі н қалыптастыру ;4
 5. 5. НЗМ кітапхана жұмысының бағыттарыМектептердегіәдістемелік бірлестікпенбірлесе оқубағдарламасынасәйкес, кітаптарғатапсырыс беру жәнесатып алуКітаптарды КАБИСбағдарламасынатіркеу, электрондыкаталогқа енгізуОқырмандарғақызмет көрсету жәнеоқушылардыңғылыми-зерттеужобасына көмек беруЖаңа түскенкітаптарға шолужасап, презентациядайындауКітапхана сайтыменжұмыс жасауТүрлі іс-шараларұйымдастыруАта аналарменжұмысИнвентаризацияжүргізу
 6. 6. Кітапхананың негізгі қағидаларыЭлектронды ресурстар, ғылыми және техникалық ресурстар, халықаралықресурстарға қолжетімділік.Кеңістіктің ыңғайлылығы және жан жақты пайдалануға мүмкіндік болутиіс, оқушының ғылыми-зерттеу жұмысын жасауға ыңғайлы, кітапханабірнеше зонаға бөлінгенімен жайлы, әрі зоналар бір- бірімен байланыстыкөпшілік оқырман үшін ашық болуы қажет,3.Интернет, компьютерлендіру және автоматтандыру, электронды қауіпсіздікжүйесі, мультимедиялық құрал-жабдықтар, қазіргі заманғы технологиялар жәнекітап қорын сақтау және қауіпсіздік, бейне бақылау құрылғысы.Кітапханашы бейнесі, біліктілікті арттыру, түрлі қызметтер.6
 7. 7. Кітапхананыңоқушыныңүлгерімінеықпал етуіКітапханашылар: Оқушыларға оқытудың стратегиясы және дағдысын үйрету;білім беру бағдарламасын дамытуда және оқу процесінде ресурстыенгізуде оқушылармен оқу барысында серіктес болып табылады Оқушыны идея және ақпаратты дұрыс пайдалануға үйрету;Электронды ресурстарды іздеу, таңдау, бағалайды сосын оқушы менмұғалімді қалай пайдалану қажеттігі туралы үйретеді Табысқа жетуде ұмтылумүмкіндігі ; оқу бағдарламасынажәне сұранысқа сәйкессапалы қағаз жәнеэлектронды түрдегіресурстар;Оқуға дегенқызығушылығын дамыту; Оқушының дүниенітануына көмек беруЗерттеуге байланыстыжеке жұмыс жәнебірлескен жобаны топпенорындау. Кітапханашымұғаліммен бірлесе оқупроцесін жетілдіру үшінжұмыс жасайды;Кітапханашы оқушыныңғылыми-зерттеу жұмысындамытуға ықпал етеді; Кітапханашы мектепмиссиясын жүзеге асыруғамүмкіндік жасайды.7
 8. 8. Оқу мекемесінің әлеуметтік-мәдени орталығыИнтерактивті оқыту орталығыОқушы үлгерімінің жақсаруынаСауаттылықты таратуСыни ойлауды дамытуОқушының ғылыми-зерттеу әрекетін дамытуАқпараттық дағдыны дамытуИнтеллектуалды ұлттың дамуыКітапханашы мен мұғалімнің өзара байланысы оқу процесін жетілдіруге ықпал етедіАқпарат көзіОзін өзі дамыту Идея туындататын талқылау жасайтынкеңістікЖаһанданудың бірден бір факторы және бір уақыттағы нәтижесі ақпараттың еркінтаралуы, интеллектуалды өнім және идея болып табылады.«Кітапхана ақпараттық ресурстардың интеграциялануы, тікелей ақпараттық байланыстыңорнатуда еліміздегі бірыңғай ақпараттық және мәдени кеңістік құруда басты буынболуы қажет»ҚР ҰАК, 20108
 9. 9. Ыңғайлы, жайлы жиһаздарОқушылар үшін маңызды ісшаралар ӛткізуКітапханашылардыңоқырмандарды жылықабылдауыИнтерактивті зонаЖаңа технологияны қолдануЭлектронды каталогпенжұмыс жасауМультимедиялық зонаЖеке дайындалуға арналғанзонаКітап түрлерінің коллекциясы9Оқу залы
 10. 10. Оқушының сабақүлгерімінежағымды әсеретедіКітапханашыныңоқушы, мұғалім, қоғамменбайланысыКітапханашыОқытатын ортасы
 11. 11. 11Кейбір оқырман ДЕМАЛУҒА тыныш жер іздейді , ал кейбіреуі қатарларыменБІРЛЕСІП ЖОБА орындағысы келедіКейбір оқырмандар КІТАП ІЗДЕП келсе, бірі НОУТБУКТАРЫМЕН ҒАЛАМТОРЖЕЛІСІНЕ қосу үшін келедіКейбір оқырман кітапханаға САБАҚ АРАСЫНДА ҮЗІЛІС кезінде, бірі сабаққа қажеттіМАТЕРИАЛДЫ ПРИНТЕРДЕН шығаруға келедіКІТАПХАНАНЫҢ ЖАН ЖАҚТЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІКІТАПХАНАШЫ РӨЛІXXI ғасырдың талабына сәйкес болу үшін кітапханалар жаңашылдыққа мұқтаж
 12. 12. ӘлеуметтікАҚПАРАТТЫҚКеңістікӘЛЕУМЕТТІКАқпараттықКеңістікXX ғасырдағы кітапхана XXI ғасырдағы кітапханаОқу Сақтау Білім алу12
 13. 13. • Оқу бағдарламасына сәйкесМектеп бағдарламасыбойынша кітаптар• Сандық нұсқалары, халықаралық ресурстарғаэлектронды қолжетіміділікЭлектронды кітаптар• Ғылыми-зерттеу жұмысы және жоба үшін қажеттімәліметтер базасыҒылыми және техникалықресурстар• Оқырмандардың бос уақытта демалып тынығу үшіноқуыМерзімдік басылым• Демалып тынығу үшін оқуКөркем әдебиеттер• Аудио, бейне ресурстар, DVD, CD және т.б.Мультимедиялықресурстар13
 14. 14. 21 ғасырдағы кітапхана бірлескен және әлеуметтікжұмыстар үшін кеңістікті қамтамасыз етудекоммуникативті дағдыларды дамытуға ықпал етуіқажет.14Сыни ойлауды дамытуИнтерактивті оқытуды дамытуидеяны туындату, пікірсайыс және талқылауОқушының білім алуына қызықтыру (мотивация)Ӛз ойын дұрыс жеткізе алу және ӛзгенітыңдай білу
 15. 15. Кітапханашылардың мектепішілік курстарғақатысуы• АКТ• Ағылшын тілі• Педагогикалық шеберлік орталығыныңкурсы• Казтест
 16. 16. 16 Ақпараттық-коммуникативті технологияныигеруі Мектептің оқу бағдарламасын білетін Мұғалімдер ұжымымен бірлесіп жұмысжасайтын Ақпараттық процесті дамытуға ықпал ететін Сыпайы және жылы шырайлы Өзгелерді сенімді ақпарат көздерінен іздеугеүйрету Сенімді ақпаратты іріктеуге көмек беруКітапханада оқырмандардың көбірек келуіне және білімін арттыруғаарналған түрлі көрсетілетін қызметтер болуы тиіс.Қызметтер барлығына бірдей көрсетілуі қажетҚағаз шығару, көшірмесін түсіру, сканирлеу қызметіКомпьютерлерді пайдалануАқпараттық дағдыларды дамыту бойынша семинарларАқпараттық технологияны меңгеру туралы курстарТүрлі әлеуметтік-мәдени шараларҚЫЗМЕТТЕРКІТАПХАНАШЫБЕЙНЕСІ
 17. 17. 17 Қажетті әдебиеттерЖеке жұмыс жасауға арналған кеңістікБірлескен жобаны орындауға арналған кеңістік Сенімді ақпаратқа қолжетімділікКітапханашының рөлі
 18. 18. Назараударып, тыңдағандарыңызға рахмет!18

×