Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הדרכה מעשית לינקדאין לעסקים 2014

327 views

Published on

מה עושים בלינקדאין?
מדריך מעשי להתמצאות ולקידום העסק בלינקד-אין

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הדרכה מעשית לינקדאין לעסקים 2014

 1. 1. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫האן‬ ‫נירית‬ ‫בהנחיית‬:
 2. 2. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫עסקיים‬ ‫שימושים‬‫בלינקדאין‬ 75.8%‫מידע‬ ‫דליית‬(‫מחקר‬ ‫עריכת‬)‫אודות‬ ‫חברות‬,‫ואנשים‬ ‫עסקים‬ 70.6%‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫חידוש‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ויצירת‬ ‫קודמים‬ ‫עבודה‬ ‫ממקומות‬ ‫קולגות‬ 45%‫עם‬ ‫חדשים‬ ‫נטוורקינג‬ ‫יחסי‬ ‫בניית‬ ‫לקוחות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫שבעמדת‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬ ‫פוטנציאליים‬ 38.5%‫עם‬ ‫חדשות‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫בניית‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬
 3. 3. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com 3.‫קבוצות‬:‫של‬ ‫ביותר‬ ‫החזקים‬ ‫הכלים‬ ‫אחד‬‫לינקדאין‬.‫הקבוצות‬‫שימושיים‬ ‫ולינקים‬ ‫רב‬ ‫ידע‬ ‫מרכזות‬, ‫מידע‬ ‫לדלות‬ ‫ניתן‬ ‫מהם‬,‫הכוונה‬ ‫לקבל‬,‫פוטנציאליים‬ ‫לקוחות‬ ‫לאתר‬,‫למצוא‬‫קולגות‬‫שניתן‬‫לחבור‬ ‫עבודה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ולאתר‬ ‫מועמדים‬ ‫לגייס‬ ‫וכן‬ ‫אליהם‬. 4.‫חברה‬ ‫דפי‬:‫העסקיים‬ ‫הדפים‬‫בלינקדאין‬‫עסקי‬ ‫למיתוג‬ ‫משמשים‬.‫הודעות‬ ‫אחר‬ ‫בהם‬ ‫לעקוב‬ ‫ניתן‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ועדכונים‬,‫תעסוקה‬ ‫והזדמנויות‬ ‫קריירה‬ ‫מסלולי‬ ‫ולבחון‬ ‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬. ‫לינקדאין‬:‫את‬ ‫הכר‬‫הרשת‬ 1.‫פרופיל‬‫ציבורי‬:‫ביקור‬ ‫כרטיס‬‫חברי‬ ‫כל‬ ‫לראות‬ ‫יכולים‬ ‫אותו‬ ‫הרשת‬(‫ומהעולם‬ ‫מהארץ‬.)‫גלובלית‬ ‫ברשת‬ ‫שמדובר‬ ‫כיוון‬,‫מומלץ‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫לנהל‬‫פרופיל‬‫באנגלית‬ ‫הראשי‬ (‫בעברית‬ ‫נוסף‬ ‫פרופיל‬ ‫חשבון‬ ‫באותו‬ ‫לנהל‬ ‫ניתן‬/‫אחרות‬ ‫שפות‬*) *‫שלא‬ ‫למרות‬‫בעברית‬ ‫ממשק‬ ‫קיים‬‫לכתוב‬ ‫ניתן‬‫עברית‬‫השדות‬ ‫בכל‬ 2.‫קשרים‬ ‫מעגלי‬:‫הקשרים‬ ‫מעגל‬‫הישיר‬(1st)‫הוא‬‫הבסיס‬ ‫רשת‬ ‫ליצירת‬‫הנטוורקינג‬.‫מעגל‬‫הקשרים‬‫השני‬‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫הוא‬ ‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫הראשון‬ ‫המעגל‬ ‫של‬.‫ככל‬‫הראשון‬ ‫שהמעגל‬‫ואיכותי‬ ‫רחב‬ ‫יותר‬,‫ייפתחו‬ ‫כך‬‫יותר‬‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫ליצירת‬ ‫הזדמנויות‬.
 4. 4. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com 5.Introductions & In mail:‫הרשת‬ ‫בתוך‬ ‫פניה‬ ‫השני‬ ‫או‬ ‫הראשון‬ ‫במעגל‬ ‫שאינו‬ ‫למי‬,‫מקשר‬ ‫גורם‬ ‫דרך‬ ‫ישירה‬ ‫בפניה‬ ‫או‬. 6.Endorsement:‫קרדיטים‬(‫אישורים‬)‫על‬ ‫שניתנים‬ ‫לקוחות‬ ‫ידי‬,‫אודות‬ ‫קשר‬ ‫ואנשי‬ ‫עסקיים‬ ‫פרטנרים‬ ‫הפרופיל‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫העסקיים‬ ‫הכישורים‬. 7.‫ניהול‬‫התראות‬:‫בסיס‬ ‫על‬ ‫השוטפים‬ ‫העדכונים‬ ‫סינון‬ ‫מקבוצות‬ ‫שבועי‬,‫מדיונים‬,‫חברות‬ ‫של‬ ‫מהודעות‬ ‫המקצועי‬ ‫מהתחום‬ ‫ומחדשות‬ ‫במעקב‬. 8.‫חיפושים‬‫מפולחים‬:‫פי‬ ‫על‬ ‫חיפוש‬‫עסקיים‬ ‫חתכים‬– ‫שוק‬ ‫ונגזרות‬ ‫תעשיות‬,‫ותאגידים‬ ‫חברות‬ ‫סוגי‬,‫מיקום‬ ‫גיאוגרפי‬,‫ברשת‬ ‫קרבה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חיפוש‬-‫הקשרים‬ ‫מיפוי‬ ‫המחברים‬‫בתעשייה‬ ‫לאנשים‬ ‫הפרופיל‬ ‫בעל‬ ‫את‬. ‫לינקדאין‬:‫את‬ ‫הכר‬‫הכלים‬
 5. 5. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫הפרופיל‬ ‫שדרוג‬ ‫שם‬+‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬+‫חברה‬ ‫שם‬ ‫שורת‬Headline‫יצירתית‬ ‫שיווקית‬ ‫מומלץ‬:‫ייצוגית‬ ‫תמונה‬ ‫הוספת‬ ‫תעסוקתי‬ ‫ניסיון‬ ‫תקציר‬‫התמחות‬ ‫ותחום‬ ‫מקצועי‬.‫חשוב‬:‫וקצרה‬ ‫תמציתית‬ ‫כתיבת‬, ‫עד‬5‫שורות‬.‫מפתח‬ ‫במילות‬ ‫שימוש‬. ‫מקצועי‬ ‫חומר‬:‫קישורים‬,‫מסמכים‬, ‫פרזנטציה‬,‫סרטון‬. 1 3 ‫יכלול‬ ‫גבוה‬ ‫בדרוג‬ ‫פרופיל‬: 2‫עיסוק‬ ‫תחום‬/‫הבחירה‬ ‫שדות‬ ‫מתוך‬ ‫תעשייה‬. 1 5 2 3 4 4 4 ‫פרטי‬3‫קודמים‬ ‫מעסיקים‬ ‫השכלה‬ ‫מוסדות‬/‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ 5 4 6 6
 6. 6. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com 1 2 ‫תפקיד‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫מתומצת‬ ‫פירוט‬: *‫הטקסט‬ ‫בגוף‬ ‫מפתח‬ ‫ביטויי‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ *‫מצגות‬ ‫או‬ ‫לאתרים‬ ‫לינקים‬ ‫לצרף‬ *‫חברה‬ ‫דף‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫לבדוק‬‫בלינקדאין‬ ‫המלצות‬: *‫המלצות‬‫כתובות‬(‫או‬ ‫מרוצה‬ ‫מלקוח‬ ‫עדיף‬ ‫ישיר‬ ‫ממעסיק‬,‫לעבודה‬ ‫מקולגה‬ ‫ולא‬) *‫אחרים‬ ‫על‬ ‫המלצות‬ ‫כתיבת‬ 3‫הכישורים‬ ‫רשימת‬: ‫לינקדאין‬‫שלכם‬ ‫הקשרים‬ ‫לרשת‬ ‫מאפשרת‬ ‫פידבק‬ ‫לתת‬‫שמאשר‬(Endorsement)‫את‬ ‫בפרופיל‬ ‫שהזנתם‬ ‫הכישורים‬. ‫חשוב‬:‫עפ‬ ‫ייחשפו‬ ‫הכישורים‬"‫י‬‫סדר‬ ‫הרשימה‬ ‫את‬ ‫ערכתם‬ ‫בה‬ ‫הבחירה‬.‫הראשון‬ ‫חשיפות‬ ‫הרבה‬ ‫להכי‬ ‫יזכה‬ ‫ברשימה‬.‫ערכו‬ ‫עפ‬ ‫הרשימה‬ ‫את‬"‫שתוצג‬ ‫תרצו‬ ‫בה‬ ‫המדרג‬ ‫י‬ 1 2
 7. 7. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫נראות‬ ‫הגדרות‬ ‫עריכת‬ ‫ו‬ ‫נראות‬ ‫הגדרות‬‫קאסטומיזציה‬: ‫הפרופיל‬ ‫תמונת‬ ‫תחת‬ ‫עליון‬ ‫תפריט‬ ‫המוקטנת‬–Privacy & Settings 3 3 4 1 2 1 2 ‫בלשונית‬Profile‫בחרו‬ Edit your public profile ‫לכל‬ ‫גלוי‬ ‫יהיה‬ ‫מידע‬ ‫איזה‬ ‫סמנו‬ ‫הציבורי‬ ‫בפרופיל‬ ‫ויופיע‬(‫יעלה‬ ‫ברשת‬ ‫בחיפוש‬) 3 ‫לערוך‬ ‫ניתן‬(‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬) ‫הפרופיל‬ ‫עמוד‬ ‫כתובת‬ ‫את‬ (Customized URL.) 4
 8. 8. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫דיסקרטית‬ ‫גלישה‬ ‫בהגדרות‬Privacy & Settings: 1 1 ‫לשונית‬ ‫תחת‬Profile ‫בחרו‬Turn on/off activity broadcast ‫לחברי‬ ‫פעילותכם‬ ‫על‬ ‫עדכונים‬ ‫שליחת‬ ‫להפסקת‬ ‫הרשת‬ ‫בחרו‬Select what others see.… ‫לעדכון‬‫סטטוס‬‫החשיפה‬‫בעת‬ ‫שלכם‬‫גלישה‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫לפרופילים‬: *‫שם‬ ‫חשיפת‬+‫חברה‬+headline *‫חברה‬ ‫שם‬ ‫חשיפת‬+‫עיסוק‬ ‫תחום‬ *‫אנונימית‬ ‫גלישה‬ 2 3 2 ‫חשוב‬:‫רחרוח‬ ‫בעת‬ ‫טובה‬ ‫אנונימית‬ ‫גלישה‬ ‫כברירת‬ ‫מומלצת‬ ‫אינה‬ ‫אך‬ ‫מתחרים‬ ‫של‬ ‫בפרופילים‬ ‫מחדל‬.‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫מכם‬ ‫תמנע‬ ‫זו‬ ‫אופציה‬ ‫שלכם‬ ‫בפרופיל‬ ‫המבקרים‬Who’s viewed my profile
 9. 9. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫מעגל‬‫שני‬: ‫הראשון‬ ‫המעגל‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬. ‫לצפייה‬ ‫בפניכם‬ ‫פתוחים‬ ‫שלהם‬ ‫הפרטים‬. ‫ישירה‬ ‫פניה‬ ‫לשליחת‬ ‫זמין‬ ‫זה‬ ‫מעגל‬ ‫להתחבר‬. ‫ראשון‬ ‫קשרים‬ ‫מעגל‬: ‫ישירים‬ ‫קשר‬ ‫אנשי‬.‫לב‬ ‫שימו‬:‫זהו‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫לרשת‬ ‫הבסיס‬‫בלינקדאין‬. 1 2 ‫באמצעות‬ ‫גם‬ ‫זה‬ ‫קשר‬ ‫לאיש‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ "‫היכרות‬ ‫עריכת‬( "Get Introduced)‫ע‬"‫י‬ ‫לשניכם‬ ‫המקושר‬ ‫גורם‬,‫במעגל‬ ‫שנמצא‬ ‫שלו‬ ‫ראשון‬ ‫ובמעגל‬ ‫שלכם‬ ‫ראשון‬. 1 2 ‫מעגלים‬:1st-2nd-3rd (‫מימין‬ ‫נמצא‬ ‫המשותפים‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫פירוט‬.)‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫סיכויים‬ ‫כזו‬ ‫לפניה‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫לנמען‬ ‫שמוכר‬ ‫מאדם‬ ‫מגיעה‬ ‫שהיא‬ ‫כיוון‬ ‫להיענות‬.
 10. 10. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫בחשבון‬‫מעגל‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫פרטי‬ ‫החינמי‬‫אינם‬ ‫שלישי‬‫חשופים‬. *‫באמצעות‬ ‫פרופיל‬ ‫לכל‬ ‫ישירות‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫משודרג‬ ‫בחשבון‬inMail *‫אליהם‬ ‫שמחובר‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫הפנייה‬ ‫לבקש‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬-Find References *(‫פיצ‬'‫רים‬‫בתשלום‬) ‫קשרים‬ ‫מעגל‬‫שלישי‬: ‫מעגל‬ ‫של‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬‫שני‬. ‫אין‬‫ישיר‬ ‫מקשר‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ‫ביניכם‬‫לבינם‬. ‫פניה‬‫ישירה‬‫מחוץ‬ ‫גורם‬ ‫עם‬ ‫לציין‬ ‫מחייבת‬ ‫שני‬ ‫למעגל‬ ‫הנמען‬ ‫עם‬ ‫ההיכרות‬ ‫סוג‬. ‫אם‬ ‫רק‬ ‫אפשרית‬ ‫היכרות‬ ‫עריכת‬ ‫במעגלים‬ ‫נמצא‬ ‫המקשר‬ ‫הגורם‬ ‫קרובים‬,‫פיצ‬ ‫רוכשים‬ ‫אם‬ ‫אלא‬'‫ר‬ ‫בתשלום‬. 1
 11. 11. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫מעגלי‬ ‫הרחבת‬‫קשרים‬ ‫ייבוא‬‫הקשר‬ ‫אנשי‬: ‫ברשת‬ ‫מייל‬ ‫מתיבות‬(gmail, ymail, hotmail) ‫לינקדאין‬‫הכתובות‬ ‫של‬ ‫אוטומטי‬ ‫ייבוא‬ ‫יבצע‬ ‫מהמייל‬‫הארגוני‬‫לייצא‬ ‫יש‬‫קובץ‬CSV‫את‬ ‫ולהעלות‬ ‫עפ‬"‫ב‬ ‫ההנחיות‬ ‫י‬-Any Email ‫היתרון‬:‫לינקדאין‬‫ברשת‬ ‫שפעילים‬ ‫אלו‬ ‫את‬ ‫מאתר‬. ‫שיש‬ ‫לאלו‬ ‫רק‬ ‫להתחבר‬ ‫זימון‬ ‫ולשלוח‬ ‫לסנן‬ ‫רצוי‬ ‫פרופיל‬ ‫כבר‬ ‫להם‬‫בלינקדאין‬. ‫חיפוש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫איתור‬: ‫העליונה‬ ‫החיפוש‬ ‫בתיבת‬ ‫שם‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חיפוש‬. ‫עפ‬ ‫להרחיב‬ ‫או‬ ‫למקד‬ ‫ניתן‬ ‫החיפוש‬ ‫את‬"‫חיתוכים‬ ‫י‬ ‫נוספים‬,‫חברה‬ ‫שם‬ ‫כמו‬,‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬,‫תחום‬ ‫עיסוק‬,‫וכו‬ ‫תעשייה‬ ‫נגזרת‬' 1 3 2 2 ‫בתפריט‬Network – Add Connections: 1 2 2
 12. 12. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫קונטקטים‬ ‫מיון‬ ‫תגית‬ ‫הוספת‬(‫קונטקטים‬ ‫לקבוצת‬ ‫שם‬:) ‫מתוך‬ ‫בחרו‬‫רשימת‬‫את‬ ‫הקונטקטים‬‫הקבוצה‬ ‫הפנימי‬ ‫בתפריט‬–‫בחרו‬Tag ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫אחרי‬ ‫הקבוצה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הוסיפו‬ + Add New tags ‫בחרו‬ ‫קיימת‬ ‫לקבוצה‬ ‫קשר‬ ‫איש‬ ‫להוסיף‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ‫הקיימות‬ ‫התגיות‬ ‫של‬ ‫מהרשימה‬ ‫פילטרים‬ ‫מיון‬Filter By: ‫ע‬ ‫הקונטקטים‬ ‫בתוך‬ ‫חיפוש‬"‫סינון‬ ‫הפעלת‬ ‫י‬. ‫עפ‬ ‫להרחיב‬ ‫או‬ ‫למקד‬ ‫ניתן‬ ‫החיפוש‬ ‫את‬"‫חיתוכים‬ ‫י‬ ‫נוספים‬,‫חברה‬ ‫שם‬ ‫כמו‬,‫גיאוגרפי‬ ‫מיקום‬,‫תחום‬ ‫עיסוק‬,‫וכו‬ ‫תעשייה‬ ‫נגזרת‬' 1 3 2 ‫בתפריט‬Network – Contacts: 3 2 1 2 4 4 ‫לרשימה‬ ‫הודעה‬ ‫שליחת‬: ‫מיון‬ ‫ערכו‬Filter by – Tag‫הקבוצה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫ובחרו‬ ‫בחרו‬Select All‫על‬ ‫ולחצו‬Message
 13. 13. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫מתקדם‬ ‫חיפוש‬ ‫ה‬ ‫החיפוש‬‫ממוקד‬: *‫על‬ ‫אנשים‬ ‫איתור‬‫מילות‬ ‫פי‬‫מפתח‬ ‫מצטלבים‬ ‫חיפוש‬ ‫וחתכי‬: ‫מילות‬‫מפתח‬Key words ‫הגדרת‬‫התפקיד‬Title ‫גיאוגרפי‬ ‫אזור‬Location ‫חברה‬ ‫שם‬/‫ארגון‬Company ‫תחום‬/‫שוק‬ ‫נגזרת‬Industry ‫השכלה‬ ‫מוסדות‬School ‫היתרון‬:‫מיהם‬ ‫יוצג‬ ‫החיפוש‬ ‫בתוצאות‬ ‫ולאדם‬ ‫לכם‬ ‫המשותפים‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ ‫שחיפשתם‬,‫במעגלי‬ ‫הקרבה‬ ‫דרגת‬ ‫מהי‬ ‫הקשרים‬(‫ראשון‬/‫שני‬/‫שלישי‬)‫ואמצעי‬ ‫הקשר‬ ‫ליצירת‬(‫הודעה‬ ‫שליחת‬,‫עריכת‬ ‫היכרות‬,‫בקשת‬ ‫או‬‫רפרפנס‬.)
 14. 14. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫שמורים‬ ‫חיפושים‬ ‫חיפוש‬ ‫שמירת‬: ‫במסך‬ ‫הקריטריונים‬ ‫הגדרת‬ ‫לאחר‬ ‫המתקדם‬ ‫החיפוש‬–‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫לחצו‬ ‫על‬ ‫למעלה‬–Save search ‫לחיפוש‬ ‫שם‬ ‫תנו‬,‫התראות‬ ‫הוסיפו‬ (‫תוצאות‬ ‫ייתוספו‬ ‫כאשר‬ ‫מייל‬ ‫ישלח‬ ‫חדשות‬),‫ובחרו‬‫לשמירה‬ ‫שמורים‬ ‫לחיפושים‬ ‫לחזרה‬: ‫על‬ ‫ולחצו‬ ‫מתקדם‬ ‫חיפוש‬ ‫לדף‬ ‫היכנסו‬ ‫סימון‬‫הגדרות‬ *‫עד‬ ‫כולל‬ ‫בסיס‬ ‫מנוי‬3‫חיפושים‬ ‫לשבוע‬ ‫שמורים‬
 15. 15. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫פרמיום‬ ‫שירותי‬ 1 2 ‫נראות‬:‫צפה‬ ‫מי‬ ‫על‬ ‫מלאים‬ ‫פרטים‬ ‫בפרופיל‬,‫פרופיל‬ ‫ופרטי‬ ‫מלא‬ ‫שם‬ ‫חשיפת‬ ‫הקשרים‬ ‫כל‬ ‫של‬(‫שלישי‬ ‫מעגל‬ ‫כולל‬.) 3 ‫חשיפה‬:‫באמצעות‬ ‫ישירות‬ ‫פניות‬ ‫שליחת‬ ‫הרשת‬(InMails)‫למענה‬ ‫התחייבות‬ ‫עם‬, ‫של‬ ‫אפשרויות‬ ‫יותר‬"‫היכרות‬ ‫עריכת‬" (Get Introduced)‫פרופיל‬ ‫פתיחת‬ ‫חינם‬ ‫הודעות‬ ‫לשליחת‬. ‫חיפוש‬:‫מתקדמים‬ ‫פילטרים‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫הממוקד‬ ‫בחיפוש‬,‫בחיפושי‬ ‫תוצאות‬ ‫יותר‬ ‫פרופיל‬,‫לפי‬ ‫פרופיל‬ ‫איתור‬ ‫על‬ ‫התראות‬ ‫חיפוש‬ ‫חתך‬,‫עבור‬ ‫ממליצים‬ ‫רשימת‬ ‫שלישי‬ ‫ממעגל‬ ‫פרופיל‬. *‫פרמיום‬ ‫שירותי‬ ‫דף‬:LinkedIn Premium 1 2 3
 16. 16. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫קבוצות‬ ‫קבוצות‬ ‫איתור‬: ‫בקישור‬Group Directory‫מפתח‬ ‫ביטויי‬ ‫הקלידו‬ ‫נושאיים‬,‫מקצועיים‬ ‫התמחות‬ ‫תחומי‬ ‫או‬. ‫ל‬ ‫להירשם‬ ‫ניתן‬-50‫קבוצות‬. ‫יתרונות‬: ‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫דליית‬,‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫התייעצות‬,‫בניית‬ ‫אישי‬ ‫ומיתוג‬ ‫עסקית‬ ‫מומחיות‬.‫בידע‬ ‫הקבוצה‬ ‫שיתוף‬ ‫ל‬ ‫להפוך‬ ‫הזדמנות‬ ‫לכם‬ ‫יקנה‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬"‫משפיעים‬" ‫בתחומכם‬. *‫רשימת‬‫לשליחת‬ ‫בפניכם‬ ‫פתוחה‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫הודעות‬.‫תיפתח‬ ‫כך‬ ‫קבוצות‬ ‫ליותר‬ ‫שתתחברו‬ ‫ככל‬ ‫ליותר‬ ‫לפנות‬ ‫אפשרות‬ ‫בפניכם‬‫אנשים‬.
 17. 17. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com 1‫סטטיסטיקות‬: ‫וקריאת‬ ‫משרות‬ ‫בפרסום‬ ‫זמן‬ ‫שמשקיעים‬ ‫לפני‬ ‫דיונים‬,‫אודות‬ ‫פרמטרים‬ ‫מספר‬ ‫לבדוק‬ ‫רצוי‬ ‫הקבוצה‬: ‫בקבוצה‬ ‫יש‬ ‫חברים‬ ‫כמה‬,‫האחרון‬ ‫בשבוע‬ ‫האם‬ ‫היתה‬‫פעילות‬ ‫בה‬,‫אזורים‬ ‫מאלו‬/‫מדינות‬,‫מהו‬ ‫חתך‬‫הפרופילים‬(‫דרגת‬‫בכירות‬). ‫ההשפעה‬ ‫בעלי‬: ‫לינקדאין‬‫קבוצה‬ ‫בכל‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיעים‬ ‫את‬ ‫מדרג‬ Top Contributor.‫ולחבור‬ ‫אחריהם‬ ‫לעקוב‬ ‫מומלץ‬ ‫אליהם‬-‫בד‬ ‫הם‬"‫רבים‬ ‫קשרים‬ ‫עם‬ ‫טוב‬ ‫מידע‬ ‫מקור‬ ‫כ‬. ‫או‬ ‫דיונים‬ ‫ליזום‬ ‫יש‬ ‫בקבוצה‬ ‫למשפיעים‬ ‫להפוך‬ ‫כדי‬ ‫הקבוצה‬ ‫עם‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫מידע‬ ‫ולחלוק‬ ‫להיענות‬. ‫קבוצות‬ ‫ניתוח‬1 2
 18. 18. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫התראות‬ ‫עריכת‬ ‫בתפריט‬Privacy & Settings: 1‫תחת‬‫לשונית‬ Groups, Companies & Applications ‫בחרו‬ Set the Frequency of group emails ‫לבחור‬ ‫ניתן‬: *‫חדש‬ ‫דיון‬ ‫פתיחת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫התראה‬ *‫אי‬-‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫מסכם‬ ‫מייל‬ *‫כלל‬ ‫דיווח‬ ‫ללא‬ 2 3‫בנוסף‬,‫עדכון‬ ‫לגבי‬ ‫הגדרות‬ ‫לערוך‬ ‫ניתן‬ ‫הצטרפותכם‬ ‫על‬ ‫הרשת‬ ‫לחברי‬ ‫לקבוצות‬,‫לקבוצות‬ ‫זימונים‬ ‫קבלת‬, ‫בפרופיל‬ ‫הקבוצות‬ ‫רשימת‬ ‫והצגת‬
 19. 19. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫קבוצות‬:‫תעשה‬ ‫ואל‬ ‫עשה‬ ‫בביצה‬ ‫דשדוש‬:‫לתחום‬ ‫רק‬ ‫שקשורות‬ ‫בקבוצות‬ ‫רק‬ ‫עסקי‬ ‫במינוף‬ ‫ומרץ‬ ‫זמן‬ ‫תשקיעו‬ ‫אל‬ ‫שלכם‬ ‫ולעיסוק‬ ‫המקצועי‬(‫הקולגות‬ ‫של‬ ‫קבוצות‬.)‫שלכם‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫את‬ ‫מעניין‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫נסו‬ ‫נמצא‬ ‫הוא‬ ‫קבוצות‬ ‫ובאלו‬,‫שם‬ ‫וחלקו‬ ‫אלו‬ ‫בקבוצות‬ ‫לדיונים‬ ‫הצטרפו‬‫מוסף‬ ‫וערך‬ ‫ידע‬. ‫עצמי‬ ‫שיווק‬:‫ללינקדאין‬‫על‬ ‫האוסרים‬ ‫ברורים‬ ‫כללים‬‫עצמי‬ ‫שיווק‬‫קבוצות‬ ‫בתוך‬ ‫דיונים‬ ‫במסגרת‬. ‫לשונית‬ ‫קיימת‬ ‫כך‬ ‫לשם‬promotions-‫לקבוצה‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫הצעות‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ ‫שם‬,‫לרכוש‬ ‫או‬ ‫בתשלום‬ ‫פרסומים‬.‫זה‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫עברתם‬ ‫אם‬ ‫אתכם‬ ‫לחסום‬ ‫מלאה‬ ‫זכות‬ ‫קבוצות‬ ‫למנהלי‬. ‫קישורים‬‫לאתר‬,‫לבלוג‬,‫לדף‬‫פייסבוק‬,‫נחיתה‬ ‫לעמוד‬:‫שהתחלתם‬ ‫דיון‬ ‫לנתב‬ ‫ביותר‬ ‫מומלץ‬ ‫שלכם‬ ‫חיצוני‬ ‫ללינק‬ ‫בקבוצה‬.‫רמת‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫וגם‬ ‫הגולשים‬ ‫תנועת‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫הדיונים‬ ‫של‬ ‫האפקטיביות‬(‫דרך‬Web Analytics.) ‫קבוצה‬ ‫פתיחת‬:‫זמן‬ ‫בידיכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬,‫דרך‬ ‫היא‬ ‫קבוצה‬ ‫ניהול‬‫מתקדם‬ ‫לשיווק‬ ‫מצוינת‬‫בלינקדאין‬. ‫להיות‬ ‫הקבוצה‬ ‫על‬‫להתמחות‬ ‫רלוונטית‬‫עניין‬ ‫מעוררת‬ ‫דיון‬ ‫סביבת‬ ‫ולשמש‬ ‫שלכם‬ ‫המקצועית‬.‫כדי‬ ‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫להתמיד‬ ‫עליכם‬ ‫עסקי‬ ‫למינוף‬ ‫זה‬ ‫כלי‬ ‫להפוך‬,‫דיונים‬ ‫פתיחת‬ ‫לעודד‬,‫לזמן‬ ‫נוספים‬ ‫בערוצים‬ ‫הקבוצה‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ‫להצטרף‬ ‫אנשים‬(‫באתר‬,‫בדף‬‫פייסבוק‬,‫וכדו‬ ‫בבלוג‬'.)
 20. 20. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫חברה‬ ‫דפי‬ 1 ‫איתור‬‫חברות‬: ‫בקישור‬Search Companies‫בתיבת‬ ‫או‬ ‫החברה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫הקלידו‬ ‫עליונה‬ ‫חיפוש‬. ‫בעמוד‬‫חברה‬‫עדכונים‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬ ‫חדשים‬ ‫שירותים‬ ‫או‬ ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫שוטפים‬ (Products/Services),‫לקישור‬ ‫להיכנס‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הפרופילים‬,‫לבחון‬ ‫קריירה‬ ‫הזדמנויות‬(Careers) ‫חברה‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬:‫קבלת‬ ‫מאפשר‬ ‫למייל‬ ‫עדכונים‬. 2 3‫מפתח‬ ‫אנשי‬:‫לינקדאין‬‫ממפה‬ ‫של‬ ‫הפרופילים‬ ‫כל‬ ‫מבין‬ ‫אוטומטית‬ ‫במעגלי‬ ‫נמצא‬ ‫מי‬ ‫בחברה‬ ‫המועסקים‬ ‫שלכם‬ ‫הקשרים‬. 1 2 4
 21. 21. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫חברה‬ ‫דף‬ ‫הקמת‬ 2 1 ‫דף‬ ‫פתיחת‬: ‫של‬ ‫הבית‬ ‫בדף‬Companies‫על‬ ‫לחצו‬ Add a company*‫ארגוני‬ ‫מייל‬ ‫להזין‬ ‫יש‬ (‫לא‬‫ג‬'‫ימייל‬,‫וואלה‬ ‫או‬ ‫הוטמייל‬) ‫עדכונים‬ ‫פרסום‬: ‫טקסט‬ ‫להזין‬ ‫אפשר‬ ‫הבית‬ ‫בלשונית‬ ‫קישור‬ ‫הכולל‬ ‫מפורט‬,‫תמונה‬,‫סרטון‬, ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫פרזנטציה‬,‫באופן‬ ‫שיופיעו‬ ‫אוטומטי‬‫בהתראות‬‫של‬‫עוקבי‬‫הדף‬. 2 ‫פרסום‬‫משרות‬: ‫ניתן‬‫לפרסם‬‫לשונית‬ ‫תחת‬ ‫משרות‬ Career‫ו‬/‫ייעודיות‬ ‫לשוניות‬ ‫לפתוח‬ ‫או‬ ‫תחת‬ ‫השמה‬ ‫תחומי‬ ‫פי‬ ‫על‬services 3 1 2 2 3
 22. 22. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫ושירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫דף‬ 2 3 1 1 pages-www.marketing.linkedin.com/companyhttp:// ‫עמוד‬ ‫לבניית‬ ‫נוספים‬ ‫טיפים‬: 2 1‫מוצרים‬ ‫לשונית‬/‫שירותים‬(Products:) ‫תמונות‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬,‫לאתר‬ ‫קישורים‬ ‫נחיתה‬ ‫לעמוד‬ ‫או‬,‫וידאו‬ ‫וסרטוני‬ ‫מיוטיוב‬.‫בנוסף‬,‫על‬ ‫לעדכן‬ ‫ניתן‬ ‫מבצעים‬,‫הראשי‬ ‫בדף‬ ‫לקידום‬ ‫שזוכים‬ ‫החברה‬ ‫עמוד‬ ‫של‬. ‫והמלצות‬ ‫קישורים‬:‫עמוד‬ ‫לפתוח‬ ‫ניתן‬ ‫מוצר‬ ‫כל‬ ‫עבור‬/‫שירות‬,‫לינק‬ ‫בו‬ ‫ולשלב‬ ‫נחיתה‬ ‫לעמוד‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫לאתר‬. ‫בנוסף‬,‫לכתוב‬ ‫ניתן‬ ‫המוצר‬ ‫בעמודי‬ ‫שנכתבו‬ ‫המלצות‬ ‫ולקרוא‬ ‫המלצות‬. 3
 23. 23. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫חברה‬ ‫דפי‬:‫עסקי‬ ‫למינוף‬ ‫טיפים‬ ‫ומוצרים‬ ‫חדשות‬ ‫של‬ ‫שוטף‬ ‫עדכון‬:‫והמוצרים‬ ‫השירות‬ ‫וקידום‬ ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬ ‫להעלאת‬ ‫מיועד‬ ‫הדף‬ ‫שלכם‬.‫הדף‬ ‫תוכן‬ ‫את‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫לעדכן‬ ‫דאגו‬(‫חדשים‬ ‫מוצרים‬,‫מבצעים‬,‫בלעדיות‬ ‫הטבות‬ ‫לעוקבי‬‫העמוד‬‫וכו‬)‫חיצוניים‬ ‫בקישורים‬ ‫כתובתו‬ ‫את‬ ‫ולפרסם‬. ‫לאתר‬ ‫קישורים‬,‫עסקי‬ ‫לדף‬‫בפייסבוק‬,‫לערוץ‬‫היוטיוב‬,‫נחיתה‬ ‫לעמודי‬:‫מאפשרים‬ ‫חברה‬ ‫דפי‬ ‫חיצוניים‬ ‫לקישורים‬ ‫המוצרים‬ ‫דפי‬ ‫את‬ ‫בקלות‬ ‫לקשר‬,‫לסרטוני‬‫יוטיוב‬‫שלכם‬ ‫באתר‬ ‫ולעמודים‬. ‫צולב‬ ‫למינוף‬ ‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫היעזרו‬(‫לדוג‬':‫עמוד‬ ‫קידום‬‫הפייסבוק‬‫העסקי‬‫בלינקדאין‬,‫עמוד‬ ‫וקידום‬ ‫לינקדאין‬‫בפייסבוק‬)‫ברשת‬ ‫שלכם‬ ‫הנראות‬ ‫ולהגברת‬. ‫והמלצות‬ ‫עוקבים‬:‫העמוד‬ ‫למנהל‬(Admin)‫בקשות‬ ‫שלו‬ ‫הקשרים‬ ‫למעגל‬ ‫לשלוח‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫החברה‬ ‫עמוד‬ ‫עדכוני‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫והצעות‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫על‬ ‫להמלצות‬.‫למי‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫המלצה‬ ‫עליה‬ ‫לרשום‬ ‫בחברה‬ ‫כעובד‬ ‫שהוגדר‬.‫עוקב‬ ‫מי‬ ‫לבחון‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫העמוד‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫בכלי‬ ‫החברה‬ ‫אחר‬,‫מוצריה‬ ‫על‬ ‫המליץ‬ ‫מי‬,‫עוקבים‬ ‫הם‬ ‫נוספות‬ ‫חברות‬ ‫אלו‬ ‫אחר‬ ‫וכן‬. ‫קידום‬‫ממומן‬:‫בנוסף‬,‫לינקדאין‬‫בתשלום‬ ‫פרסום‬ ‫שירות‬ ‫מציעה‬.‫הרשת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫מפולחים‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫בקרב‬ ‫ולקדמו‬ ‫העסקי‬ ‫העמוד‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫ומאפשרות‬ ‫האתר‬ ‫ברחבי‬ ‫מוצגות‬, ‫אחרים‬ ‫עסקיים‬ ‫ובעמודים‬ ‫דיון‬ ‫בקבוצות‬.
 24. 24. ©‫האן‬ ‫נירית‬|www.clickonhann.com ‫לעמוד‬ ‫אשמח‬‫מעשית‬ ‫בהדרכה‬ ‫לרשותכם‬ ‫לבניית‬‫נוכחות‬‫ברשת‬ ‫אפקטיבית‬. ‫טלפון‬:6601756-054‫טוויטר‬:Nirit_H@ ‫פייסבוק‬:HannonClick‫לינקדאין‬:nirithann ‫האן‬ ‫נירית‬

×