Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 21

מצגת קפיצה לגובה 10-09-2020

0

Share

Download to read offline

רוצען להצליח בעסקים
הצרטפו אלינו לקפיצה לגובה הבאה
הצלחה עיסקית היא מתוכננת
כל אחד יכול
נכון תמיד אפשר לקבל עוד ידע
המומחיות שלנו היא בליישם הידע

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

מצגת קפיצה לגובה 10-09-2020

 1. 1. ‫להרוויח‬ ‫לחזור‬
 2. 2. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫הערב‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 1.‫הפוטנציאל‬ ‫מימוש‬‫ומצויינות‬‫בעסקים‬ 2.‫להצלחה‬ ‫יעדים‬ ‫והצבת‬ ‫תיכנון‬ ‫אומנות‬ --------------‫הפסקה‬--------------- 3.‫כישורים‬ ‫או‬ ‫קשרים‬ 4.‫הצלחה‬ ‫הגדרות‬‫עיסקיות‬ 5.‫הבא‬ ‫והצעד‬ ‫חלומות‬ ‫הגשמת‬
 3. 3. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫מצויינות‬‫היא‬ ‫ותיקון‬ ‫עשייה‬ ‫השגת‬ ‫עד‬ ‫המטרה‬ ‫מאזור‬ ‫יציאה‬ ‫הסבירות‬ ‫באזור‬ ‫ופעולה‬ ‫האי‬-‫נוחות‬
 4. 4. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫יעדים‬ ‫זמן‬ )‫מדוייק‬( ‫מרחב‬ )‫גיאוגרפי‬( ‫כמות‬ )‫מדידה‬(
 5. 5. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫יעדים‬ ‫סוגי‬ ‫פעולה‬ ‫יעד‬‫תוצאה‬ ‫יעד‬ ‫מה‬ ‫הסבירות‬/ ‫ההבטחה‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬? 100%0% ‫על‬ ‫לבצע‬ ‫חושב‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫להשיג‬ ‫שרוצים‬ ‫המטרה‬
 6. 6. ‫תכנון‬
 7. 7. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫תכנון‬‫מצליח‬ ‫לעסק‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫לבניית‬ ‫הצעדים‬ ‫חמשת‬: 1/131/1 15/1 ‫יעד‬ ‫הצבת‬ ‫הזמן‬ ‫ציר‬ ‫ע‬ ‫הפעולות‬ ‫רשימת‬"‫היעד‬ ‫להשיג‬ ‫מ‬ ‫נא‬ ‫שבץ‬ ‫ע‬.‫ה‬.‫ת‬.‫י‬ ‫ע‬‫צור‬ ‫ה‬‫סתכל‬ ‫ת‬‫קן‬ ‫י‬‫ישם‬
 8. 8. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫על‬ ‫עדיפים‬ ‫קשרים‬ ‫האם‬ ‫כישורים‬? 1‫האישיים‬ ‫הקשרים‬ ‫חשיבות‬ 2‫ביניהם‬ ‫שנבדיל‬ ‫שחשוב‬ ‫קשרים‬ ‫סוגי‬.‫כיצד‬ ‫האישיים‬ ‫הקשרים‬ ‫את‬ ‫ולבנות‬ ‫לטפח‬
 9. 9. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫קשרים‬ ‫שנבנה‬ ‫חשוב‬ ‫בעצם‬ ‫למה‬? -‫עצמו‬ ‫את‬ ‫מעריך‬ ‫תמיד‬ ‫קשרים‬ ‫עם‬ ‫אדם‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ומוערך‬!!! -‫נמוך‬ ‫במאמץ‬ ‫חשיפה‬ ‫הגדלת‬ -‫ערכי‬ ‫את‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫מעלה‬ ‫הקהילה‬ ‫שלנו‬ ‫האתגר‬:‫הלקוחות‬ ‫עם‬ ‫הטובים‬ ‫שהקשרים‬ ‫להכנסות‬ ‫יהפכו‬ ‫שלנו‬
 10. 10. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ 2‫עיקריים‬ ‫קשרים‬ ‫סוגי‬ ∂•≥≠Æ°¨∂°ú ©•™ü≥™µ ©•¥µ≥ ¥ùÆ∂°£°≥®–°¨ß∞†µ ù†¢ †¥ß™ ©£∞ †¥ß™® ©•µü£ ∂°£°≥®–†ú®∞¨ ∂°¨™ü¢† ¢Æ©µ°¥ ¥•∂°†® ߨ™"©•®/ߨ™≠"∂°¥ù£ ®µ ©•® ©•¨°û¥ú° ∂°¥ù£ù £∂∞™•ü•≥∞∂ û¨•≥¥°°§¨ •¥ù£ µ ©•¥µ≥"†¥°úß®"°¨∂°ú ©•™ü≥™ú® ∂•≥≠Æ •¥ù£≥°ù≠••∞©†•™ûµ°™•® ´•úµ "©•¥ù£"©•¥ùü •® û•µ†® ©•®°ß•µ †£¨†ù °ú ©¨•£ù–¥¢°Æ° ü™£¨ ¥µ≥ •≥≠Æú® ®ùú ©•¥ù£"©•¥ü≠™"-°ß° ©•¥°∂ ¥°≤•≥' ©•¥ù£° †£∞µ™–©•™ü≥™ü•™∂ ú® ∂•≥≠Æ,•∂•™ü∂ ´••¨Æµ•
 11. 11. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ -‫להכנס‬‫ל‬"‫קשר‬ ‫אנשי‬"‫בסמארטפון‬‫אחד‬ ‫אחד‬ ‫ולעבור‬ ‫א‬ ‫מ‬-‫היא‬ ‫כשהמטרה‬ ‫ת‬‫להזכר‬‫הייתי‬ ‫שלא‬ ‫באנשים‬ ‫זמן‬ ‫הרבה‬ ‫בקשר‬ ‫איתם‬. -‫חברי‬‫פייסבוק‬"‫קרים‬"-‫פרטית‬ ‫הודעה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לחמם‬. -‫חברי‬‫עבר‬–‫בכירים‬ ‫בתפקידים‬ ‫חלקם‬.‫בטוחים‬ ‫תהיו‬ ‫אתכם‬ ‫זוכרים‬ ‫שהם‬. -‫וחברים‬ ‫משפחה‬–‫בצד‬ ‫התדמית‬ ‫את‬ ‫שימו‬!! ‫אותם‬ ‫שמיפינו‬ ‫עכשיו‬ ‫אז‬,‫עושים‬ ‫מה‬? ‫לסיכום‬: ‫בקשרים‬ ‫תשקיעו‬.‫אל‬‫תקחו‬‫מאליו‬ ‫כמובן‬ ‫קשר‬. ‫מהן‬ ‫יודע‬ ‫מי‬3‫קשר‬ ‫לחדש‬ ‫בשנה‬ ‫ההזדמנויות‬?
 12. 12. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ -‫וברורה‬ ‫מסודרת‬ ‫חודשית‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫הכינו‬-‫המטרות‬ ‫מה‬ ‫חברתית‬ ‫שלי‬/‫עסקית‬? -‫תרצו‬ ‫ומה‬ ‫אתכם‬ ‫מעניין‬ ‫מי‬ ‫ולרשום‬ ‫פגישה‬ ‫לכל‬ ‫להתכונן‬ ‫ממנו‬ ‫להשיג‬? -‫שחקנים‬ ‫היו‬,‫צופים‬ ‫לא‬!! -‫למכור‬ ‫ישר‬ ‫תנסו‬ ‫אל‬ -‫בעניינים‬ ‫תהיו‬ -‫תשאלו‬ ‫אל‬"‫אותו‬ ‫מלפגוש‬ ‫לי‬ ‫ייצא‬ ‫מה‬?"‫אלא‬ ‫ב‬ ‫תתמקדו‬"‫אותי‬ ‫כשיפגוש‬ ‫לו‬ ‫ייצא‬ ‫מה‬?" )‫הנטוורקינג‬ ‫אמנות‬( ‫בנטוורקינג‬ ‫קשרים‬ ‫חיזוק‬
 13. 13. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫כיצד‬ ‫להסתכל‬ ‫תמיד‬ ‫ערך‬ ‫לתת‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫להם‬ ‫ולסייע‬ ‫לאחרים‬. ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫זה‬ BIG TIME !! ‫לסיום‬
 14. 14. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫הצלחה‬ ‫הגדרות‬ ‫מבוקשת‬ ‫תוצאה‬ ‫פעולה‬‫שנינקטה‬ ‫תובנה‬/‫הבנה‬ ‫מזוהה‬ ‫טעות‬ †ú≤°∂® ¥µ≥ ú®®
 15. 15. ‫כ‬- 50% ‫מ‬-80‫ל‬-160‫אלף‬₪ ‫מ‬-80‫ל‬-200‫אלף‬₪ ‫כ‬- 25% ‫מ‬-30‫ל‬-40‫אלף‬₪ ‫השאר‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫הכפילו‬‫ב‬ ‫ההכנסות‬ ‫הגדילו‬-30% ‫ב‬ ‫ההכנסות‬ ‫הגדילו‬-10% ‫ב‬ ‫הוצאות‬ ‫והקטינו‬-10% ‫מ‬-20‫ל‬-26‫אלף‬₪ ‫מ‬-20‫ל‬-22‫אלף‬₪ ‫מ‬-50‫ל‬-100‫אלף‬₪ ‫מ‬-50‫ל‬-70‫אלף‬₪ ‫מ‬-10‫ל‬-11‫אלף‬₪ ‫מ‬-15‫ל‬-17‫אלף‬₪
 16. 16. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫חלומות‬ ‫וחשיבה‬ ‫חיובית‬
 17. 17. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ≥µ¥§∞ ≠ß®ú 050- 777- 4646 •≥≠ù°≥™¥•¨ 052- 254- 9504
 18. 18. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫לפעולות‬ ‫מריע‬ ‫העולם‬
 19. 19. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫לפעולות‬ ‫מריע‬ ‫העולם‬
 20. 20. ‫סדנאות‬‫למצויינות‬‫עסקית‬ ‫לפעולות‬ ‫מריע‬ ‫העולם‬

×