Markten in beweging voorbij het einde - 21 december 2012

234 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Markten in beweging voorbij het einde - 21 december 2012

  1. 1. ECONOMISCH BUREAU Markten in beweging 21 december 201221 december 2012Afgesloten om 14.00 uur Markten in bewegingGeld- en kapitaalmarktrente Voorbij het einde 5 10-jaars swaprente Hoewel de wereld doordraaide eindigde de beursweek toch in mineur, doordat 4 3maands euribor onderhandelingen over het Amerikaanse “begrotingsravijn” terug bij af zijn. Maar 3 dit hoeft niet direct het einde van de wereld te betekenen. Europa sluit het jaar 2 relatief rustig af, al zal de eurocrisis ook in 2013 nog veel aandacht opeisen. 1 Berichten over het einde der tijden vandaag blijken schromelijk overdreven. Het 0 onderstreept maar weer eens dat voorspellen niet alleen voor economen een hachelijke Jan-12 May-12 Sep-12 zaak is. De beurs leek zich toch al weinig aan te trekken van de Maya-kalender: hetWisselkoersen dreigende einde der tijden heeft niet tot winstnemingen geleid. De AEX zette tot en met donderdag de stijgende lijn van de afgelopen weken voort. Donderdag werd met 346.6 1.40 EUR/USD, l. as 0.90 EUR/GBP, r. as punten het vooralsnog hoogste punt van het jaar aangetikt. Op moment van schrijven 1.35 staat de beurs in de min doordat vannacht in de VS alle vorderingen in de 0.85 onderhandelingen over de “begrotingsafgrond” in één klap teniet zijn gedaan. De 1.30 Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden dacht president Obama 0.80 onder druk te kunnen zetten door een eigen plan in stemming te brengen, maar dit 1.25 bleek vannacht een lelijke misrekening. Hij kreeg onvoldoende steun in de eigen 1.20 0.75 partij en moest het plan schielijk terugtrekken. De kans is hiermee toegenomen dat het Jan-12 May-12 Sep-12 niet meer dit jaar lukt om tot een akkoord te komen en dit door het Congres te loodsen. Dit zou betekenen dat per 1 januari de belastingen in de VS flink stijgen en deAandelenmarkten overheid scherp moet bezuinigen. Op zich hoeft dit nog geen ramp te zijn als er 400 AEX, l. as 1600 binnen enkele weken alsnog een akkoord komt, waar wij vooralsnog vanuit gaan. S&P500, r. as Europa sluit deze week een tumultueus jaar relatief rustig af. De Europese 350 1400 economie zit nog in recessie, maar kleine lichtpuntjes zijn er wel te bespeuren. Zo zijn Duitse ondernemers zeer negatief over de huidige economische situatie, maar 300 1200 worden ze tegelijkertijd optimistischer over de toekomst. Dit geeft aan dat de economische tegenspoed in Duitsland wel eens van korte duur kon zijn. Iets waar ook 250 1000 Nederland in de loop van 2013 van zou kunnen profiteren. Jan-12 May-12 Sep-12Bron: Ecowin Vorige week verklaarde de Franse president Hollande dat de eurocrisis voorbij is. Nu zijn er dit jaar inderdaad zeer belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. DeVideobericht Economie fragiele rust op financiële markten kan ook in 2013 weer heel snel en eenvoudig plaatsmaken voor hernieuwde euro-angst. Zo zal Italië al snel, waarschijnlijk in februari, verkiezingen uitschrijven. Met name de 76-jarige Berlusconi lijkt er een sport van te maken om voor verrassingen te zorgen. In september volgen Duitse verkiezingen. Het valt te verwachten dat Merkel tot die tijd niet bereid is gevoelige concessies te doen in Europa. En ook de Griekse minister van financiën deed een duit in het zakje door deze week te waarschuwen dat 2013 voor Griekenland “erop of eronder” wordt. De Griekse politieke situatie is fragiel en het risico op een “Grexit” blijft bestaan. Kortom: geniet van de rust de komende week, want ook al zijn we op de goede weg, 2013 wordt weer een spannend jaar.Maarten Leen Focus: de Nederlandse economie maakt een moeilijke tijd door, maar Nederland blijftHoofd Macro- en ConsumenteneconomieAmsterdam 020-563 4406 een van de meest welvarende eurolanden.Maarten.Leen@ing.nl Teunis BrosensTeunis BrosensSenior Econoom Dit is de laatste Markten in Beweging van dit jaar. De volgende editie verschijntAmsterdam 020-563 6167Teunis.Brosens@ing.nl op 11 januari 2013. 1
  2. 2. Markten in beweging 21 december 2012Focus: troost in de donkere dagen voor KerstNederland is één van de meest welvarende eurolanden • Deze week maakte het Europees statistische bureau Inkomen per hoofd van de bevolking (EU-27 = 100, gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen) Eurostat cijfers bekend over het inkomen per hoofd van de bevolking in de verschillende landen van de Europese Unie 140 (EU). Nederland blijkt nog steeds één van de meest 130 welvarende landen van Europa te zijn. 120 • Vergeleken met de andere kernlanden van het eurogebied komt het economisch herstel in ons land moeilijk op gang. 110 Hierdoor is in Nederland—vergeleken met de gemiddelde 100 ontwikkeling in de EU—vanaf 2008 het inkomen per hoofd gedaald. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar 90 het inkomen per hoofd zich sinds 2009 juist gunstiger 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ontwikkelt vergeleken met de overige EU-landen. België Duitsland Spanje Waarschijnlijk zal de inkomensdaling in ons land ook in Frankrijk Italië Nederland 2013 doorzetten (zie onze deze week verschenen Dutch Economic Outlook – Lichtpuntjes in donkere dagen).Bron: Eurostat, ING (raming 2012).* Het hoge inkomen per hoofd van de bevolking in Luxemburg is deels hetgevolg van het grote aantal grenswerkers in dat land. Deze grenswerkers • De cijfers van Eurostat (aangevuld met onze eigendragen wel bij aan de economische groei van Luxemburg maar worden niet ramingen voor 2012) zetten deze inkomensdaling echter inmeegeteld bij de bevolkingsomvang van dat land. perspectief, want desondanks heeft ons land na Luxemburg* nog steeds het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking van alle 27 EU-landen. Kortom, omdat we erg welvarend waren voordat de financiële crisis uitbrak verdienen we nu per persoon nog steeds meer dan de Belgen, Duitsers en de Fransen. • Inkomen inleveren is natuurlijk nooit leuk maar de grafiek laat wel overduidelijk zien dat Nederland nog steeds een rijk land is. Voeg dit bij de uitkomsten van andere internationale ranglijstjes zoals bijvoorbeeld de economische concurrentiekracht (Nederland op een vijfde plaats wereldwijd volgens het World Competitiveness Report) en geluk beleving (op de ranglijst van gelukkige landen eindigt Nederland op de vierde plaats volgens het World Happiness Report) en Kerstmis 2012 is toch wat minder kil. Maarten LeenRente- en valutavooruitzichten Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 1 1,2,4 ING3 1,2,4 3 1,2,4 ING3 1,2,4 Huidig Forward Forward ING Forward Forward ING3Rentes %ECB refi-rente 0.75 0.50 0.50 0.50 0.503-maands euribor 0.18 0.17 0.20 0.17 0.20 0.19 0.30 0.23 0.302-jaars swap euro 0.38 0.43 0.75 0.46 0.70 0.51 0.90 0.57 1.155-jaars swap euro 0.81 0.89 1.20 0.96 1.20 1.05 1.30 1.14 1.4010-jaars swap euro 1.62 1.69 1.80 1.75 1.80 1.82 1.80 1.89 2.00Wisselkoersen Aantal vreemde valuta per 1 euroEUR/USD 1.32 1.32 1.20 1.32 1.20 1.32 1.25 1.33 1.28EUR/JPY 111 111 98 111 103 111 110 111 115EUR/GBP 0.81 0.82 0.78 0.82 0.78 0.82 0.79 0.82 0.80EUR/CHF 1.21 1.21 1.25 1.21 1.25 1.20 1.25 1.20 1.25Noot: kwartaalultimo’s tenzij anders aangegeven1) 21 december om 14:30 uur2) Impliciete renteverwachting en wisselkoers zoals kan worden afgeleid uit forward-contracten3) Basisverwachting ING, d.d. 6 december 20124) Voor de 3-maandsrente is gebruik gemaakt van de volgende Forward Rate Agreements 3x6, 6x9, 9x12 en 12x15 met als spotdatum 21 december 2012 2
  3. 3. Markten in beweging 21 december 2012DisclaimerCopyright 2012 ING Bank N.V.Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.Dit materiaal is opgesteld door ING Bank N.V. Het wordt uitsluitend ter informatie beschikbaar gesteld en is op geen enkele wijze een aanbod,uitnodiging of advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Hoewel ING binnen redelijkegrenzen alle stappen heeft ondernomen om de betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie te waarborgen, aanvaarden ING Bank N.V.en/of enigerlei dochtermaatschappij, gelieerde maatschappij of branche van ING Bank N.V. (waaronder begrepen ING Groep N.V, tezamen alsieder afzonderlijk te noemen: "ING") echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid ofbetrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie. De in dit materiaal opgenomen opinies, prognoses, aannames, schattingen, afgeleidewaarderingen en koersdoel(en) gelden per de aangegeven datum en zijn te allen tijde onderhevig aan wijziging, zonder voorafgaandekennisgeving.De beleggingen waarnaar in dit materiaal wordt verwezen, zijn mogelijk niet geschikt voor de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiëlepositie, kennis, ervaring en/of individuele behoeften van de verkrijgers van dit materiaal en de informatie in dit materiaal dient niet te wordengebruikt in plaats van een onafhankelijk oordeel. Tevens kunnen beleggingen waarnaar wordt verwezen significant risico inhouden, nietnoodzakelijkerwijze mogelijk zijn alle jurisdicties of wellicht illiquide zijn. De waarde van, of inkomsten uit, enige belegging waarnaar wordtverwezen kunnen fluctueren en/of kunnen zijn ontstaan door veranderingen in enigerlei wisselkoers. Resultaten behaald in het verleden biedengeen garantie voor de toekomst.ING of haar functionarissen, directeuren, of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of deuitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of shortpositie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of anderefinanciële waarden waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ING kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies-en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van hetaanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ING in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal. ING kanvoorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld of handelen op basis van dergelijke informatie. Noch ING noch anderepersonen kunnen aansprakelijk worden gehouden voor directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of punitieve of exemplarischeschade, met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze het gevolg is van de in dit materiaal opgenomen informatie. Dit materiaal isuitsluitend bedoeld voor gebruik door de beoogde verkrijgers hiervan en de inhoud mag noch geheel noch gedeeltelijk voor enig doel wordenvermenigvuldigd, opnieuw worden verspreid of worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ING. Dit materiaalof kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetenen inde Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordtverzocht zich aan deze beperkingen te houden.ING Bank N.V., haar branches en/of haar dochtermaatschappijen zijn allen geregistreerd en staan onder toezicht bij de betrokken nationaletoezichthouders. ING Bank N.V. heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en staat onder toezicht van de Autoriteit FinanciëleMarkten (AFM). ING Bank N.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, houdt kantoor aan Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nederland en isonder nummer 33031431 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Amsterdam.Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in deze publicatie mag wordengereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemmingvan de ING. Alle rechten zijn voorbehouden.Mededelingen aangaande persoonlijke betrokkenheidDe informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) over de onderliggende financiële waarde(n) en/of over deuitgevende instantie(s) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemenvan specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan devereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. 3

×