Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lpp om kläder och kroppen

927 views

Published on

Syfte, kunskapskrav, arbetsuppgifter, utvärdering

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Lpp om kläder och kroppen

  1. 1. THEMA: Körper und Kleidung Klasse 7 Att göra/mål: Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med temat "Kroppen och kläder". Syftet med detta arbetsområde är att du ska utöka ditt ordförråd inom ett vardagsnära tema, samt lära dig hur man beskriver personer. Grammatiskt kommer vi att fortsätta träna på den obestämda och bestämda artikeln (der, das, die, ein, ein, eine) Vi kommer arbeta på flera olika sätt för att nå dessa mål: dialoger, ordövningar, parövningar, du kommer att få göra en efterlysning ”Suchmeldung” i ett eget radioprogram, muntlig och skriftlig beskrivning av en person etc. Syfte (ur LGR 11) ”Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att  förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda” Hur kan du visa att du kan? - Du arbetar efter bästa förmåga under lektionerna och gör dina läxor (detta visar du i läxförhör) Du har utvidgat ditt ordförråd inom området ”Körper und Kleidung” så att du kan förstå och göra en enkel personbeskrivning, såväl muntligt som skriftligt Du läser texterna i boken och kan återberättar vad de handlar om Du gör ett ”radioprogram” där du efterlyser en person (”Eine Suchmeldung”)
  2. 2. KUNSKAPSKRAV E - C - A - - Förstå det mest västentliga av innehållet i tal och text (texterna i boken samt hörövningar) Skriva enkelt och begripligt med fraser och meningar (du gör dig förstådd, även om grammatiken inte är rätt) Prata enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar (du kan beskriva en person så att man förstår, du kan återberätta något från texterna, du gör en efterlysning som ett radioprogram där man förstår dig) Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tal och text (texterna i boken samt hörövningar) Skriva enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande (du kan böja verb och vet skillnaderna mellan der, das, die, även om det blir lite fel ibland) Prata enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar (du är tydlig i din personbeskrivning, du återberättar även med detaljer och du berättar så att alla förstår i både din efterlysning och i din personbeskrivning) Förstå helheten och uppfatta även väsentliga detaljer i tal och text (texterna i boken samt hörövningar) Skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande (det här med verbböjning och kunskaperna om hur ”der, das och die” används sitter ”som en smäck”) Prata enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation (i din personbeskrivning och i din efterlysning har du fint flyt, när du återberättar en text är du mån om att alla ska förstå)
  3. 3. Arbetsplan: (Gråa uppgifter är obligatoriska, vita är valfria) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Vi läser dialogen om kläder, s. 61 i textboken Plugga på klädorden på s. 60 och gör därefter ett litet test med Nina. Orden = LÄXA Levande memory med klädorden Korsord kläder, s. 85 i övningsboken Vi gör rörelser till texten ”Meine Lieblingsklamotten” på s. 62 i textboken Övningar (rätt/fel och motsatser) till ”Meine Lieblingsklamotten”: övn. 30-31 s. 89 i övningsboken Vad har personerna på sig? S. 86 i övningsboken Pratövning om kläder: 32, s. 90 i övningsboken Gör en skyltdocka, övn. 27, s. 87 i övningsboken Hörövning om kläder; övn. 29, s. 88 Nina repeterar der, das, die (ein, ein, eine). Ev. gör vi s. 62 Vi lär oss kroppsdelar på s. 74-75 i textboken. LÄXA Övningsboken om kroppen: s. 100 samt s. 101 i övningsboken Personbeskrivningar på s. 78-79 i textboken. Grupparbete. Försök lista ut vilka som beskrivs. Skriv in svaren på . 109 i övningsboken. Gör sedan en liknande beskrivning och låt gruppen gissa. DIKTAFON Ett ord ska bort (från texten ovan): övn. 14, s. 109 i övningsboken Försök gissa vem som beskrivs i de små texterna på s. 82-83 i textboken. Därefter övningar 20-22, s. 114-115 i övningsboken Vi läser texten om en tjuv som efterlyses ”Hilfe! Ein Dieb!”, s. 76 i textboken Rita hur du tror att tjuven ser ut i texten på s. 76 och gör sedan ordormen på s. 102 i övningsboken Fyll i ditt signalement, övn. 6, s. 104 i övningsboken Spela luffarschack om kroppsdelar, s. 104 i övningsboken Hörövning: rita figuren som beskrivs, s. 105 i övningsboken Dialog om ett överfall: s. 86-87 i textboken. Läs två och två. Ta reda på vad meningarna betyder. Vi kommer att ha stafettläsning på dialogen. Övningar till texten om överfallet: övningsboken s. 121-123 (rätt eller fel, ordspiral, dialog) Hörövning om saknade personer, s. 106 i övningsboken Hörövning: Efterlysning av en skurk. S. 117 i övningsboken Hörövning: personbeskrivning, s. 118 i övningsboken Skriv en efterlysning av en skurk, s. 107 i övningsboken Skrivövning på s. 116 i övningsboken. Kamraterna gissar vem du beskriver. INLÄMNING Ta hjälp av texterna på s. 76 och 86 och gör en efterlysning i ett radioprogram (beskriv hur den misstänkta ser ut, vad den hade på sig vid försvinnandet, var den såg senast, vad den har gjort, vart man kan vända sig om man vet något. Text om ett mord, s. 77. Stryk under alla ord du redan kan och försök med hjälp av gloslistan att klura ut vad texten handlar om. Gör gärna en tankekarta på svenska. Svara på frågorna, övn. 11, s. 108 i övn. boken (mordtexten i övningen ovan) Korsord om mordtexten, övn. 12, s. 108 i övningsboken Deckargåta om ett inbrott på s. 80 i textboken. Försök lista ut vem som är den skyldige. Övningar till texten om inbrottet (övningarna hittar du på s. 111-112 i övningsboken) Text om detektiver på s. 81 i textboken. Luckövning på s. 113 i övningsboken Gåtor på s. 85 i textboken. Försök klura ut svaren. Övningsboken, övningar 28-29, s. 119 Menings-labyrint. Vem är tjuven? S. 120 i övningsboken Extra klurig utmaning: vem är diamanttjuven? S. 90-94 i textboken och övningsboken s. 125-126 Rubrikerna har fallit bort: s. 128-129 i övningsboken Utvärdering Har gjort OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
  4. 4. UTVÄRDERING THEMA ”KLEIDER UND KÖRPER” Vi har under dessa veckor arbetat med temat ”Körper und Kleidung”. Du har fått lära dig kläder och kroppsdelar samt repeterat hur man använder den bestämda och obestämda artikeln på tyska (der, das, die, ein, ein, eine)… Du har beskrivit personer muntligt och skriftligt och du har gjort ett radioprogram med en efterlysning. 1. Vad kommer du komma ihåg mest från detta temat? Har du lärt dig något nyttigt? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 2. Vad gick bäst för dig? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 3. Vad kunde gått bättre? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Vad bör du tänka på inför nästa tema? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 5. Något du tycker bör ändras i upplägget? Något som bör tas bort/läggas till? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ________________________________________________________ 6. Fyll i matrisen på nästa sida.
  5. 5. Läsa/ lyssna Skriva Prata Du har svårt att förstå texterna vi läst och du har svårt att hänga med när Nina pratar eller vid hörövningar Du har svårt att göra dig förstådd på tyska Du kan förstå det mest västentliga av innehållet i tal och text Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tal och text Du kan förstå helheten och uppfatta även väsentliga detaljer i tal och text Du kan skriva enkelt och begripligt med fraser och meningar (du gör dig förstådd, även om grammatiken inte är rätt) Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande (det här med verbböjning och den bestämda och obestämda artikeln sitter ”som en smäck”) Du kan ännu inte formulera meningar på tyska så att man förstår Du kan prata enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar (du kan beskriva en person på enkel tyska och du gör en efterlysning) Du kan skriva enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande (du kan böja verb och använda der/die/das även om det blir lite fel ibland) Du kan prata enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar (du är tydlig i din personbeskrivning/ efterlysning, du återberättar även med detaljer och du presenterar på ett sätt så att alla förstår) Du kan prata enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation (i din personbeskrivning/ efterlysning har du fint flyt, när du återberättar en text är du mån om att alla ska förstå, din presentation är intresseväckande)

×