Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Законодавчі ініціативи щодо реформи сфери газовидобутку

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 10 Ad

Законодавчі ініціативи щодо реформи сфери газовидобутку

Download to read offline

Украинские газовые ресурсы с каждым годом приобретают все большее значение для экономики страны и необходимо реформировать законодательную базу, чтобы создать комфортный бизнес-климат для инвесторов. Для этого процедура взаимодействия с государственными институциями должна быть стабильной и понятной, а законодательство – гарантировать защиту инвестиций.
Какие изменения в законодательство предлагаются сегодня?

Украинские газовые ресурсы с каждым годом приобретают все большее значение для экономики страны и необходимо реформировать законодательную базу, чтобы создать комфортный бизнес-климат для инвесторов. Для этого процедура взаимодействия с государственными институциями должна быть стабильной и понятной, а законодательство – гарантировать защиту инвестиций.
Какие изменения в законодательство предлагаются сегодня?

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (17)

Viewers also liked (19)

Advertisement

Similar to Законодавчі ініціативи щодо реформи сфери газовидобутку (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Законодавчі ініціативи щодо реформи сфери газовидобутку

  1. 1. Законодавча база сектора розвідки та видобутку газу України: перспективи та проблеми Київ, 2015 р.
  2. 2. Видобуток газу (млн. м. куб.) 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р Всього 20185,00 20998,20 20510,00 19763,88 НАК "Нафтогаз України", у т.ч. 18 206,90 18 663,10 16 850,00 16 515,21 Незалежні добувні компанії 1 978,09 2 334,96 3 367,00 3198,65 Видобуток природного газу (млн. м. куб.) 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р Всього 19515,09 20364,16 20068,80 19561,07 НАК "Нафтогаз Україна", у т.ч. 17 531,50 18 029,20 16 709,00 16 318,66 Незалежні добувні компанії 1 978,09 2 334,96 3 359,00 3191,05 Видобуток газу (млн. м. куб.) січень лютий березень квітень травень червень липень серпень Всього 1670,10 1513,80 1669,80 1681,92 1642,80 1588,10 1612,10 1662,70 НАК "Нафтогаз України", у т.ч. 1406,20 1257,60 1386,10 1365,80 1359,30 1308,60 1322,80 1351,60 Інші добувні компанії 263,91 256,28 283,69 282,92 283,48 279,54 289,28 311,19 Видобуток природного газу (млн. м. куб.) січень лютий березень квітень травень червень липень серпень Всього 1615,90 1465,30 1615,10 1633,42 1588,30 1534,50 1559,60 1614,00 НАК "Нафтогаз Україна", у т.ч. 1359,50 1215,90 1339,30 1334,40 1312,00 1262,20 1277,40 1307,10 Інші добувні компанії 256,37 249,37 275,86 273,02 276,26 272,29 282,20 306,98
  3. 3.  Надання спеціальних дозволів на користування надрами в Україні розпочато у 1991 році з прийняттям постанови Ради Міністрів Української РСР „Про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності і про оплату за державну реєстрацію суб’єктів підприємництва” від 15.04.1991 р. № 99 та наказу Головного координаційного геологічного управління (Голов КГУ „Укргеологія” Міністерства геології СРСР) від 01.08.1991 р. № 50.  27 липня 1994 року введений в дію Кодекс України Про надра № 132/94-ВР.  29 грудня 1995 року спільним наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України, та Державного комітету України по геології і використанню надр N 7-ЛП/117 затверджена Інструкція про застосування Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх дотриманням. Протягом наступних років продовжувалось законодавче врегулювання питань надрокористування, в Україні прийняті:  Закон України Про нафту і газ від 12.07.2001 р. № 2665 ІІІ;  Закон України Про угоду про розподіл продукції № 1039-XIV.  Закон України Про газ (метан) вугільних родовищ № 1392-VI  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1540 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами»  З 2004 року з введенням в дію Закону України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» надання спеціальних дозволів на користування надрами щорічно регулювалось Порядками надання спеціальних дозволів на користування надрам, які затверджувались постановами Кабінету Міністрів України (2004 - 2010).  З 2011 року Постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 затверджений «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами», який регулює дане питання. Законодавче забезпечення надрокористування в Україні
  4. 4. Надання спеціальних дозволів на користування надрами Станом на 01 січня 2015 р. зареєстровано 480 діючих спеціальних дозволів користування надрами на родовища нафти і газу. В тому числі на геологічне вивчення видано 191 дозвіл, на видобування 286 дозволів, на інші роботи 3.
  5. 5. У березні Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № № 375-р. від 25.03.2015, яким було затверджено план заходів щодо реформування газового сектору, узгоджений із Світовим Банком та Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Згідно з планом протягом 2015 – 2016 рр. Зокрема у 2015 р. передбачалось:  внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду розміру ставок рентної плати за користування нафтогазоносними надрами для підприємств усіх форм власності, які провадять господарську діяльність з видобутку нафти, газового конденсату та природного газу, з метою забезпечення конкурентоспроможності газового сектору та залучення інвестицій (травень - червень 2015 р.)  внесення змін до Податкового кодексу України в частині впровадження починаючи із січня 2016 року нової моделі оподаткування підприємств усіх форм власності, які провадять господарську діяльність з видобутку нафти, газового конденсату та природного газу, розробленої відповідно до кращої світової практики, з метою збільшення обсягу вітчизняного видобутку, зменшення залежності від імпорту енергоресурсів та усунення дискримінації між платниками податків;  розробка проекту Кодексу України про надра (у новій редакції), який забезпечить починаючи із січня 2016 року кодифікацію положень Законів України “Про нафту і газ”, “Про газ (метан) вугільних родовищ”, “Про державну геологічну службу”, Гірничого закону Україниі передбачатиме положення про порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та проведення аукціонів з їх продажу, що забезпечить можливість відчуження прав на користування нафтогазоносними надрами шляхом їх передачі, продажу та застави (липень 2015 р. - січень 2016 р.)  проведення комплексного аудиту приватних та державних надрокористувачів нафтогазоносних надр з питань дотримання вимог законодавства про надра, зокрема виконання угод про умови користування надрами, особливих умов спеціальних дозволів, програм робіт на ділянці надр (липень 2015 р. - квітень 2016 р.) План реформ у сфері надрокористуванні
  6. 6. 0 5 10 15 20 25 30 до 5 тис. м. понад 5 тис. м. Приватні компанії Державні компанії Рентні ставки, до липня 2014 р. Рентні ставки, 2015 р.
  7. 7.  законопроект № 3038 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо впорядкування системи надходження та використання коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату» (ініціатори – Белькова О.В., Хорват Р.І. , Продан О.П. та ін.) Законопроект пропонує наступну структуру розподілу рентної плати: -100% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату з надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України та 95% - рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату з надр на материковій частині України зараховувати до загального фонду державного бюджету; - 1,5% - до бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад; - 1,5% - до обласних бюджетів; - 2% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних ділянок надр.  законопроект № 3038-1 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо справедливого розподілу рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату)» ініціатор – Кулінич О.І. Законопроект пропонує наступну структуру розподілу рентної плати: - 100% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату з надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України та 90% - рентної плати за користування надрами для видобутку нафти, природного газу і газового конденсату з надр на материковій частині України зараховувати до загального фонду державного бюджету; - 4% - до обласних бюджетів за місцем видобутку нафти, природного газу і газового конденсату; - 5% - до районних бюджетів або бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку нафти, природного газу і газового конденсату; - 1% - до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку нафти, природного газу та газового конденсату. Реформа системи надходження та використання коштів з рентної плати
  8. 8. У Верховній Раді України зареєстровано законопроект № 3042 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами», який вносить зміни до Кодексу про надра, Законів України «Про нафту і газ», «Про екологічну експертизу», «Про угоди про розподіл продукції». У ГОД И п р о РО З П ОД І Л П РОД У К Ц І Ї  уточнення та дерегуляція процедур укладення угод на основі виданих раніше спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;  введення можливості конверсії вже виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами за рішенням Кабінету Міністрів України в угоди про розподіл продукції щодо всієї ділянки надр або її частини;  відмова від повторних погоджень Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування при підготовці та ухваленні угод про розподіл продукції;  відшкодування компенсаційною продукцією витрат, понесених державними компаніями на освоєння нафтогазоносних ділянок надр до дати укладення угоди про розподіл продукції.
  9. 9. Проблеми газовидобувної галузі у питанні землевідведення в Україні Отримання дозволу на відведення землі є дуже довготривалим процесом з необхідністю отримання великої кількості документів. Обмежена кількість видів користування землею для облаштування свердловин та введення їх в експлуатацію. Дублювання змісту та призначення окремих регуляторних документів Дані питання покликаний врегулювати законопроект №3096 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі”  Спрощення процедури користування землею для потреб надрокористування  Скасування необхідності отримання акту гірничого відводу  Врегулювання правового статусу об’єктів нафтогазвидобування
  10. 10. Дякую за увагу!

×