Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobil IT och oskyddade trafikanter - Transportforum 2013

380 views

Published on

Mobil IT och oskyddade trafikanter, Transportforum 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobil IT och oskyddade trafikanter - Transportforum 2013

 1. 1. OSKYDDADE TRAFIKANTEROCH MOBIL ITNina Hvitlock, Trivector TrafficTransportforum 2013-01-09 © Trivector
 2. 2. 2 © Trivector
 3. 3. EN FÖRSTUDIE MED SYFTE ATT Öka förståelsen för hur mycket och hur mobil IT används av oskyddade trafikanter samt att bedöma om detta är en trafiksäkerhetsrisk © Trivector 3
 4. 4. VAD MENAR VI MED MOBIL IT?Mobil teknisk utrustning för att lyssna på musik prata i mobil surfa/läsa/spela i mobil/smart phone/läsplatta navigera/använda GPS etc. © Trivector
 5. 5. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Litteraturgenomgång Datainsamling ‒ Observation ‒ Enkätstudie © Trivector 5
 6. 6. DATAINSAMLING - OBSERVATIONObservation av trafikbeteende På 4 platser, 8 timmar per plats ‒ Flödesräkningar ‒ Observation av användare ‒ Observation av icke användare © Trivector 6
 7. 7. DATAINSAMLING - ENKÄTSTUDIE I anslutning till observationsplatserna 330 enkätsvar © Trivector 7
 8. 8. RESULTAT8 © Trivector
 9. 9. ANVÄNDNING AV MOBIL IT - OMFATTNING Fotgängare Cyklister 15 % av alla gångresor  19 % av alla cykelresor ‒ Män 16 % och kvinnor 14 % ‒ Män 20 % och kvinnor 17 % Män under 15 år använder  Vana cyklister använder mobil mobil IT oftast IT oftare © Trivector 10
 10. 10. ANVÄNDNING AV MOBIL IT - ANVÄNDNINGSSÄTT Fotgängare Cyklister 70 % använder hörlurar  90 % använder hörlurar 30 % handskas med apparaten  3 % handskas med apparaten 15 % håller apparaten mot örat  10 % håller apparaten mot örat © Trivector 11
 11. 11. FOTGÄNGARE - EGENRAPPORTERAD ANVÄNDNING © Trivector 12
 12. 12. EN TYPISK MOBIL IT ANVÄNDARE Bild: Metro Bild: sr  Är under 50 år 1. Lyssnar på musik 2. Läser/skriver sms 3. Pratar i telefon © Trivector Bild: FeberBild: GP 13
 13. 13. CYKLISTER - EGENRAPPORTERAD ANVÄNDNING © Trivector 14
 14. 14. VEM ANVÄNDER MOBIL IT NÄR DE CYKLAR? Bild: NTF  Över 50 år  Cyklar lite  Använder hjälm  Under 30 år © Trivector  Cyklar ofta  Ingen hjälm 15
 15. 15. MOBIL IT OCH TRAFIKSÄKERHET Fotgängare Cyklister Ungefär hälften kompenserar inte  Färre har både händerna på styret aktivt vid övergångsställen men påverkar ej balansen ‒ Vid mottagande av samtal  Håller man en telefon mot örat ‒ Musik i öronen vrider man mer sällan på huvudet Unga kompenserar mer sällan vid vid cykelöverfart handhavande av mobilen (sms)  20 - 40 % av cyklisterna kompenserar inte aktivt för distraktion av mobil IT Bland yngre trafikanter vanligt med ”in-earbuds” - 50 % av personer under 15 år © Trivector - 30 % av personer mellan 15 och 30 16
 16. 16. SLUTSATSER Mycket vanligt att använda mobil IT i trafiken ‒ Var sjätte gångresa ‒ Var femte cykelresa Vanligaste användandet ‒ Fotgängare: musik, läsa/skriva sms och prata i handhållen mobil ‒ Cyklister: musik, men långt ifrån den enda Trafiksäkerhetsproblem till följd av mobil IT ‒ stor andel kompenserar inte medvetet ‒ hörlurar (inkl. ”in-earbuds”), potentiellt ett problem ‒ Fotgängare: trafiksäkerhetsproblem kan inte uteslutas © Trivector ‒ Cyklister: potentiellt större trafiksäkerhetsproblem 17
 17. 17. TACK!nina.hvitlock@trivector.seemeli.adell@trivector.se © Trivector

×