Potilasturvallisuusosana hoitajanturvaaNina EskolaTampereen seudunammattiopisto TreduTammikuu 2013
Hoitovirhe, potilasvahinkoVaaratilanteen tunnistaminen jaennaltaehkäisy
No problem is problem!•  Näe•  Kuule•  Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi•  Tunne potilaasi•  Ole huolellinen•  Suunn...
Käsitteitä -Boring, mutta niin tärkeää Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely Hoitohaitta: Pot...
  Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon  yhteydessä potilaalle aiheutunut  potilasvahinkolain nojalla korvatta...
Potilasvahinko  Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri  korvausperustetta, joilla voi syntyä  oikeus korvaukse...
Yleisimmät yhteydenoton syytpotilasasiamiehelle  Potilasvahinkoepäily    Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmi...
Ryhmätyöaiheet lähihoitajantoimintaan liittyvistä vahingoista taimuista potilaan oikeuksia loukkaavistatekijöistä Lääkeai...
  Pohtikaa ryhmissä vähintään kaksi esimerkkiä  kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisista  vahingoista tai p...
Tausta-aineistoaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Lait ja asetukset §§§§-More boring, mutta vielätärkeämpää  Potilaan oikeudet  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ...
Muita lakeja §§§§ Sosiaali-     ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja   Kansanterveyslaki   Erikoissa...
Ilmoittaminen, dokumentointija korvaaminen
Ilmoittaminen, dokumentointija korvaaminen  HaiPro    potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien    raportoi...
Hoitosuunnitelma jakirjaaminenpotilasturvallisuuden sekähoitajan oikeusturvantyövälineenä
Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy:• Huolellinen kirjaaminen• Kiitos ja anteeksiHoitajien tietoisuus potilaan toimin...
Ryhmä- tai yksilötehtäväkirjaamiseen liittyen Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta ”todellisia” esimerkkejä kirjaam...
  Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät”  kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan  oikeust...
Tausta-aineistoaHoitosuunnitelma ja kirjaaminenpotilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvantyövälineenä
Potilasasiakirjat  = Potilaan hoidon järjestämisessä ja  toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa  laaditut tai si...
Potilaan osallistuminen
  Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa  Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja  lähe...
Avoimuus NPSA:  Avoimuuden hyvät käytännöt
Potilaan valitustietvahingon sattuessa
 Muistutus Kantelu  lääninhallitukselle Valitus lääninoikeudelle Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseenSelvi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

1,950 views

Published on

Aineistoa opintojaksolle "Haastavan asiakkaan kohtaaminen ja erityisriskit", joka on osa Hoitajan turva 10 ov soten valinnaista tutkinnon osaa.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,950
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

 1. 1. Potilasturvallisuusosana hoitajanturvaaNina EskolaTampereen seudunammattiopisto TreduTammikuu 2013
 2. 2. Hoitovirhe, potilasvahinkoVaaratilanteen tunnistaminen jaennaltaehkäisy
 3. 3. No problem is problem!• Näe• Kuule• Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi• Tunne potilaasi• Ole huolellinen• Suunnittele työsi• Ennakoi• Auta työkaveria ja keskustele
 4. 4. Käsitteitä -Boring, mutta niin tärkeää Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei ole välttämättä virheen seurausta. Voi tarkoittaa myös mielipahaa.
 5. 5.  Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain nojalla korvattava henkilövahinko Potilasasiamies: Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun. Muita Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
 6. 6. Potilasvahinko Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri korvausperustetta, joilla voi syntyä oikeus korvaukseen Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta. Korvattavat vahinkolajit ovat:  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmavahinko  Laitevahinko  Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko  Lääkkeen toimittamisvahinko  Kohtuuton vahinko
 7. 7. Yleisimmät yhteydenoton syytpotilasasiamiehelle Potilasvahinkoepäily  Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmiin liittyvät yhteydenotot Kohtelu ja käytös  Henkilökunnan käytökseen, potilaan kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen sekä alaikäisen potilaan asemaan liittyvät yhteydenotot Salassapito ja tiedonsaanti  Potilaan tietoihin ja potilasasiakirjoihin sekä niiden sisältöön liittyvät asiat
 8. 8. Ryhmätyöaiheet lähihoitajantoimintaan liittyvistä vahingoista taimuista potilaan oikeuksia loukkaavistatekijöistä Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun liittyvä vahinko Hoitotoimenpiteisiin liittyvät vahingot  Hoitovahinko  Infektiovahinko Tapaturmat Salassapito Kohtelu
 9. 9.  Pohtikaa ryhmissä vähintään kaksi esimerkkiä kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisista vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta hoitajan toiminnasta, jotka mahdollisesti voisivat johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen Miettikää miten hoitaja omalla toiminnallaan voi ennaltaehkäistä vahingon tapahtumista tai potilaan oikeuksien loukkaamista Kuvatkaa pohdintanne tuotos muille jaettavaksi haluamallanne tavalla:  Posteri  Käsitekartta  Blogikirjoitus  Sarjakuva  Video  Tms.
 10. 10. Tausta-aineistoaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 11. 11. Lait ja asetukset §§§§-More boring, mutta vielätärkeämpää Potilaan oikeudet Laki potilaan asemasta ja oikeuksista Potilasvahinkolaki Vahingonkorvauslaki Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät lait:  Laki kehitysvammaisen erityishuollosta  Lastensuojelulaki  Mielenterveyslaki  Päihdehoitolaki  Tartuntatautilaki
 12. 12. Muita lakeja §§§§ Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja  Kansanterveyslaki  Erikoissairaanhoitolaki  Sosiaalihuoltolaki Asiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä lakeja  Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa  Henkilötietolaki Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 13. 13. Ilmoittaminen, dokumentointija korvaaminen
 14. 14. Ilmoittaminen, dokumentointija korvaaminen HaiPro  potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu Hilmo  Lakisääteinen hoitoilmoitusrekisteri, joka sisältää tietoja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon laitoshoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä sekä julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon avohoidosta PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta
 15. 15. Hoitosuunnitelma jakirjaaminenpotilasturvallisuuden sekähoitajan oikeusturvantyövälineenä
 16. 16. Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy:• Huolellinen kirjaaminen• Kiitos ja anteeksiHoitajien tietoisuus potilaan toimintakyvystä ehkäiseetapaturmia:• Ajantasainen hoitosuunnitelma• Huolellinen kirjaaminen
 17. 17. Ryhmä- tai yksilötehtäväkirjaamiseen liittyen Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta ”todellisia” esimerkkejä kirjaamisesta  Sellaisia, jotka eivät ole oikeaan potilaaseen liittyviä eli sellaisia, joista kukaan todellinen potilas ei ole tunnistettavissa  Sellaisia jotka voisivat olla oikeita, muttei parhaita esimerkkejä kirjaamisesta  Esim. ”Aamulääkkeet annettu” Miettikää vähintään neljä erilaista esimerkkiä erilaisista hoitotyön toimintaympäristöistä
 18. 18.  Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät” kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan oikeusturvaa ja hyvän hoidon toteuttamista että hoitajan oikeusturvaa Voitte itse päättää miten ryhmä- / yksilötyönne tuotoksen esitätte:  Blogikirjoituksena  Facebookin keskusteluna  PowerPointtina  Wordilla  Videona  Voitte myös tehdä ”leikkikirjaukset” paperille ja ottaa niistä valokuvat, jotka voidaan jakaa Facebookissa  Tai jotain ihan muuta Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa.
 19. 19. Tausta-aineistoaHoitosuunnitelma ja kirjaaminenpotilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvantyövälineenä
 20. 20. Potilasasiakirjat = Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa laaditut tai sinne saapuneet asiakirjat tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyde nhuolto/potilasasiakirjat Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Hoitotietojen kirjaamisen etiikka
 21. 21. Potilaan osallistuminen
 22. 22.  Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja läheiselle Potilasturvallisuuden muistilistat potilaalle ja läheisilleRyhmä- / yksilötehtävä näistä valitsemallanne tavalla:Esim. Pohdinta aiheesta blogikirjoituksena Sarjakuva PowerPoint Video Visuaalinen kuvitettu huoneen taulu joko piirroskuvin tai valokuvin Tai jotain ihan muutaOpettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa
 23. 23. Avoimuus NPSA: Avoimuuden hyvät käytännöt
 24. 24. Potilaan valitustietvahingon sattuessa
 25. 25.  Muistutus Kantelu lääninhallitukselle Valitus lääninoikeudelle Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseenSelvitä missä tilanteessa ja miten. Keskusteluaiheesta käydään ryhmän facebook -sivuilla

×