Laajennettu työssäoppiminen opinto ohjaajan näkökulmasta, janika kyttä

1,111 views

Published on

Janika Kytän puheenvuoro laajennetun työssäoppimisen verkostoseminaarissa Tampereella 19.4.2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laajennettu työssäoppiminen opinto ohjaajan näkökulmasta, janika kyttä

 1. 1. Laajennettu työssäoppiminen opinto-ohjaajan näkökulmasta
 2. 2. TTS koulutus: <ul><li>Koulutusalat (kaikki):  auto- ja pienkoneala, rakennus- ja kiinteistöala, kuljetusala, puutarha-ala,  logistiikka-ala,  matkailuala,  maarakennusala,  ravintola-ala,  metsäkoneala,  kuluttajapalveluala,  puu- ja sisustusala sekä yrityspalvelu. </li></ul><ul><li>Koulutusta Nurmijärven Rajamäellä (nuoret: maarakennus & kuljetus), Vantaalla (nuoret: maarakennus & kuljetus), Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kouvolassa ja Lohjalla, Sammatissa (nuoret: matkailu & hotelli-ravintola). </li></ul><ul><li>Laajennetussa työssäoppimisessa mukana meillä kaikki nuorten perustutkinnot: maarakennus- , kuljetus-, hotelli- ja ravintola- sekä matkailualat. </li></ul>
 3. 3. TTS koulutus, opinto-ohjaus: <ul><li>2 opoa (opintokoordinaattori & opintoasiainpäällikkö). Minulla nuorten koulutus (maarakennus, matkailu & hotelli-ravintola-ala) & aikuisten koulutus (matkailu, hotelli-ravintola-ala ja kotityö- ja kuluttajapalvelut). Toisella nuorten koulutus (kuljetus) & aikuisten koulutus (muut) </li></ul><ul><li>Töissä kolmessa toimipisteessä (Sammatti, Rajamäki, Vantaa/Sarkatie), nuorten koulutusta neljässä toimipisteessä (lisäksi Vantaa/Nuolikuja) </li></ul><ul><li>Opiskeluhuolto: Rajamäellä, Vantaalla ja Sammatissa opopalvelut ja terveydenhoitaja, kuraattoripalvelut pääasiallisesti Sammatissa (konsultointi muissa toimipisteissä tarvittaessa). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Laajennetussa työssäoppimisessa on n. 190 opiskelijaa (kaikki nuorisopuolen opiskelijat), joista 4 tuetulla polulla ja 5 nopeutetulla polulla. </li></ul><ul><li>Samaan aikaan aloittaneessa opiskelijaryhmässä voi ryhmän sisällä olla hyvinkin erilaiset oppimis- ja opintopolut ja -tavat eri opiskelijoiden välillä. Yhteistyössä opettajan, opiskelijan ja opon kesken on mahdollista ”räätälöidä” opiskelijalle hänen tarpeitaan vastaava malli opintoihin suorittamistapoineen ja aikatauluineen. Huomioon otetaan myös oppimistyylit. </li></ul><ul><li>Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi työssäoppimisen lisäämistä opintojen loppuvaiheessa siten, että opiskelija on saanut itsenäisesti työn ohessa tehdä teoriatehtäviä. Kyseiselle opiskelijalle on ollut perinteinen luokkaopiskelu hankalaa ja siksi tämä malli on hänen kohdallaan toiminut hyvin. </li></ul>
 5. 5. Laajennettu työssäoppiminen: <ul><li>Kaikissa TTS:n nuorten tutkinnoissa työssäoppimista vakiona yli 25 ov. </li></ul><ul><ul><li>Hotelli-ravintola: väh. 25 ov </li></ul></ul><ul><ul><li>Matkailu: väh. 25 ov </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuljetus: väh. 30 ov </li></ul></ul><ul><ul><li>Maarakennus: väh. 40 ov. </li></ul></ul><ul><li>Toteutuva työssäoppimisen määrä riippuu opiskelijasta, hänen tarpeistaan, oppimistavoistaan ja motivaatiostaan. Opiskelijalle tarvittaessa oma polku. </li></ul><ul><li>Eniten henkilökohtaistamista/räätälöintiä (tällä hetkellä) tapahtuu tuetulla polulla ja nopeutetulla polulla. </li></ul>
 6. 6. LAVA-polku (Laaja, vakio) LATU-polku (Laaja, tuettu) LAKI-polku (Laaja, kiihdytetty)
 7. 7. <ul><li>Hankkeen aikana koulutusalojen yhteistyössä on kehitetty mahdollisimman yhteiset lomakkeet työssäoppimiseen aina to-sopimuksesta palautelomakkeisiin. </li></ul><ul><li>Kehitysprosessissa on ollut mukana nuorten alojen edustajia. Ensi vaiheessa, pääkehittelyn aikana mukana olivat matkailuala, ravintola-ala ja maarakennusala. Lopputuloksena: keskinäiset täysin yhtenäiset lomakkeet. </li></ul><ul><li>Kuljetusalalle muokattiin edellisistä hieman lomakkeita, alakohtaisemmaksi. Ulkonäöllisesti ne ovat silti hyvin samannäköiset. </li></ul>
 8. 8. Miten on tehty ja toimittu : Alkukesä 2009 Marraskuu 2009 Joulukuu 2009 Maaliskuu 2010 MARATA (Anu), MRK (Petri) & Janika MARATA & MRK & Janika KULJETUS & Janika Materiaalit Intraan (-> Janika)
 9. 9. Miksi yhteiset/yhteneväiset lomakkeet: <ul><li>TTS:n yhtenäiset prosessit ja toimintatavat kehitteillä, myös ohjauksessa. </li></ul><ul><li>Liiallinen ja sekava paperien/lomakkeiden määrä nousi opettajille tehdyn hankkeen alkukyselyn perusteella ongelmalliseksi ja hankalaksi. </li></ul><ul><li>Neljällä toimipisteellä, jossa nuorisokoulutusta toteutetaan, on ollut käytössä periaatteessa samankaltaiset lomakkeistot ja dokumentit työssäoppimiseen, mutta niissä on ollut kuitenkin paljonkin eroja, eikä vain ulkonäöllisiä. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>. </li></ul><ul><li>TTS Koulutuksessa kaikilla nuorilla opiskelijoilla on paljon työssäoppimista ja niin oikeudenmukaisuuden kuin yleisen yhteisen toiminnan selkeyttämisen vuoksi yhteisten pelisääntöjen tarkentaminen on ollut tärkeää. </li></ul><ul><li>Selkeät yhtenäiset lomakkeet helpottavat kaikkien toimintaa. </li></ul><ul><li>Mahdollisuus kerätä vertailtavaa palautetta. </li></ul><ul><li>Lisäksi olen kehittänyt omaan tarpeeseeni to-ohjauskeskustelulomakkeen, kohteena LATU-ryhmä tai maahanmuuttajataustainen opiskelija (myös tarvittaessa opettajan käyttöön) </li></ul>
 11. 11. Ohjauskeskustelulomake: <ul><li>Lomakkeistossa kysytään asioita, jotka ehkä on syytä ottaa huomioon tilanteessa jossa maahanmuuttajaopiskelija menee erityisesti ensimmäistä kertaa työssäoppimisjaksolle tai laajennettuun työssäoppimiseen yleisesti. </li></ul><ul><li>Useita näitä kohtia voi olla syytä pohtia myös silloin jos opiskelija kaipaa erityistä tukea opiskeluun tai motivaatioon työssäoppimisjaksolle lähtiessään. Aina ei siis tarvitse olla kyseessä maahanmuuttajaopiskelija. </li></ul><ul><li>Tsekkauslista on tehty siten, että tässä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman erilaisia asioita. Kaikki eivät kaikkia opiskelijoita millään tavalla koske, osalle opiskelijoista kaikki kysymykset ovat relevantteja. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Ohjauskeskustelulomakkeessa pohditaan asioita ennen työssäoppimista, sen aikana ja sen jälkeen. </li></ul><ul><li>Oman paikan löytäminen yhteisössä voi olla opiskelijalle vaikeaa. </li></ul><ul><li>Stereotypiat vaikuttavat työntekijöiden arvioihin niin maahanmuuttajien kuin mahdollisesti jotain erityistukea tarvitsevan opiskelijan kohdalla. Tämä on vaarana erityisesti työssäoppimisjakson aivan alussa, ennen kuin yhteisö on uuteen opiskelijaan tottunut ja tutustunut. </li></ul><ul><li>Hyvällä ennakoinnilla, työssäoppimispaikan tuntemuksella, myös niin että opiskelija paikan mahdollisimman hyvin tuntee, voidaan vähentää tätä vieraantumisen vaaraa ja parantaa opiskelijan sisäänpääsyä yrityksen kulttuuriin. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Kysymykset on tehty myös opettajan tai muuten opiskelijaa ohjaavan avuksi niin perehdyttämisessä ja työssäoppimisen ohjauksessa mutta myös sen arvioinnissa onko opiskelijalle juuri kyseinen hetki oikea lähteä työssäoppimaan. </li></ul><ul><li>Lista on tehty liitettäväksi TTS koulutuksessa nuorten opinnoissa käytössä oleviin uusiin ”työssäoppijan kansioihin”. Kansiot sisältävät kaikki ne tiedot, joita opettajan täytyy ottaa huomioon työssäoppimisessa, koko opintojen ajan. Yhteen on siis koostettu työssäoppimisen välttämättömät lomakkeet, hyvät mutta valinnaiset lomakkeet ja kaikista tutkinnon osista työssäoppien suoritettavien opintojen sisällöt. </li></ul>
 14. 14. ” TO-taskussa” mukana: <ul><li>Työssäoppiminen – mitä se on (A4 opiskelijalle/työpaikalle) </li></ul><ul><li>Työssäoppimissopimus </li></ul><ul><li>Perehdyttämisen muistilista (marata/rmk yhteinen) </li></ul><ul><li>Muistilista työnantajan ja työpaikkaohjaajien tehtävistä (marata/mrk yhteinen) + vakuutusturvatieto </li></ul><ul><li>Työssäoppimisen ohjaus - lomake </li></ul><ul><li>Opiskelijan palaute työssäoppimisesta </li></ul><ul><li>Työpaikkaohjaajan palaute työssäoppimisesta </li></ul><ul><li>Mukaan liitetään tarvittaessa myös ilmoitus 16-17-vuotiaiden nuorten työntekijäin käyttämisestä vaaralliseen työhön (Työsuojeluhallinto) ja työraportti </li></ul>
 15. 15. Haasteita opon näkökulmasta: <ul><li>Suurin haaste: poissaolot (ja korvattavuudet)! </li></ul><ul><li>Roolit (opettaja, ryhmäohjaaja, opo, koulutussihteeri) – kuka tekee mitä? </li></ul><ul><li>Lomakkeet ovat olleet keskenään hyvin erilaisia, samoin osin toimintatavat </li></ul><ul><li>Kuinka paljon tukea on tarpeeksi, kuinka paljon on liikaa? </li></ul><ul><li>Opiskelijan itseohjautuvuus ja itsenäisyys (sen puute) </li></ul><ul><li>Eri koulutusalojen ja toimipisteiden osittain erilaiset toimintatavat ja –kulttuurit. </li></ul>
 16. 16. Haasteita opon näkökulmasta: <ul><li>HOJKS -> riittävä ohjaus myös to:n aikana </li></ul><ul><ul><li>Mitä jos opiskelijalle tarjotaan ohjausta, tarvitsee sitä mutta ei ota vastaan? </li></ul></ul><ul><li>ATTO – aineet to:n aikana -> lisäohjauksen tarve (kuka tekee ja mitä) </li></ul><ul><li>Opiskelijan motivaation puute, oman osaamisen arvostaminen (sen puute) </li></ul><ul><li>Työelämäsäännöt hukassa (esim. aikataulujen merkitys) </li></ul><ul><li>Opiskeluhuolto työssäoppimisen aikana (miten / kuinka hyvin / milloin opiskelijan tavoittaa?) </li></ul><ul><li>Miten toimitaan kesäloman aikana? Kuka ohjaa? </li></ul>
 17. 17. Mahdollisuuksia opon näkökulmasta: <ul><li>Yhteistyö opiskeluhuoltoryhmän kanssa (myös kuraattori & terveydenhoitaja) </li></ul><ul><li>Opiskelija, joka ei syystä tai toisesta pärjää/pidä oppilaitosopiskelusta, saattaa löytää uuden kipinän to:sta </li></ul><ul><li>Syrjäytymisen tai väliintipahtamisen estäminen </li></ul><ul><li>Yhteistyö opettajien kanssa ”räätälöinnissä” (toisiltaan oppimista), myös ATTO-opettajat </li></ul><ul><li>Toimiva ja säännöllisesti kokoontuva opiskeluhuolto-ryhmä avainasemassa. </li></ul><ul><li>HOJKS-opiskelija ei välttämättä tarvitsekaan lisätukea työssäoppimassa vaan voi pärjätä paremmin kuin koskaan (itsetunto, motivaatio, jne.) </li></ul>
 18. 18. Mahdollisuuksia opon näkökulmasta: <ul><li>Opiskelijan itsetunto kasvaa onnistuneen työssäoppimisjakson aikana ja jälkeen </li></ul><ul><li>Nopeammalla polulla oleva opiskelija (tavallisimmin yo-pohja tai aiempi tutkinto taustalla) pääsee omassa, nopeammassa tahdissaan to-jaksolle ja nopeammin ammattiin. -> onnistumisen kokemus opiskelijalle </li></ul><ul><li>Uusi ympäristö – uudet mahdollisuudet (esim. kiusaamistilanteissa, kunhan taustat selvitetty!) </li></ul><ul><li>Mahdollisuus & haaste tällä hetkellä: valintakoehaastatteluissa kartoittaa jo nyt alustavasti tuen tarvetta, LATU- ja LAKI-polkulaisia. Tämä ensimmäinen vaihe. Seuraava vaihe syksyn tulohaastattelu. </li></ul>
 19. 19. <ul><ul><ul><ul><ul><li>TTS koulutus </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>3 polkua työssäoppimisessa </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Projektipäällikkö (/opintokoordinaattori) Janika Kyttä </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>044-714 3759 </li></ul></ul></ul></ul></ul>

×