Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

η οπλιτική φάλαγγα και η δημιουργία της πόλης κράτους (φάλαγγα οπλιτών, falagga opliton, πόλη κράτος)

12,676 views

Published on

 • Be the first to comment

η οπλιτική φάλαγγα και η δημιουργία της πόλης κράτους (φάλαγγα οπλιτών, falagga opliton, πόλη κράτος)

 1. 1. Η οπλιτική φάλαγγα και η δημιουργία της πόλης-κράτους Νίκος Ποταμιάνος
 2. 2. Η φάλαγγα των οπλιτών Βαριά οπλισμένο πεζικό που προχωρά με κοινό βηματισμό ενάντια στον αντίπαλο, σχηματίζοντας με τις ασπίδες ένα αδιαπέραστο τείχος και χτυπώντας με τα δόρατα.
 3. 3. Οπλισμός των οπλιτών Πανοπλία: θώρακας, περικνημίδες, περικεφαλαία Μεγάλη ασπίδα με 2 λαβές (πιο σταθερή) Δόρυ Σπαθί (κουβαλάνε πάνω από 25 κιλά μέταλλο)
 4. 4. Πώς αλλιώς ο πόλεμος στην αρχαιότητα; Τοξότες Ελαφρά σώματα πεζικού (χωρίς πανοπλίες, ρίψη ακοντίων ή πετρών αντί για μάχη με δόρατα) Άρματα (Εγγύς Ανατολή, αλλά και Μυκηναίοι) Ιππικό (πεδιάδες. Μεγάλο το κόστος της εκτροφής αλόγων: αριστοκρατία. Αριστοτέλης Πολιτικά Δ΄: κυριαρχία των ιππέων πριν την πόλη-κράτος) Ελέφαντες
 5. 5. Η μάχη με τη φάλαγγα Συνήθως με βάθος 8-12 σειρών. Οι 2 πρώτες σειρές πολεμάνε άμεσα με τα δόρατα, οι από πίσω σπρώχνουν με τις ασπίδες και δίνουν ορμή. Πυκνότητα, συνοχή, συντονισμός των κινήσεων
 6. 6. Πώς συνδέεται η φάλαγγα με τη δημιουργία της πόλης-κράτους; • 1) Αντικαθιστά, ως αποτελεσματικότερη, τον παλιότερο τρόπο πολέμου που συνδεόταν με την κυριαρχία της αριστοκρατίας: Στην Ιλιάδα οι μάχες κρίνονται από τους καλύτερους πολεμιστές που επιδιώκουν να δοξαστούν με ατομικές ανδραγαθίες (αριστοκρατικό ηρωικό ιδεώδες). Η έμφαση δίνεται στις ατομικές μονομαχίες.
 7. 7. Με τη φάλαγγα, όμως, στην πολεμική τακτική προέχει το σύνολο και όχι το άτομο: Οι οπλίτες πρέπει να κρατάνε τη θέση τους στη γραμμή, να ορμάνε κατά του εχθρού με ένα βήμα, να εκτελούν όλους τους ελιγμούς σαν ένας άνθρωπος, Να μάχονται με τις ασπίδες τους ενωμένες («Ρίψασπις»: αυτός που πετάει την ασπίδα του και τρέπεται σε φυγή) «Αλληλεγγύη»: εγγύτητα του ενός με τον άλλον, εγγύηση που ο ένας δίνει στον άλλον.
 8. 8. Πώς συνδέεται η φάλαγγα με τη δημιουργία της πόλης-κράτους; 2) Όσο περισσότεροι οι οπλίτες, τόσο ισχυρότερη η φάλαγγα= ανάγκη διεύρυνσης του αριθμού των πολεμιστών (η οποία είναι εφικτή: περισσότεροι, τώρα, μπορούσαν να αγοράσουν τον απαραίτητο οπλισμό) =>Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός όσων συμμετέχουν στο κυριότερο στρατιωτικό σώμα Καλλιεργείται ένα πνεύμα συντροφικότητας και ισότητας ανάμεσα σε όλους όσους πολεμάνε πλάι πλάι με τον ίδιο τρόπο
 9. 9. Όλοι μαζί υπερασπίζονται την πόλη =>τάση για κοινωνική εξίσωση: =>τα λάφυρα θα πρέπει να μοιραστούν σε όλους εξίσου. Το ίδιο ισχύει για τα εδάφη που κατακτούνται με τον πόλεμο =>ακολουθούν διεκδικήσεις για ίση κατανομή της γης στην πόλη => ακολουθούν διεκδικήσεις για ίσα πολιτικά δικαιώματα, ίση συμμετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων
 10. 10. Όρκος των Αθηναίων εφήβων Ο καταισχυν τά πλαὐ ῶ ὅ τά ερά,ἱ ο δ'ὐ γκαταλείψω τόνἐ παραστάτην τ άνὄ ῳ στοιχήσω· μυν δέἀ ῶ καί υπέρ ερ ν καίἰ ῶ σίων καί μόνος καίὁ μετά πολλ ν. τήνῶ πατρίδα ο κ λάσσωὐ ἐ παραδώσω, πλείω δέ καί άρείω σης άνὅ παραδέξωμαι. Δε θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμμαχητή μου, με οποιονδήποτε κι αν ταχθώ στη γραμμή. Θα αμυνθώ για τα ιερά και τα όσια, και μόνος και μαζί με πολλούς, και την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη απ' όση την παρέλαβα.
 11. 11. Αρχίλοχος: Ρίψασπις • σπ δι μ ν Σαΐωνἀ ί έ τις γ λλεται, νἀ ά ἥ παρ θ μν ,ά ά ῳ ντοςἔ μ μητον,ἀ ώ κ λλιπονά ο κὐ θ λων· α τ ν δ'ἐ έ ὐ ό ξεσ ωσα. τ μοιἐ ά ί μ λει σπ ςέ ἀ ί κε νη; ρρ τω.ἐ ί ἐ έ ξα τις κτ σομαιἐ ῦ ή ο κακ ωὐ ί Κ ποιος π' το ς Σ ϊουςά ἀ ύ ά χα ρεται μ τ ν σπ δαί έ ή ἀ ί μου, πλοὅ ψεγ διαστο, πο τ νἀ ά ύ ή φησα κοντ σ ναἄ ά έ ἕ θ μνο, χωρ ς ν θ λω·ά ί ά έ γ μως σ θηκα. Τἐ ώ ὅ ώ ί μ νοι ζει κε νηέ ά ἐ ί ἡ σπ δα; ς π ει στἀ ί Ἄ ά ά κομμ τια, θ' ποκτ σωά ἀ ή π λι λλη καλ τερη.ά ἄ ύ

×