SlideShare a Scribd company logo

Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni

Nikolina Stojic
Nikolina Stojic
Nikolina StojicUrgentni centar, Klinički centar Vojvodine

Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni

1 of 13
Download to read offline
POSTREANIMACIONA BOLEST
“ BOLEST OŽIVLJENOG TELA”
Negovsky, 1995.
INZULT KARDIJAK ARESTA (ishemija-anoksija)
RECIRKULACIJA I REOKSIGENACIJA (postishemija)
Poremećaji mikrocirkulacije
Poremećaji metabolizma
Poremećaji elektrolita
Akumulacija toksina
POSTREANIMACIONA BOLEST
Postreanimaciona bolest
Na kliničko ispoljavanje utiču:
• Trajanje cirkulatornog aresta
• Trajanje KPCR (duže od 30 minuta!!)
• Vreme između nastanka aresta i početka mera KPCR
• Pravilnog izvođenja KPCR
• Arterijskog krvnog pritiska tokom KPCR
• Stepena hipoksije
• Telesne temperature
• Prethodnog uzimanja lekova (neuroprotektina svojstva ?)
Postreanimaciona bolest
Zdravstveni slučaj:
Bolesnica , 46 godina, gojazna, patila od glavobolje. Greškom
medicinske sestre, umesto analgetika NIMEDEX (Nimesulid), IV
ordiniran neuromišićni blokator sličnog imena NIMBEX
(Cisatracurium)
Nastupio respiratorni arest pa kardijalni arest (asistolija)
Od nastupanja kardijalnog aresta do započinjanja KPCR
prošlo 11 min
Prolongiran kardijak arest kompletan oporavak !!!
Laudanozin (metabolit cisatrakuriuma- neuroprotektivan i
kardioprotrektivan???)
HIPOTERMIJA: centralna temperatura 35° C <
• Blaga hipotermija 32 -35°C
• Duboka hipotermija 30°C <
TERAPIJSKA HIPOTERMIJA
POSLE SRČANOG ZASTOJA
I pored napretka reanimacione medicine, neretko,
pacijenti posle ROSC-a ostaju bez svesti
Posle kardijalnog aresta
Blaga terapijska hipotermija:
Posle ROSC-a, pacijentu bez svesti, centralna temperatura
se snižava na 32-34°C tokom 12–24 sata
Mehanizam delovanja terapijske hipotermije
posle kardijalnog aresta
Redukcija cerebralnog metabolizma
Cerebralna vazokonstrikcija
Poboljšanje jonske homeostaze i blokada biohemijske kaskade
izazvane akumulacijom glutamata, aktivacijom NMDA receptora i
nagomilavanjem intracelularnog Ca2+
Supresija inflamatorne kaskade (smanjenje leukocitne infiltracije i
proinflamatornih produkata)
Smanjenje formiranja slobodnih kiseoničkih radikala
Prevencija neuronalnog oštećenja i programirane ćelijske smrti
(apoptoze)

Recommended

Multidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aMultidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aNikolina Stojic
 
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiFinal srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiNikolina Stojic
 
Eticka dimenzija globalizacije
Eticka dimenzija globalizacijeEticka dimenzija globalizacije
Eticka dimenzija globalizacijeAdesignhr
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaNikolina Stojic
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Nikolina Stojic
 
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Nikolina Stojic
 

More Related Content

More from Nikolina Stojic

Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Nikolina Stojic
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaNikolina Stojic
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Nikolina Stojic
 

More from Nikolina Stojic (7)

Ekg zapisi
Ekg zapisiEkg zapisi
Ekg zapisi
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzija
 
Elementarni pojmovi ekg
Elementarni pojmovi ekgElementarni pojmovi ekg
Elementarni pojmovi ekg
 
Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10
 
Mizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemiMizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemi
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)
 

Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni

 • 1. POSTREANIMACIONA BOLEST “ BOLEST OŽIVLJENOG TELA” Negovsky, 1995. INZULT KARDIJAK ARESTA (ishemija-anoksija) RECIRKULACIJA I REOKSIGENACIJA (postishemija) Poremećaji mikrocirkulacije Poremećaji metabolizma Poremećaji elektrolita Akumulacija toksina POSTREANIMACIONA BOLEST
 • 2. Postreanimaciona bolest Na kliničko ispoljavanje utiču: • Trajanje cirkulatornog aresta • Trajanje KPCR (duže od 30 minuta!!) • Vreme između nastanka aresta i početka mera KPCR • Pravilnog izvođenja KPCR • Arterijskog krvnog pritiska tokom KPCR • Stepena hipoksije • Telesne temperature • Prethodnog uzimanja lekova (neuroprotektina svojstva ?)
 • 3. Postreanimaciona bolest Zdravstveni slučaj: Bolesnica , 46 godina, gojazna, patila od glavobolje. Greškom medicinske sestre, umesto analgetika NIMEDEX (Nimesulid), IV ordiniran neuromišićni blokator sličnog imena NIMBEX (Cisatracurium) Nastupio respiratorni arest pa kardijalni arest (asistolija) Od nastupanja kardijalnog aresta do započinjanja KPCR prošlo 11 min Prolongiran kardijak arest kompletan oporavak !!! Laudanozin (metabolit cisatrakuriuma- neuroprotektivan i kardioprotrektivan???)
 • 4. HIPOTERMIJA: centralna temperatura 35° C < • Blaga hipotermija 32 -35°C • Duboka hipotermija 30°C < TERAPIJSKA HIPOTERMIJA POSLE SRČANOG ZASTOJA I pored napretka reanimacione medicine, neretko, pacijenti posle ROSC-a ostaju bez svesti
 • 5. Posle kardijalnog aresta Blaga terapijska hipotermija: Posle ROSC-a, pacijentu bez svesti, centralna temperatura se snižava na 32-34°C tokom 12–24 sata
 • 6. Mehanizam delovanja terapijske hipotermije posle kardijalnog aresta Redukcija cerebralnog metabolizma Cerebralna vazokonstrikcija Poboljšanje jonske homeostaze i blokada biohemijske kaskade izazvane akumulacijom glutamata, aktivacijom NMDA receptora i nagomilavanjem intracelularnog Ca2+ Supresija inflamatorne kaskade (smanjenje leukocitne infiltracije i proinflamatornih produkata) Smanjenje formiranja slobodnih kiseoničkih radikala Prevencija neuronalnog oštećenja i programirane ćelijske smrti (apoptoze)
 • 7. Tehnike terapijske hipotermije Spoljašnje hlađenje (pad temperature 0,9°C/h) – Paketi leda – Ledenom vodom punjeni pokrivači i podloge – Forsiran hladan vazduh Unutrašnje hlađenje – Ledeni infuzioni rastvori (Ringer lactat 30 ml/kg, 4°C tokom više od 30 min) – Endovaskularno hlađenje pomoću intravaskularnog katetera- Icy kateter (v. cava inf.)
 • 8. Tehnike terapijske hipotermije Spoljašnje hlađenje (pad temperature 0,9°C/h) – Paketi leda – Ledenom vodom punjeni pokrivači i podloge – Forsiran hladan vazduh Unutrašnje hlađenje – Ledeni infuzioni rastvori (Ringer lactat 30 ml/kg, 4°C tokom više od 30 min) – Endovaskularno hlađenje pomoću intravaskularnog katetera- Icy kateter (v. cava inf.)
 • 9. MOŽDANA SMRT Stanje u kojem sve moždane funkcije trajno i ireverzibilno prestaju: • Nastupila je smrt moždanog stabla • “Ako je moždano stablo mrtvo-mozak je mrtav, a ako je mozak mrtav-osoba je mrtva”, iako srce nije prestalo da radi • Stanje moždane smrti pogodno za uzimanje organa za transplantaciju (period traje 1-7 dana kada i srce prestaje da radi)
 • 10. Dijagnoza moždane smrti Utvrđivanjem i potvrđivanjem dijagnoze moždane smrti, ne prekida se lečenje pacijenta da bi ga pustili da umre, već se prekida nepotreban terapijski postupak u osobe koja je već mrtva
 • 11. Dijagnoza moždane smrti KLINIČKI PREGLED (tri puta sa razmakom od jednog sata) • Duboka koma i nepostojanje reakcija na bilo koje spoljne i unutrašnje nadražaje • Postojanje širokih zenica bez reakcija • Nepostojanje pokreta očnih jabučica na okrete glave ili fleksiju vrata • Nepostojanje vestibulo-okularnog refleksa (kalorički test) • Nepostojanje refleksa karine traheje • Nepromenjen puls posle pritiska očnih jabučica kao i na test atropinom • Potpuna mišićna atonija • Nepostojanje spontanog disanja tri minuta posle isključenja bolesnika sa ventilatora uz oksigenoterapiju
 • 12. Potvrda dijagnoze moždane smrti 1. Elektroencefalografija (izoelektrična linija snimljena pod stanardnim uslovima tri puta u trajanju od 15 minuta) 2. Izostajanje jednog od izazvanih električnih potencijala moždanog stabla 3. Dokazivanje prekida moždane cirkulacije (dopler sonografija, selektivna karotidna i vertebralna angiografija, radioizotopsko ispitivanje moždane cirkulacije)
 • 13. APALIČNI SINDROM Trajno vegetirajuće stanje Pestanak funkcionisanja kore velikog mozga dok moždano stablo ostaje aktivno (aktivan EEG, očuvani refleksi, spontano disanje, gutanje) Primer 1. Terri Schiavo (prekid veštačkog hranjenja i hidratacije) Uz dobru zdravstvenu negu, živela 15 godina Primer 2. Eluana Englaro (prekid veštačkog hranjenja i hidratacije) Uz dobru zdravstvenu negu, živela 17 godina

Editor's Notes

 1. Ishemijska depolarizacija Biohemijska kaskada Reperfuziono oštećenje
 2. Odsustvo krvotoka ka mozgu, tj kontrastno sredstvo ne odlazi dalje od baze lobanje=dokaz da je mozak mrtav
 3. Pravo na smrt? Eutanazija?