SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
INTERPRETACIJA EKG-aINTERPRETACIJA EKG-a
 Ovakva električna aktivnost je neefikasna i nosi i neefikasnuOvakva električna aktivnost je neefikasna i nosi i neefikasnu
mehaničku aktivnost što znači da su onemogućena sistola imehaničku aktivnost što znači da su onemogućena sistola i
dijastola.dijastola.
 Ovaj ritam nastaje na osnovi bolesnog miokarda (ishemija,Ovaj ritam nastaje na osnovi bolesnog miokarda (ishemija,
nekroza) i odlikuje se prevelikim brojem ektopičkih žarištanekroza) i odlikuje se prevelikim brojem ektopičkih žarišta
(hiperekscitabillni miokard) impulsa čiji impulsi naleću na(hiperekscitabillni miokard) impulsa čiji impulsi naleću na
ožiljke koje zaobilaze ponovo deleći se i propagirajući jedanožiljke koje zaobilaze ponovo deleći se i propagirajući jedan
impuls a drugi vraćajući u električno kolo (reentry mehanizmi).impuls a drugi vraćajući u električno kolo (reentry mehanizmi).
 Maksimalno trajanje VF je 7-10 minuta jer dolazi do potrošnjeMaksimalno trajanje VF je 7-10 minuta jer dolazi do potrošnje
energetske rezerve miokarda. EKG slika VF je veoma različitaenergetske rezerve miokarda. EKG slika VF je veoma različita
pa može izgledati kao potpuno diskoordinisani zupci ili kaopa može izgledati kao potpuno diskoordinisani zupci ili kao
skoro ravna linije (fine VF).skoro ravna linije (fine VF).
VENTRIKULARNAVENTRIKULARNA
FIBRILACIJAFIBRILACIJA
VENTRIKULARNAVENTRIKULARNA
TAHIKARDIJATAHIKARDIJA
 Ovo je čest oblik SZ koji najčešće može prethoditi VF. VT jeOvo je čest oblik SZ koji najčešće može prethoditi VF. VT je
prisustvo 3 ili više ventrikularnih ekstrasistola. EKG slika je uprisustvo 3 ili više ventrikularnih ekstrasistola. EKG slika je u
vidu tahikardije (>100/min) širokih kompleksa (>0.12s).vidu tahikardije (>100/min) širokih kompleksa (>0.12s).
Ventrikularna tahikardija se deli na:Ventrikularna tahikardija se deli na:
 Po trajanju: održivu (preko 30sec) i neodrživu (manje odPo trajanju: održivu (preko 30sec) i neodrživu (manje od
30sec). Po obliku talasa: monomorfna (talasi jednaki i iz jednog30sec). Po obliku talasa: monomorfna (talasi jednaki i iz jednog
„žarišta“), polimorfna (nejednaki talasi, poseban oblik torsades„žarišta“), polimorfna (nejednaki talasi, poseban oblik torsades
de pointes). Po prisustvu pulsa: sa pulsom i bezpulsna. Samode pointes). Po prisustvu pulsa: sa pulsom i bezpulsna. Samo
bezpulsna predstavlja SZ. U odnosu na kliničku sliku :bezpulsna predstavlja SZ. U odnosu na kliničku sliku :
hemodinamski stabilna i hemodinamski nestabilna.hemodinamski stabilna i hemodinamski nestabilna.
ASISTOLIJAASISTOLIJA
ASISTOLIJA je potpuni prestanak svake mehaničke i električne
aktivnosti.
Karakteriše se ravnom linijom na EKG mada nekad ta linija može biti
blago undulantna (artefakt). Ovaj oblik SZ je redak i povezan je sa
difuznim miokardnim oštećenjem.
Prognoza je infaustna (0.3%). Lečenje je samo KPR.
Sinus tahikardijaSinus tahikardija
Supraventrikularne ekstrasistoleSupraventrikularne ekstrasistole
AV nodalna kružna tahikardijaAV nodalna kružna tahikardija
Lepršanje- undulacija , flutterLepršanje- undulacija , flutter
pretkomorapretkomora
Fibrilacija pretkomoraFibrilacija pretkomora
Ventrikularne ekstrasistoleVentrikularne ekstrasistole
Bigeminija i trigeminijaBigeminija i trigeminija
Kvadrigeminija i kupletKvadrigeminija i kuplet
Multiformne VESMultiformne VES
Sindrom preekscitacije - WPWSindrom preekscitacije - WPW
sindromsindrom
Ventrikularna tahikardijaVentrikularna tahikardija
Torsades de pointesTorsades de pointes
Ventrikularna fibrilacijaVentrikularna fibrilacija
Sinus bradikardijaSinus bradikardija
AV blok I stepenaAV blok I stepena
AV blok II stepenaAV blok II stepena
Mobitz I ili Wenkebachov AV blokMobitz I ili Wenkebachov AV blok
Mobitz IIMobitz II
AV blok III stepenaAV blok III stepena

More Related Content

What's hot

Endokrine žlezde
Endokrine žlezdeEndokrine žlezde
Endokrine žlezdedr Šarac
 
Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaPlućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaMilan Taradi
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaMilica Sekelji
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziFlekica87
 
Srčane mane
Srčane maneSrčane mane
Srčane manedr Šarac
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijVinko Bubic, MD
 
Elektromagnetni talasi - Sofija Nikolic
Elektromagnetni talasi - Sofija NikolicElektromagnetni talasi - Sofija Nikolic
Elektromagnetni talasi - Sofija Nikolicsofijanikolic
 
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfaltixomir
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeEna Horvat
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stabloltixomir
 
Centralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozakEna Horvat
 

What's hot (20)

Srce (Heart)
Srce (Heart)Srce (Heart)
Srce (Heart)
 
Endokrine žlezde
Endokrine žlezdeEndokrine žlezde
Endokrine žlezde
 
Regulacija srčanog ritma
Regulacija srčanog ritmaRegulacija srčanog ritma
Regulacija srčanog ritma
 
Plućna cirkulacija
Plućna cirkulacijaPlućna cirkulacija
Plućna cirkulacija
 
Srce (cor)
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 
Srce
SrceSrce
Srce
 
Srce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudoviSrce, krvni i limfni sudovi
Srce, krvni i limfni sudovi
 
Krvni sustav
Krvni sustavKrvni sustav
Krvni sustav
 
Prilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
 
Srčane mane
Srčane maneSrčane mane
Srčane mane
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorij
 
Elektromagnetni talasi - Sofija Nikolic
Elektromagnetni talasi - Sofija NikolicElektromagnetni talasi - Sofija Nikolic
Elektromagnetni talasi - Sofija Nikolic
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
 
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
28. Funkcionalna anatomija. krvni sudovi, limfa
 
Sistem organa za disanje
Sistem organa za disanjeSistem organa za disanje
Sistem organa za disanje
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
 
20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo20. Mozdano stablo
20. Mozdano stablo
 
Centralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozakCentralni nervni sistem-mozak
Centralni nervni sistem-mozak
 
Amperova sila
Amperova silaAmperova sila
Amperova sila
 

Similar to Ekg zapisi

POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.pptPOREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.pptJolBranin
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemadr Šarac
 
Elektricna stimulacija srca
Elektricna stimulacija srcaElektricna stimulacija srca
Elektricna stimulacija srcaMilan Kimi Ilic
 
Multidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aMultidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aNikolina Stojic
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaNikolina Stojic
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaNikolina Stojic
 

Similar to Ekg zapisi (10)

POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.pptPOREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
 
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
 
Elektricna stimulacija srca
Elektricna stimulacija srcaElektricna stimulacija srca
Elektricna stimulacija srca
 
Cpr 2010
Cpr 2010Cpr 2010
Cpr 2010
 
Aritmije
AritmijeAritmije
Aritmije
 
Multidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba aMultidisc nega i i iii vežba a
Multidisc nega i i iii vežba a
 
Aritmije
Aritmije Aritmije
Aritmije
 
Aritmije
Aritmije Aritmije
Aritmije
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzija
 
Električna defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzijaElektrična defibrilacija i kardioverzija
Električna defibrilacija i kardioverzija
 

More from Nikolina Stojic

Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Nikolina Stojic
 
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne  cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne  cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Nikolina Stojic
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Nikolina Stojic
 
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiFinal srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiNikolina Stojic
 
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniPostrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniNikolina Stojic
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Nikolina Stojic
 

More from Nikolina Stojic (8)

Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9
 
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne  cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne  cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
 
Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9Elektricna defibrilacija 9
Elektricna defibrilacija 9
 
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 iiFinal srb post resuscitation care 2010v1 ii
Final srb post resuscitation care 2010v1 ii
 
Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10Kpcr u pedijatriji 10
Kpcr u pedijatriji 10
 
Mizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemiMizn 6 bodovni sistemi
Mizn 6 bodovni sistemi
 
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicniPostrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
Postrean. bolest, mozd. smrt, apalicni
 
Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)Osnovna životna potpora bls (1)
Osnovna životna potpora bls (1)
 

Ekg zapisi