Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Guidelines for professional development

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Додаток до листа
Інструктивно-методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників в умовах карант...
дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, вебінар, соціальні
мережі тощо).
На сайті КВНЗ «Вінницька академія ...
Нормативно-правове забезпечення
Розміщено матеріали:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Наказ Департаменту освіти і науки ...
Advertisement

Check these out next

1 of 9 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Guidelines for professional development (20)

Advertisement

More from Nikolay Shaygorodskiy (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Guidelines for professional development

  1. 1. Додаток до листа Інструктивно-методичні рекомендації щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину Дистанційне навчання – індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. Процес відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій. Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти (ВНЗ, ЗПО, ПТНЗ, ЗНЗ), яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання, передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо- кваліфікаційний рівень; слухачами – свідоцтва про підвищення кваліфікації. Суб’єктами дистанційного навчання є особи, які навчаються (учень, вихованець, студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо). Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання унавчальних закладах та наукових установах і можуть використовуватись ЗО при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових(факультативних) предметів; навчанніучнів під час хворобитощо. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші, які проводяться дистанційно у синхронному* або асинхронному* режимі відповідно до навчального плану. В академії дистанційне навчання (очно-дистанційне) організовано відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ МОН від 25.04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»), зареєстровано в Міністерствіюстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235) в синхронному та асинхронному режимах, а також супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету. *Асинхронний режим − взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо. *Синхроннийрежим – взаємодія між суб’єктамидистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі
  2. 2. дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, вебінар, соціальні мережі тощо). На сайті КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» http://academia.vinnica.ua представлено розділ «Дистанційне навчання», в якому оновлено інформацію щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину й відповідно структуровано: Нормативно-правове забезпечення Реєстрація Слухачам очно-дистанційних курсів Слухачам в умовах карантину Студентам в умовах карантину Перелік виданих документів Ознайомтеся з коментарем щодо змісту окремих структурних компонентів, які розкриють особливостіорганізації дистанційного навчання, а також допоможуть ефективно і в зручній формі опанувати зміст навчальної програми.
  3. 3. Нормативно-правове забезпечення Розміщено матеріали: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Наказ Департаменту освіти і науки ОДА №127 від 12.03.2020 «Про призупинення освітнього процесу в закладах освіти області». 2. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 19 від 12.03.2020 «Про організацію освітнього процесу в умовах карантину» 3. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 21 від 17.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» 4. Наказ ректора КВНЗ «ВАНО» № 19 від 25.03.2020 «На виконання рішення Кабінету Міністрів України» 5. Організаційні та навчально-методичні заходи щодо організації освітнього процесу в умовах карантину із використанням дистанційних технологій навчання та запровадження дистанційного режиму роботи працівників. 6. Лист про призупинення освітнього процесу від 13.03.20. 7. Лист про підвищення кваліфікації в умовах карантину від 25.03.20. 8. Уніфікована індивідуальна освітня програма підвищення кваліфікації слухачів очних курсів в умовах карантину. 9. Інструктивно-методичні рекомендації підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантину. 10. Методичні рекомендації закладам загальної середньої освіти щодо організації дистанційної підтримки освітнього процесу в умовах карантину ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ПЛАН-ГРАФІКИ підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області на 2020 рік за програмами підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області з 16 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області з 04 березня 2020 року по 24 квітня 2020 року
  4. 4. Реєстрація Онлайн реєстрація слухачів є обов’язковою! Алгоритм дій слухача: 1. Відкрити стрічку «Реєстрація» 2. З переліку «Категорія слухачів» вибрати потрібну категорію 3. Заповнити реєстраційну форму 4. Натиснути «Надіслати»
  5. 5. Слухачам очно-дистанційних курсів в умовах карантину Слухачам, які проходять курси згідно графіка за очно-дистанційною формою навчання потрібно опрацювати матеріали дистанційного (ІІ) етапу відповідно до навчально-тематичного плану курсів. Зайшовши на сторінку із переліком очно-дистанційних курсів, слухачі можуть побачити перелік таких курсів та посилання на вебінар викладача, дату і час проведення вебінара. У кожній категорії курсів буде надано ключ для приєднання до Класу для навчання. Щодо очнихетапів (І та ІІІ) будеповідомлено додатково. Консультативну допомогуможнаотриматив керівника курсів (ПІБ та контакти якого зазначено план-графіку в розділі«Нормативно-правовезабезпечення»)чиосіб, контакти яких надані в листі.
  6. 6. Слухачам очних курсів в умовах карантину Слухачам очнихкурсів в умовах карантину пропонуємо пройтинавчання за уніфікованою індивідуальною освітньою програмою підвищення кваліфікації, що додається. Алгоритм дій слухача: 1. Відкрити стрічку «Реєстрація» 2. З переліку «Категорія слухачів» вибрати потрібну категорію. 3. Заповнити реєстраційну форму 4. Натиснути «Надіслати» 5. Скачати з розділу «Нормативно-правовезабезпечення» або скопіювати з даного додатку уніфіковану індивідуальну освітню програма підвищення кваліфікації (4 сторінки) 6. Ознайомитися зізмістом, заповнитина сторінці 1позначені поля* 7. Заповнити всюпрограмуможна після опрацювання модулів. 8. Скласти Навчально-тематичний план (3 сторінка). Зайти за посиланням
  7. 7. 9. З таблиці вибрати теми до модулів (не менше 30 год.). Консультативна підтримка щодо вибору: керівник, куратор, навчальний відділ. 10. Записатиїх у свій навчально-тематичний план (3 сторінка): можна після того, як опрацює тематику навчальних занять. Окремі модулі можуть залишатися не заповненими.
  8. 8. 11. Щоб опрацювати навчальний матеріал потрібно: скачати презентацію з кометарем і переглядати її не в режимі «Показ слайдів». Опрацювати зміст слайду і коментар до нього. 12. Виконати тестові і практичні завдання та надіслати викладачеві. Завдання можуть бути подані окремо за посиланнями або ж означенні в кінці презентації.
  9. 9. 13. Звіт (4 сторінка): слухач пише в довільній формі після опрацювання обраних модулів (не менше 30 год.). Інформує щодо ефективності запропонованої форми навчання з використанням дистанційних, інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. Висловлює побажання, пропозиції тощо. В останньому абзаці означає завдання щодо подальшого саморозвитку. 14. Заповнений документ (1-4 сторінки): слухач може надіслати в PDF форматі на адресу академії: bil@mail3.nest.vn.ua під назвою «Індивідуальна програма ПІБ» із коментарем «Прошу зареєструвати» або роздрукувати і подати до канцелярії академії. 15. Консультативна підтримка: керівник, куратор, навчальний відділ. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрямки підвищення кваліфікації за змістом модулів, відображених у навчально-тематичному плані підвищення кваліфікації. Обратизміст потрібно за посиланням на сайті академії. Пропонуємо різні варіанти: тільки онлайн презентації; онлайн презентації і вебінари чи очні форми навчання (після карантину)

×