Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Control the nodes of the curves

7 views

Published on

Інструкція для учнів по роботі в редакторі векторної графіки Inkscape. Частина 5 "Керування вузлами"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Control the nodes of the curves

  1. 1. Inkscape Шайгородський М.О. nikolay.in.ua Керування вузлами Інструмент для керування вузлами Інструмент для керування вузлами призначений для редагування і вибору вузлів, які дозволяють точно міняти і управляти кривими. Що б активізувати інструмент для управління вузлами, можна використовувати бокове вікно панелі інструментів, цей інструмент розташований в ньому другим зверху або натиснути клавішу <F2>. При цьому зміниться склад кнопок контекстної панелі інструментів. Вона стане виглядати так, як показано на малюнку нижче. Якщо інструмент управління вузлами активний, то по контуру активної фігури можуть відображатися вузли у вигляді квадратиків. Для того щоб вибрати вузол, просто клацніть по ньому. Клацання по контуру між вузлами вибирає обидва цих вузла. Якщо ви хочете додати або видалити вузол утримуйте при натисканні миші клавішу <Shift>. Якщо необхідно вибрати всі вузли фігури, то можна скористатися комбінацією клавіш <Ctrl + A> в цьому випадку будуть обрані всі вузли крім вкладених. Для того щоб вибрати всі вузли, включаючи вкладені, слід використовувати комбінацію клавіш <Ctrl + Alt + A>.
  2. 2. Inkscape Шайгородський М.О. nikolay.in.ua Переміщення вузлів Переміщати вузли можна за допомогою миші звичайним чином. Якщо утримувати при переміщенні вузла клавішу <Ctrl>, то вузол зможе переміщатися тільки по вертикалі або по горизонталі. Утримуючи комбінацію клавіш <Ctrl + Alt>, можна переміщати вузол строго уздовж його наврямляючій. Переміщати вузли можна також за допомогою стрілок на клавіатурі. У цьому випадку об'єкт буде переміщатися з кроком 2 пікселя (за замовчуванням, але цю настройку можна змінити). Якщо утримувати при переміщенні стрілками, утримуючи клавішу <Shift>, то вузол буде рухатися з кроком в 10 разів більшим, ніж попередня настройка. При утриманні натиснутоюклавіші <Alt> вузол буде переміщатися з кроком в 1 піксель, а <Alt + Shift> дозволяють пересувати вузол з кроком в 10 пікселів. Після того як вузол в Inkscape обраний, якщо це можливо для даного виду вузла, то буде відображатися його напрямляюча. Розташування направляючої також впливає на вигляд кривої цього вузла. За допомогою маркерів на кінцях напрямної можна змінювати її довжину і обертати її. Утримуючи при обертанні направляючої клавішу <Ctrl>, можна обертати її з інтервалом 15 градусів. Утримання клавіші <Alt> блокує зміну довжини направляючої. Клавіша <Shift> дозволяє переміщати обидві напрямних. Гарячі клавіші  <Shift> - утримуйте для вибору декількох вузлів.  Подвійне клацання або <Shift + Alt> на шляху або кривій для створення нового вузла. Створює в Inkscape новий вузол, не змінюючи форму контуру.  <TAB> вибирає наступний вузол.  <Shift + Tab> вибирає попередній вузол.  <CTRL + Alt> видаляє вузол.  <Ctrl + клацання покажчиком миші> на маркер направляючої обнуляє її довжину. Щоб витягнути направляючу назад з вузла скористайтесь клавішою <Shift>.
  3. 3. Inkscape Шайгородський М.О. nikolay.in.ua Джерело: 1. Сайт о бесплатном графическом редакторе Inkccape: http://inkscape.paint-net.ru/?id=2

×